Container huren: acceptatievoorwaarden per afvalsoort

Wanneer je een container huurt voor bijvoorbeeld een verbouwing thuis, tuinwerkzaamheden of op het werk heb je te maken met richtlijnen waaraan het afval moet voldoen. Deze richtlijnen worden ook wel acceptatievoorwaarden genoemd en geven aan wat er wel in een container mag en wat niet. Er zijn bijvoorbeeld acceptatievoorwaarden voor puin, bouw- en sloopafval, houtafval, dakafval, tuin- en groenafval, grofvuil en huisraad en grond.

Inhoud


Wat mag er in een container?

Wanneer je een container huurt voor een bepaalde afvalsoort gelden regels voor de samenstelling van het aangeboden afval. Puinafval is bijvoorbeeld niet hetzelfde als houtafval en grond komt niet overeen met huisraad. Wat er wel in een container mag en wat niet wordt door het containerverhuurbedrijf aangegeven in het acceptatiereglement. Deze voorwaarden worden meegegeven wanneer de container wordt geleverd of zijn te raadplegen op de website van het containerverhuurbedrijf. Onderstaand volgt een algemene beschrijving van de meest voorkomende afvalsoorten. Over het algemeen zijn de acceptatierichtlijnen van de containerbedrijven ongeveer hetzelfde.

Acceptatievoorwaarden puin

 • Toegestaan: Puin is de benaming voor steenachtige materialen. Denk hierbij aan beton, stoeptegels, baksteen, enzovoorts. Minimale hoeveelheden grond, gips en gasbeton zijn soms toegestaan. Dit is echter per verhuurbedrijf anders en zal dus nagevraagd moeten worden.
 • Niet toegestaan: Het puin moet schoon zijn. Dit betekent dat er geen hout, kunststof, restafval, isolatiematerialen, enzovoorts aanwezig mogen zijn tussen het puin. Ook stoffen als asfalt, asbest en nog niet uitgehard beton of cement zijn niet toegestaan.
 • Verwerking afvalstoffen: Ingezameld schoon puin wordt weer nuttig toegepast. Het materiaal wordt meestal in kleine stukken gebroken en vervolgens toegepast als bijvoorbeeld wegverharding.

Acceptatievoorwaarden bouw- en sloopafval

 • Toegestaan: Bouw- en sloopafval bestaat uit, de naam geeft het al aan, afvalstoffen afkomstig van (ver)bouwactiviteiten en sloopactiviteiten. Bouw- en sloopafval is in feite een verzamelnaam voor zeer diverse afvalstoffen. Tot het brede spectrum behoren afvalstoffen zoals puin, hout, folie, ijzer, isolatiemateriaal, groenafval, gipsplaat, papier, kunststof, enzovoorts. Ook minimale hoeveelheden grond zijn toegestaan.
 • Niet toegestaan: Ondanks dat bouw- en sloopafval zeer divers van samenstelling is, zijn er diverse afvalstromen die er niet tussen mogen zitten. Voorbeelden van verboden stoffen zijn gevaarlijke afvalstromen, kitspuiten, verfafval, asbest, nog niet uitgehard beton of cement, enzovoorts.
 • Verwerking afvalstoffen: Omdat bouw- en sloopafval een samenstelling is van meerdere soorten afval vindt er na inzameling een sortering op plaats. Uitgesorteerde monostromen als puin, hout, kunststof, enzovoorts worden hergebruikt of nuttig toegepast. Het residu wordt verbrand in een afvalverbrandingsinstallatie.

Acceptatievoorwaarden grofvuil en huisraad

 • Toegestaan: Huisraad en grofvuil komt in feite vrij bij het leegruimen van huizen, garages, opslagdepots of bij verhuizingen. Toegestane spullen zijn dan ook producten die je daar aantreft. Voorbeelden hiervan zijn kasten, tapijt, banken, meubels, stoelen, hout, kunststoffen, kleding, metalen, enzovoorts. Ook grover afval zoals puin, beton en stenen zijn toegestaan wanneer het grofvuil betreft. Er zijn minimale hoeveelheden zand en grond toegestaan.
 • Niet toegestaan: Gevaarlijke stoffen en asbest zijn niet toegestaan. Ook elektronica als televisies en apparatuur dat koudemiddelen bevat zoals vriezers en koelkasten zijn niet toegestaan.
 • Verwerking afvalstoffen: Huisraad en grofvuil bestaat over het algemeen uit grotere voorwerpen. Hierdoor is er nog veel van het materiaal te recyclen of nuttig toe te passen. Het residu wordt uiteindelijk verbrand.

Acceptatievoorwaarden houtafval

 • Toegestaan: Een belangrijke voorwaarde is dat het hout schoon moet zijn. Voorbeelden van 'goed' hout zijn planken, tafels, spaanplaten, pallets, schuttinghout, deuren, enzovoorts. In het hout mogen minimale hoeveelheden metaal aanwezig zijn zoals bijvoorbeeld spijkers.
 • Niet toegestaan: Niet al het hout mag in de houtcontainer. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om bielzen, houten meubels inclusief bekleding (huisraad), hout bekleed met kunststof en groenafval en snoeihout zoals bomen en struiken in de container aan te leveren. Groenafval en snoeihout zijn een op zichzelf staande afvalsoort waarvoor eigen acceptatievoorwaarden gelden.
 • Verwerking afvalstoffen: Houtafval is vaak nog prima te hergebruiken of nuttig toe te passen, het is immers een natuurlijke stof. Mits niet teveel bewerkt kan het grootste deel worden toegepast in bijvoorbeeld de spaanplaatindustrie of als energiedrager (geperst tot energiepellets die kunnen worden gebruikt voor het stoken van kachels en verbrandingsinstallaties).

Acceptatievoorwaarden grond

 • Toegestaan: Onder de noemer grond vallen bijvoorbeeld klei en zand. Zeer belangrijk is dat de grond schoon is en afkomstig is van een onverdachte locatie. Grond uit de achtertuin is bijvoorbeeld in principe onverdacht en dus toegestaan. In de grond mogen minimale hoeveelheden gras, boomwortels en grind aanwezig zijn.
 • Niet toegestaan: Niet toegestaan is grond afkomstig van een verdachte locatie. Verdachte grond is grond die afkomstig is van bijvoorbeeld een industrieterrein of plaatsen waar in het verleden milieubedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Denk hierbij aan een oude fabriekslocatie of plaatsen waar een ondergrondse dieseltank heeft gezeten. Ook moet de grond vrij zijn van puin, bouw- en sloopafval, restafval, gevaarlijke stoffen, asbest en boomstronken.
 • Verwerking afvalstoffen: Het grond wordt mits deze schoon is opnieuw toegepast als grond. Of het schoon is wordt na opbulking bepaald via bodemonderzoeken. Toepassingen kunnen bijvoorbeeld zijn in de wegenbouw, bij mensen in de tuin of als ophoging.

Acceptatievoorwaarden tuinafval en groenafval

 • Toegestaan: Tot het tuin- en groenafval behoren materialen die van organische oorsprong zijn zoals GFT, snoeihout en groenafval. Bekende voorbeelden zijn takken, bloemen, struiken, gras, bladeren, boomstronken, enzovoorts. Minimale hoeveelheden grond zijn toegestaan.
 • Niet toegestaan: Niet toegestaan zijn afvalstoffen zoals bouw- en sloopafval, restafval, gevaarlijke stoffen en bewerkt hout.
 • Verwerking afvalstoffen: Groenafval en tuinafval zullen op milieuvriendelijke wijze worden verwerkt door een composteerder of een vergister.

Acceptatievoorwaarden dakafval

 • Toegestaan: In het geval van dakafval gaat het vooral om dakleer. Dit dakleer mag zowel teerhoudend of teervrij zijn. Dakafval dat verkleefd is met bijvoorbeeld tempex of grind is ook toegestaan.
 • Niet toegestaan: Er zijn verschillende vormen van dakbedekking die niet zijn toegestaan. Voorbeelden hiervan zijn asbest en bewerkt hout. Ook stenen dakpannen horen niet tussen het dakafval. Dakpannen behoren namelijk tot de afvalsoort 'puin'. Tenslotte zijn ook gevaarlijke afvalstoffen, kitspuiten en verfafval niet toegestaan in een container voor dakafval.
 • Verwerking afvalstoffen: Het dakafval wordt over het algemeen verbrand in een afvalverbrandingsinstallatie.

Lees verder

© 2014 - 2024 Advies-eb, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Afvalcontainer hurenBij grote klussen heb je ook veel puin. In die gevallen is het verstandig om een afvalcontainer te huren. Het meeste afv…
Hoe bestrijd ik maden in mijn container?De containers zijn voor velen een doorn in het oog. Ze zien er niet uit en nemen veel ruimte in beslag. Als de container…
Hoe bestrijd je maden in de containerMaden, niemand houdt er van maar soms komen ze in je container terecht. Zeker in de zomer als het warm en broeierig weer…
Bouwmarkt: FormidoFormido bouwmarkt is een bouwmarkt die grotendeels op franchisebasis geëxploiteerd wordt. Met zijn momenteel 84 vestigin…

Eén wereld, twee uiterstenmijn kijk opEén wereld, twee uiterstenIn dit geval “spiritueel zijn versus de controlefreak”. Als je naar deze tekst kijkt dan moet je eigenlijk concluderen d…
Herdenken na de dood - as in tatoeage, sieraad of vuurpijlHerdenken na de dood - as in tatoeage, sieraad of vuurpijlDe overledene zit na zijn verscheiden in het hart van de nabestaanden. Concreet zijn er diverse mogelijkheden om deeltje…
Bronnen en referenties
 • www.wetten.nl
 • www.infomil.nl
 • www.sita.nl
Advies-eb (275 artikelen)
Laatste update: 06-11-2014
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.