InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Wat is het Humanisme

Wat is het Humanisme

Het humanisme is geen godsdienst zoals het christendom, jodendom en bijvoorbeeld boeddhisme dat wel zijn. Humanisten geloven namelijk niet in God of een hiernamaals. Ze geloven daarom ook niet, zoals veel andere godsdiensten dat wel doen, dat er een bepaald hoger doel of plan is. Ze hebben wel respect voor mensen die anders over die dingen denken.

Humanisme

Het humanisme stelt de mens centraal en ze gaan uit van het goede van de mens. Ze gaan ervan uit dat ieder mens een bepaalde sociale verantwoordelijkheid in zich heeft en in staat is om onderscheid te maken tussen goed en kwaad.

Humanisten leggen de nadruk op dewaardigheid van de mens en het recht van het individu om zichzelf zo goed mogelijk te ontplooien, maar dit moet wel te verenigen zijn met de rechten van anderen. Persoonlijke vrijheid moet gecombineerd worden met sociale verantwoordelijkheid. Respect voor elkaar en je omgeving.

Ze vinden dat alle mensen gelijk zijn; ongeacht religie of ras en vinden dat iedereen ook het recht heeft op een gelijke behandeling. Een belangrijke regel hierin is; ga met anderen om zoals je wilt dat anderen met jouw omgaan. Humanisten streven dus naar een samenleving waarin vrijheid, gerechtigheid, verdraagzaamheid, eerbied voor de menselijke waardigheid en medemenselijkheid centraal staan.

Ontwikkeling

Ze geloven dat de mensheid constant in ontwikkeling is. Maar deze ontwikkeling, en het streven naar welvaart mag niet ten koste gaan van de natuur en het milieu. Zij geloven dat wij als mensen uit de natuur voort komen en daarom zelf ook verantwoordelijk met onze aarde om moeten gaan.

Geloven niet in God

Kortom; humanisten geloven niet in God of iets dergelijks en vindendus eigenlijk dat alles kan en mag. Ze vinden dat iedereen het recht heeft op zoveel mogelijk vrijheid en de kans om zichzelf hierin te ontplooien en te ontwikkelen. Dit echer mag niet, of in elk geval zo min mogelijk ten koste gaan of van natuur en milieu. Daarom zijn ze dus niet alleen op zichzelf gericht maar vinden dat ze ook vernatwoordelijk zijn om de wereld voor iedereen leefbaar te maken.

Iedereen heeft dus recht op een zo goed mogelijk leven maar het is dus ook een ieders verantwoordelijkheid eraan te werken dat anderen dat ook hebben of krijgen.
© 2008 - 2019 Mirjam, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Gebruiken rond sterven en dood: humanismeGebruiken rond sterven en dood: humanismeHet humanisme is geen religie. Humanisten gaan uit van het gezonde verstand van de mens. Volgens het humanisme is er gee…
Geloof is bijgeloof?mijn kijk opGeloof is bijgeloof?Geloofsovertuigingen... zijn dit wellicht (ook) vrijbrieven om menselijke offers te brengen of oplichtpraktijken onder h…
Kinderen en hun begrip van GodKinderen hebben een ander beeld van God en religie dan volwassenen, dit komt mede door het brein wat nog niet geheel ont…
Is er een verband tussen religie en natuurlijke selectie?Is er een verband tussen religie en natuurlijke selectie?In het boek 'De biologie van God' doet A. Hardy een oproep tot verzoening van de Darwiniaanse natuurlijke selectie en ge…
De kracht van troost in het christelijk geloofDe kracht van troost in het christelijk geloofGelovigen getuigen van de unieke kracht die zij bij lijden ondervinden vanuit hun geloof. Anderen zien religie eerder al…
Bronnen en referenties
  • Onafhankelijk opinietijdschrift; de Humanist

Reageer op het artikel "Wat is het Humanisme"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Maarten, 20-08-2015 15:17 #1
Waar kan ik de geschiedenis van Humanisme vinden?

Infoteur: Mirjam
Gepubliceerd: 01-08-2008
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 1
Schrijf mee!