Jezus in het jodendom

Miljoenen mensen geloven vandaag de dag dat Jezus de Messias was. Hun geloof gaat zover dat ze menen dat Jezus God zelf was. In sterk contrast staat het geloof van de joden, die nog altijd wachten op een Messias. Maar... hoe ziet het jodendom Jezus dan?

Een man volgens het jodendom

Volgens het jodendom was Jezus een man die volgens de traditie ter wereld kwam in Betlehem. Daarna bracht hij zijn jeugd door in Galilee en de Romeinen vermoorden hem in Jeruzalem. Zoals veel andere joden sprak Jezus Aramees, de taal waarin de Tenach is geschreven. Zijn Aramese naam was Yeshua.

De joden zien Jezus nog het meest als een wijze man. In zijn tijd noemden veel mensen hem ook rabbi, wat zoiets betekent als leraar. Hij had veel geleerd over de Torah en discussieerde met de Farizeeën hierover. Jezus was vol hoop over de messiaanse tijd die volgens hem snel zou aanbreken. Hij sprak hierover in termen als "het koninkrijk van God." Vooral dat laatste beangstigden de Romeinen, die het zagen als aanval op hun eigen koninkrijk. Ze waren bang voor opstanden onder leiding van Jezus. In teken daarvan hitsten ze het volk op en vermoordden Jezus.

Een verhaal over Jezus in de Joodse overlevering

Het jodendom heeft naast de Tenach nog de tradities, of de schriftelijke commentaren en overleveringen op de Tenach die geleerde mannen schreven. Deze tradities werden gebundeld en uitgegeven als Talmud. In de Talmud komt een verhaal voor over ene Yeshu, waarvan veel joden geloven dat het de Jezus is die later in het christendom een God werd.

Het verhaal uit de Talmud gaat als volgt: Er was eens een joodse vrouw die Miriam heette. Zij was getrouwd met een timmerman, maar had nog geen seks met hem gehad. Op een nacht was ze bij een Griekse of Romeinse soldaat met de naam Pandeira. We weten niet of hij haar verkrachtte of dat ze vrijwillig met hem sliep, maar hij verwekte in ieder geval een kind bij haar. Dit kind was buitenechtelijk en men noemde het een mamzer wat Hebreeuws is voor bastaard. Dit kind heette Yeshu en al jong dwaalde hij af van de leer van zijn moeder. Hij vertelde allerlei onwaarheden over God aan de mensen en leidden veel mensen af van de goede weg. Hij had dus een slechte invloed op de mensen en daarom veroordeelde de joodse hooggerechtshof (Sanhedrin) hem tot de doodstraf. Zijn dode lichaam hingen ze de nacht na de executie aan een boom als waarschuwing voor alle anderen die kwaad wilden aanrichten.

Tot zover het verhaal uit de Talmud. De Yeshu uit dit verhaal heeft veel overeenkomsten met de christelijke Jezus. Ook Maria uit het Bijbelverhaal had nog nooit seks gehad met haar man. Sommige joden ontkennen dat het dezelfde Jezus kan zijn. "In die tijd heerste de Romeinen" zo zeggen en dus had het Sanhedrin geen recht om de doodstraf uit te delen. We zien echter in het verhaal uit de Bijbel ook dat Jezus niet de doodstraf krijgt van de hogepriesters. Hij wordt daarvoor overgebracht naar Pontius Pilatus, de Romeinse bevelhebber.

Jezus en de Messias volgens het joodse geloof

Joden geloven niet in Jezus als de Messias en zij zijn zelfs de mening toegedaan dat de eerste christenen dat ook niet deden. Volgens het jodendom geloofden de eerste christenen niet dat Jezus de Messias was, zij zagen hem als een soort profeet van God. Pas drie eeuwen na de jood van Jezus ontstond er een groep die Jezus als Messias ging zien. Dit was volgens hen de eerste komst van de Messias geweest, maar Hij zou nog een keer terug komen. Zij wachtten dan ook hoopvol op zijn wederkomst.

Waarom joden Jezus niet erkennen als Messias heeft de volgende redenen:
Jezus vervulde niet de bijbelse profetieën
Jezus had niet de kenmerken van de Messias
Bijbelse verzen die op Jezus moeten duiden zijn foute vertalingen

1. Jezus vervulde niet de profetieën, want de Messias zou de Derde Tempel bouwen (zie Ezechiël 37:26-28), alle joden terugbrengen naar het land van Israël (Jesaja 43:5-6), voor altijd een eind brengen aan haat, onderdrukking, lijden en oorlog en zo een wereldvrede vestigen (Jesaja 2-4), over de hele wereld de kennis over de God van Israël verspreiden. Zoals staat geschreven in Zecharia 14:9 "En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam."

De geschiedenis heeft uitgewezen dat Jezus geen van deze dingen heeft vervuld. Zo treuren de joden nog steeds om de verwoesting van de Tweede Tempel. Een historische gebeurtenis die helemaal teruggaat naar het jaar 70 naar Christus, dus dat is nu meer dan 900 jaar geleden. Vrede is er ook nog lang niet. Er zijn verschillende godsdiensten en allerlei oorlogen. Ondanks alles beweren christenen dat Jezus wel de messias was. Al deze profetieën zal hij bij zijn tweede komst vervullen. Joden geloven echter niet in een tweede komst van de messias. De messias zal één keer komen en dan zal het voorgoed zijn afgelopen.

2. Ten tweede had Jezus volgens het jodendom niet de eigenschappen van hun verwachtte Messias. Zo gelooft men dat een Messias een profeet moet zijn. Het nieuwe Testament claimt wellicht dat Jezus een profeet is, maar volgens de joden is dat onmogelijk. Er kan alleen een profeet komen als de meerderheid van het land jood is, maar in de tijd van Jezus wilden velen joden niet terugkeren naar Palestina. Dus was enkel een klein gedeelte joods.

Daarnaast moet de Messias afstammen van David. Dat moet via de vaderlijke lijn gebeuren. Kan dat bij Jezus? Nee, want volgens de christenen werd Jezus geboren uit een maagd!!!! Dus stamt hij helemaal niet af van David.

Tenslotte geloven joden dat de Torah met de daarin verwoorde wetten (mitzvot) eeuwig en onveranderlijk zijn, maar Jezus schafte juist sommige wetten af. Hij zei dat sommige wetten er niet meer toe deden en maakte er nieuwe in plaats van.

3. Er zijn verschillende verzen volgens de christenen die erop wijzen dat Jezus de Messias was die in het Oude Testament werd aangekondigd. Één van de verzen die dat zou verwoorden is Jesaja 7:14, waarin christenen de vooraankondiging zien van de geboorte van een jongetje Immanuel dat geboren wordt uit een maagd. Dat staat er volgens de joden echter niet. Het woord "maagd" zou verkeerd vertaald zijn. In het Hebreeuws staat er "alma" en dat betekent niets meer of minder dan een jonge vrouw.

De christenen menen ook een bewijs te vinden voor de kruisiging in psalm 22:17. Deze vers is echter altijd al verkeerd vertaald. In de Bijbelvertaling van 1951 staat er: Want honden hebben mij omringd,
een bende boosdoeners heeft mij omsingeld, die mijn handen en voeten doorboren. Bij de kruisiging werden ook handen en voeten doorboord. Volgens joden moet de vertaling zijn: "als honden zijn zij aan mijn voeten en handen" Dit staat beter in de context. Zij wijzen hierbij op het woord ki-ari, dat als een leeuw betekent. Grammaticaal is dit hetzelfde woord als handen en voeten doorboren.

Jezus leidde en volgens christenen is dit voorspeld in Jesaja 53, waar men schrijft over de lijdende dienaar. Dit stuk gaat echter duidelijk over het volk Israël die toen verbannen waren naar Babylon. Dat blijkt uit sommige delen van het hoofdstuk waarin bijvoorbeeld staat "Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; " (Jesaja 53:6).
© 2010 - 2020 Niyoosha, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Boekrecensie: Jodendom in de praktijk – Evers/StodelrecensieBoekrecensie: Jodendom in de praktijk – Evers/Stodel'Jodendom in de praktijk' (2011) van Lou Evers en Jansje Stodel is een handzaam boek waarin duidelijk wordt uitgelegd ho…
Jodendom en maatschappij:bloedsprookje/christelijk JodenhaatHet bloedsprookje staat eigenlijk synoniem voor de slechte verhouding tussen christendom en Jodendom. In 1171 worden Jod…
Christelijke Feestdagen - PasenChristelijke Feestdagen - PasenPasen is een christelijk feest, echter de manier waarop de meeste mensen Pasen vieren (met eieren en de Paashaas) is nie…
Joden in Nederland: 1516-1621 – Reformatie en de JodenJoden in Nederland: 1516-1621 – Reformatie en de JodenTegelijkertijd met de Reformatie raakten verschillende renaissancegeleerden in Italië geïnteresseerd in oude Joodse teks…

Kabbala 2: Abraham kabbalist - Sefer JetziraTien generaties na Noach verscheen Abraham op het toneel. Hij was de zoon van Terach uit Mesopotamië. Terach diende afgo…
Het joods geloof samengevatElke jood is anders, en het geloof van elke jood dan ook. Toch zijn er een aantal geloofsstellingen die iedere jood deel…
Bronnen en referenties
  • http://judaism.about.com/library/3_askrabbi_o/bl_simmons_messiah3.htm

Reageer op het artikel "Jezus in het jodendom"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

M. Smalleweg, 24-04-2017 14:35 #2
Jezus stamde ook van koning David af via de lijn van Maria. Dat zij maagd was, doet daar dus niet aan af.

En dan Jesaja 53: Het Joodse volk is zeker niet degene die de zonden draagt van anderen. Dan zou het een vlekkeloos moeten zijn. De Here heeft de ongerechtigheden van het volk juist op hem doen neerkomen die als een schaap naar de slachtbank werd geleid staat daar. Lees Jesaja 53 nog eens: wat mij betreft één van de verbazingwekkendste, mooiste en duidelijkste voorspellingen van de Messias die eerst zou lijden voor zijn volk. Ook de overige kenmerken van de Messias als Vredevorst zullen worden vervuld. Lees ook Jesaja 9 en Micha 5.

Peter, 12-04-2017 17:55 #1
Om te begrijpen wie Jezus was, moeten we Jezus ook vooral zien tegen de achtergrond van de oosterse cultuur.Algemeen gaat de mensheid ervan uit dat alle Joden Israëlieten zouden zijn, en dat alle Israelieten dus Joden zouden zijn. Geen van deze twee uitgangspunten is juist, en de veronderstelling dat alle Joden Israëlieten zouden zijn en omgekeerd, klopt in geen geval.Alle Friezen zijn Nederlanders, maar alle Nederlanders zijn geen Friezen… Het gebied rond de stad Jeruzalem heette Judea. Het was een apart koninkrijk met de Tempel van Salomo als middelpunt.De rest vormde het koninkrijk Israël. De landstreken Galilea, Idumea, Samaria en Moab mogen bij Israël worden gerekend. Jesus kwam uit Galilea, wat land van de niet-Joden (Goyim) betekent. De inwoners van het koninkrijk Israël werden Israëlieten genoemd, de inwoners van het koninkrijk Judea, Judeeërs oftewel Joden.De beide Huizen Israël en Juda zijn tot de dag van vandaag gescheiden, hoewel er wel een hereniging voorspeld is… Er is in en onder Israël altijd al veel gemengd volk meegelift…

Infoteur: Niyoosha
Gepubliceerd: 24-07-2010
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 2
Schrijf mee!