REA College: studeren met een functiebeperking of autisme

REA College: studeren met een functiebeperking of autisme Een autismespectrumstoornis, functiebeperking of chronische ziekte maken studeren en het vinden van werk soms een bijna onmogelijke opgave. Voor wie het moeilijk vindt om een opleiding in het reguliere beroepsonderwijs te volgen, kan het REA College een geschikte leeromgeving bieden. De letters REA staan voor Re-integratie Arbeidsgehandicapten. Het REA College heeft in mei 2017 elf locaties verspreid door heel Nederland, waarvan twee locaties in oprichting zijn en biedt erkende beroepsopleidingen aan, in een aangepaste leeromgeving. Individuele begeleiding en werken in kleine groepjes vergroten de slagingskans en de begeleiding gaat door na het vinden van een baan. Meer dan 70% van de cursisten vindt werk en begint een succesvolle carrière na afsluiting van de opleiding.

Speciale behoeften bij het volgen van onderwijs en het vinden van werk

Het REA College biedt een unieke kans aan mensen met een functiebeperking, die willen of moeten gaan werken, maar daarvoor eerst een opleiding willen volgen. Wanneer het volgen van een beroepsopleiding niet lukt in het reguliere onderwijs kan het REA College een aangepaste leeromgeving bieden, afgesteld op de persoonlijke behoeften van het individu. Mensen die in aanmerking komen voor een opleiding aan het REA College hebben een of meerdere van de volgende beperkingen:
Denken vanuit je mogelijkheden / Bron: Geralt, PixabayDenken vanuit je mogelijkheden / Bron: Geralt, Pixabay
 • een neurologische beperking, zoals autisme of hersenletsel
 • een psychische beperking
 • een ernstige motorische beperking
 • een chronische ziekte
 • een energetische beperking
 • een visuele beperking
 • een auditieve beperking

De opleidingen vinden altijd plaats in opdracht van het UWV en zijn gericht op je mogelijkheden en niet op je beperkingen, waarbij de faciliteiten het mogelijk maken om met je beperking te kunnen functioneren. Het REA College heeft een netwerk van bedrijven die in een geschikte baan kunnen voorzien, soms leidt je stage al tot een vaste baan en anders helpt een arbeidsbemiddelaar van het REA College je bij het vinden van werk. Ook aan mensen met een beperking, die studeren aan een regulier ROC (regionaal opleidingscentrum) of AOC (agrarisch opleidingscentrum), kan het REA College een goede begeleiding bieden. Deze begeleiding is individueel en verschilt per persoon en traject.

Speciale aandacht voor mensen met een autismespectrumstoornis

Mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) lopen tegen vele moeilijkheden aan bij het volgen van onderwijs en het vinden van een plek op de arbeidsmarkt. De begeleiders van het REA College zoeken gericht naar oplossingen en mogelijkheden die bij de behoeften van mensen met ASS passen. Er wordt een individueel traject samengesteld en de studenten werken in hele kleine klassen en een rustige omgeving. Af en toe wordt er gewerkt in groepjes, maar altijd blijft het kleinschalig.

Wat kan het REA College mij bieden?

Wanneer je een functiebeperking hebt, is het belangrijk dat je begeleid wordt door docenten die ervaren en deskundig zijn op het gebied van opleiding en arbeidsbemiddeling van mensen met jouw beperking. Je wordt opgeleid in een vak waarin ook daadwerkelijk werk voor je te vinden is en gedurende je opleiding wordt het steeds duidelijker welk werk goed bij jou past. Een toekomstige werkgever kan dan ook goed geïnformeerd worden over wat jouw mogelijkheden zijn. Het REA College heeft een groot netwerk van gespecialiseerde zorginstellingen en kan wanneer dat nodig is deze organisaties betrekken bij jouw traject.

Het REA College biedt een helpende hand / Bron: Clker, PixabayHet REA College biedt een helpende hand / Bron: Clker, Pixabay

Hoe verloopt het opleidingstraject aan het REA College?

Het traject bestaat uit een combinatie van opleiding en begeleiding, waarbij je als student een eigen trajectbegeleider en een mentor krijgt, die beiden meedenken over de richting van je traject. De trajectbegeleider houdt contact met het UWV en de mentor reguleert onder andere de stage en informeert de arbeidsbemiddelaar en de trajectbegeleider over je vorderingen. De opleidingen zijn gericht op het vinden en behouden van een duurzame baan en daarom is het belangrijk dat je mogelijkheden en interesses goed in kaart worden gebracht. Je werkt toe naar een erkend diploma of naar deelcertificaten door middel van het volgen van aparte modules van een opleiding. De opleidingen duren gemiddeld 1,5 à 2 jaar en de inhoud en doelstelling ervan worden samen met het UWV vastgelegd in je re-integratieplan. Tijdens je opleiding loop je stage bij een passend bedrijf, waar soms een vaste baan aan verbonden is en je krijgt tijdens je traject een uitgebreide sollicitatietraining. Levert de stage geen baan op, dan krijg je deskundige begeleiding bij het vinden van ander passend werk. Meer dan 70% van de afgestudeerden vindt binnen korte tijd een geschikte baan, maar een vervolgopleiding behoort ook tot de mogelijkheden.

De opleidingen en locaties

Alle beroepsopleidingen aan het REA College hebben een paar dingen gemeen:
 • Ze zijn praktijkgericht. Elke opleiding bevat een stageperiode en de opleidingslocaties voorzien zelf ook in een nagebootste werkomgeving.
 • Ze sluiten aan op jouw mogelijkheden. Er wordt goed gekeken naar wat jij wenst en naar de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om je voor te bereiden op werk dat bij jou past
 • Ze bieden ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt hulp op het gebied van sociale interactie, zelfvertrouwen en bepaling van je grenzen
 • Ze leiden tot het behalen van erkende (deel)diploma's en het vinden van werk. Het programma van reguliere opleidingen wordt waar mogelijk aangehouden en de behaalde diploma's of werkervaring (stage) verhogen je perspectieven op de arbeidsmarkt

Het REA College is anno 2017 gevestigd op elf locaties in Nederland en de opleidingen per locatie zijn:

Het draait om de praktijk / Bron: TiBine, PixabayHet draait om de praktijk / Bron: TiBine, Pixabay

Wijk aan Zee en Leiden

 • Economie
  • Moderne Bedrijfsadministratie niveau 4 plus
  • Praktijkdiploma Boekhouden niveau 4
  • Praktijkdiploma Loonadministratie
  • Basiskennis Boekhouden niveau 3
  • Basiskennis Calculatie
  • Basiskennis Loonadministratie
  • Secretarieel medewerker
  • Receptionist/Telefonist niveau 2
  • Praktijkdiploma medewerker secretariaat
  • Bedrijfsadministratief medewerker
  • Verkoopmedewerker detailhandel
 • Techniek
  • Medewerker Logistiek niveau 3
  • Logistiek medewerker Warehouse niveau 2
 • Grafisch
  • Allround DTP'er (desktoppublishing) niveau 3
  • Signmaker niveau 2
  • Medewerker Grafische en Multimedia Opmaak
 • Zorg en Welzijn
  • Medisch Secretaresse niveau 2
  • Medisch Telefonist/Receptionist niveau 2
 • Informatica
  • Tracks technisch beheerder niveau 3
  • Tracks servicedesk medewerker
  • Cursus ECDL (European Computer Driving Licence) niveau 3 (7 modules)
  • Medewerker ICT niveau 2
  • Cursus ECDL startkwalificatie (4 modules)
 • AKA (Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent)


Groningen

 • Zakelijke dienstverlening
  • Secretarieel medewerker
  • Bedrijfsadministratie
  • Klim hoger op de carrièreladder / Bron: Geralt, PixabayKlim hoger op de carrièreladder / Bron: Geralt, Pixabay
  • Telefonist/Receptionist
 • ICT
  • Medewerker beheer
  • Systeem-/Netwerkbeheerder
  • Applicatieontwikkelaar

Leeuwarden

 • Zakelijke dienstverlening
  • Secretarieel medewerker
  • Bedrijfsadministratie
  • Telefonist/ Receptionist
 • ICT
  • Medewerker beheer
  • Systeem-/Netwerkbeheerder
  • Applicatieontwikkelaar)

Nijmegen en Arnhem

 • Zakelijke dienstverlening
  • Secretarieel medewerker
  • Bedrijfsadministratie
  • Telefonist/Receptionist)
 • Media Design
 • Groen
  • Plantenteelt
  • Bloemsierkunst en groenvoorziening)
 • ICT
  • Servicemedewerker
  • Helpdeskmedewerker)
 • Metaal
  • Verspanen, constructie en lassen)

Heerlen

 • Zakelijke dienstverlening
  • Secretarieel medewerker
  • Bedrijfsadministratie
  • Telefonist/ Receptionist
 • ICT
  • Webdeveloper PHP
  • Beheer- en helpdeskmedewerker
  • Branchegerichte ICT opleidingen
 • Techniek
  • Werktuigbouwkundig tekenaar in verschillende varianten en disciplines

Ermelo

 • Alle mbo-opleidingen mogelijk
  • Certificering op mbo-niveau-1 t/m -4 via een certificerende organisatie (bijv. EXIN, CompTia) of via andere opleiders zoals LOI of NTI
  • Een opleiding volgen op alle niveaus via een bbl-opleiding (bbl staat voor beroepsbegeleidende leerweg). Je volgt dan een dag in de week les op een ROC of AOC en een dag bij het REA College handicapgebonden ondersteuning en studiebegeleiding. Ook ga je een aantal dagen werken of stagelopen; zo nodig krijg je eerst een voorbereidingsperiode bij het REA College

Utrecht

 • Alle mbo-opleidingen mogelijk
  • Certificering op mbo-niveau-1 t/m -4 via een certificerende organisatie (bijv. EXIN, CompTia) of via andere opleiders zoals LOI of NTI
  • Een opleiding volgen op alle niveaus via een bbl-opleiding. Je volgt dan een dag in de week les op een ROC of AOC en een dag bij het REA College handicapgebonden ondersteuning en studiebegeleiding. Ook ga je een aantal dagen werken of stagelopen; zo nodig krijg je eerst een voorbereidingsperiode bij het REA College

Apeldoorn

Deze locatie is in oprichting.

Eindhoven

Deze locatie is in oprichting.

Werken aan je persoonlijke ontwikkeling / Bron: LouAnna, PixabayWerken aan je persoonlijke ontwikkeling / Bron: LouAnna, Pixabay

Persoonlijke begeleiding tijdens je opleiding

Het traject dat je volgt bij het REA College is een re-integratietraject en omvat daarom meer dan alleen studeren en werken. Er wordt ook veel aandacht besteed aan je ontwikkeling op persoonlijk niveau:
 • je krijgt begeleiding van een deskundige medewerker van het REA College waarmee je regelmatig gesprekken hebt
 • er is aandacht voor je studiemethodiek en voor planning van je studieactiviteiten
 • je krijgt extra ondersteuning bij je stage, sollicitaties en bij het vinden en houden van een baan
 • je krijgt begeleiding in het scheppen van gunstige omgevingscondities en persoonlijke omstandigheden
 • er wordt in de gaten gehouden of je goed in je vel zit en of je plezier beleeft aan je opleiding of je werk
 • je leert om zelfstandig te zijn, zelf je beslissingen te nemen, oplossingen te zoeken en verantwoordelijkheid te nemen
 • voor specifieke doelgroepen zijn er speciale trainingen. Een voorbeeld van een training die wordt gegeven aan het REA College Heliomare is de training Autisme en Arbeid. Deze training is bedoeld om je zelfkennis en je sociale en communicatieve vaardigheden te verhogen. Je leert uitdagingen en problemen bij jezelf te herkennen en te beschrijven wat de gevolgen zijn voor je functioneren op school, stage en werk

Indien nodig vanwege afstand, vervoer of persoonlijke omstandigheden, bieden sommige locaties woonruimte aan in de buurt van de opleidingsgebouwen. Deze woonruimte kan zich bevinden op een campus of in een huis ('op kamers') en is geschikt voor mensen met een beperking.
Dankzij een diploma gaat er een wereld voor je open / Bron: OpenClipart Vectors, PixabayDankzij een diploma gaat er een wereld voor je open / Bron: OpenClipart Vectors, Pixabay

Wanneer kom ik in aanmerking voor een opleiding aan het REA College?

In de meeste gevallen is het UWV de opdrachtgever van het traject en heb je een uitkering in de vorm van Wajong, WAO of WIA. Wanneer je geïnteresseerd bent in het volgen van een opleiding, bespreek je dit met je arbeidsdeskundige of re-integratiecoach. Je kunt contact opnemen met de accountmanager van de locatie van je keuze, deze kan je adviseren hoe je dit het best met het UWV kunt bespreken. Er moet sprake zijn van een arbeidshandicap en het UWV zal onderzoeken of deze opleiding nodig is voor jou om je kansen op werk te vergroten en of het voor jou wel of niet mogelijk is om deze opleiding in het reguliere onderwijs te volgen. Ook zal het UWV inschatten of je in staat bent de opleiding met een goed resultaat te voltooien en of je medische omstandigheden het mogelijk maken om de opleiding te volgen.

Meer informatie

Wil je meer informatie, over bijvoorbeeld opleidingen, locaties, werkwijze of informatiedagen, kijk dan eens op de website van het REA College Nederland. Het REA College werkt samen met de Open Universiteit (OU) om de mogelijkheden voor mensen met een functiebeperking te vergoten. Omdat de OU afstandsonderwijs aanbiedt, kan iemand met een beperking makkelijk thuis studeren.
© 2015 - 2020 Infoelephant, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Rechten van een stagiairRechten van een stagiairBij veel opleidingen is het verplicht om stage te lopen. Een stagiair heeft ook bepaalde rechten. Zo heeft hij dezelfde…
Verschil HBO en WOVerschil HBO en WOMet een HBO-propedeuse of HBO bachelor is het mogelijk om naar de universiteit te gaan. Wat is het verschil tussen HBO e…
Autisme en andere stoornissenSoms komen stoornissen naast autisme ook een rol spelen, die lijken op de kenmerken van autisme (differentiaaldiagnose)…
De hbo opleiding: commerciële economieIn Nederland kun je veel verschillende soorten economische opleidingen volgen. Commerciële economie is een erg populaire…

Alternatief studerenAlternatief studerenMisschien herken je het volgende probleem: al sinds het begin van de bovenbouw word je door je school gebombardeerd met…
Wat is VCA en wanneer is een VCA-certificaat nodig?Wat is VCA en wanneer is een VCA-certificaat nodig?Veiligheid, gezondheid en milieu, het zijn zaken waar - terecht - steeds meer rekening mee wordt gehouden. Het komt dan…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Peggy Marco, Pixabay
 • REA College Nederland, www.reacollegenederland.nl/, bezocht op 18-02-2015
 • Open Universiteit, www.ou.nl/, bezocht op 18-02-2015
 • Afbeelding bron 1: Geralt, Pixabay
 • Afbeelding bron 2: Clker, Pixabay
 • Afbeelding bron 3: TiBine, Pixabay
 • Afbeelding bron 4: Geralt, Pixabay
 • Afbeelding bron 5: LouAnna, Pixabay
 • Afbeelding bron 6: OpenClipart Vectors, Pixabay

Reageer op het artikel "REA College: studeren met een functiebeperking of autisme"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Lotus van Nes, 15-06-2018 13:20 #1
Goedemiddag,

Biedt het REA college ook mogelijkheden voor studenten die een volwaardige HBO opleiding willen volgen of universiteit?

Hartelijk dank alvast,

Met vriendelijke groeten,
Lotus van Nes Reactie infoteur, 08-04-2019
Goedemorgen Lotus,

Het REA college biedt opleidingen op MBO niveau aan.

Ik heb geïnformeerd naar opleidingen op HB0 en universitair niveau (bachelor en master) en voor studenten met een functiebeperking of bijvoorbeeld autisme zijn er wat dat betreft mogelijkheden en voorzieningen aan de Open Universiteit.

Hier kan men tevens in aanmerking komen voor een gedeeltelijke studievergoeding (Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit), afhankelijk van de hoogte van het inkomen.

Meer informatie over de mogelijkheden die de Open Universiteit biedt op dit gebied kunt u vinden op op de webiste https://www.ou.nl/studeren-met-een-functiebeperking en op de website http://vraagenantwoord.ou.nl/privatedata/docs/Brochure%20KCOU_juni2017.pdf

Ik hoop u hiermee geholpen te hebben, mijn excuses voor de vertraging.

Vriendelijke groet

Infoteur: Infoelephant
Laatste update: 20-04-2017
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Opleiding en beroep
Bronnen en referenties: 9
Reacties: 1
Schrijf mee!