Data schoolvakanties 2020, 2021 en 2022 nu definitief

Data schoolvakanties 2020, 2021 en 2022 nu definitief Eerdere jaren stelde het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de data voor de schoolvakanties vast voor de aankomende drie jaar. Er is echter een wetsvoorstel aangenomen dat ervoor heeft gezorgd dat de zomervakantie van het voortgezet onderwijs wordt ingekort van 7 naar 6 weken en dat naast de zomervakantie ook de data van de kerstvakantie en de meivakantie verplicht worden voorgeschreven in plaats van de adviesdata die eerder altijd werden gegeven. De vakantiedata voor scholen worden in Nederland al jaren vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Voor de meeste vakanties geeft men tot nu toe per regio adviesdata op, data waaraan de scholen zich dus niet hoefden te houden. Alleen de data voor de zomervakanties werden wettelijk vastgesteld. Met de instemming van het wetsvoorstel Onderwijstijd VO op 26 juni 2012 door de Eerste Kamer is hier echter verandering ingekomen. Deze wet trad in werking per 1 augustus 2013. Dit betekent dat de zomervakantie voor het voorgezet onderwijs (VO) vanaf 2014 is komen te samenvallen met die in het primair onderwijs (PO, basisonderwijs).

Wettelijke verplichte data voor zomer-, kerst- en meivakantie

De wetswijziging waarmee door de Eerste Kamer is ingestemd, heeft te maken met de onderwijstijd. Deze onderwijstijd zal worden verlengd, scholieren worden gedurende het jaar langer op school verwacht, met als gevolg dat de zomervakantie van het Voortgezet Onderwijs (VO) wordt verkort. In plaats van de, tot nu toe altijd toegekende 7 weken zomervakantie zal deze als gevolg daarvan worden teruggebracht naar 6 weken. Daarnaast zullen de door het Ministerie vastgestelde data voor de kerstvakantie en de meivakantie niet langer adviesdata zijn, maar zullen ook deze data voor het basis- en voortgezet onderwijs wettelijk verplicht worden. Deze vakanties zullen dus centraal door de overheid worden voorgeschreven. De tot nu toe gehanteerde Nederlandse regio-indeling en de grenzen van de regio's blijven ongewijzigd.

LET OP: Voor de herfst- en voorjaarsvakantie geldt dat het ministerie van OCW slechts adviesdata aangeeft. Scholen mogen hier dus van afwijken. Het ministerie adviseert om bij de school na te gaan op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.

Schoolvakanties in het Voortgezet Onderwijs (VO)

Vanaf schooljaar 2012-2013 is voor het voortgezet onderwijs centraal, dus vanuit overheidswege vastgesteld:
  • 6 weken zomervakantie;
  • 2 weken kerstvakantie;
  • 1 week meivakantie.

Hiernaast krijgt het voortgezet onderwijs nog twee vakantieweken die niet centraal worden voorgeschreven. De school bepaalt in overleg met de medezeggenschapsraad hoe ze deze twee weken inzet. Daarnaast mogen scholen van de wet 12 'roostervrije' dagen per schooljaar inroosteren. Die dagen kunnen leraren gebruiken voor niet-lesgebonden taken zoals teamvergaderingen, bijscholing of om na de zomervakantie het schooljaar weer op te starten.

Scholen mogen de 12 roostervrije dagen als volgt verdelen:
  • maximaal 6 dagen mogen worden ingepland direct rond de zomervakantie;
  • maximaal 8 dagen mogen verspreid over het schooljaar (dus niet rond de zomervakantie) worden ingezet.

Ouders, leerlingen en leraren hebben via de medezeggenschapsraad inspraak in de planning van onderwijsdagen en vrije dagen.

Verplicht vrij op Nederlandse feestdagen?

Nederland kent de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Pasen, Koninginnedag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerstmis. Tijdens de meeste van deze feestdagen zijn schoolgaande leerlingen (verplicht) vrij. Dit geldt echter niet voor Goede Vrijdag en 5 mei (Bevrijdingsdag). Op deze data mogen scholen namelijk zelf bepalen of zij leerlingen vrij geven.

Vakantiedata schooljaar 2019-2020

po = primair onderwijs (voor het speciaal basisonderwijs gelden dezelfde data)
vo = voortgezet onderwijs (voor het speciaal voortgezet onderwijs gelden dezelfde data)

Soort vakantieRegioVakantieperiode
Herfstvakantie (po en vo) Noord19 oktober t/m 27 oktober 2019
Midden 19 oktober t/m 27 oktober 2019
Zuid 12 oktober t/m 20 oktober 2019
Kerstvakantie (po en vo) Alle regio's 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie (po en vo) Noord 15 februari t/m 23 februari 2020
Midden22 februari t/m 1 maart 2020
Zuid 22 februari t/m 1 maart 2020
Carnaval aanvang 23 februari 2020
Meivakantie (po en vo) Alle regio's25 april t/m 3 mei 2020

LET OP: Voor de herfst- en voorjaarsvakantie geldt dat het ministerie van OCW slechts adviesdata aangeeft. Scholen mogen hier dus van afwijken. Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Voor de juiste data raadpleeg de website van de school.

Definitieve data zomervakantie 2020

po = primair onderwijs (voor het speciaal basisonderwijs gelden dezelfde data)
vo = voortgezet onderwijs (voor het speciaal voortgezet onderwijs gelden dezelfde data)
Soort vakantie Regio Data
Zomervakantie (po + vo) Noord 4 juli t/m 16 augustus 2020
Midden 18 juli t/m 30 augustus 2020
Zuid 11 juli t/m 23 augustus 2020

Vakantiedata schooljaar 2020-2021

po = primair onderwijs (voor het speciaal basisonderwijs gelden dezelfde data)
vo = voortgezet onderwijs (voor het speciaal voortgezet onderwijs gelden dezelfde data)

Soort vakantieRegioVakantieperiode
Herfstvakantie (po en vo) Noord10 oktober t/m 18 oktober 2020
Midden 17 oktober t/m 25 oktober 2020
Zuid 17 oktober t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie (po en vo) Alle regio's 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie (po en vo) Noord 20 februari t/m 28 februari 2021
Midden20 februari t/m 28 februari 2021
Zuid 13 februari t/m 21 februari 2021
Carnaval aanvang 14 februari 2021
Meivakantie (po en vo) Alle regio's1 t/m 9 mei 2021

LET OP: Voor de herfst- en voorjaarsvakantie geldt dat het ministerie van OCW slechts adviesdata aangeeft. Scholen mogen hier dus van afwijken. Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Voor de juiste data raadpleeg de website van de school.

Definitieve data zomervakantie 2021

po = primair onderwijs (voor het speciaal basisonderwijs gelden dezelfde data)
vo = voortgezet onderwijs (voor het speciaal voortgezet onderwijs gelden dezelfde data)
Soort vakantie Regio Data
Zomervakantie (po + vo) Noord 10 juli t/m 22 augustus 2021
Midden 17 juli t/m 29 augustus 2021
Zuid 24 juli t/m 5 september 2021

Vakantiedata schooljaar 2021-2022

po = primair onderwijs (voor het speciaal basisonderwijs gelden dezelfde data)
vo = voortgezet onderwijs (voor het speciaal voortgezet onderwijs gelden dezelfde data)

Soort vakantieRegioVakantieperiode
Herfstvakantie (po en vo) Noord16 oktober t/m 24 oktober 2021
Midden 16 oktober t/m 24 oktober 2021
Zuid 23 oktober t/m 31 oktober 2021
Kerstvakantie (po en vo) Alle regio's 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie (po en vo) Noord 19 februari t/m 27 februari 2022
Midden26 februari t/m 6 maart 2022
Zuid 26 februari t/m 6 maart 2022
Carnaval aanvang 27 februari 2022
Meivakantie (po en vo) Alle regio's30 april t/m 8 mei 2022

LET OP: Voor de herfst- en voorjaarsvakantie geldt dat het ministerie van OCW slechts adviesdata aangeeft. Scholen mogen hier dus van afwijken. Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Voor de juiste data raadpleeg de website van de school.

Definitieve data zomervakantie 2022

po = primair onderwijs (voor het speciaal basisonderwijs gelden dezelfde data)
vo = voortgezet onderwijs (voor het speciaal voortgezet onderwijs gelden dezelfde data)
Soort vakantie Regio Data
Zomervakantie (po + vo) Noord 16 juli t/m 28 augustus 2022
Midden 9 juli t/m 21 augustus 2022
Zuid 23 juli t/m 4 september 2022

Wetswijziging inmiddels definitief

Aangezien de wetswijziging, met als gevolg verlenging van de onderwijstijd, op 26 juni 2012 door de Eerste Kamer is goedgekeurd zijn hiermee de vakantiedata voor het jaar 2014 definitief geworden. Op de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vindt u het laatste nieuws omtrent de vakantiedata. De datum waarop de wetswijziging in werking zal treden is vastgesteld op 1 augustus 2013, zodat de zomervakantie voor het voortgezet onderwijs vanaf 2014 is komen te samenvallen met die in het primair onderwijs.
© 2011 - 2024 Dierendokter, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verplichte vrije dagen 2020 en 2021 en schoolvakantiesVerplichte vrije dagen 2020 en 2021 en schoolvakantiesWat zijn in 2022 en 2023 de verplichte vrije dagen en schoolvakanties, wat zijn de data? Wie werkt heeft bovenop deze ve…
Planning schoolvakanties: data 2020, 2021, 2022, 2023, 2024Planning schoolvakanties: data 2020, 2021, 2022, 2023, 2024Voor het plannen van een vakantie is het erg handig om vooruit te weten wanneer schoolgaande kinderen vakantie hebben. S…
Leer- en kwalificatieplicht van kinderen en jongerenLeer- en kwalificatieplicht van kinderen en jongerenIn Nederland kennen we het stelsel van de leerplicht en de kwalificatieplicht. Dit betekent dat kinderen van een bepaald…

Invloed van digitale communicatie op taalvaardighedenIn hoeverre hebben digitale communicatietoepassingen invloed op de taalvaardigheden van scholieren en studenten? Digital…
Politicologie: wetenschap van het politiekePoliticologie: wetenschap van het politiekeDe meeste mensen denken bij de studie politicologie dat ze worden opgeleid tot politicus. De studie politicologie is ech…
Bronnen en referenties
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Reactie

Van Pie, 10-09-2014
Hallo even een vraagje de zomervakantie 5weken klopt dit? Reactie infoteur, 28-10-2014
Beste van Pie,

Nee dat klopt niet. De zomervakantie is en blijft (in Nederland) gewoon 6 weken. Gelukkig maar!

Dierendokter (46 artikelen)
Laatste update: 05-03-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Onderwijs
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.