Wat is een jeugdagent?

Wat is een jeugdagent? Een jeugdagent: je hebt er vast wel eens van gehoord. Een jeugdagent houdt zich voornamelijk bezig met jeugdigen, dus jongeren tussen de 12 en 18 jaar en jongvolwassen tot 23 jaar. Soms heeft een jeugdagent ook een opleiding pedagogiek gevolgd, maar dit komt niet vaak voor. In ieder geval: een jeugdagent, is een agent met meerwaarde!

De politie krijgt steeds meer jeugdagenten

Jeugdagenten worden steeds bekender. In elk korps is wel een jeugdagent te vinden. Een jeugdagent krijgt een steeds grotere rol, omdat vooral jeugddelinquentie een groter probleem wordt. De jeugd heeft ook nog eens de toekomst: criminaliteit moet dus zo snel en vroeg mogelijk aangepakt worden.

Problemen bij minderjarigen

Een jeugdagent komt in beeld wanneer er problemen spelen bij een minderjarige. Vaak komt de jongere dan in aanraking met de politie, komen er zorgmeldingen binnen of zijn er signalen van huiselijk geweld of loverboyproblematiek. Een jeugdagent is er dan om te helpen.

Minderjarigen kunnen de volgende problemen hebben:

  • Agressie en criminaliteit is het meest opvallende probleem, omdat het gaat om externaliserend gedrag (naar buiten gericht). Bij geweld op school of sportvereniging, wordt dan ook vaak contact opgenomen met een jeugdagent.
  • Psychiatrische problematiek is vaak minder zichtbaar. Dit speelt zich vooral af in de psyche (geest) van een jongere. Er kunnen echter wel problemen uit voortkomen: denk aan (dreigen met) zelfdoding, geweld tegen gezinsleden of een bijkomend verslavingsprobleem waardoor de jeugdagent in beeld kan komen, bijvoorbeeld door openbare dronkenschap.
  • Gezinsproblemen: geweld, verwaarlozing, problemen bij de ouders of (v)echtscheiding in gezinnen zorgen vaak voor gedragsproblemen bij jongeren. Ook het criminele gedrag van de ouder(s) kan aanleiding zijn tot contact met een jeugdagent.
  • Weglopen kan ook een aanleiding zijn tot contact met een jeugdagent, met als uiterste loverboyproblematiek. Een jeugdagent doet onderzoek naar weggelopen of vermiste minderjarigen.
  • Bij een uithuisplaatsing is vaak ook een jeugdagent betrokken, of de uithuisplaatsing kan aanleiding geven tot dit contact.

De rol van de jeugdagent

Een jeugdagent probeert problemen bij minderjarigen aan te pakken. Bovenstaande voorbeelden zijn ernstig en moeten goed aangepakt worden. Een jeugdagent ondersteunt dit proces, door jongeren aan te spreken op hun gedrag, ouders te adviseren en door (on)gevraagd in beeld te blijven, omdat er meestal sprake is van een klein sociaal netwerk bij probleemgezinnen of probleemjongeren. Jeugdagenten zijn tevens het aanspreekpunt voor de jeugdzorg (nu Jeugdbescherming of Jeugdhulp) en hebben contact met scholen en jeugdverenigingen. Ze houden zich ook bezig met de leefomstandigheden van jongeren en kijken of deze pedagogisch verantwoord zijn. Een jeugdagent is dus druk in de weer met jongeren, en met name probleemjongeren. Een jeugdagent zoekt ook naar oplossingen voor groepen hangjongeren. Niet alleen door ze weg te sturen, maar door bijvoorbeeld te helpen met het organiseren van een buurtactiviteit. Jeugdagenten geven ook voorlichtingen op scholen en proberen criminaliteit en gezinsproblemen zo vroegtijdig te signalen (preventie), om erger te voorkomen.

Wanneer er meerdere zorgen over een jongere of een gezin binnenkomen bij de politie, neemt de jeugdagent vaak contact op met de ouders of de jongere en zet in samenwerking met andere partners (leerplichtambtenaar, jeugdbescherming) een hulpverleningsplan in. Als dit niet lukt, kan er contact gezocht worden met De Raad voor de Kinderbescherming.
Soms wordt een kind of jongere uiteindelijk uit huis geplaatst, waardoor de ouders geen contact meer willen. Het kind houdt dan soms wel contact.

Kort samengevat

Een jeugdagent werkt dus vaak met kwetsbare jongeren en gezinnen, en moet dus responsief en verantwoordelijk te werk gaan. Van een jeugdagent kun je dus verwachten dat er goed werk wordt geleverd.

Soms is de jeugdagent de enige stabiele factor in het leven van een jongere, waardoor er een prettig contact kan ontstaan. Een jeugdagent is dus voor sommigen een doorn in het oog, maar voor andere groepen erg waardevol! Jeugdagenten moeten dus zeker niet geringschattend behandeld of bejegend worden.
© 2015 - 2024 Schrijfsels, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Pedagogisch werkAls Pedagogisch werker ben je werkzaam op de kinderopvang, basisschool of jeugdzorg. Je werkt dan in de sector sociaal a…
Transitie jeugdzorgWat is de transitie jeugdzorg? Op 18 februari 2014 is de tweede kamer akkoord gegaan met deze nieuwe jeugd wet. Wat zijn…
Problemen met drank en (soft)drugs bij jongerenProblemen met drank en (soft)drugs bij jongerenJongeren die in de jeugdzorg zitten en jongeren afkomstig uit speciaal onderwijs blijken veel vaker te roken, te drinken…
Centrum Jeugd en Gezin: Wat is het Centrum Jeugd en Gezin?Centrum Jeugd en Gezin: Wat is het Centrum Jeugd en Gezin?Eind 2011 moeten alle Nederlandse gemeente een Centrum voor Jeugd en Gezin hebben. Veel van die centra zijn eigenlijk ge…

Afval is waardevolAfval is waardevolDe tijd dat we afval ‘gewoon’ weggooiden is voorbij. Veel van ons afval kan weer gebruikt worden als grondstof voor nieu…
DBFMO: een duurzame contractvorm voor een goede prijsDBFMO is een contractvorm die de Staat gebruikt voor het inkopen van huisvesting (kantoren, rechtbanken, gevangenissen,…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Tpsdave, Pixabay
  • http://www.jeugdcriminaliteit.com/index_bestanden/Page4908.htm
Schrijfsels (6 artikelen)
Laatste update: 01-06-2017
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.