Het huwelijk in Syrië

Een huwelijk in Syrië is vooral een familie-aangelegenheid. Hoewel in toenemende mate partners buiten de familie worden gezocht en de bruid en bruidegom grote invloed uitoefenen op de partnerkeuze, blijft de instemming van vooral de ouders van groot belang.

Het huwelijkscontract

Voordat er sprake is van een huwelijk wordt er eerst een contract gesloten tussen de beide partners. Soms is dit slechts een formaliteit, in andere gevallen kunnen er stevige onderhandelingen aan vooraf gaan. De belangrijkste punten in het contract zijn de bijdrage van de bruidegom aan het huwelijk, de bijdrage van de bruid en wat er gebeurt in het geval van een scheiding. Vaak geldt dat hoe armer de familie is, des te moeizamer de onderhandelingen verlopen.

De bruidegom

Het is de bruidegom die voor het huis, appartement of welke huisvesting dan ook, zorgt. Hij betaalt voor het huis en is degene die het inricht en degene die de bruid zal kleden. Deze zaken worden meestal niet genoemd in het contract omdat ze vanzelfsprekend zijn.

Bruidsprijs

In enkele gevallen is er sprake van een 'bruidsprijs', een steeds verder uitstervend gebruik. Dit bedrag wordt betaald aan de vader van de bruid en hij is degene die het bedrag vaststelt. De prijs is afhankelijk van de familie waar het meisje uitkomt, haar schoonheid, intelligentie, opleiding, etc. Er zijn echter nog maar weinig families waar daadwerkelijk een 'bruidsprijs' wordt betaald.

Bruidsschat

De bruidsschat wordt echter in vrijwel alle gevallen betaald. Dit is een bedrag dat de bruidegom (of zijn familie) aan de bruid betaald, vaak in goud, maar soms ook in de vorm van land of gewoon geld. Meestal geeft de bruidegom een bedrag aan dat hij wenst te betalen en de familie van de bruid accepteert dat bedrag of begint de onderhandelingen. De bruidschat is altijd alleen het bezit van de bruid, de man heeft geen enkele zeggenschap over dit geld of goud. Het bedrag kan enorm verschillen en is afhankelijk van de rijkdom van de familie, de relatie tussen de families, etc.

Daarnaast wordt er een bedrag afgesproken mocht het tot een scheiding komen. Dit bedrag is vaak hoger dan de bruidschat, ongeveer het dubbele. Dit ter bescherming van het meisje, zo zal een man minder snel voor een scheiding kiezen. Daarbij moet in gedachte gehouden worden dat de positie van een gescheiden vrouw in Syrië vaak niet benijdenswaardig is. Vrouwen worden opgevoed met het idee dat trouwen het hoogste goed is, een scheiding zal daarom het liefst voorkomen worden, door zowel het meisje als haar familie.

De bruid

De bruid hoeft in principe niets mee te brengen in het huwelijk. Dat wil zeggen, niets behalve haar schoonheid, deugd, charme, haar kook-en huishoudelijke talenten. Niettemin is het gebruikelijk dat zij enkele dingen inbrengt, met name matrassen, dekens, tapijten, kussens, gordijnen, etc. Oorspronkelijk maakte de bruid deze zaken zelf en werden ze vaak uitgebreid geborduurd. Dit alles wordt meestal niet vastgelegd in het contract, maar overgelaten aan de familie van het meisje. Hierbij is het vaak belangrijk om een goede indruk te maken op de familie van de bruidegom, zijn vrienden en buren. Deze spullen blijven allemaal het eigendom van het meisje en haar wordt dan ook aangeraden om dit zwart op wit vast te leggen, zodat haar echtgenoot zonder haar toestemming deze zaken niet kan verkopen.

Soms worden extra clausules toegevoegd aan het contract, meestal op aandringen van de bruid en haar familie. Dit kan betrekking hebben op het afmaken van een studie met toestemming van haar man of het recht om een baan te nemen. Het salaris dat het meisje verdient is haar persoonlijke eigendom en het is haar recht om te doen wat ze wil met het geld. Meestal zal ze het gebruiken om zich kleine luxes te veroorloven, haar eigen kleding of misschien vakanties voor de familie of simpelweg iets wat het gezin zich anders niet zou kunnen veroorloven. Veel vrouwen kiezen er noodgedwongen voor om het deel te laten uitmaken van de huishoudpot.

De bruiloft

Een huwelijk wordt pas echt van kracht wanneer het geconsumeerd is. Totdat moment kunnen de partners nog van gedachten veranderen, in theorie in elk geval. De traditionele Arabische manier waarbij wordt gecontroleerd of de bruid nog maagd is wordt nauwelijks meer gebruikt. Hierbij werden bebloede lakens getoond aan de directe familie van de bruidegom, zodat die zeker was van het feit dat hun zoon een maagd getrouwd was.

Sommige bruiloften worden gemengd gevierd, dit is vooral het geval in hogere kringen. De gemiddelde Syrische moslim-familie in de stad zal echter vaak kiezen voor een feest voor de vrouwen in een afgehuurde zaal, Hierbij zit de bruid tijdens het grootste deel van het feest op een verhoging waar ze door iedereen kan worden bewonderd. In de tussentijd wordt ze gefotografeerd, gefilmd en danst ze nu en dan. De feestvierders krijgen intussen versnaperingen en dansen af en toe. Op het einde van het feest komt de bruidegom haar ophalen en danst hij met zijn bruid. Hierna vertrekt het echtpaar voor de huwelijksnacht. De mannen hebben vaak hun eigen feestje, maar dit is meestal zeer kleinschalig, met alleen zijn meest directe verwanten en beste vrienden.

Huwelijksleven

Tijdens het getrouwde leven worden man en vrouw verondersteld voor elkaar te zorgen. Hierbij zorgt de vrouw voor de man thuis, ze kookt, zorgt voor zijn kleding en het huis. Buitenshuis zal de man dan zorgen voor zijn vrouw, waarbij hij optreedt als tussenpersoon tussen zijn vrouw en de buitenwereld. Hierbij is het belangrijk om te weten dat de eer van een man in Syrië een groot goed is en dat zijn vrouw daar een belangrijke rol in speelt. In veel gevallen zal een vrouw haar man toestemming vragen om het huis te verlaten, ze zal in elk geval haar man vertellen waar ze naar toe gaat.

Een strenge man kan er toe over gaan zijn vrouw te verbieden het huis te verlaten zonder hem. Hij kan eventueel bepalen wat voor kleding ze draagt en zelfs zo ver gaan haar te verbieden haar eigen familie te ontvangen. Dit zijn echter uitzonderingen op de regel. De meeste Arabische vrouwen zijn geen dociele wezens, maar een man heeft wel altijd de laatste stem. Voor de meeste vrouwen levert dit geen problemen op, daar zij van jongs af aan gewend zijn aan deze manier van doen. Vaak worden regels ook versoepeld naarmate een paar langer getrouwd is en men weet wat men aan elkaar heeft.

Echtscheiding

Wanneer er grote problemen zijn tussen een stel kan een man zijn vrouw terugsturen naar haar familie. Ook kan een vrouw zelf besluiten terug te gaan naar haar familie. Wanneer het ouders niet lukt om de problemen tussen de echtelieden op te lossen kan het tot een scheiding komen. In theorie is een scheiding eenvoudig, in de praktijk zitten er vaak allerlei haken en ogen aan. Kinderen blijven vaak bij de vader, hoewel er tegenwoordig steeds vaker voor gekozen wordt om ze, in elk geval tot een bepaalde leeftijd, bij hun moeder te laten blijven, vooropgesteld dat die niet hertrouwd. Hertrouwen is altijd mogelijk na een scheiding, hoewel er in conservatieve kringen wordt neergekeken op een gescheiden vrouw.

Weduwen

Wanneer een vrouw weduwe wordt zijn er verschillende opties, vooral afhankelijk van haar leeftijd en rijkdom. Een vrouw die geheel alleen leeft is een vrijwel onbekend verschijnsel, Meestal zal een vrouw bij een van haar zonen gaan wonen. Wanneer haar kinderen nog klein zijn, kan ze er voor kiezen om bij haar ouders of een broer te gaan wonen of bij haar schoonfamilie. Een vrouw zonder kinderen zal er vrijwel altijd voor kiezen terug te keren naar haar familie. Wanneer de weduwe een vrouw met jonge kinderen is, wordt verwacht van de familie van de man dat zij haar financiëel bijstaan, of ze nou bij hen woont of niet.

Na de dood van haar man verblijft een vrouw voor vier maanden en een week binnenshuis. Wanneer het een oudere vrouw betreft, zijn de regels meestal wat soepeler. Hierna is de officiële rouwperiode voorbij en kan een weduwe hertrouwen wanneer ze dat wil.
© 2008 - 2024 Sasati, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het huwelijk - Geschiedenis, plichten en de bruidsschatHet huwelijk - Geschiedenis, plichten en de bruidsschatDe trouwdag wordt door velen de mooiste dag van hun leven genoemd, maar hoe is deze traditie ontstaan? Spoiler: de gesch…
Marokkaanse huwelijkstraditiesHet uithuwelijken is volgens de Marokkaanse wet al jaren verboden. Maar tot de bruiloft woont het paar niet in hetzelfde…
Tips om een Huwelijk met Huwelijksproblemen te reddenTips om een Huwelijk met Huwelijksproblemen te reddenEen huwelijk zonder huwelijksproblemen bestaat niet. Er kunnen zich echter relatieproblemen voordoen waardoor het huweli…
Europese jongeren in Syrië: waarom vertrekken ze naar Syrië?Europese jongeren in Syrië: waarom vertrekken ze naar Syrië?Mensen denken vaak dat jongeren die naar Syrië vertrekken jongeren zijn uit gebroken gezinnen, dat het probleemjongeren…

Namen en Betekenis - Voornamen Jongens & Meisjes met een ANamen en Betekenis - Voornamen Jongens & Meisjes met een AMeisjesnamen en jongensnamen en hun betekenis. Ben je op zoek naar een leuke, mooie of originele naam voor je baby, kind…
Pinksteren (pentekostos)Pinksteren (pentekostos)Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Hiermee werd ook het begin van de Christelijke Kerk gemark…
Sasati (390 artikelen)
Gepubliceerd: 13-05-2008
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal cultureel
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.