Type D persoonlijkheid

Hebt je het gevoel dat je vaak pessimistisch bent of met negatieve emoties rond loopt? En heb je moeite dit met anderen te delen, omdat je bang dat anderen nare reacties op je zullen hebben? Dan kan het zijn dat het Type D persoonlijkheid in je aanwezig is. De 'D' staat voor distressed. Hierdoor heb je een verhoogde kans op angst, depressie en interpersoonlijke stress.

Wat is een Type D persoonlijkheid?

Type D persoonlijkheid staat voor 'distressed' en wordt gekenmerkt door twee persoonlijkheidstrekken. Deze twee trekken zijn: negatieve affectiviteit en sociale inhibitie. Bij negatieve affectiviteit worden er dagelijks negatieve emoties ervaren. Sociale inhibitie houdt in dat emoties niet gemakkelijk geuit kunnen worden in sociale interacties, uit angst voor afkeuring of afwijzing. Wanneer deze twee trekken in grote mate aanwezig zijn in een persoon, kan er sprake zijn van een Type D persoonlijkheid.

Wat voor een soort mensen zijn dit?

Mensen met een Type D persoonlijkheid zien het leven vaak somber, voelen zichzelf onzeker en hebben een lage zelfbeeld. Zij durven deze emoties niet met anderen te delen omdat ze bang zijn voor afkeuring of afwijzing. Deze emoties worden vaak onderdrukt of ze houden zichzelf op afstand van anderen om hun emoties te verbergen. Dit doen ze omdat ze negatieve reacties van anderen verwachten.

Wat voor gevolgen heeft het type D persoonlijkheid?

Uit onderzoek blijkt dat hartpatiënten met Type D persoonlijkheid een 4 keer grotere kans hebben om opnieuw een hartaanval te krijgen, een hartstilstand of het risico om te overlijden. Ook bij personen die geen hartkwalen hebben heeft het Type D invloed op het mentale en fysieke gezondheid. Zo wordt negatieve affectiviteit geassocieerd met een verhoogde kwetsbaarheid voor angst en depressie; en sociale inhibitie met een verhoogde kwetsbaarheid voor interpersoonlijke stress en het falen om zichzelf aan te passen.

Hoe kun je weten of je een Type D persoonlijkheid bent?

Door middel van het Type D Scale 14 (DS-14) kan gemeten worden of het Type D persoonlijkheid aanwezig bij een persoon. De vragenlijst bestaat uit 14 items en is verdeeld over twee subschalen. Deze subschalen zijn 'negatieve affectiviteit' en 'sociale inhibitie' die beide uit zeven items bestaan. Verder wordt er op de DS-14 gescoord op een 5-puntenschaal (van 0 tot 4). Hierdoor kunnen beide subschalen doorlopen van 0 tot 28.

Hieronder vindt u het DS-14 vragenlijst die u kunt gebruiken om te bepalen of het Type D in u aanwezig is. Geef bij elke uitspraak aan in hoeverre deze op je van toepassing zijn. Er zijn geen goede of slechte antwoorden: Je eigen indruk is het enige dat telt.

0 = onjuist, 1 = eerder onjuist, 2 = neutraal, 3 = eerder juist, 4 = juist.

1. Ik maak gemakkelijk contact met mensen.
2. Ik maak me dikwijls druk over onbelangrijke zaken.
3. Ik maak vaak een praatje met onbekenden.
4. Ik voel me vaak ongelukkig.
5. Ik ben vaak geïrriteerd.
6. Ik voel me vaak geremd in de omgang met anderen.
7. Ik zie de zaken somber in.
8. Ik vind het moeilijk om een gesprek te beginnen.
9. Ik ben vaak slecht gehumeurd.
10. Ik ben een gesloten persoon.
11. Ik houd andere mensen liefst wat op een afstand.
12. Ik maak me dikwijls zorgen.
13. Ik zit vaak in de put.
14. Ik weet niet waarover ik moet praten met anderen.

Berekening van je score op de DS-14

  • Negatieve affectiviteit = tel de scores op van: 2, 4, 5, 7, 9, 12, 13
  • Sociale inhibitie = tel scores op van: 1 omgekeerd, 3 omgekeerd, 6, 8, 10, 11, 14

Met een omkering wordt bedoeld dat als je bijvoorbeeld 4 hebt gescoord, dit wordt omgekeerd met het tegenovergestelde uiteinde van de 5-puntenschaal, in dit geval is dat 0. Dus: 0 = 4 en omgekeerd, 1 = 3 en omgekeerd, 2 = 2.

Alleen als de scores op beide subschalen tien of meer is, kan er gesproken worden over een Type D persoonlijkheid.

Wat kun je eraan doen?

Op basis van een artikel uit Psychologie Magazine zijn er een aantal adviezen om met het Type D persoonlijkheid om te gaan.
Hieronder zijn de adviezen in het kort opgesomd:

Overdenk je oordeel

De Type D persoonlijkheid interpreteert situaties op een negatieve manier, terwijl de situaties ook op een andere manier geïnterpreteerd kunnen worden. Hierdoor voelt hij zich snel bekritiseerd en kan zich aangevallen voelen, wat stress oplevert. Wat gedaan kan worden is je negatieve verwachting aan de kant schuiven en de situatie vanuit een ander perspectief bekijken. Dus het herinterpreteren van de situatie.

Assertiever worden

De Type D persoonlijkheid houdt alle ergernissen binnen totdat hij uitbarst. Ook is hij heel defensief tegenover kritiek dat hij van anderen krijgt. Je hoeft niet meteen te reageren op kritiek, neem de tijd om erover te denken en zie kritiek als een leerzame informatiebron.

Zoek contact

Met een Type D persoonlijkheid zul je niet snel bevriend raken. Hij gaat niet snel in sociale interactie met een vreemden en datgene wat hij wilt delen, deelt hij met die ene goed vriend(in) of partner. Wat je kunt doen is jezelf dwingen om een praatje te maken met anderen.

Neem initiatief

De Type D persoonlijkheid is vaak afwachtend en passief. Hij wacht in de hoop dat dingen naar hem toe zullen komen. In plaats van dat je wacht dat die ene collega je gaat vragen voor een lunchafspraak, kun je beter zelf eerst het initiatief nemen. Je zult merken dat je de touwtjes van het leven in eigen handen hebt.

Let op je leefstijl

Volgens onderzoek heeft de Type D persoonlijkheid een verhoogd risico op gezondheidsklachten, omdat hij te weinig aan sport doet en vaak vettig en eenzijdig eet. Ook heeft hij meer moeit met het stoppen van roken. Door aan een gezonde levensstijl te werken verklein je de risico op gezondheidsklachten.
© 2011 - 2024 Ufo141, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bloed en BloedgroepenBloed en BloedgroepenHet menselijk bloed is in 4 groepen ingedeeld: A, B, AB, en O. Elke letter refereert aan een antigen, of proteïne, aan h…
Test - Persoonlijkheidstype A of B?Test - Persoonlijkheidstype A of B?Persoonlijkheidstype A of B? Test welk persoonlijkheidstype jij bent. Je persoonlijkheid speelt een grote rol in het ont…
Persoonlijkheidstheorieën kort besprokenPersoonlijkheidstheorieën kort besprokenIn de psychologie is het begrip persoonlijkheid altijd erg belangrijk. Vanaf het eind van de 19e eeuw werden hier allerl…
Relatieproblemen: verschillende typesRelatieproblemen: verschillende typesVaak trekken juist tegenpolen elkaar aan, ook in de relationele sfeer. Dit kan heel goed gaan, maar toch kunnen er wat v…

Het DISC model: omgaan met blauwe types of compliante typesHet DISC model is een veelgebruikt model in de verkoopwereld dat klanten in 4 types of kleuren onderverdeelt. Hoe ga je…
Het EQ, wat is emotionele intelligentieVroeger dacht men dat mensen met een hoog IQ meer kans hadden op succes. Uit onderzoek is gebleken dat je juist meer kan…
Bronnen en referenties
  • Mols, F., Denollet, J. (2010). Type D personality in the general population: a systematic review of health status, mechanisms of disease, and work-related problems. Health and Quality of Life Outcomes, 8/9, 1-10.
  • Kupper, N. (2006) Type D persoonlijkheid en kwaliteit van leven : een onderzoek naar de relatie tussen Type D persoonlijkheid en kwaliteit van leven bij patiënten met ontstekingsreuma.
  • http://www.psychfysio.nl/Nieuws/4_09_1.html
  • http://www.psychologiemagazine.nl/web/Artikelpagina/5-adviezen-voor-de-TypeDpersoonlijkheid.htm
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Type-D_persoonlijkheid
Ufo141 (4 artikelen)
Gepubliceerd: 16-03-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Psychologie
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.