De ingrediënten van een goede relatie

De ingrediënten van een goede relatie Wat is de basis van een goede relatie? Vele relaties in de liefde lopen stuk, familiebanden gaan kapot door ruzies en onenigheid, vriendschappen gaan voorbij, om wat voor een reden dan ook en met de overige relaties is het vaak komen en gaan door de jaren heen. Waar ligt dat aan en hoe kunnen we zorgen dat we een goede relatie beginnen, in welke vorm dan ook? Wat zijn nou de juiste ingrediënten voor een goede relatie en hoe zorg je ervoor dat het in stand blijft? Het zijn vragen die we onszelf vaak stellen en we begrijpen vaak niet waarom en hoe het mis is gegaan. Velen blijven hangen in het verleden en zijn vaak weinig vergevingsgezind, kunnen ‘het’ niet loslaten en leggen de schuld meestal bij de ander. Maar een goede relatie, kost geen moeite!

Relatie

Wat verstaan wij mensen onder een relatie en welke soorten relaties bestaan er allemaal? Er zijn vele definities te vinden van ‘relatie’. Een relatie betekent, kort gezegd, een betrekking of verhouding tot iets of met iemand hebben, waarbij dit artikel gaat over de relatie tussen mensen. Liefde, vriendschap, familie, collega’s en kennissen, zijn allemaal vormen van relaties, die mogelijk zijn tussen mensen. Zodra je oogcontact hebt of communiceert met een ander, kun je al over een vorm van relatie spreken. Wat die relatie dan uiteindelijk mag worden of zijn, ligt aan beide personen wat ze ermee willen en doen.

Oorzaken van relaties die kapot of voorbij gaan

Waar gaat het vaak mis…

Iedereen kan oorzaken bedenken waarom een relatie stuk is gegaan. Meningsverschillen, onbegrip, jaloezie, haat en afgunst, zijn absolute toppers van de oorzaken. Dan hebben we het nog niet eens over de gevolgen hiervan en wat dat bijvoorbeeld betekent voor een scheiding met ouders waar kinderen bij betrokken zijn en de ellende die dat voortbrengt. Zo zal uiteindelijk ieder mens voor zich redenen kunnen bedenken en hebben, waarom en waar het mis is gegaan in een relatie, of waarom bepaalde contacten voorbij zijn gegaan of veranderd zijn. Een aantal actuele oorzaken op een rij.

Communicatie

Misschien is communicatie wel het enige wat je mag eisen in een relatie, want als er niet gecommuniceerd wordt, wat heb je dan? Dan is er eigenlijk ook geen relatie. De manier waarop je communiceert is ook een sterk bepalende factor. Hoe communiceer je en wat wil je eigenlijk van de ander? Praat je alleen of toon je ook je gevoelens? De ander voelt meestal jouw bedoeling en zal mede door dat gevoel reageren en een bepaalde houding aannemen naar jou toe. Waar het vaak misgaat in relaties is dat men niet goed of niet op dezelfde manier communiceert met elkaar, of soms helemaal niet meer communiceert. Vaak neem je dan maar aan te weten wat een ander bedoelt, denkt of vindt. Daarnaast vul je het ook vaak onbewust in voor een ander zonder dat te bespreken, te vragen of te verifiëren bij de ander. Communicatie staat absoluut op de eerste plek wat dat betreft, ongeacht de vorm van de relatie.

Angst en onzekerheid

Als je onzeker bent, durf je misschien bepaalde vragen niet te stellen of dingen niet te zeggen, mede uit angst niet goed begrepen te worden, of dat iemand je misschien niet meer leuk vindt. Daarnaast ben je misschien wel bang voor ruzie of dat de relatie over gaat. Angst om te verliezen is vaak een grote reden om niet open en eerlijk te praten en leidt vaak tot het ‘pleasen’ van de ander, wat de relatie absoluut niet ten goede komt, want dan is de balans en de gelijkheid al weg.

Gevers en binnenvetters

Als je een gever bent, cijfer je jezelf vaak weg en ‘dien’ je liever de ander, meestal om de relatie in stand te houden en de lieve vrede te bewaren. Als je dat doet dan kies je ook vaak voor een ondergeschikte rol. Je voelt je daar waarschijnlijk dan ook goed bij en het voelt meestal veilig en vertrouwd, maar daarmee creëer je geen gelijkheid in je relatie en geef je vaak de ‘leiding’ aan de ander; de ander mag bepalen en jij volgt als gever, waarbij je jezelf behoorlijk tekort doet.

Binnenvetters praten niet, maar ‘vreten’ het op. Bij een probleem in je relatie, zal je als binnenvetter vaak dichtslaan en waarschijnlijk niet weten wat je moet zeggen, omdat je nog niet de tijd hebt gehad om er goed over na te denken. Je laat dan meestal je gedachten en gevoelens niet blijken, waardoor de ander niet weet hoe jij er over denkt of hoe jij je voelt. Praten over problemen is niet jouw ding als binnenvetter en de mogelijkheid is dan redelijk aanwezig, dat het probleem niet echt besproken en opgelost wordt en is de kans aanwezig dat je uit elkaar groeit.

Bron: Geralt, PixabayBron: Geralt, Pixabay
Controle
Als je een control freak bent, wil je graag alles in de hand hebben en sturen zoals jij dat wil en zoals jou dat uitkomt. Eigenlijk ben je dan de ander aan het manipuleren en zet je de ander zeker onder druk. Als je een control freak bent, komt dat meestal voort uit angst en onzekerheid. Je bent dan vaak bang om iemand te verliezen en je bent misschien onzeker over je eigen uiterlijk en gedrag naar de ander. De oorzaak hiervoor ligt meestal in je eigen verleden. Maar buiten het feit om dat je niet het recht hebt om een ander onder controle te willen hebben, drijf je de ander alleen maar verder van je af. Waarschijnlijk krijgt die ander het benauwd van jou en zal je de ander alleen maar van je afduwen.

Interpretatie en verwachtingen

Verwachtingen hebben van een ander creëert uiteindelijk een verkeerde hoop. Misschien is het handiger en wijzer om geen verwachtingen te hebben, dan valt het altijd mee. Daarnaast is het, het beste om uit te gaan van je eigen authenticiteit, dicht bij jezelf te blijven en een ander te behandelen zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. Als je ergens een vraag over hebt, vraag het dan ook aan de ander en schep duidelijkheid voor jezelf en de ander. Als je zelf gaat interpreteren en je vraagt de ander niet om duidelijkheid, is de kans groot dat je de ander verkeerd interpreteert en mondt dat vaak uit in meningsverschillen, onbegrip, ruzie en dan is het al vaak te laat.

Egoïsme en jouw wil opleggen

Egoïsme en manipulatie in een relatie komen meestal voort uit onmacht, angst, een tekort aan kennis en zelfkennis. Daarnaast is je intentie niet goed, omdat je egoïstisch denkt en geen rekening houdt met de ander, op wat voor een wijze dan ook. Vaak gebeurt het onbewust en zit het in je systeem van denken en doen gebakken. Oude onverwerkte ‘pijnen’ zijn vaak nog niet bekeken en verwerkt, laat staan dat je je er bewust van bent. Het is vaak een overlevingsstrategie en een middel om je zelf te beschermen. Als het bewust gebeurt, is het verwijtbaar gedrag, want als je iemand ermee beschadigt, heeft dat zeker gevolgen voor de ander, maar uiteindelijk ook voor jezelf.

Jaloezie

Jaloezie kan een oorzaak, maar ook een gevolg zijn van een relatie die voorbij gaat. Het geeft in beide gevallen aan dat je absoluut niet tevreden bent met jezelf. Jaloezie is een gebrek aan vertrouwen, vooral aan zelfvertrouwen. Gezonde jaloezie is niks mis mee, als je iets bij een ander ziet wat jij nog niet hebt, maar wel zou willen hebben. Daar is niets mis mee, zolang je een ander het ook maar gunt en het geen afgunst wordt. Maar als je jaloers bent, omdat bijvoorbeeld je ex een nieuwe partner heeft, wordt het misschien wel tijd dat je op zoek gaat naar je eigen identiteit. Geluk komt vanuit jezelf en je zou een ander niet nodig moeten hebben om gelukkig te zijn. Het is niet voor niets je ex, dus het mocht niet zo zijn. Door jaloezie gaan relaties kapot, omdat het de relatie uit balans brengt.

Waar ben je aan toe in welke fase van je leven?

Je levensfase is een essentieel onderdeel. Iedereen kan zich voorstellen dat dit artikel niet bedoeld is voor een kind van 10 jaar, die heeft wel wat anders te doen op die leeftijd en is hier zeker nog niet aan toe. Maar als je 22 jaar bent, heb je misschien de behoefte om je wilde haren kwijt te raken en als je 40 jaar bent en je hebt kinderen, zullen je prioriteiten niet meer gelijk bij het 'uitgaan' liggen. Afhankelijk van jouw levensfase, heb je ergens wel of geen behoefte aan of interesse in. Mede daardoor komt een boodschap van een ander wel of niet over en ben je misschien nog niet toe aan die boodschap van de ander.

Sommige mensen zijn maar voor een bepaalde tijd

Sommige mensen kom je maar een bepaalde tijd tegen in je leven. Op welke manier maakt niet uit, maar vaak is het achteraf iemand geweest die jou net even gaf wat je nodig had. Dat zo’n relatie voorbij gaat, is in principe niet erg, want dat was exact waar het voor bedoeld was. Misschien heb je een nieuwe ervaring gekregen waardoor je weer iets geleerd hebt, of heb je net die opmerking gekregen die je nodig had, die jou een duwtje in de rug gaf zodat je weer verder kon.

Gevolgen

Ruzie

Ruzie is vaak het gevolg van één van de eerder genoemde oorzaken en creëert de meeste ellende. Ruzie heeft alles te maken met menselijke interpretatie en respect. Tijdens ruzie sta je meestal niet meer open voor elkaar, luister je niet meer naar elkaar en als de stemverheffing erbij komt, is een oplossing vaak uitzichtloos en gaat het om emoties uiten op een manier die je relatie meestal niet ten goede komt. Ruzie heeft vaak tot gevolg dat relaties voorbij gaan.

Slechte gevoelens en gedachten

Doordat je niet goed of helemaal niet communiceert, is de kans groot dat je slechte gevoelens en gedachten over houdt aan een relatie die voorbij is gegaan. Meestal komt dit door onbegrip, onverwerkte ‘pijnpunten’ en leg je al gauw de schuld bij de ander. Het hele gebeuren gaat zijn eigen leven leiden in je hoofd, je draait ‘cirkeltjes’ en je probeert antwoorden te vinden op de vragen die je hebt. Je kunt het dan het beste alsnog uitpraten en anders kun je het beter accepteren, loslaten en doorgaan met je leven. Slechte gevoelens en gedachten, kosten veel energie en kan je een behoorlijke tijd in beslag nemen, wat zelfs je humeur kan bepalen. Het is wel wijs om eens naar die gevoelens en gedachten te kijken. Zijn ze echt en reëel of probeer je het voor jezelf acceptabel te maken, zodat je kunt zeggen dat het niet aan jou ligt?

Wraak

Wraak is een van de ergste gevolgen. Je bent er, op wat voor een manier dan ook, op uit om een ander te beschadigen en in jouw ogen een koekje van eigen deeg te geven of te domineren. In jouw ogen rechtvaardigt dat jouw gevoel en denk je dan weer dat je in balans bent. Wraak nemen zegt iets over jou als je dat doet en niets over de ander. Wraak nemen kan met woorden, rotstreken uithalen bij de ander, tot fysiek geweld aan toe. Het is een absoluut gebrek aan intelligentie, je bent dan niet in staat om met je emoties om te gaan. Je bent zeker niet in staat om naar jezelf te kijken en het heeft al helemaal niets met liefde te maken, in wat voor een vorm dan ook.

Eerwraak gaat nog een stap verder en meestal is het dan de bedoeling een ander van het leven te beroven. Het heeft geen uitleg nodig wat de gevolgen hiervan zijn, want iemand die wraak of eerwraak neemt, is bezig een ander te ruïneren en zichzelf, maar dat inzicht komt meestal pas na de daad. Dan is het al te laat voor herstel. Door wraak zijn oorlogen ontstaan en volkeren vermoord.

Spijt, verdriet en koppigheid

Als je ouder wordt, ga je dingen vaak anders bekijken en relativeren. Dan komen de inzichten ten opzichte van het verleden en kijk je er vaak anders tegenaan dan toen. Wijsheid komt met de jaren is de alom bekende kreet, maar het is ook zo. Door de inzichten die je krijgt op oudere leeftijd ga je je ook vaak anders voelen bij de dingen die gebeurd zijn in het verleden en dit gaat nog wel eens gepaard met spijt en verdriet. Dit noem je verwerken, iets een plek geven en ervan leren. Maar als je hierdoor het gevoel hebt jezelf te verliezen en gezichtsverlies te lijden, komt het vaak voor dat je het daarom niet toe wilt geven, de bekende koppigheid. Koppigheid zorgt er vaak voor dat mensen een relatie niet willen of ‘kunnen’ herstellen en daardoor verandert er in de relatie of in dat wat er gebeurd is uiteindelijk niks, dus verwerk je ook niks en los je ook niets op. Met de vinger naar de ander wijzen is meestal het resultaat en dat lost natuurlijk al helemaal niets op. Dan wordt het tijd dat je eens naar jezelf gaat kijken, want jij bent de enige die invloed op jezelf hebt en jij kunt alleen jezelf veranderen.

Wat zijn de basisingrediënten? 'OEVR'

Het schort vaak aan de basis

Openheid, Eerlijkheid, Vertrouwen en een ‘wederzijds’ Respect (OEVR), zijn de basisingrediënten van een goede relatie en deze vier zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het zijn waarden die je gebruikt in je gedrag. Als een van deze vier waarden er niet is in je relatie, dan zit je op een tijdbom en van een tijdbom weet je dat die een keer afgaat, maar je weet niet wanneer. Natuurlijk zijn er genoeg andere redenen die je ook als basis kunt zien voor een goede relatie, de lijst is waarschijnlijk oneindig, maar misschien kun je ze onder één van deze vier wegzetten. Veiligheid kun je bijvoorbeeld onder alle vier zetten, want als je je niet veilig voelt bij iemand, dan vertrouw je de ander niet, vind je waarschijnlijk dat de ander niet open en eerlijk is en heeft deze persoon in jouw ogen ook geen respect voor je. Anders had je je wel veilig gevoeld.

Openheid

Open mensen zijn vaak geïnteresseerd in nieuwe mensen, meningen en dingen. Mensen die niet open zijn, houden graag alles bij het oude bekende. Mensen die open zijn, zijn vaak gelukkig, zijn breed geïnteresseerd, hebben vaak een brede algemene kennis, zoeken de diepgang, zijn creatief en emotioneel vaak betrokken en zijn oprecht openhartig. Openheid maakt iemand transparant en het zet de deur naar anderen open. Openheid maakt nieuwsgierig, voedt de relatie en houdt een relatie boeiend en creëert de kans om elkaar te leren kennen en van elkaar te leren. Open mensen leggen vaak makkelijk contact met anderen en ze krijgen daar meestal veel voor terug.

Eerlijkheid

Eerlijkheid maakt mensen integer, er is dan geen enkele vorm van leugen of bedrog aanwezig. Het maakt mensen oprecht en zuiver. Waarheid is het enige wat er dan overblijft en waarheid is altijd gevend. Eerlijkheid neemt twijfel weg, maakt betrouwbaar en is een voorwaarde voor vertrouwen, het punt is wel dat je daar dan ook consequent in moet zijn. Eerlijkheid geeft waardering en voedt de relatie.Bewust liegen en iets verzwijgen, breekt alleen maar af. Bovendien slaap je veel lekkerder als je eerlijk bent en bereik je uiteindelijk veel meer.

Vertrouwen

Vertrouwen is geloven dat iemand eerlijk is en dat je op iemand kunt rekenen, het is van doorslaggevend belang in een relatie tussen mensen. Als je vertrouwen geeft, krijg je het ook meestal terug. Het beste bewijs van een liefdesrelatie is vertrouwen. Als het vertrouwen op jonge leeftijd al geschaad is, kan iemand daar de rest van zijn leven last van hebben, als het niet opgelost wordt. Vertrouwen geeft rust en creëert absoluut veiligheid. Iemand die te vertrouwen is, is een rots in de branding, je kunt altijd op hem of haar rekenen.

Wederzijds respect

Elk mens is gelijk, ongeacht de verschillen tussen mensen. Gelijkheid geeft balans in de persoon zelf en in de omgang met elkaar. Respect komt vanuit jezelf en als je dat toont aan een ander, is de kans groot dat je het ook terugkrijgt. Wederzijds respect en luisteren, is de basis van harmonie binnen een relatie. Respect houdt in dat iemand de ander respecteert, ongeacht meningsverschillen, overtuigingen, interesses of andere verschillen. Zonder respect, houdt geen enkele relatie stand.

'OEVR' creëert gelijkheid en balans

Als twee mensen een relatie hebben met deze vier ingrediënten, dan creëert dat gelijkheid, balans, geluk en plezier in die relatie, ongeacht sekse, leeftijd, achtergrond, afkomst of huidskleur. Het geeft de ruimte en de mogelijkheid om beiden jezelf te zijn en gevoelens te kunnen tonen. Elk mens is als ziel gelijk, niemand is meer of minder dan een ander en degenen die dat nog niet begrijpen, missen nog wat inzichten in dit leven en maken een denkfout. De grondwet geeft dit al aan en elk mens weet diep in zijn hart, dat dit waarheid is.

Een goede relatie, kost geen moeite

Hanteer de basisregels

Houd de basisregels die je zelf hebt gesteld voor een goede relatie goed in de gaten. Wat jij van een ander verwacht, mag een ander dus ook van jou verwachten en als dat niet zo is, spreken we al niet meer over gelijkheid en doe je zelf al afbreuk aan de vier ingrediënten, want ze staan alle vier met elkaar in verband en ze kunnen ook niet zonder elkaar. Als er iets is, praat erover met de ander, want problemen en obstakels in een relatie los je samen op en niet alleen.

Je intentie

Wat is je intentie, je bedoeling? Alles staat en valt met je intentie. Wat is jouw bedoeling van de relatie, wat zou jij willen en wat zou jij eruit willen halen? Als je intentie niet goed is, moet je niet raar staan kijken dat een ander dit voelt en afstand van je neemt. Maar als je intentie is om open, eerlijk, met vertrouwen en respect een relatie aan te gaan, zal een relatie uiteindelijk alleen maar slagen, als je iemand tegenkomt die er ook zo in staat. Iedereen die er niet zo in staat heb je ook niet nodig, want die kunnen jou niet geven wat jij zoekt in een relatie. Schoonheid zit van binnen, niet van buiten en als je alleen maar met uiterlijk bezig bent, dan heb je nog heel veel te leren.

Zelfreflectie

Wie ben jezelf, ken je jezelf goed genoeg en hoe weet je dat? Wat heb je aan zelfonderzoek gedaan om jezelf te leren kennen? Zelfreflectie is het kijken naar jezelf en daarbij je eigen denken en handelen overdenken. Je houdt je zelf als het ware een spiegel voor, met als doel om je bewust te worden van je eigen denken en handelen, die je bewust en onbewust doet. Hoe kom ik op de ander over en wat zijn de gevolgen van mijn gedrag? Als je dit daadwerkelijk gaat doen, zal je jezelf af en toe verbazen. Dit komt jou zelf en je relatie zeker ten goede, want het zorgt ervoor dat je beiden jezelf kunt zijn in jullie relatie en dat brengt je absoluut dichter bij elkaar.

De hand in eigen boezem steken

Als er iets niet goed gaat in jouw ogen, leg dan niet gelijk de schuld bij een ander uit zelfbescherming, maar steek gerust je hand in eigen boezem. Kijk naar de situatie en vraag jezelf af wat er nou eigenlijk aan de hand is. Kijk daarna eens naar jezelf en wat is eventueel jouw aandeel hierin. Zoek het in eerste instantie bij jezelf, niet dat jij bij voorbaat de oorzaak bent, maar door zelfonderzoek leer je jezelf steeds beter kennen en kun je dingen die gebeuren ook makkelijker begrijpen en verklaren. Als je erachter komt dat de ‘fout’ bij jou ligt, maakt het jou weer iets duidelijk en scheelt het een discussie met de ander, want die krijgt jouw denkproces niet mee zolang jij je gedachten niet bespreekbaar maakt.

Grenzen stellen

Bewaak je grenzen! Als je je grenzen bewaakt, dan creëer je duidelijkheid voor jezelf en voor de ander en zet je jezelf duidelijk neer als individu. Als jij vindt dat een ander over jouw grenzen gaat, zal je dit wel aan moeten geven en daarover praten, want misschien weet of beseft de ander wel helemaal niet wat jouw grenzen zijn. Met grenzen stellen, bescherm je jezelf en creëer je het juiste respect binnen een relatie en houd je de relatie in balans en gezond.

Iedereen loopt zijn eigen pad

Elk mens wordt geboren met een ‘lege’ rugzak die zich begint te vullen zodra je begint met ademhalen op deze aarde. Iedereen heeft zijn eigen karakter, eigen doelen en lessen in dit leven. Als je een volwassen mens tegenkomt, heeft diegene al een rugzak bij zich met ervaringen. Je weet nooit wat de ander allemaal in zijn rugzak heeft, waarom hij of zij zich zo gedraagt en als je niet de moeite neemt om daarvoor open te staan en naar te kijken, leer je een ander ook niet kennen zoals hij of zij is. Je bent dan gekleurd door je eigen referentiekader en verwacht je misschien wel dat een ander zich zo gedraagt zoals jij dat zou willen. En als een ander dat niet doet, dan heb je ongetwijfeld een mening over deze persoon, maar klopt die mening dan wel? Wie ben jij om te oordelen?

Accepteer jezelf en de ander

Als je jezelf geaccepteerd hebt zoals je bent, kun je dat ook met een ander gaan doen. Het kost tijd om dat te leren en in te zien, maar het zal zeker zijn vruchten afwerpen. Daarna zal je merken dat het steeds makkelijker wordt om te doen en maak je het jezelf steeds meer eigen. Uiteindelijk sluipt het in je systeem van denken en doen en kost het je eigenlijk geen moeite meer. Maar je zult ook de ander moeten accepteren hoe hij of zij is en die persoon in het geheel accepteren. Je krijgt de ander met het hele pakket, met de voor- en nadelen, want je kunt niet zeggen dat je bepaalde dingen wel en andere dingen niet wil van de ander. De ander is het geheel met alle voor- en nadelen.

Wat wil je zelf?

Wat zou je voor een relatie willen met iemand en waarom? Wil je dat iemand een aanvulling of invulling is voor jou? Als iemand een aanvulling is creëert dat gelijkheid, balans en ruimte om jezelf te kunnen zijn in je relatie. Als iemand een invulling is, ben je waarschijnlijk zelf nog niet in balans en stel je je afhankelijk op. Misschien moet je niet zoeken naar een relatie, maar kom je iemand gewoon tegen. Volg je gevoel hierin, je intuïtie, want die liegt nooit tegen je.

Relaties, vooral in de liefde, zijn in eerste instantie meestal gebaseerd op het gevoel dat je bij iemand hebt of krijgt, als je iemand tegenkomt. Negeer je gevoel niet, je hebt het niet voor niets gekregen. Laat het komen zoals het komt en kijk maar waar het heen gaat. Je bent er zelf bij en je kunt zelf bepalen wat je wel of niet zou willen, want je hebt altijd een keus. Je hebt een ander niet nodig om gelukkig te zijn en je hoeft niemand een goed gevoel te geven, je moet doen wat goed voelt voor jou en geluk zit in jezelf. Maar om dat geluk te vinden zal je wel eerst bij jezelf naar binnen moeten gaan en daar vindt je alles wat je nodig hebt om gelukkig te zijn.

Een goede relatie kost geen moeite, die gaat vanzelf en zit altijd goed. Zo zou het eigenlijk moeten zijn. Het is aan jou hoe je erin wilt staan en hoe jij er vorm aan wilt geven.
© 2016 - 2024 Seanconner, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Tips om je relatie sterker te makenTips om je relatie sterker te makenGaat je relatie niet zoals jij gewild had? Beschouw je jullie relatie als zwak? We zijn vaak erg druk bezig met ons eige…
Kenmerken van een sterke en goede relatieKenmerken van een sterke en goede relatieWat zijn de kenmerken van een goede relatie? Hoe herken je een goede relatie? Wanneer is een relatie sterk en niet kapot…
Relatieproblemen: communicatie en duidelijkheidRelatieproblemen: communicatie en duidelijkheidDe oorsprong van relatieproblemen zijn vaak terug te vinden in de problemen met de communicatie tussen de partners. Wat…
Recept voor een gezonde relatieRecept voor een gezonde relatieWat is het recpet voor een goede en gezonde relatie van deze tijd? Dit is een vraag die bij velen van ons aanwezig is en…

Een open relatie bespreekbaar maken binnen je eigen relatieEen open relatie bespreekbaar maken binnen je eigen relatieEr kriebelt iets. Al langere tijd. Je bent getrouwd of hebt al geruime tijd een relatie, er zijn kindjes of misschien is…
Help, mijn partner heeft een minnaar/minnares (en ik niet)!Help, mijn partner heeft een minnaar/minnares (en ik niet)!De knoop is doorgehakt: je partner en jij hebben besloten dat jullie allebei buiten jullie relatie een spannend contact…
Bronnen en referenties
  • http://www.encyclo.nl/ (woorden en definities)
  • https://nl.wikipedia.org/ (woorden en definities)
  • https://citaten.net/zoeken/citaten
  • Dale Carnegie: Zo maakt u vrienden en goede relaties ISBN13 9789060575253
  • Loes van Loon: Door licht verbonden ISBN13 9789075636529
  • Loes van Loon: Kiezen voor liefde biedt geborgenheid ISBN13 9789075636802
  • Afbeelding bron 1: Geralt, Pixabay
Seanconner (5 artikelen)
Laatste update: 12-10-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Man en vrouw
Bronnen en referenties: 7
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.