Mensbeeld - Test

Mensbeeld - Test Een mensbeeld is letterlijk een beeld dat we van mensen hebben. Vaak zijn dit onbewuste en impliciete beelden, aannames en gedachten. Deze gedachten kunnen ten grondslag liggen aan de visie op het handelen, het gedrag of de houding van andere mensen. In deze mensbeeldtest komt een (algemeen) beeld naar voren van opvattingen over de inzet en houding van mensen m.n. ten aanzien van de werksituatie/activiteit. Wil je weten wat jouw opvattingen zijn? Doe dan deze mensbeeldtest.

Mensbeeldtest

Deze lijst is ontwikkeld door McGregor (de x/y-theorie). Met de beantwoording van deze uitspraken kun je te weten komen hoe je over een bepaalde attitude van mensen denkt (wat de mens als natuurlijke neiging lijkt te hebben). Meer gedetailleerd staat het aan het einde van de scoretabel.

De lijst bestaat uit 10 uitspraken met telkens een A en B onderscheid. De bedoeling is om bij elk item, elk paar: 2 scores aan te geven. Geef bij ieder paar steeds 2 scores aan, van 0 tot 10. Hiermee geef je de mate aan, waarin je het eens bent (maximale score is 10) of juist oneens bent (maximale score is 0) met de stellingen. Belangrijk is dat het totaal aantal punten bij de paren steeds 10 is (dus bv. 7 punten bij A, betekent automatisch 3 punten bij B etc.).

Belangrijk is verder dat je op de uitspraken reageert zoals je er werkelijk over denkt en niet zoals je zou willen hoe de mensen zouden zijn/handelen. De vragenlijst is niet echt een test, maar geeft meer een indicatie. Verder bestaan er geen goede of foute antwoorden; het ene is niet beter dan het andere. Opmerking: er wordt gesproken van medewerkers; dit betreft zowel mannelijke als vrouwelijke medewerkers.

Verdeel bij elke vraag 10 punten over A en B

Uitspraken mensbeeldtest

01 A Het is heel menselijk dat mensen zo weinig mogelijk zullen werken als ze daar de gelegenheid voor krijgen…B Als mensen niet willen werken komt dat meestal omdat zij hun werk niet als zinvol ervaren...
02 A Als medewerkers de informatie krijgen die ze willen hebben, zullen ze over het algemeen een betere werkhouding krijgen en meer verantwoordelijkheid willen dragen …B Als medewerkers meer informatie krijgen dan ze nodig hebben voor hun taak, zullen ze er makkelijk misbruik van maken...
03 A Een probleem bij het vragen naar de ideeën van medewerkers is dat hun perspectief zo beperkt is, dat hun suggesties niet veel praktische waarde kunnen hebben …B Als je medewerkers naar hun ideeën vraagt, zal dat hun perspectief verbreden, waardoor nuttige suggesties ontstaan...
04 A Wanneer medewerkers niet veel inventieve ideeën krijgen over hun werk, komt dit waarschijnlijk doordat ze ook niet veel ideeën hebben…B De meeste mensen zijn creatief en inventief, maar kunnen dit niet laten zien, doordat de leiding en het werk hen daarvoor niet de gelegenheid biedt...
05 A Medewerkers zullen hun normen naar boven bijstellen als ze verantwoordelijk gemaakt worden voor hun eigen gedrag en ze hun eigen fouten kunnen corrigeren …B Medewerkers zullen hun normen verlagen als ze niet worden gecorrigeerd voor misdragingen en fouten...
06 A Je kunt mensen beter zowel het goede als het slechte nieuws meedelen, omdat mensen liever het hele verhaal horen, ook wanneer het pijnlijk is …B Je kunt mensen beter het slechte nieuws onthouden, omdat mensen liever alleen het goede nieuws willen horen...
07 A Als een medewerker gelijk heeft en de leiding niet, dan zal het prestige van de leiding worden geschaad als de leiding dit ook toe zou geven… B Als een medewerker gelijk heeft en de leiding niet, dan zal het prestige van de leiding toenemen als de leiding dit ook toe zou geven...
08 A Als je mensen ruim betaalt, dan zullen ze minder behoefte hebben aan invloed, verantwoordelijkheid en erkenning…B Als je mensen interessant en uitdagend werk biedt, dan zullen ze waarschijnlijk minder klagen over geld en toeslagen...
09 A Als medewerkers hun eigen doelen kunnen stellen, zullen die hoger zijn dan wanneer de leiding dit zou doen …B Als medewerkers hun eigen doelen kunnen stellen, zullen die lager zijn dan wanneer de leiding dit zou doen...
09 A Hoe meer kennis en vrijheid iemand heeft ten opzichte van zijn werk, hoe meer controle nodig is om hem/haar in het gareel te houden…B Hoe meer kennis en vrijheid iemand heeft ten opzichte van zijn werk, hoe minder controle nodig is om hem/haar in het gareel te houden...

Vul de scores die je bij bovenstaande items bij A en B gegeven hebt, in de onderstaande tabel in en tel ze daarna (per rij) op.

Sores A en B

Item Letter Letter
01 A =B =
02 B =A =
03 A =B =
04 A =B =
05 B =A =
06 B =A =
07 A =B =
08 A =B =
09 B =A =
10 A =B =
Totaal ................
X theorie Y theorie
'negatief''positief'
'slecht''goed'

Betekenis van de scores

  • X theorie: de mens is van nature lui en eigenlijk niet echt bereid te werken
  • Y theorie: de mens is van nature graag bereid om verantwoordelijkheid te dragen.

Uit de scoretabel blijkt dat ik ... punten meer/minder heb voor de X theorie dan de Y theorie.
© 2007 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Leiderschap: Theorie X en theorie YDe manier waarop managers hun ondergeschikten zien verschilt van persoon tot persoon. Douglas McGregor deed hier onderzo…
Attitude en gedragDe woorden attitude en gedrag worden veelvuldig genoemd, afzonderlijk van elkaar, maar ook in combinatie met elkaar. Wat…
Cognitieve dissonantie theorie van FestingerJe zegt of denkt het een, maar doet het ander. Waarom deed je niet waarin je geloofde? De reductie van het onprettige ge…
Wat is de Cognitieve Dissonantietheorie?"Hij zit nog in de ontkenningsfase!" is een veelgehoorde uitdrukking over iemand die (herhaaldelijk) ontkennend antwoord…

Druk, druk, druk…Druk, druk, druk…´Hoe gaat het?` – `Goed, maar druk.´ - ´Ik heb je al heel lang niet meer gezien?´ - Ja, maar ik heb het ook zo druk.´ Dr…
Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 09-12-2008
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Levensvisie
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.