De marktordening van het Persoonsgebonden budget uit de WMO

De marktordening van het Persoonsgebonden budget uit de WMO Over het persoonsgebonden budget van de WMO zijn veel vragen klachten. Maar wie is nu eigenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO. Onderstaand zal artikel zal de marktordening en de verschillende actoren beschrijven.

De marktordening van het Persoonsgebonden budget uit de WMO.

Als je gebruik maat van de wet WMO kun je in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget. Met dit budget kun je zelf zorg inkomen. Maar wie is nu verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid. In dit artikel zal de huidige marktordening m.b.t. het persoonlijk budget ofwel het PGB worden uiteengezet. Hierbij zullen alle actoren en hun rol in de marktordening beschreven worden.

Rijksoverheid

In de huidige situatie heeft de rijksoverheid de uitvoering van de wet gedecentraliseerd. Zij hebben niet zozeer een sturende rol, maar meer een controlerende rol. De gemeenten hebben veel beleidsvrijheid voor wat betreft de uitvoering van het PGB binnen de wet WMO. De controlerende rol van de rijksoverheid houdt in dat de gemeenten moeten voldoen aan een aantal voorwaarden.

Provincie

De provincie ziet toe op de uitvoering van het persoonsgebonden budget. Vooral op het gebied van financiering en het verbeteren van de samenwerking tussen alle gemeenten. De provincie zet middelen in om gemeenten bij het invoeren en uitvoeren van de WMO te ondersteunen. Zij neemt geen taken van gemeenten over, maar staat gemeenten bij als zij daar behoefte aan hebben.

Gemeente

De gemeente moet zorg dragen voor het WMO loket waar burgers terecht kunnen met al hun vragen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Dit loket kan zich op meerdere plaatsen bevinden of zelfs mobiel zijn. In een vierjaarlijkse nota legt de gemeente haar WMO beleid vast: de inhoud en opzet van samenhangend beleid ten aanzien van de prestatievelden. Beschreven worden; de wijze van uitvoering maar ook de concrete acties. Welke doelen er behaalt moeten worden en wie dit gaat betalen. De gemeente sluit contracten af met deze organisaties over de uitvoering. Wanneer blijkt dat die organisaties geen passend aanbod kunnen leveren dan mag/kan de gemeente zelf als leverancier optreden. Ook bepalen zij de hoogte van de eigen bijdrage van het PGB.

Indicatieconsulent

De toekenning van een PGB start met een indicatiestelling door middel van een schriftelijk/ telefonisch onderzoek en of huisbezoek door de gemeente aangestelde WMO consulent of dit wordt extern uitgevoerd door het CIZ. De WMO consulent kan naast de indicatiestelling ook een adviserende en verbindende rol spelen bij zorgvragen op flankerende terreinen.

Burgers

Burgers (cliënten, budgethouders) en hun vertegenwoordigende organisaties dienen betrokken te worden bij het formuleren van dit beleid. Zij gelden als de ontvangende partij van het PGB binnen de WMO. Zij hebben dit geld nodig voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of vervoer. De doelgroep van de WMO zijn burgers met een fysieke handicap alsook burgers met een chronisch psychiatrische of een psychosociale problematiek. Dit zijn burgers die op één of meerdere levensgebieden maatschappelijke ondersteuning nodig hebben. Burgers die gebruik maken van een PGB hebben zelf de verantwoordelijkheid over de ingekochte diensten maar ook over de uitvoering ervan.

Belangengroepen

Iedereen die een belang heeft met betrekking tot het PGB. Vaak wordt Per Saldo als belangrijkste belangengroep genoemd. Zij bieden hulp en ondersteuning aan de budgethouders.

De zorgaanbieders

De uitvoering van het beleid c.q. de activiteiten komt in handen van organisaties zoals de welzijnsinstellingen, zorgaanbieders, woningcorporaties, e.d. Zij kunnen zelfstandig benadert worden door budgethouders met een PGB.

De NZA

NZA staat voor de Nederlandse Zorgautoriteit. De NZA is de toezichthouder op alle zorgmarkten in Nederland. De organisatie ziet toe op zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars. Hun doel is de zorg, goed, toegankelijk, betaalbaar te houden voor iedereen.
© 2009 - 2020 Bastiaan271, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Openbaar vervoer en de marktordeningOpenbaar vervoer en de marktordeningWie is er verantwoordelijk voor het openbaar vervoer? Binnen het openbaar vervoer is een marktordening. Hier zijn alle a…
Trekkingsrecht persoonsgebonden budget pgb 2020Trekkingsrecht persoonsgebonden budget pgb 2020In 2020 hebt u een trekkingsrecht uit uw persoonsgebonden budget pgb. U hebt dan nog wel de regie over uw budget, maar h…
Wilt u de Thuiszorg betalen met uw Persoonsgebonden Budget?Wilt u de Thuiszorg betalen met uw Persoonsgebonden Budget?Let op uw persoonsgebonden budget. Zorgverlening kan in natura of via een persoonsgebonden budget, pgb. Steeds meer zien…
IssuemanagementIssuemanagement is interventie in de publieke opinie. Issuemanagement speelt zich in verschillende domeinen af en doorlo…

Huisvredebreuk: artikel 138 Wetboek van Strafrecht uitgelegdHuisvredebreuk: artikel 138 Wetboek van Strafrecht uitgelegdHuisvredebreuk is volgens art. 138 Wetboek van Strafrecht het wederrechtelijk binnendringen in een woning, besloten loka…

Reageer op het artikel "De marktordening van het Persoonsgebonden budget uit de WMO"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

L. Gerritsen, 02-02-2010 12:50 #1
Wij zouden wel eens willen weten of we recht hebben op mantelzorg. Bij mij is een kanker gezwel ondekt en hierdoor is mijn rechter kant uitgevallen. Mijn vrouw verzorgt me zo goed mogelijk (wassen, aankleden, rolstoelduwen e.d).

Infoteur: Bastiaan271
Gepubliceerd: 02-12-2009
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Reacties: 1
Schrijf mee!