De ware Jacob bestaat!

Iedere mens heeft zo zijn eigen, natuurlijke manier van denken en doen. Het bepaalt in grote mate of je bij je partner past of niet. Het Brain Dominance Systeem van de psychobiologie geeft je hier een antwoord op.

Nobelprijs neurobiologie

In Nederland en Vlaanderen zijn er tot nu toe nog niet voldoende mensen die een volledig psychologisch inzicht willen hebben in hun eigen persoonlijkheid. Het resultaat is niet tastbaar of concreet genoeg voor onze ‘volbloed’ materiële samenleving. Trouwens, de meeste mensen die men tegenkomt, denken dat ze een bijna perfecte zelfkennis hebben. Toch is een gebrek aan eigen identiteitsbewustzijn verantwoordelijk voor ruim tachtig procent van alle echtscheidingen. Onvoldoende inzicht in jezelf zorgt tevens voor twee derde van alle professionele mislukkingen.

Het Brain Dominance Concept dat door de Amerikaanse neurobioloog en Nobelprijswinnaar Roger Sperry op punt gezet werd, wordt reeds een twintigtal jaar in de Verenigde Staten toegepast om na te gaan of mannen en vrouwen op een goede manier met elkaar kunnen samenleven of werken.

Het is een publiek geheim dat mensen zich aan het begin van een relatie altijd van hun beste kant laten zien. Het gezegde ‘verleiden ' is misleiden’ geldt altijd voor beide partijen. Het is maar later, als beide partners hun ‘echte gezicht’ laten zien, dat er problemen komen. Daarom is het handig, om op voorhand het echte karakter, zijn of haar ‘natuurlijke’ manier van redeneren en handelen te kennen. En dat kan via het ‘Brain Dominance Concept’.

Het principe van het concept is even logisch als eenvoudig. We weten al sinds jaren dat onze hersenen uit twee precies op elkaar lijkende delen bestaan. Toch staat de linkerhelft op het vlak van denken en handelen diametraal tegenover de rechterhelft. Wetenschappelijk is bewezen dat de linker hersenhelft de hoofdzetel is van de logica, het analysevermogen, het organisatietalent en het vermogen om moeilijke materiële problemen op te lossen. De rechter hersenhelft is dan de thuisbasis van het creatieve, het intuïtieve en het intermenselijke.

De ideale mens bestaat!

Ideaal zou zijn, als alle mensen ‘whole-brained’ waren, als hun linkeren hun rechter hersenhelft even goed en zeer sterk ontwikkeld zouden zijn. In dat geval krijg je een soort ‘ideale mens’: iemand die het denk- en handelspatroon van een creatieve artiest of ondernemer combineert met dat van een goed georganiseerde logische probleemoplosser en nog ruim voldoende menselijke kwaliteiten heeft ook. Dergelijke zeldzame mensen worden door iedereen bewonderd. Ze vormen een absolute top-klasse in hun relationeel privéleven en in hun beroep.

Uit inmiddels duizenden individuele rapporten blijkt, dat hooguit twee procent van de mannen en vrouwen dit denkprofiel hebben. Het zijn die mensen die in alle vier de kwadranten van het ‘Brain Dominance Concept’ tussen de tachtig en de honderd procent scoren. Voor de overgrote meerderheid (98 procent) is het zeer boeiend om te weten in welke mate ze met elkaar in harmonie kunnen samenleven of werken.

Het principe

Nobelprijswinnaar Roger Sperry heeft als neurobioloog en psychiater de ‘voorkeurpersoonlijkheid’ van het individu weergegeven in een cirkel die onderverdeeld wordt in vier kwadranten (zie figuur).

Het kwadrant van het Brain Dominance SystemHet kwadrant van het Brain Dominance System
De 90 graden boven links (1) geven de eigen natuurlijke capaciteit weer om logisch na te denken, analytisch te werken en wiskundige en technische problemen op te lossen, logisch denken.

Rechtsboven (2) visualizeert de individuele mogelijkheden om ondernemend en creatief te handelen. Het geeft ook een goed beeld van de artistieke ingesteldheid van een persoon, ondernemen.

Het kwadrant onderaan links (3) staat voor organisatie- en planningstalent, voor het keurig bijhouden van alle soorten administratie en de aanleg om je aan de bestaande maatschappij- of bedrijfsregels te houden, organisatie en planning.

Het kwadrant onderaan rechts (4) tenslotte, is een weerspiegeling van je intermenselijke en gevoelsmatige eigenschappen, gevoel en relaties.

Doe de test

Vragenlijst Brain Dominance SystemVragenlijst Brain Dominance System
Noteer voor de volgende twintig vragen een waardecijfer op een schaal van twintig (zie figuur). Schrijf de cijfers achter iedere vraag. Een eerlijk antwoord geven op deze vragen duurt max. twee minuten.

Tel nu je punten op aan de hand van volgend schema.
1+5+10+14+17 geeft je eigen score in het kwadrant bovenlinks. (1)
4+6+9+16+18 geeft je percentage in het kwadrant linksonder. (3)
3+8+11+13+19 toont je punten in het kwadrant rechtsonder. (4)
2+7+12+15+20 illustreert je totaal in het kwadrant rechtsboven. (2)

Enige uitleg

De psychobiologie van iemand wordt duidelijk door een eenvoudig gesprek, of door hem spontaan denk- en gevoelswaarde te laten geven aan een aantal begrippen. Daarna brengt de psychobioloog de gegevens over in de zogenaamde ‘procentuele cirkel'.
Mensen die bijvoorbeeld in het intermenselijke kwadrant minder dan 34 procent scoren, zullen veel moeite hebben om echt liefdevolle relaties op te bouwen, of om zich in de werksfeer gezond sociaal te gedragen. Het zijn geen slechte individuen, maar mensen die het best alleen leven en presteren. Contact met anderen zorgt alleen maar voor stress.

Mensen die in dit kwadrant méér dan 100 procent scoren - want dat is mogelijk in de psychobiologie - zijn overgevoelige karakters die zoveel met de andere mensen bezig zijn, dat ze zichzelf totaal vergeten. Ook deze mensen zullen moeilijkheden krijgen in hun liefdesleven. Door het feit dat ze méér oog hebben voor hun partner dan voor zichzelf, verliezen ze op vrij korte termijn alle respect. De mening van de andere is altijd belangrijker dan hun eigen opinie. Ook in hun werk krijgen ze meestal problemen. Het zijn immers mensen die aan alles beginnen om anderen een plezier te doen, maar slechts weinig efficiënt afwerken. Meestal bij gebrek aan tijd. Ze zien door ‘hun bos van goedbedoelde beloften’ de werkelijkheid niet meer en worden vaak psychosomatisch ziek of depressief.

leder kwadrant waar je minder dan 34 procent scoort, is voor jou een probleemgebied. Mensen die in delen van de cirkel tussen de 35 en de 66 procent halen, zullen die kwaliteiten rustig kunnen gebruiken wanneer daar nood aan is. Iedere score boven de 67 procent duidt de echte karaktertrekken van het individu aan.

Relaties in de praktijk

Maar wat kunnen we nu doen met deze kennis? Een relatie tussen een vrouw die creatief en menselijk is en een man die op vaste waarden staat en een hoge logicagraad heeft, is bijvoorbeeld gedoemd om te mislukken. Het spreekt voor zich, dat twee mensen die in de vier kwadranten meer dan 67 procent scoren heel goed met elkaar zullen kunnen opschieten. Maar de kans dat dit kan, ligt op hooguit twee procent.

Iedere relatie waar één van beide partners minder dan 67 procent laat noteren in de intermenselijke sfeer, duidt op een crisispunt. In een mensenleven zijn er zoveel gebeurtenissen die een sterk humane benadering noodzakelijk maken, dat beide personen op dit gebied wel hoog moeten scoren.

Toch is niet alle hoop verloren. Een verstandshuwelijk kan echter ook bij mensen die minder dan 67 procent halen, maar in dit kwadrant min of meer gelijkmatige antwoorden geven.
© 2013 - 2023 Raphaella, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Liefde: de ware vindenLiefde: de ware vindenLiefde is het belangrijkste in ons leven. We willen de ware vinden én houden. Toch blijven velen zoeken naar de ware, oo…
Ware liefde vinden. Hoe vind je ware liefde?Ware liefde vinden. Hoe vind je ware liefde?Ware liefde. Veel mensen dromen van het vinden van de ware liefde. Zowel mannen als vrouwen, jongens en meisjes, zoeken…
Geluk in de liefde, wie is de juiste partner voor jou?Geluk in de liefde, wie is de juiste partner voor jou?Hoe kan je succesvol zijn in de liefde? Hoe kan je het gelukkigst zijn met iemand? Hoe ontdek je de juiste partner? Welk…
Test - Verliefd of liefde?Test - Verliefd of liefde?Verliefd en liefde worden soms als synoniem gebruikt. Is er bij jou een wezenlijk onderscheid tussen verliefdheid en lie…

Hoe kiezen mensen een partner?Hoe kiezen mensen een partner?Hoe kiezen mensen een partner? We vinden lang niet iedereen leuk, daten niet met iedereen en duiken al helemaal niet met…
Hoe geraken meiden aan een partnerBen je het beu om altijd alleen naar familiefeesten te gaan? Lig je in je eentje te woelen in je veel te grote bed? En v…
Bronnen en referenties
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Wolcott_Sperry
  • http://www.wentworthpeople.com.au/services/personality-profiling/
Raphaella (256 artikelen)
Gepubliceerd: 31-03-2013
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Man en vrouw
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.