Geen deel meer uitmaken van het systeem

Geen deel meer uitmaken van het systeem Wanneer je geen deel meer wil uitmaken van het systeem kan je je soevereiniteit claimen volgens verschillende websites. Dit houdt in dat je je aan het Nederlands systeem onttrekt. Dit met de gedachte dat de overheid de burger moet dienen en niet andersom. Wat zijn hiervan de consequenties en is het wel zo slim om op deze wijze tegen het systeem aan te schoppen?

Gedachtegang achter soevereiniteit claimen

Iedere Nederlander krijgt bij zijn geboorte een BSN-nummer (Burger Service Nummer). Dit BSN-nummer (door aanhangers van dit gedachtegoed Burger Slaven Nummer genoemd) maakt iemand onderdeel van het Nederlandse koninkrijk. Mensen die hun soevereiniteit claimen vinden dat de overheid de burger moet dienen en niet de burger de overheid. Ze vinden dat er te veel macht bij een klein deel van de Nederlandse bevolking terecht is gekomen en dat dit machthebbend deel (lees de regering) zijn eigen gang gaat en daarbij niet of nauwelijks luistert naar de mening van de burger. Zij willen het juridisch contract met de Nederlandse staat ontbinden en hiermee hun onafhankelijkheid als mens benadrukken.

Wat zijn de consequenties?

Wanneer je soevereiniteit claimt, neem je dus afstand van het Nederlands koninkrijk.
  • Stap 1 is het aanvragen van geheimcode 7 bij de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens.
  • Stap 2 is het bekend maken van het feit dat jij je naam terug claimt. Dit kan door een stukje in de krant te laten zetten.
  • In Stap 3 van het claimen van je soevereiniteit ga je een notariële akte opsturen naar koning Willem Alexander. Wanneer hij deze akte verwerpt, ben je geen onderdaan meer van het Nederlandse Koninkrijk, dus stateloos.

Mocht hij wel akkoord gaan dan blijf je gewoon Nederlander, met een "juridisch niet erkende" soevereine status. Een status waarbij je volgens aanhangers van dit systeem rekeningen kunt sturen aan de overheid en erfenissen kunt claimen in hun volledige omvang, dus zonder successierechten. Hier kleven wel wat bezwaren aan, want voor sommige zaken zal er toch gebruik gemaakt moeten worden van het Burger Slaven Nummer.

Denk hierbij aan zaken zoals een paspoort en een kenteken. Deze horen bij de Nederlandse Staat. Er bestaan wel ongeldige soevereine kentekenplaten en paspoorten, maar daar heb je zo weinig aan. Je kan er niet mee naar het buitenland, je kan er geen verzekering mee afsluiten en je zal geregeld worden aangehouden door de politie.

Ondanks het claimen van je soevereiniteit zal je toch de gebruikelijke rechten en plichten blijven houden. Het deel van je salaris wat ingehouden wordt aan belastingen vind jij misschien te hoog, maar wanneer je minder belasting gaat betalen loop je tegen dezelfde problemen aan als personen die dit doen en niet hun soevereiniteit hebben geclaimd. Soevereiniteit wordt immers juridisch niet erkend.

De soevereine mens denkt anders over rechten en plichten. Zij willen niet gebukt gaan onder plichten waar zij zelf niet mee hebben ingestemd. Geen verplichte verzekeringen dus en geen belasting betalen of zelf de hoogte van de belasting bepalen. Zij vinden dat zij inspraak moeten krijgen in de regels die voor hen gelden. Want de wetgeving en regels op financieel gebied zijn wel zo gegroeid in de Nederlandse samenleving, maar zij hebben hier als persoon nooit mee ingestemd.

Stateloos

In principe komt soevereiniteit claimen er toch op neer dat je stateloos wordt. Een soeverein persoon wil geen BSN-nummer meer en zonder BSN-nummer wordt het leven lastig. Zonder BSN-nummer geen paspoort, geen mogelijkheid op een baan, geen uitkering en geen rijbewijs. Dat geeft je vrijwel dezelfde status als een iemand die stateloos is, dus in de praktijk zullen vele soevereine personen nog steeds noodgedwongen gebruik maken van het hen opgelegde BSN-nummer.

Aan stateloos zijn, en die kans loop je als soevereine Nederlander, kleven nogal wat andere bezwaren. Je hebt geen recht meer op uitkeringen en subsidies en je kan worden opgepakt en uitgezet. Je bent immers geen onderdeel van de Nederlandse Staat, dus geen Nederlander meer.

Amerika

De "Freeman" beweging waar dit idee op gebaseerd is, komt uit Amerika. Daar zijn in de jaren tachtig van de vorige eeuw groepen ontstaan die niet meer onder de Amerikaanse Staat wilden vallen. Deze groepen zijn in Amerika inmiddels uitgeroepen tot staatsgevaarlijke, terroristische organisaties.
© 2015 - 2020 Katinka900, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat is een staat?Wat is een staat?Het woord 'staat' wordt veel gebruikt in het dagelijks taalgebruik. De betekenissen van het woord staat verschillen daar…
Autoschade claimen of niet claimen?Autoschade claimen of niet claimen?Als uw auto schade heeft opgelopen, heeft het claimen van de schade gevolgen voor de premie en het aantal schadevrije ja…
Nationaal en Internationaal Recht in NederlandNationaal en Internationaal Recht in NederlandHet nationaal recht is natuurlijk het belangrijkste recht voor ons landje: Nederland. Echter, we zijn niet alleen aan on…
Thomas Hobbes over staatsmacht en grenzen van de soevereinThomas Hobbes over staatsmacht en grenzen van de soevereinThomas Hobbes (1588-1679) wordt gezien als een van de grondleggers van de moderne politieke filosofie. De vraag die cent…

Wijs door zelfkennisWijs door zelfkennisWe willen allemaal wijs worden en hoewel de een dit als een hoger doel stelt dan de ander, wil niemand voor dom verslete…
Haal de sleur uit je levenHaal de sleur uit je levenAls klein kind droom je vaak van de dingen die je later als je groot bent wilt gaan doen. Heb je gedachtes over dingen d…
Bronnen en referenties
  • http://vrijensoeverein.nl
  • http://www.ikclaimmijnnaam.nl

Reageer op het artikel "Geen deel meer uitmaken van het systeem"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Simone, 09-06-2020 10:44 #4
Ik woon al 25 jaar in Nieuw Zeeland, maar heb nog steeds mijn Nederlands paspoort. Is er een manier om vanuit NZ mijn soevereiniteit aan te vragen?
Verder heb ik een Nieuw Zeelandse man, bijv. mijn bankpas/ rijbewijs staat op mijn getrouwde naam (allemaal hoofdletters), wat doe ik daarmee?

Alex, 01-11-2018 15:32 #3
Denk erom dat als je jezelf soeverein verklaard, dat er het zelfde kan gebeuren zoals met bijvoorbeeld de bekende soevereinen op YouTube van Vitali feiten te zien is. Een woninguitzetting, veel schulden en verder enkel en alleen meer problemen. Je hoort er nu niets meer over, en dat komt omdat bijna iedereen die op YouTube meedoet aan filmpjes inmiddels dakloos is geworden, en diep in de problemen zit.

Birgitte Paffen, 08-03-2017 11:37 #2
Wat als iemand dit heeft gedaan maar weer terug wil in het systeem, wat moet deze persoon dan doen? Reactie infoteur, 08-03-2017
Wanneer degene die zichzelf soeverein heeft verklaard inmiddels staatloos is geworden, zal hij naar de rechter moeten voor een uitspraak over zijn status.

Jan, 06-12-2015 00:48 #1
“Wanneer hij deze akte verwerpt, ben je geen onderdaan meer van het Nederlandse Koninkrijk, dus stateloos”

Tuurlijk niet. De schrijver lijkt niets van het concept te begrijpen. Ten eerste heeft de koning dat nog nooit gedaan en met een reden. Mensen mogen nooit hun nationaliteit afgenomen worden. Dat is een mensenrecht.

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/universele-verklaring-de-rechten-de-mens-uvrm-volledige-tekst

“Artikel 15
1. Een ieder heeft het recht op een nationaliteit.
2. Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen.”

Plus dat het voor iedereen geldt. Dus niet alleen voor Nederlanders. Dus daar hoef je geen Nederlander meer voor te blijven.

“art 2 Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.“

“Mocht hij wel akkoord gaan dan blijf je gewoon Nederlander, met een "juridisch niet erkende" soevereine status.”

Ook niet correct. De koning heeft niet akkoord te gaan. Hij heeft alleen te accepteren. Het is niet iets aan de koning vragen, het is hem wat mededelen. Mededelen dat je niet de np bent maar dat die wel van jou is en dat je die mag gebruiken zoals je zelf wilt. De aanmaak van de np is sowieso al zonder toestemming van de mens zelf gebeurt en dat is fraude omdat zo’n baby'tje op die leeftijd wilsonbekwaam is en daar geen contracten mee gesloten mogen worden. Mensen zijn ook geen eigendom van overheden. Mensen zijn eigendom van zichzelf. En er is ook sowieso geen contract wat wederzijdse afspraken inhoudt. In feite is niemand de overheid wat verplicht. Ja is even schrikken misschien, maar het is wel zo.

“Een status waarbij je volgens aanhangers van dit systeem rekeningen kunt sturen aan de overheid en erfenissen kunt claimen in hun volledige omvang, dus zonder successierechten. Hier kleven wel wat bezwaren aan, want voor sommige zaken zal er toch gebruik gemaakt moeten worden van het Burger Slaven Nummer.”

Dat van die erfenissen klopt best. Over dat soort zaken zijn geen afdracht meer verschuldigd. Het is immers niet van de koning om mee te beginnen. Successierechten zijn dan ook gelegaliseerde diefstal net als alle andere belastingen. Legaal betekent niet dat het ook rechtmatig en rechtvaardig is. Er zijn oorlogen legaal gevoerd. Legaal zegt eigenlijk helemaal niets. En als je begrijpt dat het bsn bij de natuurlijke persoon hoort en niet bij de mens dan zie je die np als een soort communicatiemiddel met die koning. Meer niet eigenlijk. Je hebt een np, maar je bent het niet. Je bent de begunstigde van die np. En die np die gaat echt niet weg hoor. De overheid vernietigt nooit de np. Dus die kan je altijd gebruiken om te reizen of wat je maar wilt. Net als je nu al doet. En heb je geen werk dan gebruik je die np net zo goed voor een uitkering. Of voor alles wat je nu ook al met de np doet. Er veranderd wat dat betreft eigenlijk helemaal niets. Met dit verschil dat je de np niet bent, zoals de overheid graag wil zien dat je dat denkt, maar dat je die alleen maar gebruikt wanneer het je van pas komt.

“Denk hierbij aan zaken zoals een paspoort en een kenteken. Deze horen bij de Nederlandse Staat.”

Inderdaad, bij de staat. En niet bij de mens. Maar om met die staat te communiceren gebruik je de np hoe het je uitkomt.

“Er bestaan wel ongeldige soevereine kentekenplaten en paspoorten, maar daar heb je zo weinig aan. Je kan er niet mee naar het buitenland, je kan er geen verzekering mee afsluiten en je zal geregeld worden aangehouden door de politie.”

Die je vervolgens gewoon laat doorrijden. https://www.youtube.com/watch?v=Sn-_fiarYWc

En dat gaat tegen de mensenrechten in. Mensen mogen niet zomaar worden opgepakt of aangehouden.

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/universele-verklaring-de-rechten-de-mens-uvrm-volledige-tekst

“Artikel 9
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.”

“Artikel 13
1. Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.
2. Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.”

“Ondanks het claimen van je soevereiniteit zal je toch de gebruikelijke rechten en plichten blijven houden. Het deel van je salaris wat ingehouden wordt aan belastingen vind jij misschien te hoog, maar wanneer je minder belasting gaat betalen loop je tegen dezelfde problemen aan als personen die dit doen en niet hun soevereiniteit hebben geclaimd. Soevereiniteit wordt immers juridisch niet erkend.”

Dat is een kwestie van het honderdste aapje. Op een zeker moment zullen er zo veel soevereinen zijn dat de rechterlijke macht er niet om heen zal kunnen komen. Er zijn er nu al duizenden. En er komen er nog steeds meer bij. Mensen kiezen steeds meer voor zichzelf en eisen hun menselijke rechten op, waar de overheid zo gruwelijk mee omgaat.

“De soevereine mens denkt anders over rechten en plichten. Zij willen niet gebukt gaan onder plichten waar zij zelf niet mee hebben ingestemd. Geen verplichte verzekeringen dus en geen belasting betalen of zelf de hoogte van de belasting bepalen. Zij vinden dat zij inspraak moeten krijgen in de regels die voor hen gelden. Want de wetgeving en regels op financieel gebied zijn wel zo gegroeid in de Nederlandse samenleving, maar zij hebben hier als persoon nooit mee ingestemd.”

Ik denk, kan niet voor allemaal spreken, dat dat best wel klopt.

“In principe komt soevereiniteit claimen er toch op neer dat je stateloos wordt.”

Eerder grenzenloos. Een mens mag overal zijn. Is ook een mensenrecht. Al eerder uitgelegd dat je nooit statenloos wordt. Echt niet waar. Je bent als mens sowieso al statenloos maar door gebruik van die np kan je binnen Nederland en daarbuiten nog alles doen wat je gewend bent te doen. Je verliest niets maar krijgt er meer bij in de vorm van zelfbeschikking. Daar heb je als mens al recht op.

“Een soeverein persoon wil geen BSN-nummer meer en zonder BSN-nummer wordt het leven lastig. Zonder BSN-nummer geen paspoort, geen mogelijkheid op een baan, geen uitkering en geen rijbewijs. Dat geeft je vrijwel dezelfde status als een iemand die stateloos is, dus in de praktijk zullen vele soevereine personen nog steeds noodgedwongen gebruik maken van het hen opgelegde BSN-nummer.”

Dat hoeft dus niet want je betaalt geen belasting meer, of veel minder, en zo hou je veel meer over van wat je verdient. Bovendien geeft de uitleg goed aan hoe de staat mensen bij de ballen wil hebben door het opleggen van zo’n nummer als een nummer aan de oor van een koe in de wei. Hoe duidelijker wil je het hebben dat je een nummer zou zijn i.p.v. een mens? Ja die np is een nummer. Maar die np is slechts een bedachte en dus niet echt bestaande persoonsvorm. Maar jij bent het niet. Ja tenzij je het wilt zijn. Of als je de overheid gelooft als die zegt dat je dat bent. Het is maar wat je wil geloven. In jezelf of in de overheid. De blauwe of de rooie pil ;) Hoe diep is the rabbithole?

“Aan stateloos zijn, en die kans loop je als soevereine Nederlander, kleven nogal wat andere bezwaren. Je hebt geen recht meer op uitkeringen en subsidies en je kan worden opgepakt en uitgezet. Je bent immers geen onderdeel van de Nederlandse Staat, dus geen Nederlander meer.”

Maar wel vrij daarvan. Alsof dat trouwens zo fijn is om van de Nederlandse staat te zijn. Het is één corrupte bende die ala maffiosi op allerlei soorten manieren geld van je probeert te pikken. En die je ook onderdrukt. Wat niet mag want dat gaat tegen de mensenrechten in.

“Deze groepen zijn in Amerika inmiddels uitgeroepen tot staatsgevaarlijke, terroristische organisaties.”

Ja, als je vrij wilt zijn dan ben je een ‘staatsgevaarlijke’ terrorist :) En het is logisch dat de staat dat zo propagandeert. Ze is er als de dood voor ;).Stel je voor dat iedereen zijn eigen vrijheid kiest? Nee dan liever eigendom blijven van de staat. Die staat die het zo goed met je voor hebt ;)

Het stukje lijkt haast wel geschreven door de overheid :) Ze proberen het wel heel zwart wit af te schilderen maar het staat vol met halve waarheden en slechte leugens. Het is duidelijk een propaganda stukje.

Infoteur: Katinka900
Laatste update: 23-10-2015
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Levensvisie
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 4
Schrijf mee!