Problemen in je relatie? Los ze op!

Problemen in je relatie? Los ze op! Iedere relatie kent z'n ups en downs. Stellen die al lang samen zijn, kunnen van elkaar de positieve eigenschappen benoemen, maar waarschijnlijk ook de negatieve. Bepaalde ongewenste patronen kunnen in de relatie inslijten en het kan moeite kosten om ze te doorbreken. Toch zijn er oplossingen te bedenken die de relatie weer nieuw leven kunnen inblazen!

Oorzaken van problemen in de relatie

Allereerst is het goed om je te realiseren dat vrijwel alle stellen zo nu en dan problemen ervaren in hun relatie. Het openlijk bespreken van problemen is echter vaak lastig, aangezien de problemen meestal zeer persoonlijk van aard zijn en in de relatie thuishoren. Kleine ergernissen zoals 'de man die niet meehelpt in het huishouden' of 'de vrouw die maar blijft zeuren' worden soms wel geuit, meestal in de vorm van een grap of met een zucht.
Problemen horen bij het leven en veel problemen kunnen uiteindelijk opgelost worden. Mits beide partners de problemen willen erkennen en bereid zijn er iets aan te doen. Er zijn een aantal belangrijke oorzaken voor relatieproblemen te noemen:
 • Gebrek aan goede communicatie
 • Een slechte seksuele relatie
 • Onjuiste verdeling van praktische taken
 • Te weinig tijd voor en met elkaar
 • Geldproblemen
 • Verstoorde band met familie
 • Gebrek aan veiligheid en vertrouwen
Overigens zijn er nog meer oorzaken te noemen, maar deze 7 omvatten wel de meest voorkomende problemen. Hieronder worden de oorzaken stuk voor stuk besproken.

1. Gebrek aan goede communicatie

Praten, praten en nog eens praten. In een goede relatie is praten met elkaar van groot belang. Dit betekent niet dat er perse heel veel woorden aan te pas moeten komen; het ene stel is nu eenmaal meer van 'de woorden' dan het andere. Maar door te praten met elkaar ontstaat er begrip. En vanuit begrip kan veel worden bereikt. De communicatie in een relatie kan stroef verlopen doordat er op een verkeerde manier met elkaar wordt gecommuniceerd. Sommige patronen slijten er bijna vanzelf in.

Voorbeelden van slechte communicatie

Er zijn een aantal manieren van communiceren die slecht kunnen zijn voor de relatie:
 • Veel verwijten maken
 • Een ander niet uit laten praten
 • Steeds je 'punt' willen maken/de discussie willen aangaan
 • Het conflict steeds opzoeken
 • Te weinig zeggen/niet het achterste van de tong laten zien
 • Weinig gevoelsmatig (te verstandelijk) praten
 • Te emotioneel zijn
 • Teveel in de verdediging schieten
 • Veel schelden, schreeuwen, vloeken enzovoorts

Oplossingen

Om tot een oplossing te komen is het handig om eerst te weten wat jullie beiden stoort in de manier van communiceren. Zoekt de een steeds de discussie op en schiet de ander in de verdediging? Probeert de een de ander verbaal te overheersen waardoor de ander dichtklapt? Begint de een snel met schelden en schreeuwen waardoor de ander erg boos wordt? Een manier om met elkaar uit te wisselen waar de problemen zitten, is door afzonderlijk van elkaar op te schrijven waar volgens hem/haar de problemen liggen. Bekijk vervolgens om beurten wat een ieder heeft opgeschreven, en bespreek dat om beurten. Hang er nog geen waardeoordeel aan, maar probeer te luisteren naar wat de ander te zeggen heeft. Als de problemen besproken zijn kunnen er regels worden opgesteld over de manier van communiceren met elkaar. Door bewust te worden van een bepaalde manier van communiceren kan er verandering optreden.

Een simpele communicatieoefening die in bepaalde situaties goed kan helpen is de zakdoek-oefening. Als er ruzie is, of een probleem, of er moet gepraat worden, dan kan het helpen om te praten met de zakdoek. Degene die de zakdoek in de hand heeft (of een ander voorwerp) is aan het woord, de ander mag alleen luisteren en mag niet onderbreken. Zo voorkom je dat een iemand meer aan het woord is of sneller uit zijn woorden kan komen dan de ander.
Andere tips die kunnen helpen bij goede communicatie zijn:
 • Probeer eerst alleen te luisteren en vraag zo nodig door
 • Vat samen wat de ander heeft gezegd, zodat je bevestigd krijgt dat je het goed hebt begrepen
 • Vertel zoveel mogelijk vanuit de 'ik-vorm'

2. Een slechte seksuele relatie

Seksualiteit hoort in de meeste relaties thuis. Onvervulde verlangens over en weer kunnen zorgen voor problemen. Bijvoorbeeld als de één vaker wil vrijen dan de ander, of wanneer de één bepaalde wensen heeft die niet vervuld worden door de ander. Daarnaast is het zo dat man en vrouw afzonderlijk meestal heel anders omgaan met seksualiteit. Veel mannen hebben vaak zin om te vrijen, hier hoeft geen aanleiding voor te zijn. De meeste vrouwen moeten zich eerst geliefd en speciaal voelen willen zij het bed met hun partner delen. Deze verschillen mogen niet onder stoelen of banken worden geschoven, ze kunnen juist heel positief uitpakken. Mannen zullen meer hun best moeten doen om hun partner voor zich te winnen, waardoor de vrouw zich meer geliefd en bemind zal voelen. Wanneer het op seksueel vlak niet zo goed gaat bij stellen, zal er waarschijnlijk een groter onderliggend probleem aan ten grondslag liggen.

Oplossingen

 • Maak tijd voor elkaar, ook in bed
 • Bespreek met elkaar wat jullie fijn vinden op seksueel vlak
 • Probeer niet aan je 'eigen trekken' te komen, maar richt je op de ander
 • Probeer eens iets nieuws op seksueel gebied
 • Vermijd zoveel mogelijk seksueel explicite films/media

3. Onjuiste verdeling van praktische taken

Er is weinig romantisch aan het schoonmaken van de woonkamer, badkamer of de wc. En toch zijn het dagelijkse klusjes die gedaan moeten worden. Ondanks dat vrouwen steeds vaker en meer werken, worden zij vaak nog wel verantwoordelijk gehouden voor een schoon huis. Dat lijkt niet helemaal eerlijk. Onenigheid over klusjes en werkzaamheden in huis kunnen verzanden in grote ruzies. Duidelijke afspraken die beide partners nakomen zijn daarom belangrijk als het om huishoudelijke taken gaat.

Oplossingen

Verdeel de huishoudelijke taken eerlijk. Als een man meer werkt dan een vrouw, dan is het bijvoorbeeld best logisch dat zij in en rond huis iets meer taken krijgt toegewezen. Zorg wel dat alle gemaakte afspraken ook echt worden nagekomen, zonder dat de ander daar om hoeft te vragen. De gemaakte afspraken moeten wel redelijk zijn. Overleg daarom goed met elkaar wat jullie belangrijk vinden; moet een huis grondig schoon zijn of mag er gerust wat stof blijven liggen? En heeft de ander iets schoongemaakt? Maak daar dan een compliment over, dat werkt vaak positief. Probeer ook een beetje 'out of the box' te denken: Als beide partners veel werken kan het bijvoorbeeld best een oplossing zijn wanneer een huishoudelijk medewerker wordt ingehuurd om het huis schoon te maken.

4. Te weinig tijd voor en met elkaar

Drukte is een absolute killer in een relatie. Te vaak wordt onderschat hoe belangrijk het is om voldoende tijd met elkaar door te brengen. Soms gaan stellen er van uit dat de relatie wel goed blijft, ook al wordt er niet of nauwelijks in geïnvesteerd. Daar zit echter weinig logica achter. Als stellen elkaar nog maar net kennen, doen ze vaak leuke dingen om elkaar beter te leren kennen. Dat er minder tijd is om met elkaar op te trekken wanneer bijvoorbeeld kinderen komen, is begrijpelijk. Maar elkaar helemaal uit het oog verliezen en elkaar enkel nog als opvoeders van de kinderen te zien, kan erg schadelijk zijn. Wie veel tijd met de ander doorbrengt, ziet vanzelf weer de dingen die hem/haar vanaf het begin aantrokken tot de ander. Zonder kinderen en in bijvoorbeeld een openbare gelegenheid is er rust en tijd om met elkaar te praten en te lachen.

Oplossingen

Een aantal heel praktische oplossingen om tijd voor elkaar te maken zijn:
 • Trek er op uit. Breng de babyfoon bij de buren en ga met elkaar op stap. Dit kan door samen uit eten te gaan, een wandeling te maken enzovoorts.
 • Plan een weekendje of weekje weg met elkaar.
 • Maak één avond/moment in de week tijd voor elkaar. Plan op die avond niets anders.
 • Ga samen lekker eten. Wanneer je kinderen hebt, kun je dat gewoon thuis doen. Geef eerst de kinderen eten, breng ze daarna naar bed en ga dan samen uitgebreid tafelen.

5. Geldproblemen

Problemen met geld kunnen een behoorlijke wissel trekken op een relatie. Zeker wanneer er een tekort aan geld is. Verschillende opvattingen over het omgaan met geld (bijvoorbeeld door de eigen opvoeding) kunnen zorgen voor meningsverschillen. Hoewel het niet leuk is wanneer er niet veel geld te besteden is, hoeft het niet perse voor grote problemen te zorgen. Duidelijke afspraken over het bestedingspatroon kunnen al voor duidelijkheid zorgen.

Oplossingen

Maak duidelijke afspraken met elkaar over hoe er met geld wordt omgegaan. Misschien is er een gezamenlijk doel waarvoor gespaard moet worden? Zie dat als een uitdaging en complimenteer elkaar erin als het lukt om het doel te bereiken. Wanneer jullie het niet eens zijn over het uitgavenpatroon, ga dan met elkaar om de tafel om de financiële zaken eens goed door te spreken. Om uitgave van geld onder controle te houden kan er worden afgesproken hoeveel geld een ieder 'vrij' mag besteden. Wekelijks geld pinnen voor de boodschappen kan ook voor duidelijkheid zorgen.

6. Verstoorde band met de familie

Familie kan een belangrijke rol spelen in jullie relatie. Naast je partner krijg je ook je schoonouders en andere familieleden er 'gratis' bij. Wanneer een bepaald familielid een te grote stempel op de relatie wil drukken, kan dit voor grote problemen zorgen. Een vaak gehoorde klacht is dat schoonmoeders zich teveel met de relatie of opvoeding van de kinderen wil bemoeien. Maar de andere kant op kunnen verbroken familiebanden ook voor stress en spanning zorgen. In een relatie moeten beide partners realiseren dat je ouders en familie niet voor het uitzoeken hebt. Kritiek op ouders/familie kan erg gevoelig liggen, aangezien de wortels van de ene partner daar wel liggen.

Oplossingen

Ga op een open manier het gesprek met elkaar aan. Waar liggen de problemen als het om familie gaat? Wat stoort de een aan een familielid/leden en wat zou er aan gedaan kunnen worden? Beide partners moeten zich realiseren dat ze met elkaar een band zijn aangegaan. Als de een kritiek uit richting een familielid, moet daar goed naar geluisterd worden. Waarom wordt de kritiek geuit, en is het terecht? De partner die het dichtst bij zijn/haar eigen familie staat kan op een subtiele manier bij de familie aangeven welke dingen als vervelend ervaren worden. Deze rol is niet weggelegd voor de aangetrouwde partner.

7. Gebrek aan veiligheid en vertrouwen

Soms zijn problemen in de relatie van dien aard dat ze afbreuk doen aan de basis van de relatie. Iedere relatie dient gebaseerd te zijn op veiligheid, geborgenheid en vertrouwen. Als die basis om welke reden ook wordt weggenomen, kan het heel moeilijk zijn om de relatie weer op te bouwen. Een relatie zonder vertrouwen en veiligheid is geen goede relatie; hoe goed de andere aspecten van de relatie misschien ook zijn.

Oorzaken van gebrek aan vertrouwen en veiligheid

Er zijn een aantal oorzaken te noemen die bijdragen aan een gebrek aan vertrouwen en veiligheid:
 • Nare ervaringen/misbruik uit het verleden
 • Verslavingen
 • Een partner is ontrouw geweest
 • Fysieke of emotionele mishandeling
 • Onvermogen van een partner zich op een bepaalde manier te gedragen (bijvoorbeeld door een aandoening, ziekte, stoornis)

Oplossingen

Om tot een oplossing te komen, is het van groot belang dat er inzicht komt in de problematiek. Wie niet zijn/haar eigen probleem of problemen kan onderkennen kan er ook niet aan werken. Omdat bepaalde problemen zeer complex kunnen zijn, is het wellicht goed om hulp te zoeken, bijvoorbeeld bij een therapeut of psycholoog. Deze kan helpen om problemen in kaart te brengen, waarna er aan helen gewerkt kan worden. Het is mogelijk dat zeer beschadigde relaties hersteld kunnen worden, maar het vergt van beide partners wel veel inzet. Wie het gevoel heeft zich in een uitzichtloze situatie te begeven, doet er goed aan om hulp te zoeken, hoe moeilijk dit ook kan zijn. Bepaalde grote problemen als mishandeling of verslaving lost zich nooit vanzelf op.
© 2014 - 2024 Jolene1984, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Seksuele problemen binnen de relatie of huwelijkSeksuele problemen binnen de relatie of huwelijkKunnen seksuele problemen de relatie of huwelijk zo dusdanig negatief beinvloeden dat de partners in een relationele twi…
Relatieproblemen? Relatietherapie!Relatieproblemen? Relatietherapie!Hulp nodig met je relatie? Zijn er relatieproblemen? Erger je vaak aan je partner? Twijfel je aan je relatie? Ga je liev…
Signalen van relatieproblemenSignalen van relatieproblemenWelke signalen wijzen op relatieproblemen? Welke relatieproblemen worden veroorzaakt door emotionele factoren? Welke com…
Relatieproblemen: communicatie en duidelijkheidRelatieproblemen: communicatie en duidelijkheidDe oorsprong van relatieproblemen zijn vaak terug te vinden in de problemen met de communicatie tussen de partners. Wat…

Sexting en jongerenSexting is populair bij sommige jongeren. Het versturen van seksueel getinte berichten, foto's of video's is onder veel…
Zindelijk worden, bedplassen en incontinentie bij kinderenZindelijk worden, bedplassen en incontinentie bij kinderenBaby's hebben nog geen controle over hun plas en poep en dragen daarom een luier. Op een gegeven moment wordt het echter…
Bronnen en referenties
 • http://www.hln.be/hln/nl/35/Seks-Relaties/article/detail/1093810/2010/04/17/7-belangrijke-relatieproblemen-en-hun-oplossingen.dhtml
 • http://familymatters-r.nl/Family_Matters_Rotterdam/Relatietherapie_%26_coaching.html
 • http://www.relatieproblemenadvies.nl/relatie-info/emotionele_basis/?page=hoe_komt_het%3F
Jolene1984 (221 artikelen)
Gepubliceerd: 13-10-2014
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Ouder en gezin
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.