Een bewijs van goed gedrag aanvragen

Een bewijs van goed gedrag aanvragen Als u een functie ambieert waarin u te maken krijgt met vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen, kan men u vragen naar een bewijs van goed gedrag, officieel een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Voor een beroep als onderwijzer is zo'n bewijs zelfs verplicht. Maar hoe en waar vraagt u een bewijs van goed gedrag aan?

Toenemende vraag naar bewijs van goed gedrag

De afgelopen jaren is het aantal aanvragen voor een VOG explosief gestegen. Werden er in 2004 nog slechts 135.000 verklaringen aangevraagd, in 2012 waren het er al 560.000 en aan die toename lijkt vooralsnog geen einde te komen. In totaliteit werd door Justitie in de voorbije 8 jaar niet minder dan 3 miljoen keer een bewijs van goed gedrag verstrekt.

JaarVerstrekt
2012560.000
2011540.000
2008475.000
2005250.000
2004135.000

Bij wie is onder meer een verklaring ontrent gedrag nodig?

Niet alleen werkgevers verlangen steeds vaker een bewijs van goed gedrag bij het aannemen van nieuw personeel maar ook:

Men wil op die manier voorkomen dat men bijvoorbeeld een pedoseksueel of fraudeur in dienst neemt. Een aantal recente en opzienbarende gevallen van sexueel misbruik binnen sportclubs is daar uiteraard niet vreemd aan.

VOG in de kinderopvang

Met name in sectoren waarin men met geld, vertrouwelijke gegevens en kinderen omgaat, wordt steeds meer aangedrongen op een deugdelijke screening van sollicitanten.

Werkgevers in de kinderopvang adviseren zelfs om gastouders en leidsters bij herhaling te toetsen in plaats van éénmaal. En vanaf oktober 1012 worden bij VOG-aanvragen van Europeanen die in ons land in de kinderopvang actief zijn, de justitiële gegevens in het land van herkomst opgevraagd.

Waar kunt u een VOG aanvragen?

Voor een bewijs van goed gedrag dienen sollicitanten en andere belanghebbenden bij de afdeling Burger- en Publiekszaken van het gemeentehuis een aanvraagformulier in te vullen. Daar neemt men de gegevens van uw aanvraag over in het systeem en completeert die met informatie uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Uw aanvraag wordt vervolgens digitaal verzonden aan het COVOG, het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag. Dat is de instantie die namens het Ministerie van Justitie bevoegd is om een verklaring af te geven. Personen wiens gegevens niet in de GBA voorkomen, dienen de aanvraag rechtstreeks bij het COVOG in te dienen. Afhankelijk van de aard van de dienstbetrekking en de inhoud van een eventueel strafblad beslissen medewerkers van COVOG of er geen zwaarwegende bezwaren bestaan tegen afgifte van de VOG.

Hoe een aanvraag VOG bij de gemeente indienen?

De aanvraag voor een VOG gebeurt door middel van een volledig ingevuld aanvraagformulier, dat u wordt verstrekt door degene die om het bewijs verzoekt. Meestal is dat uw (toekomstige) werkgever. Die moet in het formulier tevens aangeven wat de reden van aanvraag is. Overigens kan bedoeld aanvraagformulier ook rechtstreeks worden gedownload op de site van het Ministerie van Justitie. Bij indiening van de aanvraag bij uw gemeente dient u een geldig legitimatiebewijs over te leggen en de verschuldigde leges te voldoen.

Wat kost een verklaring goed gedrag?

Voor de aanvraag van een VOG hanteren de gemeenten een uniform tarief van 30,05 als vergoeding voor de kosten die zijzelf en het COVOG maken. U dient het bedrag te voldoen bij inlevering van het aanvraagformulier. Geschiedt de aanvraag bij COVOG dan kunt u het bedrag onder vermelding van uw personalia rechtstreeks overmaken op bankrekening 19.23.27.984 van het Ministerie van Justitie/Dienst Justis/COVOG te Den Haag.

Omdat de overheid vrijwilligerswerk een warm hart toedraagt kan een VOG voor een functie in die sector veelal kosteloos worden verstrekt.

Welke criteria gelden bij afgifte van een VOG

Een VOG wordt in beginsel afgegeven als men geen strafblad bezit dat gepleegde feiten bevat die de uitoefening van een specifieke functie in de weg staan. Een taxichauffeur bijvoorbeeld die een bewijs van goed gedrag aanvraagt en die ooit veroordeeld werd voor rijden onder invloed, zal de verklaring geweigerd worden. En wie solliciteert naar een functie als beveiligingsbeambte en meerdere diefstallen op zijn naam heeft staan, zal de verklaring van goed gedrag evenmin ontvangen. Maar is de aspirantbeveiliger ooit bekeurd voor rijden onder invloed dan vormt dat geen direct beletsel voor de functie waarvoor de verklaring van goed gedrag werd aangevraagd.

Hoe beslist COVOG op uw aanvraag?

Het COVOG besluit namens het Ministerie van Justitie of u in aanmerking komt voor een bewijs van goed gedrag. Men raadpleegt daarvoor onder meer het Justitieel Documentatie Systeem ( JDS), een databank waarin alle gegevens met betrekking tot strafbare feiten zijn opgenomen. Voor de beoordeling van uw verzoek kan het COVOG tevens informatie inwinnen bij de politie, het Openbaar Ministerie en de Reclassering.

Als het onderzoek uitwijst dat op uw naam geen strafbare feiten bekend zijn en u nooit te maken had met een non-actiefstelling, wordt de verklaring verstrekt. Is er wél sprake van strafbare feiten dan wordt bekeken of die relevant zijn in het kader van deze specifieke aanvraag. Men kan zich voorstellen dat voor de functie van onderwijzer andere criteria gelden dan voor de functie van kredietbemiddelaar.
© 2010 - 2024 Serkozy, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bewijs van goed gedrag: wat is een bewijs van goed gedrag?Bewijs van goed gedrag: wat is een bewijs van goed gedrag?Een bewijs van goed gedrag, wat is dat eigenlijk? Soms vragen nieuwe werkgevers een nieuw personeelslid om een verklarin…
Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag?Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een document waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden wel of geen belemme…
Hulp bij aanvragen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)Een aanvraagformulier krijg je meestal van je werkgever. Je kunt ook zelf een formulier downloaden. Als je een ingevuld…
Een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen (VOG)Een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen (VOG)Bijna elke werkgever vraagt tegenwoordig om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Maar niet alleen werkgevers, ook vo…

Pedagogisch werkAls Pedagogisch werker ben je werkzaam op de kinderopvang, basisschool of jeugdzorg. Je werkt dan in de sector sociaal a…
Macht en afhankelijkheidMacht heb je als je iemand jouw wil op kan leggen tegen zijn zin in. Het klinkt als bevelen en commanderen maar soms geb…
Bronnen en referenties
Serkozy (1.241 artikelen)
Laatste update: 01-06-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Opleiding en beroep
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.