Verhuizen van Nederland naar België: Informatie en tips

Verhuizen van Nederland naar België: Informatie en tips Je hebt besloten om vanuit Nederland te verhuizen naar België. Dit kan natuurlijk zijn om talloze redenen, bijvoorbeeld: werk of studie, familie, economische voordelen of de liefde voor het land. België ligt niet ver van Nederland en je kan je (meestal) redden met dezelfde taal, toch zul je nog heel wat verschillen tegenkomen. De regels, waarden en normen en mentaliteit verschillen in veel opzichten sterk tussen beide landen. Daarom is het belangrijk te weten waar je allemaal aan moet denken wanneer je naar België wilt verhuizen.

Uitschrijven en inschrijven

Wanneer je vertrekt uit Nederland dien je je bij de gemeente waar je woont uit te schrijven, je hebt de mogelijkheid dit al vijf dagen op voorhand van de verhuizing te doen. Als je uitgeschreven bent zul je van je gemeente een bewijs van uitschrijving ontvangen. In België aangekomen, dien je je binnen de acht dagen aan te melden bij de gemeente waar je verblijft. Andere voorwaarden kunnen zijn: het hebben van een geldig paspoort, een geldig Belgisch adres en wanneer je langer dan drie maanden wenst te verblijven in België de aanvraag van een visum. Het aanvragen van het visum gebeurt bij de Belgische gemeente waar je gaat wonen, dit is verplicht zodat de gemeente je een geldige verblijfsvergunning kan geven.

Wanneer je echter een visum wilt aanvragen, moet je wel kunnen aantonen dat je op zoek bent naar werk binnen België, of dat je al werkzaam bent in België. Mocht je niet van plan zijn te gaan werken in België, dan moet je kunnen aantonen dat je over voldoende bestaansmiddelen beschikt om jezelf (en je gezin) te onderhouden.

Wijkagent

Wanneer de inschrijving eenmaal compleet is, dient er eerst een wijkagent langs te komen. Deze wijkagent komt meestal binnen twee weken langs om te zien of jij (en je gezinsleden) ook definitief wonen op het doorgegeven adres. Mocht je niet thuis zijn op het moment dat de wijkagent geweest is, dan zal hij later nog eens langskomen. De wijkagent mag binnen de woning komen om eventuele vragen te stellen en te noteren welke personen woonachtig en/of aanwezig zijn op het adres. De uitslag van dit wordt door de wijkagent zelf aan de gemeente doorgegeven. Zij zullen vervolgens contact met u opnemen (meestal met een uitnodiging per post).

Huis huren

Om een huis te huren dien je een huurovereenkomst te tekenen, je dient meerderjarig te zijn (18 jaar of ouder) om dit te kunnen doen. Vroeger kon deze overeenkomst zowel schriftelijk als mondeling worden afgesloten, maar sinds 15 juni 2007 is het verplicht altijd een schriftelijke overeenkomst te hebben. Beide partijen (verhuurder en huurder) moeten een exemplaar krijgen, maar ook voor de verplichte registratie ben je nog een exemplaar nodig.
In België is de standaardduur van een huurovereenkomst negen jaar, echter zijn er ook een paar andere mogelijkheden, namelijk:
 • Een overeenkomst van drie jaar over minder
 • Overeenkomsten van negen jaar of langer
 • Overeenkomsten voor de duur van het leven van de huurder

Bij het afsluiten van een huurovereenkomst dient meestal borg betaald worden (dit is enkel verplicht wanneer het gemeld staat in het huurcontract), om zo de verhuurder maar ook de huurder te beschermen. Voor het betalen van deze huurwaarborg zijn drie mogelijkheden voor de huurder:
 • De huurder kan de huurwaarborg storten op een geblokkeerde rekening van de huurder
 • De huurder kan ook kiezen voor een bankwaarborg die de huurder dan in schijven afbetaald
 • De huurder kan kiezen voor een bankwaarborg tussen het OCMW en een financiële instelling, in dit geval dient het OCMW het verzoek in te dienen bij de financiële instelling

Bij het afsluiten van een huurwaarborg, mag deze nooit langer dan drie maanden kale huur bedragen. Normaal gesproken kun je na afloop van de huurperiode het contract zonder enige reden opzeggen. Dit dien je minimaal zes maanden van te voren doen, al is in de praktijk vaak met goed overleg meer mogelijk.

Taal en cultuur

België kent drie officiële landstalen, Nederlands (al spreken ze in België meestal van Vlaams), Frans en Duits. Maar ook met een aantal andere talen, als Engels kun je je meestal goed redden in België. Je kunt grofweg zeggen dat de mensen in Wallonië voornamelijk Frans als moedertaal hebben en de mensen in Vlaanderen Nederlands. Naast de officiële talen zijn er nog vele dialecten, West-Vlaams, Oost-Vlaams, Limburgs en Kempens zijn hier een paar voorbeelden van. België heeft een complex politiek systeem, veel bevoegdheden als werk en economie liggen bij de gewesten zelf (Vlaanderen, Wallonië en het Brusselse). Hiernaast heeft België ook nog een overkoepelende federale overheid, die bijvoorbeeld justitie, defensie en de sociale zekerheid regelt. Wanneer je vertrekt naar België is het dan ook van belang te weten in welk gewest je gaat wonen, ieder gewest heeft immers zijn eigen regels.

Belgen houden er vaak een bourgondische levensstijl op na. Lekker eten, drinken en gezamenlijk tafelen doen ze veel en goed. Niet alleen na werktijd, maar ook de lunches tijdens de pauzes worden optimaal benut. Vaak wordt er gezegd dat Belgen erg bescheiden zijn, al kan dit voor een buitenstaander soms heel afstandelijk overkomen. Over het algemeen is het lastig om je goed te mengen met een groep Belgen, maar wanneer dit eenmaal gelukt is ben je echt één van hen en zullen ze te allen tijde bijspringen tijdens noodgevallen.

Gezondheidszorg

In België is een groot gezondheidsnetwerk. De verplichte ziektekostenverzekering wordt beheerd door het ziekenfonds, oftewel de mutualiteit. Je bent verplicht je aan te melden bij een mutualiteit, wel kun je zelf kiezen waar je dit doet. Er zijn drie mogelijkheden wanneer je verplicht bent je aan te melden:
 • Je begint te werken
 • Je wordt 25 jaar, maar studeert nog
 • Je ontvangt een werkloosheidsuitkering

Tot 25 jaar is men dus automatisch aangesloten bij de mutualiteit van het gezinshoofd, tenzij ze eerder financieel afhankelijk worden. Elke mutualiteit heeft een verplichte gratis ziekteverzekering, sinds 2010 is het verplicht ook een aanvullende verzekering af te sluiten. Mutualiteiten proberen zich onderling te onderscheiden door verschillen en acties in deze aanvullende verzekering (denk hierbij aan brillen, vaccinaties, tandheelkunde en revalidatie).

De ziekteverzekeringen zijn in vergelijking met Nederland erg voordelig. Je kunt ervoor kiezen om iedere maand een kleine bijdrage te betalen, of eens per jaar. De reden waarom deze zo voordelig zijn, heeft o.a. te maken met een gedeelte rsz afhouding van de werkende mensen binnen België. Deze is vrij hoog in vergelijking met andere landen, waardoor andere voorzieningen als de ziekteverzekering laag kunnen blijven.

Een aantal bekende mutualiteiten in België zijn: CM (Christelijke Mutualiteit en tevens die met het grootste ledenaantal), Socialistische mutualiteit, Liberale mutualiteit en Vlaams & neutraal ziekenfonds. De meeste mutualiteiten werken met vaste openingsuren, controleer dit zeker op voorhand. Om niet lang te hoeven wachten, kun je het best een afspraak maken.

Naast de zorgverzekering, kun je het best ook een hospitalisatieverzekering afsluiten. Dit dekt kosten voor wanneer je naar het ziekenhuis moet en/of moet blijven voor een behandeling of opname. In het ziekenhuis zelf kun je kiezen in wat voor kamer je wilt, bijvoorbeeld een eens- of tweepersoonskamer. Je moet hiervoor ook een document in het ziekenhuis ondertekenen. Vraag (indien gewenst) welke gratis is voor u met uw verzekering, zodat je niet achteraf voor onvoorziene kosten komt te staan.

Dokter en tandarts

In België kan je zelf kiezen voor een dokter en tandarts. Ook wanneer je na een tijd van dokter of tandarts wil wisselen is dit geen enkel probleem. Hou wel rekening met eventuele lange wachttijden om je bij een tandarts aan te sluiten. Met je kinderen kun je naast je gewone huisarts ook eenvoudig een afspraak maken bij een kinderarts in het ziekenhuis. Hiervoor is geen verwijzing nodig zoals in Nederland.

In België betaal je bij zowel je dokter als de tandarts, bij ieder bezoek een bepaald bedrag (bij de dokter ligt dit meestal tussen de 24 en 30 euro afhankelijk van dokter en bijvoorbeeld tijdstip). Je krijgt dan een bewijs van betaling mee, waar je een gele sticker op dient te plakken (gekregen van je mutualiteit), en deze vervolgens in de daarvoor speciaal bestemde brievenbussen of afgeef punten te steken. Je krijgt dan een bepaald gedeelte terug gestort op je rekening, waardoor je enkel het zogenoemde remgeld betaald hebt.

Voor kinderen hebben veel mutualiteiten speciale regelingen, zodat deze vaak tot een bepaalde leeftijd geheel kosteloos naar een arts kunnen (terugbetaling achteraf).

Werk

Om te kunnen werken in België moet je een geldig Europees paspoort bezitten of een ander geldig verblijfsdocument van België hebben en is het daarnaast handig dat je één (maar liever meer) van de drie landstalen spreekt. Werk zoeken in België werkt over het algemeen het zelfde als in Nederland, je kunt rechtstreeks op openstaande vacatures reageren met een motivatiebrief en CV, maar kunt je ook inschrijven via een uitzendbureau. Vaak is het handig om je brief iets aan te passen, gezien Nederlanders vaak erg direct kunnen overkomen en men in België dit niet gewend is. Ze kunnen het zelfs als aanvallend en arrogant bestempelen.
Een bekende website is die van de VDAB, een overheidsinstantie (vergelijkbaar met het Werkplein in Nederland) waar vele vacatures op staan.

School en studie

Je hebt de mogelijkheid je kinderen al met 2,5 jaar naar school te laten gaan. Een keuze die veel ouders maken gezien de hoge kosten van de opvang, maar ook omdat het ten goede komt van de ontwikkeling van hun kinderen. Om in te stromen zijn er vaste momenten vast gesteld, dit zijn een aantal mogelijkheden die vaak gelijk na een vakantie vallen (Let op! Dit telt alleen voor kleuters jonger dan 3, vanaf 3 jaar en ouder is instroom gedurende het hele schooljaar mogelijk). Is je kind tijdens een instroommoment nog net geen 2,5 jaar, dan zal het moeten wachten tot het volgende instroommoment. Wanneer je kind met 2,5 jaar naar school gaat, zal het starten in het kleuteronderwijs, na het kleuteronderwijs zal het doorstromen naar het lager onderwijs. Het kleuteronderwijs is bedoelt voor kinderen van 2,5 jaar tot 6 jaar, het lager onderwijs is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Na het lager onderwijs volgen de meeste kinderen het secundair onderwijs, meestal wordt dit gevolgd tussen de leeftijd van 12 en 18 jaar. Het is een voorbereiding op de verschillende soorten hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.

Het basisonderwijs bestaat uit de volgende groepen
 • 1e kleuterklas
 • 2e kleuterklas (groep 1 in Nederland)
 • 3e kleuterklas (groep 2 in Nederland)
 • 1e leerjaar (groep 3 in Nederland)
 • 2e leerjaar (groep 4 in Nederland)
 • 3e leerjaar (groep 5 in Nederland)
 • 4e leerjaar (groep 6 in Nederland)
 • 5e leerjaar (groep 7 in Nederland)
 • 6e leerjaar (groep 8 in Nederland)

Er is ook een mogelijkheid om je kind naar het buitengewoon basisonderwijs te laten gaan indien het kind een handicap, beperking, langdurige ziekte of leerstoornis heeft. In België is er trouwens sprake van een leerplicht, geen schoolplicht, waardoor thuisonderwijs ook mogelijk is.

Handig is om voordat je kind naar school moet al te informeren en te kijken op verschillende scholen. Veel scholen (voornamelijk die met een goede naam, in de grote steden of in het grensgebied met Nederland) werken namelijk met een wachtlijst, waardoor je kind niet altijd gelijk kan instromen op de school naar wens.

Kinderbijslag

Ook in België hebben alle kinderen recht op kinderbijslag. Dit bestaat uit een maandelijkse bijdrage per kind, die betaald wordt door een kinderbijslagfonds, afhankelijk van je werkgever. Je hebt nog recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin uw kind 18 wordt. Vanaf 1 september van het jaar waarin uw kind 18 wordt tot en met de maand waarin uw kind 25 wordt, heeft u onder bepaalde voorwaarden nog recht op kinderbijslag.

Normaal gezien dient de vader de aanvraag voor kinderbijslag in, wanneer dit niet kan, kan de moeder, de stiefvader of stiefmoeder of de oudste persoon van de partner van de moeder, de grootouder van het kind, een oom of tante van het kind of (half)broer of (half)zus van het kind dit doen.

Normaal gezien wordt de kinderbijslag gestort op de rekening van de moeder. Echter hierin zijn ook weer uitzonderingen.

In de maand juli komt bovenop de maandelijkse kinderbijslag een premie, dit om ervoor te zorgen dat ouders hun extra kost voor de start van het nieuwe schooljaar kunnen betalen. De hoogte van de kinderbijslag hangt geheel af van uw gezinssamenstelling, de leeftijd van uw kind(eren), werksituatie of bijvoorbeeld handicap van uw kind.

Belasting

De belasting in België wordt als één van de hoogste in de wereld beschouwd. Met name particulieren betalen veel belasting, dit komt omdat belastingen de enige inkomstenbron van de overheid is. In België moet je net als in Nederland één keer per jaar je belastingaangifte doen, wat kan vanaf mei. Voor je belastingaangifte krijg je een bruine enveloppe thuis gestuurd, met de benodigde documenten die ingevuld dienen te worden. Dit kun je zelf doen met je digitale ID-kaart online en een bijbehorend kastje, maar je hebt ook de mogelijkheid dit te laten doen door instanties (meestal gratis) of een financiële overheidsdienst.

Vooral voor mensen die veel afwisselende banen hebben via interimkantoren, wordt aangeraden goed te kijken naar het percentage wat wordt afgehouden. Het best kun je kiezen voor minimaal 23%, zodat je zeker geen grote bedragen moet bijbetalen na afloop van je belastingaangifte. Vraag dit zeker na aan het desbetreffende interimkantoor.
© 2014 - 2020 Lica, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
België: een hypotheek afsluiten bij een Belgische bankBelgië: een hypotheek afsluiten bij een Belgische bankEr zijn relatief veel Nederlanders die in België wonen. Zij moeten vaak ook een hypotheek afsluiten, omdat zij daar een…
EK voetbal 1980Het EK van 1980 word georganiseerd door gastland Italië. Dit is de 2e keer dat Italië de eer heeft om het EK te mogen or…
Vastgoed & een kasteel kopen in BelgieVastgoed & een kasteel kopen in BelgieEen huis kopen in België of misschien wel een tweede huis of een kasteel? Een tweede eigen huis lijkt vele mensen wel wa…
EK voetbal 1972Voor het eerst in de geschiedenis bereikte België in 1972 de finales van het EK. Dat jaar werd België ook gekozen tot he…

De invloed van reclame op kinderenDe invloed van reclame op het leven van zowel kinderen als volwassenen is in de loop der tijd sterk veranderd. Vroeger h…
De klimaattop in Parijs in 2015: COP21De klimaattop in Parijs in 2015: COP21De klimaattop in Parijs, die ook wel de COP21 werd genoemd, vond plaats van 30 november tot en met 11 december 2015. Het…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: DrRandomFactor, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • http://www.belgium.be/nl/huisvesting/verhuizen/naar_belgie/buitenlanders/

Reageer op het artikel "Verhuizen van Nederland naar België: Informatie en tips"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Wim van Ouwel, 15-10-2020 20:30 #46
Is het voor u mogelijk mij duidelijk te maken wat het belastingverdrag tussen Nederland en Belgie inhoudt. In de belastinggids 2020 staat dat o.a. de AOW in België belast wordt, maar in dat genoemde verdrag zou sprake zijn van een deel van een inkomen dat niet hoger mag zijn dan 25.000 euro en dan gewoon in Nederland belastbaar blijft.
Een andere klok die ik heb horen luiden is dat het te betalen bedrag in België niet hoger kan zijn dan dat ik in Nederland betaal.
Gemeente- en wegenbelasting zal ik uiteraard in België moeten betalen,
N.B. De inkomstenbron zou de voornaamste bron van inkomsten zijn voor de regering, maar denk dat de BTW en de accijns ook wel een belangrijke inkomstenbron zijn…
Ik overweeg nl. te gaan verhuizen maar ik teken nog geen huurcontract voor ik weet waar ik wat belastingen betreft aan toe ben.
Bij voorbaat dank voor waardevolle info.

Horsten, 08-09-2020 20:19 #45
Hallo,
Ik wil over een paar jaar van Nederland naar belgie verhuizen.ik wil daar een huis kopen wat ik volledig af kan lossen.
Ik ben dan gepensioneerd en ontvang dan aow en pensioen uit nederland.
1. betaal ik vermogensbelasting over mijn huis?
2. wat voor belasting moet ik betalen
3. hoe zit het met de ziektekosten verzekering.
4. met welke andere kosten moet ik rekening houden in vergelijking met Nederland.

Shah Khan, 03-06-2020 12:25 #44
Beste,
Ik wil graag weten of er mensen zijn die met een wia /iva uitkering naar belgië zijn verhuisd.
Ik begreep dat de inkomen dan in belgië wordt belast
Zou dit invloed hebben op de netto inkomen.?Iemand ervaring

Said, 06-05-2020 14:00 #43
Hoi
Ik heb de liefde van me leven gevonden in België en wil graag verhuizen om op korte termijn te trouwen met me partner alleen weet ik niet zo goed wat ik allemaal nodig heb om te verhuizen en moet ik me Nederlandse identiteit inleveren? Wat heb ik nodig om voor de wet te gaan trouwen bij de gemeente in België

Hollandse, 20-01-2020 14:16 #42
Op korte termijn willen mijn partner en ik gaan samenwonen in BE. Hij is belg en ik hollandse. waar moet ik rekening mee houden. ik behoud mijn baan in NL. kunnen jullie mij tips geven wat ik moet doen en waar ik moet beginnen om het allemaal goed te laten verlopen?

Kim, 14-01-2020 13:29 #41
Hallo, ik ga naar belgie verhuizen met vriend en mijn dochter, ik heb al een huurhuis gevonden daar maar ik heb nog een eigen woning in nederland, dit is mijn nalatenschap voor mijn dochter en weet niet goed wat ik er mee moet doen, verkopen of verhuren? kunt u me adviseren

Maxie, 05-11-2019 06:31 #40
Graag zou ik mijzelf willen inschrijven in België omdat ik door omstandigheden ben uitgeschreven door mijn gemeente in Nederland. Ik zou graag een nieuwe start willen maken in België. Wat zou u mij adviseren

Rene, 10-10-2019 13:56 #39
Ik heb een partner uit België maar wij wonen in Nederland en willen verhuizen naar België.
Ik heb alleen een Nederlands paspoort we zijn in totaal met vier kinderen. Waar moeten we rekening mee houden qua aanvraagtijden en het gevonden hebben van woonruimte enz?

vriendelijke groet Rene

Azer, 29-09-2019 15:52 #38
Beste heer/mevrouw,

Mijn man, 3 kinderen en ik willen graag naar België verhuizen. Alleen weten we niet of we met de ziektewet uitkering die ik krijg wel mogen verhuizen en dit daar in België als inkomen kunnen behouden?
Alvast bedankt.

Nora, 26-08-2019 22:23 #37
Ik heb een Belgisch nationaliteit en ik woon in Nederland, Nu wil terug naar België wat moet ik doen. krijg ik een huis van woning verenigen? Reactie infoteur, 27-08-2019
Hi Nora,

Je zult je weer moeten inschrijven bij een Belgische gemeente en moeten uitschrijven bij je woonplaats nu. Je krijgt niet zomaar een huis aangeboden, maar je zult je of moeten inschrijven bij de woningstichting van de stad waar je wilt wonen (houdt rekening met een langere wachttijd op een sociale huurwoning) of je zal zelf moeten reageren op particuliere woningen of woningen via een makelaar.

Veel succes

Bhoorakhan G., 02-07-2019 11:05 #36
Ik heb een verblijfsvergunning van NL en wil naar België in wonen. Mijn dochter van 16 woont in België met haar vader, kan ik ook in België wonen met mijn verblijfsvergunning? Reactie infoteur, 27-08-2019
Hi Bhoorakhan,

Een verblijfsvergunning van NL, geeft rechten voor NL. Je zult wanneer je naar België gaat, daar een aanvraag voor een verblijfsvergunning moeten indienen.

Groetjes

Arthur van Unnik, 18-05-2019 22:01 #35
Hoe moet ik aanpakken om in België te gaan wonen. Ik ben afgekeurd maar ben “nog” getrouwd en zij onderhoudt mij door haar wanyong uitkering. Wat en waar moet ik stappen onder nemen.

Renske, 18-05-2019 12:30 #34
Als je naar het buitenland verhuisd als nederlandse en je houdt de nederlandse nationaliteit krijgen je eventuele geboren kinderen in het buitenland dan vanzelf de nationaliteit van betreffende land of krijgen die kinderen automatisch de nationaliteit van de moeder?

Kunnen die kinderen een dubbel paspoort hebben? Of aanvragen en hoe zit het dan weer als zij weer kinderen krijgen? Ik heb er zelf niet mee te maken, maar vind het interessant om te weten hoe dat zit.

vr gr R

René Hubrouck, 10-05-2019 15:10 #33
Hallo,

Kan je er ook voor kiezen om als Nederlander in het Nederlands belastingstelsel te blijven ondanks dat men verhuist naar Belgie? Reactie infoteur, 27-08-2019
Hi René,

Indien je in Nederland werkt, kun je inkomensbelasting betalen in Nederland. Dit dien je dan door te geven aan de Belgische belastingdienst, zodat je niet dubbel betaalt.

Rotterdam, 03-05-2019 23:59 #32
Hallo, ik heb de Nederlandse identiteit en heb een IVA uitkering. Ik ben volledig afgekeurd om te werken. Ik heb in Nederland een koopwoning samen met mijn partner die heeft ook een uitkering sinds kort een WIA uitkering van 100%. Ik heb 4 kinderen 19, 17, 9 en 4 jaar oud. Wij willen ons huis in Nederland verkopen en een huis kopen in België waar we ook graag in willen wonen. Wij willen verhuizen naar België. Kunt u mij informeren wat de stappen zijn. Ten eerste wil ik graag weten of ik gelijk een huis kan kopen in België of moet ik eerst in een huurhuis. Ik wil graag alle stappen weten. Moet mijn partner werken of kan hij ook met een uitkering een hypotheek aanvragen. Wij kunnen eventueel eigengeld in de hypotheek steken.

Arno Aelberts, 13-02-2019 11:43 #31
Wij zijn gepensioneerd en willen naar België verhuizen.
Waar moeten wij allemaal rekening mee houden?
Kunnen wij ons AOW meenemen als inkomen in België?

Peter, 08-01-2019 13:12 #30
Ben verhuisd naar België en woon daar ook. Mijn werk is in Bergen op Zoom. Waar moet ik belasting betalen? En mijn zorgverzekering?

Hedwig, 29-11-2018 18:06 #29
Hallo
ik wil graag verhuizen van nederland emmen naar gent in belgie. ik verhuis met me 15 jarige dochter. hoe zit het met de kinderbijslag ik lees dat je dat in België elke maand krijgt en tot 25 jaar evt maar geld dat ook voor kinderen die hier in nl geboren zijn?

J. van Veldhuisen, 08-11-2018 16:19 #28
Hoe gaat het precies als je in België wil wonen, en je bent met pensioen?

Margriet, 25-07-2018 18:32 #27
Ik wil graag met mijn gezin naar België verhuizen vanuit Nederland. We hebben al wat woningen om te bezichtigen in België alleen ik ben zzp'er in de zorg (helpende/verpleegster). Mijn vraag is of ik in België ook als zzp'er in de zorg kan werken of moet ik in NL doorwerken? En als dat mogelijk is, welke stappen ik moet nemen om dit te realiseren?

BVD

Kerkhofs, 12-12-2017 18:00 #26
Mijn ouders willen graag naar België komen maar zijn beide met pensioen, krijgen dus ook pensioen uit Nederland. Wat zijn de voor- en nadelen hier van?

L. Poell, 30-10-2017 13:05 #25
L.S.,
als ik na mijn werkzame leven in België zou willen gaan wonen, heeft dat dan consequenties voor mijn pensioenuitkering? (ik heb altijd in Nederland gewerkt/belasting betaald) Moet ik rekening houden met extra onkosten? Met welke belasting-aanslagen moet ik rekening houden? Waar moet ik zeker rekening mee houden? Ik ben een alleenstaande vrouw en wil geen addertjes onder het gras!
M.vr.gr.

Lydia, 12-09-2017 11:07 #24
Mijn man komt november met pensioen, ik zelf heb een wia uitkering. We hebben ons huis verkocht en willen nu in België en Nederland gaan wonen we hebben ook al een huis op het oog. Wat moet ik allemaal doen om hier zeker 6 maanden van het jaar te verblijven. Waar neem ik het beste een zorgverzekering.

Johan, 11-08-2017 00:15 #23
Ik verhuis binnenkort naar België. Heb daar een woning en werk. Mijn oudste zoon is 17 jaar en gaat naar 5havo. Hij wil de school hier afmaken en later door studeren in België. Vraag: kan mijn zoon in België ingeschreven staan en in Den Haag bij een gastgezin wonen om hier zijn school af te maken? Hoe kan ik dit het beste aanpakken?

Graag uw reactie.

Rotterdam, 01-08-2017 19:17 #22
Beste,

Alleenstaande moeder van 3 jonge kinderen ivm scheiding wil ik graag een nieuwe start in België, Sint Niklaas of Gent. Waar moet ik beginnen, inschrijven, scholen, banen, huisvesting?
Wie kan mij tips geven…?

Leyla, 25-06-2017 21:28 #21
Beste,
Ik wil naar belgie verhuizen, maar heb hier in nederland mijn vaste baan. Nou hoor ik van alle kanten andere verhalen. Ik vraag me af of ik in Nederland kan blijven werken en in Belgie kan wonen? En heb ik na een tijdje ook de recht om een huis te kopen of een auto te leasen enz.?
En waar moet ik zijn om meer informatie te krijgen over dit soort vragen?
Met vriendelijke groet

Raja, 18-06-2017 05:37 #20
Beste,

Mijn vrouw in pakistan heeft Nederlands visum gekregen en kan zij hiermee naar Nederland komen. Ik wil echter niet in Nederland maar in Belgie wonen. kan ik wanneer zij in Amsterdam is aangekomen, haar en mijn 2 dochters meteen meenemen naar belgie?

wat is de procedure?

wachtend op uw antwoord

Wolf, 20-04-2017 13:34 #19
Stel ik huur een huis met magazijn en verblijf daar 3 dagen per week (ivm werk) en verblijf de andere 4 dagen gewoon in NL in mijn woning. Moet ik mij dan ergens aanmelden of inschrijven? Kan dat überhaupt?

Nederland, 19-03-2017 10:51 #18
Hoi. Ik ben alleenstaande moeder met 2 kids, 3 en 14 jaar. We willen graag een nieuwe start maken in België. Waar begin ik mee? Scholen regelen? Huisvesting? Ik werk in Nederland, maar wil ik eigenlijk dan ook in België werken. Grtj. Sil

Songül, 11-03-2017 08:51 #17
Zonder uitschrijving van Nederland, kan ik me dan in België inschrijven?

K., 14-02-2017 01:47 #16
Goedendag,
Ik ben een alleenstaande moeder en wil graag naar België emigreren met mijn 2 zonen. Heb hier een uitkering, kan ik daar ook uitkering aanvragen tot dat ik werk kan vinden of iets?

Gr Reactie infoteur, 20-02-2017
Beste,

In België heb je pas recht op een uitkering wanneer je een jaar gewerkt hebt in België. Wellicht is er wel een mogelijkheid je uitkering van Nederland mee te nemen naar België. Hier zou je informatie voor moeten opvragen in Nederland (wellicht bij het uitbetalingsfonds).

Veel succes met de verhuizing!

Nadia, 11-02-2017 11:19 #15
Mijn moeder en ik willen graag naar België verhuizen. Ik ben 19 jaar oud en mijn moeder 55 zij is arbeidsongeschikt en heeft een anw uitkering. Ik heb nagevraagd of zij haar uitkering kan meenemen. En het antwoord was Ja. Is het beter dat wij samen verhuizen of ik alleen? Zij is een beetje bang dat de regels kunnen veranderen en dat NL zegt je krijgt geen anw uitkering meer. Maar dat lijkt me sterk.

Heeft iemand een tip voor mij?

Gr, nadia

Sam, 19-01-2017 22:41 #14
Beste,

Ik ga in mei verhuizen naar België omdat ik ga samenwonen met een Belg. Nu ziet het er naar uit dat ik 4 dagen in NL blijf werken en ernaast ben ik een dag per week zelfstandig wat ik ook uitvoer in NL, hoe werkt dit belastingtechnisch dan? En waar moet ik rekening mee houden?

Dank alvast voor uw reactie

Nora, 14-01-2017 00:38 #13
Ik ben een alleenstaande moeder met 3 kinderen en wil graag verhuizen naar België. Momenteel zit ik met ziektewetuitkering en heb begrepen dat ik dit mee kan nemen, maar hoe zit het met kinderbijslag etc? Kan momenteel niet werken, heb ik dan ook ergens recht op in België?

Manlouis, 20-12-2016 20:06 #12
Ik ga verhuizen naar België. Heb woonruimte gevonden en ga er vanaf 10-1-2017 wonen. Dat is niet de datum op de huurovereenkomt (2-1-2017) maakt dit verschil uit wat betreft inschrijving in België. Begrijp namelijk dat je verplicht bent dit binnen 8 dagen te doen. Hoe vanaf welk moment telt men dan? Daarnaast wil ik weten wanneer ik me dan uit moet schrijven in Nederland. Dit heeft te maken met mijn auto die ik niet mee wil verhuizen naar België. Wil hem volgende week verkopen en een auto uit Duitsland halen die weer ingevoerd dient te worden in België daar gaat wel wat tijd overheen voordat ik daar mee mag rijden (keuring en platen) Kan ik dan toch ondertussen in Nederland ingeschreven staan, stel dat ik mijn auto niet tijdig verkocht krijg en ik er wel in kan blijven rijden?

Fay, 18-12-2016 20:43 #11
Hallo,
Ik ben 50 en mijn man is 55. We zijn doorsnee Nederlanders en denken nu vooruit aan het pensioen dat eraan komt. We overwegen dan ook om wegens financiële redenen te verhuizen naar België maar te werken in Nederland. Ik zoek een loket/website/persoon die gratis is of niet teveel kost voor informatie hierover. Wat voor ons pensioen het beste is om te doen. Waar kan ik terecht? Met vriendelijke groet, fay

Yous, 09-12-2016 13:03 #10
Hoi,

Ik ben samen met mijn 2 kinderen en mijn Belgische vrouw vanuit Nederland in België gaan wonen. Ik zelf ben in een andere land geboren en sinds mijn 16de jaar ben ik genaturaliseerd tot Nederlander. Nu heb ik begrepen dat ik een geboorte act van mezelf en die van mijn kinderen moet voorleggen. Voldoet het uitschrijfdocument vanuit mijn gemeente uit Nederaland dan niet? en omdat ik niet in Nederland ben geboren moet ik ook een document van naturalisatie voorleggen. Deze heb ik nooit gehad. Ik weet niet wat de wetgeving hierover zegt. Hebt u hier een antwoord op?

Met vriendelijke groet,

Quinta, 08-12-2016 07:03 #9
Hoi,

Ik verhuis volgende week naar België en ga wonen bij mijn vriend. Ik heb nog geen werk en ben van plan in Nederland werk te zoeken. In de periode dat ik geen werk heb, waar kan ik mezelf dan verzekeren voor ziektekosten?

Hartelijke groet,

An, 19-11-2016 14:15 #8
Hallo
Ik wil graag naar Belgie verhuizen als Nederlander, ik ben een alleenstaande ouder van 2 kleine kinderen. Hoe kan ik het beste beginnen, en hoe is het gesteld met de werkgelegenheid en woongelegenheid en kinderopvang? Zijn er bepaalde forums waarbij ik meer informatie vind en handvaten? Want ik vraag me af wat nu het beste is, eerst woonruimte en daarna werk of eerst werk en daarna woonruimte?

Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 06-12-2016
Beste,

Als je vlak aan de grens woont, en daar vlakbij wilt wonen in België, zou ik eerst werk zoeken. Dit maakt het krijgen van een woning een stuk eenvoudiger. Echter, als de reisafstand dan te groot wordt, zou ik eerst zoeken naar woonruimte.
Qua werkgelegenheid, ben je natuurlijk ook sterk afhankelijk van het soort job en de regio.
Via de website van de VDAB (overheidsinstantie vergelijkbaar met het Werkplein) kun je veel vacatures vinden (www.vdab.be).

Voor veel kinderopvang is er een wachtlijst. Naast kinderopvang heb je hier ook onthaalouders (dit is vergelijkbaar met een gastouder).

Veel succes!

Samantha, 03-11-2016 22:45 #7
Goedenavond, eigenlijk meer een vraag. Ik wil graag in België een goedkoop huisje huren en moet helaas ook een uitkering aanvragen omdat ik momenteel niet in staat ben om te werken, door poging tot beroving van mijn tas 6 jaar geleden mijn sleutelbeen afgesplitst. In Nederland durfden ze niet te opereren, maar nu heb ik waarschijnlijk kans om in het buitenland geholpen te worden. Mocht alles daadwerkelijk goed verlopen ga ik na herstel van eventuele operatie op zoek naar werk, heb mijn diploma's en genoeg werk ervaring dus dat zou geen probleem moeten zijn. Heb momenteel geen inkomsten dus hoe en waar moet ik beginnen?
Met vriendelijke groet Samantha Reactie infoteur, 06-12-2016
Beste,

Het belangrijkste is eerst om te beslissen waar in België je wil gaan wonen en het zoeken van woonruimte. Er zijn tal van makelaars binnen België, maar je kan bijvoorbeeld ook zoeken via www.kapaza.be. Via deze site heb je meer kans om ook particulier te kunnen huren.

Succes!

Onno, 30-09-2016 23:37 #6
Hallo, ik overweeg in België te gaan wonen, maar ik ben freelance kunstenaar en heb dus geen vast werk. Zou dat een probleem zijn? Reactie infoteur, 30-10-2016
Beste,

Excuses voor de late reactie.
Ook als freelancer kun je emigreren naar België. Als zelfstandige of freelancer heb je binnen de EU geen werkvergunning nodig. Wel ben je een verblijfsvergunning nodig, deze kun je krijgen na inschrijving bij een gemeente naar keuze.

Veel succes

Abigail, 22-09-2016 10:33 #5
Ik zou heel graag naar België willen verhuizen. Maar de probleem is ik heb geen Europees paspoort, wat moet ik doen? Ik heb mijn paspoort aangevraagd. Kan met mijn ID-kaart in België inschrijven? Reactie infoteur, 30-10-2016
Beste,

Excuses voor de late reactie.
Als EU-burger hoef je je niet in te schrijven in de eerste drie maanden. België kent echter wel een meldingsplicht bij de gemeente. Dit dien je te doen binnen de eerste 8 dagen van aankomst.
Als je EU-burger bent heb je voldoende aan een identiteitskaart, als niet EU-burger is een geldig paspoort een vereiste.
Binnen de EU geldt dan ook "vrij verkeer van personen", dit geldt overigens ook voor landen van de EER.

Afhankelijk van uw reden/situatie, gelden er andere voorwaarden. Een reden van verblijf kan bijvoorbeeld zijn: Emigratie als EU onderdaan of als niet EU onderdaan, voor langere of kortere periode, etc.

Je kan je dus zeker inschrijven met een paspoort van buiten de EU. Nu heb ik te weinig informatie om je een echt passend antwoord te geven, maar hopelijk ben je hiermee al iets geholpen.

Burcu Akman, 07-09-2016 23:49 #4
Ik ben alleenstaande moeder van 2 kinderen met een verblijfsvergunning van onbepaalde tijd, Type 2 document in Nederland. Ik zou heel graag naar België willen emigreren met mijn 2 kinderen. Ik heb in Nederland een WWb uitkering, maar wil best in België werken. Waar kan ik t beste beginnen? Om dit zo snel mogelijk waar te maken? Reactie infoteur, 10-09-2016
Beste,

Dit is iets complexer. Zelf ben ik niet goed genoeg op de hoogte van de wetgeving omtrent verblijfsvergunningen en verhuizen naar een ander land. Ik zou je eerst eens informeren bij de Belgische gemeente waar je je wil vestigen.

Veel succes

Mile, 07-09-2016 11:25 #3
Beste,

Ik zou graag naar België willen verhuizen en in Nederland blijven werken, is dat mogelijk?

Mvg. Reactie infoteur, 10-09-2016
Beste,

Ja hoor, dit is geen probleem. Je zal dan als grensarbeider blijven werken.

Veel succes

Lida, 17-03-2016 08:36 #2
Beste,

Ik zou graag naar België willen verhuizen, omdat mijn dochter daar wonen en sinds kort ben ik alleenstaande van 57 jaar. Ik zou graag willen weten of ik daar inkomen kan krijgen, zoals leefloon en welke stappen moet ik ondernemen.

Groetjes Lida Reactie infoteur, 23-04-2016
Beste,

Om een leefloon of uitkering in België te krijgen moet er minimaal een jaar gewerkt hebben. Heb je al een uitkering in Nederland, dan kan je deze onder bepaalde omstandigheden wel mee overnemen naar België.

Hiervoor zou je het beste kunnen informeren bij de hulpkas in België, gezien het per situatie verschillend is.

Ik zou adviseren om een baan te zoeken. Onze ervaring is dat werk vinden in België een stuk eenvoudiger is dan in Nederland. Zowel vaste contracten als via interim.

Veel succes.

Groeten,
Lica

Louise Tekelenburg, 07-12-2015 15:19 #1
Beste,
Ik ben een paar maanden geleden met mijn moeder mee naar Nederland verhuist. Ik ben momenteel 17 jaar oud en binnenkort 18. Voordat we naar Nederland zijn verhuist hebben we een paar jaar in België gewoont. Ik zou daar graag naar toe terug willen verhuizen zo gauw ik 18 ben geworden en ook mijn school in Nederland willen stopzetten en Deeltijds Onderwijs volgen in België. Is dit mogelijk? Mijn zus is 24 jaar en woont nog steeds in België. Kan iemand mij zeggen of het voor mij mogelijk is om hier te stoppen met school zo gauw ik 18 ben geworden en die voortzetten in België?
Groetjes, Louise Reactie infoteur, 08-01-2016
Beste Louise,

Dat is zeker mogelijk. De opleidingen in Belgie noemen vaak wel net iets anders, ook kan dit van inhoud iets verschillen. Het is daarom wel belangrijk je eerst goed te informeren in school en opleiding.

Veel succes

Infoteur: Lica
Laatste update: 10-09-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 46
Schrijf mee!