InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Onderwijs > Data schoolvakanties 2018, 2019, 2020 en 2021 nu definitief

Data schoolvakanties 2018, 2019, 2020 en 2021 nu definitief

Data schoolvakanties 2018, 2019, 2020 en 2021 nu definitief Eerdere jaren stelde het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de data voor de schoolvakanties vast voor de aankomende drie jaar. Er is echter een wetsvoorstel aangenomen dat ervoor heeft gezorgd dat de zomervakantie van het voortgezet onderwijs wordt ingekort van 7 naar 6 weken en dat naast de zomervakantie ook de data van de kerstvakantie en de meivakantie verplicht worden voorgeschreven in plaats van de adviesdata die eerder altijd werden gegeven. De vakantiedata voor scholen worden in Nederland al jaren vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Voor de meeste vakanties geeft men tot nu toe per regio adviesdata op, data waaraan de scholen zich dus niet hoefden te houden. Alleen de data voor de zomervakanties werden wettelijk vastgesteld. Met de instemming van het wetsvoorstel Onderwijstijd VO op 26 juni 2012 door de Eerste Kamer is hier echter verandering ingekomen. Deze wet trad in werking per 1 augustus 2013. Dit betekent dat de zomervakantie voor het voorgezet onderwijs (VO) vanaf 2014 is komen te samenvallen met die in het primair onderwijs (PO, basisonderwijs).

Wettelijke verplichte data voor zomer-, kerst- en meivakantie

De wetswijziging waarmee door de Eerste Kamer is ingestemd, heeft te maken met de onderwijstijd. Deze onderwijstijd zal worden verlengd, scholieren worden gedurende het jaar langer op school verwacht, met als gevolg dat de zomervakantie van het Voortgezet Onderwijs (VO) wordt verkort. In plaats van de, tot nu toe altijd toegekende 7 weken zomervakantie zal deze als gevolg daarvan worden teruggebracht naar 6 weken. Daarnaast zullen de door het Ministerie vastgestelde data voor de kerstvakantie en de meivakantie niet langer adviesdata zijn, maar zullen ook deze data voor het basis- en voortgezet onderwijs wettelijk verplicht worden. Deze vakanties zullen dus centraal door de overheid worden voorgeschreven. De tot nu toe gehanteerde Nederlandse regio-indeling en de grenzen van de regio's blijven ongewijzigd.

LET OP: Voor de herfst- en voorjaarsvakantie geldt dat het ministerie van OCW slechts adviesdata aangeeft. Scholen mogen hier dus van afwijken. Het ministerie adviseert om bij de school na te gaan op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.

Schoolvakanties in het Voortgezet Onderwijs (VO)

Vanaf schooljaar 2012-2013 is voor het voortgezet onderwijs centraal, dus vanuit overheidswege vastgesteld:
  • 6 weken zomervakantie;
  • 2 weken kerstvakantie;
  • 1 week meivakantie.

Hiernaast krijgt het voortgezet onderwijs nog twee vakantieweken die niet centraal worden voorgeschreven. De school bepaalt in overleg met de medezeggenschapsraad hoe ze deze twee weken inzet. Daarnaast mogen scholen van de wet 12 'roostervrije' dagen per schooljaar inroosteren. Die dagen kunnen leraren gebruiken voor niet-lesgebonden taken zoals teamvergaderingen, bijscholing of om na de zomervakantie het schooljaar weer op te starten.

Scholen mogen de 12 roostervrije dagen als volgt verdelen:
  • maximaal 6 dagen mogen worden ingepland direct rond de zomervakantie;
  • maximaal 8 dagen mogen verspreid over het schooljaar (dus niet rond de zomervakantie) worden ingezet.

Ouders, leerlingen en leraren hebben via de medezeggenschapsraad inspraak in de planning van onderwijsdagen en vrije dagen.

Verplicht vrij op Nederlandse feestdagen?

Nederland kent de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Pasen, Koninginnedag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerstmis. Tijdens de meeste van deze feestdagen zijn schoolgaande leerlingen (verplicht) vrij. Dit geldt echter niet voor Goede Vrijdag en 5 mei (Bevrijdingsdag). Op deze data mogen scholen namelijk zelf bepalen of zij leerlingen vrij geven.

Vakantiedata schooljaar 2018-2019

po = primair onderwijs (voor het speciaal basisonderwijs gelden dezelfde data)
vo = voortgezet onderwijs (voor het speciaal voortgezet onderwijs gelden dezelfde data)

Soort vakantieRegioVakantieperiode
Herfstvakantie (po en vo) Noord20 oktober t/m 28 oktober 2018
Midden 20 oktober t/m 28 oktober 2018
Zuid 13 oktober t/m 21 oktober 2018
Kerstvakantie (po en vo) Alle regio's 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie (po en vo) Noord 16 februari t/m 24 februari 2019
Midden23 februari t/m 3 maart 2019
Zuid 23 februari t/m 3 maart 2019
Carnaval aanvang 3 maart 2019
Meivakantie (po en vo) Alle regio's27 april t/m 5 mei 2019

LET OP: Voor de herfst- en voorjaarsvakantie geldt dat het ministerie van OCW slechts adviesdata aangeeft. Scholen mogen hier dus van afwijken. Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Voor de juiste data raadpleeg de website van de school.

Definitieve data zomervakantie 2019

po = primair onderwijs (voor het speciaal basisonderwijs gelden dezelfde data)
vo = voortgezet onderwijs (voor het speciaal voortgezet onderwijs gelden dezelfde data)
Soort vakantie Regio Data als de wetswijziging wel is ingetreden
Zomervakantie (po + vo) Noord 13 juli t/m 25 augustus 2019
Midden 20 juli t/m 1 september 2019
Zuid 6 juli t/m 18 augustus 2019

Vakantiedata schooljaar 2019-2020

po = primair onderwijs (voor het speciaal basisonderwijs gelden dezelfde data)
vo = voortgezet onderwijs (voor het speciaal voortgezet onderwijs gelden dezelfde data)

Soort vakantieRegioVakantieperiode
Herfstvakantie (po en vo) Noord19 oktober t/m 27 oktober 2019
Midden 19 oktober t/m 27 oktober 2019
Zuid 12 oktober t/m 20 oktober 2019
Kerstvakantie (po en vo) Alle regio's 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie (po en vo) Noord 15 februari t/m 23 februari 2020
Midden22 februari t/m 1 maart 2020
Zuid 22 februari t/m 1 maart 2020
Carnaval aanvang 23 februari 2020
Meivakantie (po en vo) Alle regio's25 april t/m 3 mei 2020

LET OP: Voor de herfst- en voorjaarsvakantie geldt dat het ministerie van OCW slechts adviesdata aangeeft. Scholen mogen hier dus van afwijken. Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Voor de juiste data raadpleeg de website van de school.

Definitieve data zomervakantie 2020

po = primair onderwijs (voor het speciaal basisonderwijs gelden dezelfde data)
vo = voortgezet onderwijs (voor het speciaal voortgezet onderwijs gelden dezelfde data)
Soort vakantie Regio Data
Zomervakantie (po + vo) Noord 4 juli t/m 16 augustus 2020
Midden 18 juli t/m 30 augustus 2020
Zuid 11 juli t/m 23 augustus 2020

Vakantiedata schooljaar 2020-2021

po = primair onderwijs (voor het speciaal basisonderwijs gelden dezelfde data)
vo = voortgezet onderwijs (voor het speciaal voortgezet onderwijs gelden dezelfde data)

Soort vakantieRegioVakantieperiode
Herfstvakantie (po en vo) Noord10 oktober t/m 18 oktober 2020
Midden 17 oktober t/m 25 oktober 2020
Zuid 17 oktober t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie (po en vo) Alle regio's 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie (po en vo) Noord 20 februari t/m 28 februari 2021
Midden20 februari t/m 28 februari 2021
Zuid 13 februari t/m 21 februari 2021
Carnaval aanvang 14 februari 2021
Meivakantie (po en vo) Alle regio's1 t/m 9 mei 2021

LET OP: Voor de herfst- en voorjaarsvakantie geldt dat het ministerie van OCW slechts adviesdata aangeeft. Scholen mogen hier dus van afwijken. Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Voor de juiste data raadpleeg de website van de school.

Definitieve data zomervakantie 2021

po = primair onderwijs (voor het speciaal basisonderwijs gelden dezelfde data)
vo = voortgezet onderwijs (voor het speciaal voortgezet onderwijs gelden dezelfde data)
Soort vakantie Regio Data
Zomervakantie (po + vo) Noord 10 juli t/m 22 augustus 2021
Midden 17 juli t/m 29 augustus 2021
Zuid 24 juli t/m 5 september 2021

Vakantiedata schooljaar 2021-2022

po = primair onderwijs (voor het speciaal basisonderwijs gelden dezelfde data)
vo = voortgezet onderwijs (voor het speciaal voortgezet onderwijs gelden dezelfde data)

Soort vakantieRegioVakantieperiode
Herfstvakantie (po en vo) Noord16 oktober t/m 24 oktober 2021
Midden 16 oktober t/m 24 oktober 2021
Zuid 23 oktober t/m 31 oktober 2021
Kerstvakantie (po en vo) Alle regio's 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie (po en vo) Noord 19 februari t/m 27 februari 2022
Midden26 februari t/m 6 maart 2022
Zuid 26 februari t/m 6 maart 2022
Carnaval aanvang 27 februari 2022
Meivakantie (po en vo) Alle regio's30 april t/m 8 mei 2022

LET OP: Voor de herfst- en voorjaarsvakantie geldt dat het ministerie van OCW slechts adviesdata aangeeft. Scholen mogen hier dus van afwijken. Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Voor de juiste data raadpleeg de website van de school.

Definitieve data zomervakantie 2022

po = primair onderwijs (voor het speciaal basisonderwijs gelden dezelfde data)
vo = voortgezet onderwijs (voor het speciaal voortgezet onderwijs gelden dezelfde data)
Soort vakantie Regio Data
Zomervakantie (po + vo) Noord 16 juli t/m 28 augustus 2022
Midden 9 juli t/m 21 augustus 2022
Zuid 23 juli t/m 4 september 2022

Wetswijziging inmiddels definitief

Aangezien de wetswijziging, met als gevolg verlenging van de onderwijstijd, op 26 juni 2012 door de Eerste Kamer is goedgekeurd zijn hiermee de vakantiedata voor het jaar 2014 definitief geworden. Op de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vindt u het laatste nieuws omtrent de vakantiedata. De datum waarop de wetswijziging in werking zal treden is vastgesteld op 1 augustus 2013, zodat de zomervakantie voor het voortgezet onderwijs vanaf 2014 is komen te samenvallen met die in het primair onderwijs.
© 2011 - 2019 Dierendokter, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Schoolvakanties in BelgiëIn België vallen de schoolvakanties op andere data dan in Nederland. Er zijn een aantal vaste vakanties: de herfstvakant…
Verplichte vrije dagen 2019 en 2020 en schoolvakantiesVerplichte vrije dagen 2019 en 2020 en schoolvakantiesWat zijn in 2019 en 2020 de verplichte vrije dagen en schoolvakanties, wat zijn de data? Wie werkt heeft bovenop deze ve…
Planning schoolvakanties: data 2019, 2020, 2021, 2022Planning schoolvakanties: data 2019, 2020, 2021, 2022Voor het plannen van een vakantie is het erg handig om vooruit te weten wanneer schoolgaande kinderen vakantie hebben. S…
Schoolvakanties schooljaar 2018 - 2019Schoolvakanties schooljaar 2018 - 2019Hoe zijn de schoolvakantie voor komend schooljaar? Een veel voorkomende vraag. De schoolvakanties in Nederland zijn verd…
Vakanties: indeling regio's noord, midden en zuidVakanties: indeling regio's noord, midden en zuidIn Nederland vinden de vakanties niet overal gelijktijdig plaats. Om drukte op de wegen en bij toeristische trekpleister…
Bronnen en referenties
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Reageer op het artikel "Data schoolvakanties 2018, 2019, 2020 en 2021 nu definitief"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Van de Kraats, 11-04-2015 22:22 #2
Zeker gelukkig
Toen ik 5 weken zag begon ik al pissig te worden gelukkig nog 6 weken!
Het zouden er eigenlijk 8 moeten worden net zoals in Belgie.

Van Pie, 10-09-2014 15:34 #1
Hallo even een vraagje de zomervakantie 5weken klopt dit? Reactie infoteur, 28-10-2014
Beste van Pie,

Nee dat klopt niet. De zomervakantie is en blijft (in Nederland) gewoon 6 weken. Gelukkig maar!

Infoteur: Dierendokter
Laatste update: 08-07-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Onderwijs
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 2
Schrijf mee!