De Rastafari-beweging

Wie aan Rastafari en Rasta's denkt denkt waarschijnlijk vooral aan marihuana, dreadlocks en reggae. Maar Rastafari is veel meer en vindt zijn oorsprong in de Afrikaanse diaspora, waardoor Afrikaanse slaven in de Amerika's hun afkomst en tradities grotendeels achterlieten en waarbij de Rasta-beweging hen een nieuwe droom gaf. De meest beroemde rasta is waarschijnlijk Bob Marley, die met zijn muziek de beweging bekend maakte. Rastafari is als religie niet zeer georganiseerd, het is ook vooral een ideologie en manier van leven .

Oorsprong van Rastafari

De oorsprong van Rastafari ligt in het Jamaica van de jaren twintig en dertig, in de arme wijken en slums. Jamaica werd in die tijd gekenmerkt door grote armoede, racisme en grote verschillen tussen arm en rijk. Zo'n 98% van de bevolking was afkomstig van zwarte slaven. De boodschap van Rastafari, waarbij trots op het zwart-zijn, een terugkeer naar Afrika en vrijheid van onderdrukking, werd gepredikt, vond dan ook een gewillig gehoor bij de arme, zwarte bevolking. De beweging begon met Marcus Garvey, die de terugkeer naar Afrika predikte en dat de zwarte bevolking van Jamaica oorspronkelijk Israëlieten waren, die als goddelijke straf naar Jamaica waren verbannen. Ook predikte hij 'black pride' als tegengif van het heersende racisme. Hij omhelsde het pan-Afrikanisme en stelde een afro-centrische wereldvisie voor. Garvey wordt binnen de beweging gezien als een tweede Johannes de Doper, hij voorspelde in 1927: 'Kijk naar Afrika, waar een koning zal worden gekroond'. Deze koning was Ras Tafari Makonnen, die gekroond werd als keizer Haile Selassie, keizer van Ethiopië op 2 november 1930. Hij voerde de titels 'Veroverende Leeuw van de Stam van Judea', 'Verkozene door God' en 'Koning der Koningen van Ethiopië'. Dit zijn traditionele titels van de keizer van Ethiopië en verwijzen naar het Oude Testament, dat benadrukt wordt in de christelijke erfenis van het land. Voor de Rastafari's was de kroning van Haile Selassie de vervulling van diverse verzen uit de Bijbel en van de voorspelling van Garvey. Haile Selassie was de messias en met zijn kroning zou de terugkeer van de voormalige slaven naar Afrika beginnen. De beweging werd genoemd naar Ras Tafari (de naam van Haile Selassie voor hij gekroond wed) en Haile Selassie werd de verpersoonlijking van God op aard, Jah (een afkorting van Jahweh). Haile Selassie zelf ontkende zijn goddelijke persoonlijkheid en Garvey vond Haile Selassie een mislukking als keizer, vooral na zijn verlies van de Italiaanse troepen in het land. In 1937 schreef Garvey een artikel 'De mislukking van Haile Selassie als keizer'. Rastafari's blijven echter de goddelijkheid van de Ethiopische keizer volhouden.

Black and White

In de jaren dertig begonnen zich vreedzame gemeenschappen in Jamaica te vormen, in de sloppenwijken van Kingston, die gebaseerd waren op het Rastafari-gedachtegoed. Hier ontwikkelden zich de gewoonten zoals we die tot op de dag van vandaag kennen: de muziek, de dreadlocks, kunst en het typische taalgebruik. Leonard Howell was een van de grondleggers van de beweging en hij legde zes principes vast:
 • haat tegen de blanken
 • de superioriteit van het zwarte ras
 • wraak op de blanken voor hun slechtheid
 • voorbereiding voor de terugkeer naar Afrika
 • het ontkennen, vervolgen en vernederen van de Jamaicaanse regering en haar vertegenwoordigers
 • de erkenning van keizer Haile Selassie als een superieur wezen en enige leider van het zwarte ras

Naarmate de beweging zich verder ontwikkelde werden veel van deze principes aan de kant geschoven.

Haile Selassie en Jamaica

Hoewel Haile Selassie zijn goddelijke status ontkende besloot hij in 1955 grond aan zwarten die naar Afrika terug wilden keren te schenken. Rond de 2200 mensen keerden daadwerkelijk terug in de jaren zestig, onder hen veel Rastafari's. Deze groep kreeg het echter zwaar te verduren, de Ethiopische bevolking had moeite om hen te accepteren, de regering die na Haile Selassie kwam was niet van hen gediend en velen verlieten Ethiopië.

Op 21 april 1966 bracht Haile Selassie een bezoek aan Jamaica, wat voor velen in de Rastafari-beweging een hoogtepunt in hun geschiedenis is. Ook Rita Marley, de vrouw van Bob Marley, zag hem tijdens dit bezoek en bekeerde zich tot het Rastafarianisme. Ze zag stigmata op zijn lichaam verschijnen en raakte overtuigd van zijn goddelijkheid. Ook bracht de komst van Haile Selassie regen in Jamaica, na een lange periode van droogte, dit droeg bij aan zijn goddelijkheid voor de gelovigen. Haile Selassie overtuigde de Rastafari's dat ze eerst de bevolking van Jamacia moesten bevrijden, voordat ze terug zouden keren naar Ethiopië ('liberation before repatriation'). Voor Rastafari's werd 21 april een feestdag en het werd tevens een gebeurtenis die de beweging legitiem maakte. Toen Haile Selassie in 1974 tijdens een coup werd afgezet en een jaar later om het leven werd gebracht geloofden veel Rasta's dit niet waar was en dat hij verborgen was tot de dag des Oordeels. Anderen zeiden dat hij voortleefde door individuele Rasta's.

Het Geloof

Het geloof van de Rastafari's is gebaseerd op het Judeo-Christelijke geloof en God wordt Jah genoemd. De nadruk ligt op het Oude Testament en op de Openbaringen. Het heilige boek van de Rasta's is 'the Holy Piby', de Bijbel voor de Zwarte Man. Dit boek is gebaseerd op de Bijbel en werd samengesteld door Robert Athlyi Rogers van Anguilla en werd in 1924 uitgegeven. Alle opzettelijke verdraaïngen door blanken bij de vertaling in het Engels zijn door Rogers uit de Bijbel gehaald. Jezus was de verpersoonlijk van Jah en was zwart, na hem werd hij verpersoonlijkt door Haile Selassie. Selassie wordt His Imperial Majesty genoemd: H.I.M. oftewel 'him'. Er is geen geloof in een volgend leven, maar men kijkt naar Afrika (Zion) als de hemel op aarde. Echte Rasta's zouden onsterfelijk zijn en het eeuwige leven hebben, zowel lichamelijk als spiritueel, iets wat 'ever living' wordt genoemd. Een ander belangrijk concept is 'I and I', wat ook gebruikt wordt in plaats van 'you and I'. Het benadrukt de eenheid tussen God en menselijkheid en de gelijkheid van alle mensen. Ook het concept 'Babylon' is van belang, dit verwijst naar Europa en Amerika, de grootmachten die de zwarten zo lang en wreed hebben onderdrukt en nog steeds de achterstelling van de zwarte mens in stand houden.

De Praktijk

Marijuana wordt door Rasta's ritueel gebruikt, het wordt ook wel 'ganja' genoemd en ze zien het als een gift van God. Het wordt voornamelijk gebruikt tijdens de twee belangrijkste rituelen: reasonings en nyabingi. De reasoning is vrij informeel en er wordt marihuana gerookt en gediscussieerd. Een persoon begint met het roken van de pijp en de anderen buigen hun hoofd, vervolgens wordt de pijp doorgegeven. De bijeenkomst is voorbij wanneer de deelnemers een voor een weggaan. De nyabingi of binghi is een gelegenheid waarbij wordt gedanst en is meer officieel van aard, de bijeenkomst wordt gehouden tijdens feestdagen en bij speciale gelegenheden. Deze dansgelegenheden kunnen meerdere dagen duren. 's Nachts wordt er gedanst en overdag wordt er gerust en gepraat. Vaak komen duizenden Rastafari's bij zo'n gelegenheid bijeen.

Echte Rastafari's volgen een tamelijk rigoreus dieet dat Ital wordt genoemd, waarbij ze afzien van vlees, alcohol en alle onnatuurlijke producten (alles wat bewerkt is, kleur-,geur-en smaakstoffen of conserveringsmiddelen bezit). Alles wat bewerkt is, wordt geweigerd en veel rastafari's zijn vegetariërs en veganisten. Koffie en melk worden als onnatuurlijk beschouwd en producten worden zoveel mogelijk rauw gegeten. Ook wordt er geen alcohol gedronken, dat in tegenstelling tot marihuana als onnatuurlijk wordt gezien, omdat het gefermenteerd is.

Dreadlocks hebben een speciale betekenis voor Rasta's. Op de eerste plaats is er het Bijbelse gebod om iemands haar niet te knippen (Lev 21:5). Daarnaast is er het uiterlijk van de manen van de leeuw, wat een belangrijk symbool is voor Rasta's, omdat het Afrika, Ethiopië en de leeuw van Judea representeert. De natuurlijkheid en eenvoud van het kapsel verwijzen naar Afrika, waar de roots van de Rasta's liggen.

Rastafari VlagRastafari Vlag
Daarnaast zijn er de drie kleuren: rood, geel en groen die belangrijk zijn voor de Rasta's en altijd opduiken. Rood staat voor triomfantelijke kerk van de Rasta's' en voor het bloed van de martelaren in de vrijheidsstrijd. Goud of geel staat voor de rijkdom van het Afrikaanse land en groen voor het vruchtbare Ethiopië. Daarnaast staat zwart voor het zwarte volk en speelt de leeuw een belangrijke rol als 'de leeuw van Judea', Haile Selassie, Afrika en kracht. De Rastafari beweging kan worden onderverdeeld in drie belangrijke 'huizen': de Btabhinghi, de Bobo Ashanti en de Twaalf Stammen van Israël.

De Rastafari-beweging werd internationaal vooral bekend door toedoen van muziek. Met name Bob Marley zorgde voor wereldwijde herkenning, samen met diverse andere reggae-bands.

Rastafari Feestdagen:
 • 7 januari Ethiopisch Orthodoxe Kerstmis
 • 25 maart Verjaardag van Keizerin Menen
 • 21 april Verjaardag van het bezoek van Haile Selassie aan Jamaica, ook bekend als Grounation Day
 • 25 mei Afrikaanse Bevrijdingsdag
 • 16 juni - Verjaardag van Leonard P. Howell (stichter)
 • 23 juli Verjaardag van keizer Haile Selassie
 • 17 augustus Verjaardag van Marcus Garvey
 • 11 september Ethiopisch Nieuwjaar
 • 2 november De kroning van Haile Selassie
© 2012 - 2020 Sasati, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Eritrea, een Politieke GeschiedenisEritrea is opnieuw zo'n Afrikaans land waar we relatief weinig van weten. Gelegen in het oosten van Afrika horen we er v…
Hippies, Punkers, Skinheads, Rasta's en Disco's rond 1975Hippies, Punkers, Skinheads, Rasta's en Disco's rond 1975In de jaren 50 begonnen jongeren zich af te zetten tegen de maatschappij, maar dit begon pas echt in de jaren 60, toen…
Israëls nederzettingen: doelstellingen van ZionismeIsraëls nederzettingen: doelstellingen van ZionismeSinds het begin van de Galoet (Diaspora) vanaf het jaar 70 van de gewone jaartelling bestaat het verlangen bij Joden om…
Geschiedenis Jodendom: Moderne stroming Mozes Hess e.aGeschiedenis Jodendom: Moderne stroming Mozes Hess e.aDe assimilatie in het westen vormde een groot gevaar voor het Jodendom. Behalve de weerstand van de orthodoxie waren er…

De Oorspronkelijke Religie van Tibet: BonWie aan Tibet en religie denkt, denkt waarschijnlijk automatisch aan het boeddhisme, maar voordat in de achtste eeuw het…
Iraniërs verlaten de islam in NederlandIraniërs verlaten de islam in NederlandEen opmerkelijk ontwikkeling onder de Iraniërs in Nederland vindt plaats. Diverse bronnen komen met schattingen dat een…
Bronnen en referenties
 • En.wikipedia.org/wiki/Bob_Marley
 • www.manik.sk
 • www.religionfacts.com

Reageer op het artikel "De Rastafari-beweging"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Sasati
Gepubliceerd: November 2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!