De oorsprong van de Islam

De oorsprong van de Islam In dit artikel wordt vertelt over het ontstaan van de Islam. Hoe zag de Arabische wereld er uit voor de openbaringen? Wie was Mohammed en welke rol speelde hij bij de verspreiding van de Islam. Op deze vragen zult u door het lezen van dit artikel een antwoord krijgen. Binnenkort volgen er meer artikelen over de Islam!

Het Arabisch schiereiland voor de openbaringen van de Islam.

In het begin van de 7e eeuw beheersten het Byzantijnse rijk¹ en het Perzische rijk het centrale gebied van de Oude Wereld. Het Byzantijnse rijk strekte zich uit van Constantinopel tot de Atlantische oceaan. Het christendom was hier de officiële religie en het heidendom behoorde tot het verleden. In het Perzisch rijk was de religie een vorm van de leer van Zarathoestra. Dit is een oud en complex religieus stelsel dat een grote invloed heeft uitgeoefend op het Jodendom en het vroege christendom. Perzië en Byzantium waren gezworen vijanden.
Het Arabisch schiereiland was de laatste streek waar het heidens geloof had standgehouden. Het binnenland was onbekend gebied voor de Oude Wereld. Er woonden nomaden die met kamelen door de woestijn trokken. In 570 vielen christenen uit Ethiopië Jemen binnen en deden vervolgens een aanval op Mekka. Ook in het noorden kregen de Arabieren invloeden mee van het Joden- en Christendom. In Yathrib, het latere Medina, woonden Joodse stammen.

Mekka was in deze tijd een heidens geloofscentrum waar in bepaalde maanden stammen uit de buurt naartoe trokken. De Qoeraysj stam waarborgde dan de wapenstilstand. De bedevaart ging naar de Kaäba. Volgens de Koran is de Kaäba gebouwd door Abraham (Ibrahim) ter ere van God. Dit is de plek waar hj zijn zoon had willen offeren toen hij hiervoor de opdracht kreeg van God. Het polytheïsme werd echter sterker en de de Kaäba kwam vol afgodsbeelden te staan.

Mohammed

Aangenomen wordt dat Mohammed in 570 werd geboren. Hij behoorde tot een clan van de Qoeraysj, de Hasjim. Mohammed verloor zijn beide ouders voordat hij 7 jaar oud was. Hij werd daarna eerst door zijn opa, het hoofd van de clan, opgevoed en later door zijn oom Aboe Talib. Mohammed trouwde op zijn 25e met de rijke weduwe Khadija.
De eerste openbaring van de Koran vond plaats in 610 toen Mohammed 40 jaar oud was. Dit gebeurde op de helling van de berg Hira bij de stad Mekka. De aartsengel Gabriël (Jibrail) verscheen aan Mohammed met een rol in zijn hand en zei: "Iqra" (lees). Mohammed antwoordde dat hij niet kon lezen, hij was analfabeet. Gabriël herhaalde zijn bevel en Mohammed sprak de woorden na hem uit. De woorden die hij uitsprak zijn de eerste vijf verzen van wat nu hoofdstuk 96 van de Koran is.
Mohammed keerde geschokt terug naar zijn vrouw Khadija en vertelde haar wat er was gebeurd. Khadija geloofde dat het leven door God geschapen is en geloofde het verhaal van Mohammed. De openbaringen die volgden legden de nadruk op de ene God en eisten dat de mens af zou zien van het polytheïsme. Na drie jaar viel Mohammed het polytheïsme openlijk aan. Meer en meer mensen bekeerden zich tot de islam. Dit tot ergernis van de Qoeraysj, die bang waren hun inkomsten in het geloofscentrum (de Kaäba). Tot de dood van Aboe Talib hoefde Mohammed zich geen zorgen te maken over de Qoeraysj, maar naar zijn dood verloor hij de bescherming van zijn clan. Mohammed besloot naar Taif, in de bergen bij Mekka te trekken, maar werd hier verdreven door heidenen. Op 16 juli 622 vertrok Mohammed samen met zijn vriend Aboe Bakr uit Mekka naar Yathrib. Deze uittocht staat bekend als de hidzjra, dat migratie betekent. De moslims zagen in dat de hidzjra een belangrijk moment in hun geschiedenis was en maakten het jaar 622 tot het eerste jaar van hun maankalender.

Het eerste politieke islamitische document is de overeenkomst met Medina (wat dus vroeger Yathrib was). Deze overeenkomst regelde de relatie tussen de Moslims en de bewoners van de oase van Medina. De mensen die gastvrij waren en de vluchtelingen uit Mekka hielpen worden de ansar, oftewel helpers, genoemd. De Joodse stammen waren een deel van de gemeenschap (oemma) en moesten net als de moslims meevechten tegen vijanden. Trouw zijn aan je stam maakte plaats voor trouw zijn aan de oemma. De relatie met de Joodse stammen verslechterde echter al gauw.
In 629 namen de moslims, ook al waren ze met slecht 1500 man, de stad Mekka in. De inname vond plaats zonder dat er bloed vloeide. De stad gaf zich over.
Mohammed stierf op 8 juni 632 na een kort ziekbed. Aboe Bakr werd als zijn opvolger gekozen.

Lees ook:

Vrouwen in de Islam

¹ Het Byzantijnse rijk was de christelijke opvolger van het Romeinse rijk.
© 2007 - 2024 Natasha83, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bidden richting MekkaBidden richting MekkaVaak zijn moslims hier heel bedrijvig mee: het bidden tot Mekka. Dit gebeurt vijfmaal per dag. Wie dit niet doet, mag zi…
De islam, een wereldgodsdienstDe islam is een van de grootste godsdiensten ter wereld. Maar wat houdt deze godsdienst eigenlijk precies in?
Islam en haar pijlersHedentendage is de Islam een veelbesproken en helaas ook veel bekritiseerde religie. Helaas, omdat het grootste deel van…
Waar geloven aanhangers van het Islam in?Waar geloven aanhangers van het Islam in?De Islam is na het Christendom in Nederland de godsdienst met de meeste gelovigen. In vele gevallen gaat het hierbij om…
Reacties

Jehoeda (infoteur), 18-12-2007 #2
Voor 'orthodoxe' mensen is 'geloof' geen 'geloof'. Zij gaan er vanuit dat God de absolute waarheid is.

Dat de moslims de Koran zien als een aanvulling of een verbetering van de Tora betekent dat de Tora in hun ogen incompleet is. Dit zou dus betekenen dat God zich kennelijk de eerste keer vergist heeft. Maar omdat God onfeilbaar is kan hij zich niet vergist hebben. Ook lijkt me onwaarschijnlijk dat de Tora aangevuld moest worden. De Tora omvat immers alles. Ik zie niet in wat daarin verbeterd kan worden. :-) Reactie infoteur, 19-12-2007
Deze reactie had ik eerlijk gezegd verwacht. Voor zover ik weet is het niet zo dat de Tora incompleet is in de ogen van Moslims, maar was een aanvulling nodig omdat de mensen niet leefden zoals God wilde.

Ik heb niet de bedoeling om te zeggen hoe God dingen bedoeld etc. Jouw reactie dat God zich niet vergist want hij is onfeilbaar is logisch, aangezien je Joods bent, maar zo simpel ligt het niet. Jij gelooft wat jij gelooft en Christenen en Moslims geloven wat zij geloven. In mijn ogen is het geen kwestie van gelijk of ongelijk hebben. Ik ben bijvoorbeeld helemaal niet gelovig en kan naar jou ook met argumenten komen waarom God niet zou bestaan. (Zoals Moslims ook argumenten hebben waarom er een derde heilig boek nodig was/ is) Ik vind dit echter niet nodig, want jij hebt het recht op jouw geloof. En inderdaad voor gelovigen is het geloof de waarheid.

Jehoeda (infoteur), 16-12-2007 #1
Hallo Natasha,

Ik heb een tweetal opmerkingen naar aanleiding van je artikel.

1. Abraham offerde zijn zoon Izaak op de berg Moriah in Jeruzalem, waar later de joodse tempel kwam en waar nu de Al Aksa moskee staat. Dus je opmerking dat dit in Mekka is gebeurd, klopt niet.

2. Abraham heeft geen Kaäba gebouwd. Dit staat niet in de Tora. Aangezien moslims ook in de Tora geloven begrijp ik niet hoe moslims er bijkomen dat Abraham de Kaäba heeft gebouwd. Reactie infoteur, 18-12-2007
Ik heb mijn artikel vanuit het gezichtspunt van de Islam geschreven. Het kan dus kloppen dat Joden over bepaalde aspecten andere ideeen en meningen hebben.

je hebt gelijk wanneer je zegt dat Moslims ook in de Tora geloven. Ze zien de Koran als aanvulling/verbetering hierop.

In één van je reacties op je eigen artikel schrijf je: is de Tora niet goed genoeg voor de Christenen en Moslims? Waarom moeten er andere (in jouw ogen dan niet) heilige boeken zijn? Ik denk niet dat je er op die manier naar moet kijken. Het gaat tenslotte om GELOOF. Het woord zegt het al: je gelooft iets, dus of het waar is weet je nooit zeker.

Bedankt voor je eactie op het artikel. Het si altijd leuk om te lezen hoe anderen iets ervaren/ lezen.

Natasha83 (8 artikelen)
Laatste update: 09-02-2017
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.