Wat is zorgverlof?

Wat is zorgverlof? Soms heeft een partner, kind of ouder zorg nodig. De werkgever heeft dan het recht om zorgverlof op te nemen. Er wordt onderscheid gemaakt in kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof. Wat zijn de voorwaarden voor zorgverlof? Hoe lang duurt het zorgverlof? Is zorgverlof betaald of onbetaald? En hoe kunt u zorgverlof opnemen?

Wat is kortdurend zorgverlof?

Als een kind, partner of ouder van een werknemer ziek is en acute zorg nodig heeft, kan een werknemer een beroep doen op calamiteitenverlof of kortdurend zorgverlof. Als je kortdurend zorgverlof aanvraagt, moet je aan je werkgever aannemelijk maken dat het gaat om noodzakelijke zorg. Dat kun je doen door een verklaring van de arts te overleggen.

Voorwaarden kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof is bedoeld om kinderen, de partner of ouders de noodzakelijke verzorging te geven. Let op: het gaat wel om noodzakelijk zorg, en niet om een bezoek aan de huisarts of tandarts. De voorwaarde is dat de werknemer de enige is die op dat moment de zorg op zich kan nemen.

Duur van kortdurend zorgverlof

Werknemers kunnen per jaar maximaal tien dagen betaald zorgverlof krijgen. Deeltijders krijgen dagen naar rato. Als een medewerker bijvoorbeeld 32 uur per week werkt, dan heeft hij per jaar recht op 8 dagen verlof. Wie 36 uur werkt, heeft recht op 72 uur zorgverlof per 12 maanden. Het zorgverlof hoeft niet aaneengesloten te worden opgenomen.

Salaris doorbetalen tijdens zorgverlof

Werknemers die kortdurend zorgverlof opnemen, ontvangen minstens 70% van hun loon, maar ten minste het minimumloon (als zij dat verdienden). Kortdurend zorgverlof is dus betaald, in tegenstelling tot langdurig zorgverlof.

Wat is langdurend zorgverlof?

Werknemers hebben recht om onbetaald verlof op te nemen om te zorgen voor een levensbedreigend zieke partner, kind of ouder. Levensbedreigend ziek betekent dat het leven van de persoon op korte termijn ernstig in gevaar is.

Voorwaarden langdurend zorgverlof

De regeling geldt niet als het een schoonouder of chronisch zieke betreft. Als een chronische ziekte echter levensbedreigend wordt of in de terminale fase komt, dan mag langdurend zorgverlof wel worden aangevraagd.

Duur van langdurend zorgverlof

De duur van langdurend zorgverlof is maximaal zes keer de wekelijkse arbeidsduur in een periode van 12 achtereenvolgende weken, bij voorkeur op te nemen in deeltijd. In overleg met de werkgever kan worden gekozen voor een andere spreiding van het verlof. De maximum duur waarover het langdurend zorgverlof mag worden “uitgesmeerd” is 18 weken. Langdurend zorgverlof moet minimaal twee weken van tevoren worden aangevraagd.

Salaris langdurend zorgverlof

Als een werknemer langdurend zorgverlof opneemt, heeft hij geen inkomen. Hij kan wel gebruik maken van de levensloopregeling om het langdurend zorgverlof te financieren.

Zorgverlof weigeren

In principe mag een werkgever een verzoek om zorgverlof alleen weigeren vanwege zwaarwegende bedrijfs – of dienstbelangen. Als het zorgverlof eenmaal is ingegaan, mag de werkgever het niet weer intrekken.
© 2011 - 2024 Rebeccahoogers, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Recht op zorgverlofRecht op zorgverlofIedere werknemer heeft recht op zorgverlof. Dit recht is in de wet geregeld, maar in de arbeidsovereenkomst kunnen er af…
Vakantiedagen, calamiteiten- of zorgverlofEr zijn allerlei omstandigheden in de privésfeer te bedenken waardoor het voor u tijdelijk niet mogelijk is op uw werk t…
Opzegverboden arbeidsovereenkomst, opzegverboden ontslagOpzegverboden arbeidsovereenkomst, opzegverboden ontslagBij opzegverboden gaat het om een aantal omstandigheden waaronder de werkgever de arbeidsovereenkomst niet mag beëdigen.
Loon bij stakingHeeft de werkgever een loondoorbetalingsverplichting als de werknemer staken? De postbezorgers, de vuilnismannen die het…
Beoordelingsgesprek keuringsarts UWV of arbodienstBeoordelingsgesprek keuringsarts UWV of arbodienstU bent ziek en kunt tijdelijk niet meer werken. De keuringsarts zal uw ziekte beoordelen. Dit oordeel is van invloed op…
Bronnen en referenties
  • MKB servicesdesk
  • Praktische informatie over sociale zekerheid
Rebeccahoogers (449 artikelen)
Laatste update: 12-02-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.