InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Overdenking bij Pasen
mijn kijk op

Overdenking bij Pasen

Overdenking bij Pasen Weet jij wat het woord ´verwondering´betekent´? Onlangs reed ik langs een bollenveld. Prachtige kleuren. Ik was vol verwondering over iets wat ik niet had gedaan. Het is bijna Paasfeest. Tijd voor verwondering.

Vergeving door Pasen

Je wordt ergens van beschuldigd wat je niet hebt gedaan. Je wordt boos. Onrechtvaardig toch, dat je wordt beschuldigt van iets dat je niet hebt gedaan? Ik herinner mij dat ik ergens van werd beschuldigd wat ik wel had gedaan. Ik bleef kalm. Ik moest erkennen dat mijn aanklager gelijk had. Ik hoopte op een verlossend antwoord zoals; nou oké dan zand erover’ ‘. Toen ik jong was verwonderde ik me vaak over mijn ouders die zo vergevingsgezind waren als ik weer eens een bal door de ruit had geschopt. (per ongeluk natuurlijk). Pasen is van oorsprong het feest van bevrijding. Toen Jezus van Nazaret op Palmzondag als een koning in Jeruzalem werd onthaald, wist men niet dat het feest zou eindigen in de ter dood veroordeling van deze Man.

Antwoorden

Als Pilatus Jezus goed aankijkt vraagt hij verwonderd aan Jezus ‘Bent u de Koning van de Joden?’ Jezus ziet er niet echt uit als een koning. Jezus wordt niet boos. Niet agressief. Hij antwoord heel kalm ’U zegt het’. Op de beschuldigingen van de getuigen gaf Hij helemaal geen antwoord, wat Pilatus opnieuw zeer verwonderde. ´Maar hij antwoordde Hem op geen enkele vraag, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde’ Mat. 27:12.

Hoopte Jezus misschien op een verlossend antwoord? Zat Jezus te wachten op Barabbas? Nee. Hij was zelf het Verlossende antwoord. Juist door te zwijgen gaf Hij antwoord op de profetie uit Jesaja 53: 7 'Hij werd mishandeld maar Hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij zijn mond niet open'.

Wonderlijke getuigen

De schrijver van het Mattheus evangelie is net als Jezus een Jood. Dit is te zien aan de stijl en beschrijving van de brief. De verhouding van Jezus met de Wet en de Profeten wordt uitzonderlijk goed beschreven. Dit kan alleen als je thuis bent in de Joodse wetten.

Matteus heeft de wonderlijke opmerking beschreven van de vrouw van Pilatus. Zij geloofde dat Jezus onschuldig was. Net als Pilatus. 'Terwijl Pilatus op de rechterstoel zat, zond zijn vrouw hem de boodschap: Bemoei u toch niet met die rechtvaardige, want ik heb heden in een droom veel om Hem geleden' Mat.27: 19. Onbewust werd ze een getuige in het proces. Het geeft echter ook aan hoe leeg en machteloos we zijn als we zelfs een hoge positie bekleden.

Pasen voor iedereen

De wonderlijke getuigenis van de vrouw van Pilatus is niet van minder van belang dan de getuigenis van enkele andere vrouwen. Maar de betekenis van pasen gaat echter verder dan de overtuiging dat Jezus onschuldig is. We lezen bijvoorbeeld over de getuigenis van 'Maria van Magdalena en de andere Maria' in Mattheus 28. Het wonder van Pasen is dat Jezus is opgestaan uit de dood. Het gaat om het zien, horen, geloven en volgen van Jezus. 'Gaat dan henen, onderwijst al de volken..en ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld'.' Matteus 28: 19-20
© 2009 - 2018 Hessel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Alle paasdagen op een rijPasen is een Christelijk feest, waarbij we gedenken dat Jezus aan het kruis is gestorven en weer opgestaan. Maar voor ve…
Pasen belangrijkste christelijke feest met minder commerciePasen belangrijkste christelijke feest met minder commercieHoewel velen meer betrokken zijn bij Kerstmis is Pasen het belangrijkste christelijke feest. Pasen volgt in het liturgis…
Wat is de betekenis van Hemelvaartsdag?Voor heel veel mensen, is Hemelvaartsdag slechts een leuke vrije dag. Voor christenen betekent deze dag veel meer dan al…
Pasen en liturgische vieringen rondom dat hoogfeestPasen en liturgische vieringen rondom dat hoogfeestHet hoogfeest van Pasen kent een aantal liturgische vieringen om die feestdag heen waardoor er sprake is van een paascyc…
Pasen; eieren zoeken en palmpaasstok makenIn deze tekst lees je over de oorsprong van Pasen in de verschillende godsdiensten en de uitleg van de rituelen die bij…
Bronnen en referenties
  • Bijbelvertaling Nederlands Bijbel Genootschap 1951.
  • Nieuwe Bijbelvertaling 2005
  • Bijbel & Gemeente. Evangelie in viervoud. dr. J.P. Versteeg.

Reageer op het artikel "Overdenking bij Pasen"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Hessel
Laatste update: 24-03-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Mijn kijk op…
Deze rubriek bevat artikelen welke naast objectieve informatie ook een mening en/of ervaring beschrijven.
Schrijf mee!