Bezuinigen leidt tot uitholling sociale zekerheid en zorg

Bezuinigen leidt tot uitholling sociale zekerheid en zorg Gaat het economisch minder met ons land, dan is het logisch dat er bezuinigingen moeten volgen. Iedereen moet de broekriem aantrekken, zodat het land er weer bovenop komt. Bezuinigen kunnen op verschillende vlakken worden gedaan, echter vaak zal het de burger hard in de portemonnee treffen. Belastingen nemen toe, in de zorg wordt gesneden en zieken worden veel te snel weer arbeidsgeschikt bevonden. Hoe leiden bezuinigingen tot de uitholling van de sociale zekerheid en de zorg?

Uitholling sociale zekerheid


Problemen zorg en bezuinigen

Door toedoen van duurder wordende zorg en de vergrijzing van de bevolking, is de zorg onbetaalbaar geworden. Bovendien is er sprake van decentralisatie, omtrent wie bepaalt welke zorg wordt gegeven. Omdat de bezuinigingen van het Rijk leiden tot miljardentekort (lit.1) bij de gemeenten, snijden die gemeenten er hard in. Wie hoeveel geld krijgt, wordt door hen bepaald! Door te snijden in de thuiszorg als ook door zieken sneller arbeidsgeschikt te verklaren, worden de kosten gedrukt. Het houdt in dat men snel weer aan het werk moet, ook al is men nog niet hersteld. Het komt zelfs voor dat men terminaal ziek is en toch arbeidsgeschikt wordt bevonden. Hoe heeft deze omstandigheid zo kunnen ontstaan en wat zijn de gevolgen van een verhardende maatschappij?

Invloed van UWV

Het UWV is de instantie welke bepaalt of men recht heeft op een uitkering. Is men werkelijk ziek dan wordt men door de ARBO arts onderzocht, zodat daarmee de arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld. Is men ziek dan kan men een ziektewetuitkering krijgen. Omdat er minder geld voor uitkeringen beschikbaar is, zal de zieke persoon ook eerder arbeidsgeschikt worden gevonden. Heeft men geen baan, dan houdt het in dat men in de WW terechtkomt met bijbehorende sollicitatieplicht.

Verzekeringsmaatschappijen

Wie wat vergoed krijgt, is ter beoordeling aan de verzekeringsmaatschappij. Het is daarbij afhankelijk van uw eigen ziektekostenverzekering, wat u allemaal kunt terugkrijgen. Het gaat daarbij om een basisverzekering, welke kan worden aangevuld. Het pakket zorgt ervoor dat men zekerheid heeft omtrent wat er wordt vergoed. Die zekerheid is er niet altijd, ook omdat bijvoorbeeld specifieke specialisten aangesloten bij een ziekenhuis niet binnen het pakket vallen. Wilt u worden behandeld, dan moet u goed opletten waar en bij wie u het doet! Informeer altijd bij de verzekeringsmaatschappij of de behandeling welke u wenst wel bij dat ziekenhuis of specialist wordt vergoed. Let u niet op dan kunt u zo een gepeperde rekening van de verzekeringsmaatschappij krijgen.

Depressiviteit en toch werken

Het komt geregeld voor dat mensen met depressiviteit toch aan het werk worden gesteld. Werken is niet het middel om van depressiviteit af te komen. Men is onzeker en heeft snel angsten, waardoor de tevredenheid snel weer kan dalen. Oftewel door (te snel) te gaan werken zorgt de werkdruk en stress ervoor, dat men wederom in de negatieve spiraal terechtkomt. Depressiviteit zal bij onvoldoende herstel snel recidiveren, waardoor men mogelijk een diepere depressiviteit kan krijgen. Het blijkt dat circa de helft van alle personen met depressiviteit nog aan het werk is, of wederom “gedwongen” aan het werk is gegaan (lit.2). Omdat er steeds minder geld beschikbaar is voor goede zorg en sociale voorzieningen, zal het UWV ook eerder beslissen dat men weer moet gaan werken.

Terminaal kanker, wat dan nog!

Het is hard maar waar. Is men gediagnosticeerd met terminale kanker, dan zal men alsnog moeten werken. Dit is een vreemde gang van zaken, maar het komt voor! Men wil als zieke logischerwijs bij de familie zijn, zonder zich druk te moeten maken om werkverplichtingen. Wil men alsnog een uitkering krijgen, dan moet men met de behandelend arts naar het UWV om uitleg te geven. Een andere weg is via de rechter. Uiteraard is dit voor de terminaal zieke verspilde tijd. Het is een vorm van onmenselijke handelen uitgevoerd door de uitkeringsinstantie (lit.3).

Gemeenten snijden in thuiszorg

Een andere zorgelijke ontwikkeling is het snijden in de thuiszorg. Zeker 10.000 mensen werkzaam binnen de thuiszorg verliezen hun baan, waarnaast zieken en hun omgeving meer moeten regelen. Het doel is dat in goed overleg met de zorgbehoevende naar mogelijkheden voor bezuinigingen wordt gezocht. Op die manier moet in 2015 tot op 30% zijn bezuinigd (lit.4). De praktijk leert dat de gemeenten simpelweg opleggen, dat een deel van de thuiszorg of ambulante zorg wordt weggesneden, zonder naar de werkelijke zorgbehoefte te kijken. Er zijn gevallen bekend waarbij de gemeente via een telefoontje de mededeling zonder enige concrete toelichting overbrengt. Het leidt tot schrijnende gevallen, waarbij men het zelf maar moet regelen!

Pensioen

Aanvullend rijst eveneens de vraag hoe reëel de instandhouding van het pensioenstelsel werkelijk is. Verzekeringsmaatschappijen moeten een zekere dekking behouden om het pensioen nu en in de toekomst te kunnen garanderen. Eén en ander is daarbij afhankelijk van de investeringen of beleggingen. En dat vormt ook een aanzienlijk risico. Het is in het verleden reeds gebleken dat opbrengsten van beleggingen zeer kunnen tegenvallen, waardoor het pensioen wordt bevroren of juist gekort. Het is zeker de vraag in hoeverre het pensioenstelsel op termijn houdbaar is, ook omdat verzekeringsmaatschappijen risico’s moeten nemen om een goede dekkingsgraad te behouden. Oftewel de oudere zieke heeft ook via deze weg op termijn veel minder geld te besteden.

Extremiteiten versus sociale zekerheid

Doordat er steeds minder geld beschikbaar is, is de overheid geneigd om steeds vaker ingrijpende beslissingen te nemen. Jammer genoeg houdt het in dat de gewone burger er rechtstreeks of indirect de dupe van wordt. De zorg wordt gekort en de eisen om een uitkering te krijgen worden strenger. Wordt deze omstandigheid verder doorgetrokken naar de toekomst, dan kan het alleen maar betekenen dat burgers steeds vaker in bizarre persoonlijke omstandigheden terechtkomen. Voorgaande geeft aan dat er sprake is van een zorgelijke omstandigheid, waarbij slechts het budget regeert! Vergelijkingen met vroegere tijden - waarbij men gedwongen tewerk werd gesteld - zijn dan ook snel gemaakt.

De maatschappij verhardt

Omdat overal wordt gesneden en gekort terwijl belastingen stijgen, neemt de last voor de burger toe. Oftewel iedereen heeft meer zorgen voor nu en zeker ook later. Om het eigen hachje te redden, zal men steeds vaker harde beslissingen moeten nemen of ongewenst knopen moeten doorhakken. Het medeleven voor andere medeburgers zal daarmee dalen, waardoor de maatschappij aanvullend verhardt. Dit kan daarbij eveneens tot politieke extremiteiten leiden.

Lees verder

© 2014 - 2022 Geinformeerd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Waaruit bestaat onze sociale zekerheid?De sociale zekerheid in Nederland is goed geregeld in vergelijking met andere landen binnen Europa en de rest van de wer…
Geschiedenis van het sociale zekerheidsrechtGeschiedenis van het sociale zekerheidsrechtSociale zekerheidsrecht kan worden omschreven als het geheel van rechtsnormen dat betrekking heeft op het verschijnsel s…
Het statuut van zelfstandige: Hoofdberoep of bijberoep? (BE)Het statuut van zelfstandige: Hoofdberoep of bijberoep? (BE)Een zelfstandige is een persoon die een winstgevende beroepsactiviteit uitoefent, zonder daarbij gebonden te zijn door e…
Sociale zekerheid geldt ook voor ZZP-ersSociale zekerheid geldt ook voor ZZP-ersEr komen steeds meer ZZP-ers. Werknemers kiezen er om diverse redenen voor om zelfstandig verder te gaan. Er moet wel st…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Stevepb, Pixabay (bewerkt)
  • Onderstaande bronnen zijn geraadpleegd op 27 november 2014:
  • Lit.1: http://www.nrc.nl/nieuws/2013/09/10/geplande-bezuinigingen-kabinet-zorgen-voor-miljardengat-in-begroting-gemeenten/
  • Lit.2: http://www.depressie.nl/achtergrondinformatie/depressie-en-werk/
  • Lit.3: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2014/11/16/uwv-wil-terminale-kankerpatienten-aan-het-werk-hebben-tot-zij-er-dood-bij-neervallen/
  • Lit.4: http://nos.nl/artikel/681741-thuishulp-dupe-van-bezuinigingen.html
Geinformeerd (1.029 artikelen)
Laatste update: 20-03-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 6
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.