Symbolen, oude wijsheid en graancirkels

Symbolen, oude wijsheid en graancirkels Symbolen bestaan al net zolang als dat de mens bestaat. We gebruiken symbolen om datgene wat we van waarde vinden in het bestaan, weer te geven. Er bevindt zich vaak een wereld aan betekenis achter een symbool. Het symbool is een vorm van (soms diepe) communicatie. Het niveau van communicatie van het symbool gaat boven het verstandelijke niveau uit. Het spreekt diepere en ruimere vermogens dan het logische verstand aan. Oude en nieuwe wijsheid ligt erin vervat. Het mysterie van de prachtige graancirkels raakt velen op een diep niveau. Door de tijd heen zullen er altijd symbolen zijn om uit te drukken wat in woorden niet uit te drukken valt.

Symbolen als deel van onze wereld

Elk symbool vertelt zijn verhaal en heeft een achterliggende wereld en geschiedenis. Het kruis vertelt het lange verhaal van het christendom. De zespuntige ster, de salomonszegel vertelt het zwaar beladen verhaal van de Joden tijdens de tweede wereldoorlog, maar als symbool gaat het veel verder terug. Het yin-yang teken toont de kosmologie en de dualiteit waarin we leven, zoals dat in het verre Oosten begrepen wordt.
We kennen nog veel meer symbolen: de vlag, het familiewapen, maar ook de handtekening. In de middeleeuwen hadden de ambachtslieden die niet schrijven konden, elk hun eigen abstracte symbool als handtekening. We kennen de astrologische symbolen, maar ook symbolen zoals logo's van een bedrijf of merk. We kennen nieuwe symbolen, symbolen van kracht en communicatie. De graancirkels zijn als zodanig te beschouwen.

Elk symbool heeft zijn eigen reikwijdte en kracht

Elk symbool heeft zijn verhaal en filosofische achtergrond. In de middeleeuwse alchemie hadden de elementen, vuur, water, lucht en aarde hun eigen symbool, ook de metalen hadden hun symbool. Het ankh-kruis, ook wel het levenskruis genoemd, dat uit de Egyptische traditie afkomstig is, staat voor verschillende krachten van bescherming en genezing. Dergelijke symbolen kunnen een zeer krachtige uitwerking hebben. In de feng-shui, het oosterse systeem over energiestromen, bestaat uitgebreide kennis over de werking van vormen en hun plaatsing in de ruimte. Onze schrijfletters zijn te beschouwen als symbolen met een eigen waarde en reikwijdte. Nu gaan we daar gewoonlijk aan voorbij, maar de klankwaarde waar elke letter voor staat en de combinatie van klanken zijn nog steeds werkzaam. Ook het notenschrift kun je zien als een stelsel van symbolen en behalve ons eigen schrift is ook dit schrift een goed voorbeeld van waar een goed symboolsysteem toe leiden kan.

De oorsprong van symbolen en hun fascinerende kracht

De oorsprong van vele symbolen, die vaak vanuit oude tijden tot ons zijn gekomen, kan terug te voeren zijn tot in het onbenoembare.
Symbolen worden soms in de droom gezien, voordat ze in ons dagbewustzijn doordringen. De connectie met diepere lagen in onszelf en in de wereld om ons heen, is de reden dat symbolen zo'n fascinerende uitwerking kunnen hebben op de mens. Je begrijpt vaak niet waarom iets je zo trekt of raakt. Daar waar betekenis niet makkelijk of helemaal niet meer in woorden te vatten is, biedt het symbool een vorm. Nu worden niet zozeer ons verstand of geheugen aangesproken, maar juist onze gevoelsmatigheid en intuïtie.

Wijsheid samengebald in een symbool

Wijze mannen en vrouwen hebben sinds mensenheugenis geprobeerd om hun kennis in een zo gecomprimeerd mogelijke vorm door te geven. Vele oude symbolen stammen uit de tijd (voor)dat tempels en piramides gebouwd werden, hieraan waren vaak zogenaamde levensscholen verbonden. De oude wijzen hadden contact met diepe bewustzijnslagen en ze hadden veel kennis over de mens. Hun inzichten gaven vorm aan hun onderricht. Veel van de mondelinge en schriftelijke kennis is door de eeuwen heen verloren gegaan. Dit was belangrijke kennis over de mens, zijn afkomst en plaats in het grote geheel en het samenspel van zijn vermogens. Oude symbolen kunnen dienen als wegwijzers op de weg terug tot deze basiskennis.

Graancirkels als symbool van communicatie, energie en wijsheid

Er komen altijd weer nieuwe symbolen op het pad van de mens, zoals graancirkels bijvoorbeeld. Graancirkels lijken te bestaan uit wijsheid en energie in de vorm van tekens. Het effect op degene die ze ziet kan zeer groot zijn. Foto's ervan zijn makkelijk te vinden in boeken of op internet. Misschien valt jouw oog op een warme zomerdag wel op zo'n fenomeen. De graancirkels getuigen van het feit dat de mens toe is aan meer kennis, meer groei en meer bewustzijnsverruiming. We zijn niet de enige bewoonde planeet en ook niet het enige bewuste schepsel binnen ons oneindige universum. Waar het verstand niet bij kan, is het raadzaam om te luisteren naar de ingevingen van onze intuïtie.

De gevoeligheid voor symbolen en het niveau van communicatie ervan

Er is een fascinatie wat symbolen betreft. Op de diepere laag van ons persoonlijke en collectieve onderbewustzijn, of juist op de "hogere" laag van ons collectieve of persoonlijke bovenbewustzijn, hebben wij vermogens, intuïties, die uitstijgen boven die van het verstand. De symbolen werken op die laag en ontstaan ook in die lagen en komen van daaruit tot ons. Ons verstand begrijpt de uitleg, maar ons gevoel gaat verder dan dat in haar begripsvermogen.

Het symbool als wegwijzer

Het symbool is als een wegwijzer naar oorspronkelijke wetmatigheden, dat waren vanouds vaak kosmische wetmatigheden. Nu is het vaak niet meer dan de wegwijzer naar de supermarkt. Voor elk niveau, in elke wereld bestaan er wegwijzers en gidsen. Het is aan jou te bepalen waar je heen wil.

Het symbool voor de zon

De cirkel met daar binnenin de stip is het symbool voor de zon. De stip staat voor de ene oorsprong, de oerbron van waaruit alles ontstaan is. Het lege veld is de ruimte die doorstraald wordt door zijn uitstraling. De cirkel is het werkingsgebied waarop de oerbron en haar uitstraling werken, onze werkelijkheid, maar ook het geheel van het universum.

Het kruis

Het kruis is een duidelijk voorbeeld van het kruisen van twee niveaus of werkelijkheden, die van het aardse, het horizontale platte vlak en die van het hogere dat het aardse kruist in de verticale verbinding. In het midden, waar de twee vlakken elkaar raken wordt soms een roos afgebeeld, als symbool voor het hart en de liefde, waarin het hogere het aardse raakt en we het aardse kunnen overstijgen.

Yin-yang

Het yin-yang symbool staat voor het dualisme waaruit onze werkelijkheid bestaat. Het licht en het donker, welke ook weer geboorte geven aan elkaar, de stip in het midden van elke helft. De tegengestelden zoals warm en koud, elektrisch en magnetisch, mannelijk en vrouwelijk, worden respectievelijk door yang en yin aangegeven.

De zespuntige ster

De zespuntige ster, de Davidsster of Salomonszegel, wordt als het symbool voor de ziel beschouwd, het bestaat uit twee driehoeken, de ene naar bovengericht, is van vanouds het symbool voor vuur, de driehoek met de punt naar beneden gericht staat symbool voor het water.
Hitler was met vormen van zwarte magie bezig. Achter zijn verplichting aan de Joden om deze Davidsster te dragen, moet de negatieve intentie hebben gelegen om met dit symbool hen beter te kunnen vangen, niet alleen hun lichaam maar ook hun ziel, hun kennis en vermogens. Hier is wat positief bedoeld is, het zegel van wijsheid, en het krachtenveld waarbinnen de ziel zich beweegt, negatief gebruikt.

De Keltische knoop

Recht onder het kruis op de foto, is het Keltische symbool van de drievoudige knoop te zien, welke de drievoudigheid van het leven symboliseert: leven, dood en wedergeboorte. Hier is de knoop niet afgebeeld als losstaand van het levensweb, maar er volledig mee verbonden, als je de afgebroken lijnen zou doortrekken. De drie delen maken nu deel uit van van het grote geheel, het web dat alle verschijnselen in het universum verbindt.
Meestal wordt deze drievoudige knoop in één doorgaande lijn afgebeeld, waarmee de continuïteit, de oneindige afwisseling van leven, dood, leven en de terugkerende perioden van overgang en transformatie worden uitgebeeld.

De beschermende of ontwikkeling bevorderende werking van een symbool

Symbolen worden vaak als talisman of amulet gebruikt, een talisman werkt beschermend, als amulet trekt het de positieve krachten naar zich toe. Als je wil groeien in bewustzijn, moed, of gevoeligheid bijvoorbeeld, kun je een bijpassend symbool zoeken. Je kunt ook zelf een symbool ontwikkelen dat een bepaalde betekenis voor je heeft, maar meestal wordt er gebruik gemaakt van bestaande symbolen. De Vikingen kerfden in hun schild en zwaard beschermende en kracht en moed bevorderende runen. Het tatoeëren is bedoeld als een vorm om de persoon een sterkere uitstraling te geven, de symbolen die hiervoor nog steeds gebruikt worden zijn soms heel oud en kunnen uit verschillende culturen afkomstig zijn.
De zuiverheid en de gerichtheid van je intentie bepaalt hoe een symbool voor je kan werken.

Vele systemen van symbolen

Door de duizenden jaren heen zijn er vele systemen van symbolen geweest. Elke cultuur kent en kende zijn eigen symbolen. Nieuwe symbolen worden ontwikkeld, oude zijn verloren gegaan, maar vele oude symbolen zijn gebleven. Elk systeem heeft zijn eigen werkingsveld, zoals elk symbool binnen dat systeem dat heeft.

Lees verder

© 2014 - 2024 Sofiaroc, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Pseudo-wetenschap: GraancirkelsGraancirkels spreken tot de verbeelding, wat betekenen ze? Is het een boodschap uit een andere wereld? of is de verbeeld…
Graancirkel, cirkels in graanGraancirkel, cirkels in graanGraancirkels zijn cirkels of andere vormen die men voornamelijk kan vinden in graanvelden. Maar ook in bieten-, aardappe…
Parageografie, het paranormale in de aardrijkskundeDe Parageografie is de specialisatie binnen de parapsychologie die alle geografische feiten en claims bestudeert, die vo…

Nieuwe buren... Wat nu?Je gaat verhuizen naar een rijtjeshuis of een appartement of je woont er al en de woonruimte naast je staat leeg. In zul…
Waarom spreken Fransen geen Engels?Waarom spreken Fransen geen Engels?De meeste Nederlanders spreken als tweede taal redelijk Engels en/of Duits. Ook Frans en Spaans zijn populaire talen die…
Bronnen en referenties
Sofiaroc (77 artikelen)
Laatste update: 18-12-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Communicatie
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.