De overheid en merit en demerit goods

De overheid houdt zich bezig met het afremmen en stimuleren van het gebruik van goederen/producten ter bescherming van het milieu, de gezondheid, het feit dat dieren met uitsterving worden bedreigd en het probleem dat sommige producten opraken. Je hoort er veel over in de media.

Hoofd- en deelvragen:

Hoofdvraag:
 • Waarom probeert de overheid het gebruik van merit en demerit good te beïnvloeden en hoe doet de overheid dat?

Deelvraag:
 1. Waarom wil de overheid het gebruik van demerit goods verminderen en van merit goods stimuleren?
 2. Welke soorten merit goods probeert de overheid te stimuleren?
 3. Welke soorten demerit goods wil de overheid afremmen?
 4. Hoe probeert de overheid het gebruik van demerit goods te verminderen en van merit goods te stimuleren?

Waarom wil de overheid het gebruik van demerit goods verminderen en van merit goods stimuleren?

De overheid is op verschillende manieren bezig om het gebruik van demerit goods te verminderen. Dit kan ze om veel verschillende redenen doen:
 • Voor de gezondheid van de mens; bier en drugs kunnen de gezondheid aantasten.
 • Om dieren te beschermen; bijv. sommige soorten vissen worden met uitsterven bedreigd. De overheid probeert door acties de visstand omhoog te brengen tot een normaal niveau.
 • Bescherming van het milieu; ze wil het gebruik van schadelijke producten verminderen omdat het milieu eraan leidt, zoals het gebruik van benzine, diesel etc. Door het gebruik van deze stoffen komt er koolstofdioxide vrij, dit is slecht voor het milieu.
 • Tegengaan van verslavingen; mensen worden afhankelijk van een bepaald product, waarvoor ze vaak geen geld hebben. Het is moeilijk om af te kicken en het is ongezond.
 • Tegengaan van geweld; veel mensen weten niet meer wat ze doen wanneer ze te veel alcohol en/of drugs gebruiken. Een combinatie van deze twee kan ook een gevaarlijke invloed hebben op de gezondheid van het lichaam.
 • Tegengaan van de aantasting van het klimaat; ze wil het gebruik van sommige producten stoppen omdat ze het klimaat aantasten. Dit kan leiden tot afbreking van ijs in bijv. de Noordpool. Hierdoor komt de waterpijl hoger en moet de overheid meer investeren in dijken om overstromingen te voorkomen.

Zoals je ziet zijn er genoeg redenen te bedenken waarom de overheid iets tegen het gebruik van bepaalde producten moet doen. Gebeurd dit niet dan kan dit gevaar opleveren voor de samenleving. Natuurlijk stimuleert de overheid ook merit goods. Dit doen ze om verschillenden redenen:
 • Bevordering van een goed Klimaat/milieu; door het stimuleren van het gebruik van biogassen en groene stroom komt er minder koolstofdioxide vrij en wordt de milieu/klimaat minder aangetast. Er is ook een aantal andere verschillende manieren om energie op te wekken, zoals aardwarmte, zonnekracht of waterkracht.
 • Tegengaan bedreiging van het uitsterven van bepaalde vissoorten; ze stimuleert de visserij om op bepaalde vissen niet te vissen en op vissen van een bepaald soort, waar een overschot aan is, wel op te vissen, zodat het peil in evenwicht komt. Dit gebeurt door middel van het verstrekken van subsidies.
 • Gebruik milieuvriendelijke producten; de overheid stimuleert het onderzoek naar vervangende producten die milieuvriendelijker zijn, bijv. algen gebruiken in plaats van aardolie. Hierdoor komen er minder slechte stoffen in de grond.
 • Gebruik duurzame producten; stimuleren van het onderzoek naar duurzame producten. Dit gebeurt om het milieu minderen te vervuilen, zodat de maatschappij minderen grondstoffen onnodig verspilt.

Welke soorten merit goods probeert de overheid te stimuleren?

De overheid wil op verschillende manieren sommige doelen bereiken om het land schoner te krijgen, de producten gezonder etc. Dit wordt gestimuleerd door bv. het geven van subsidies, belastingvoordeel geven. De problemen pakken ze niet alleen bij de samenleving aan maar ook bij de overheid zelf. Dit gebeurt bijv. Door producten minder te verspillen en niet alles gelijk weg te gooien. Ze willen hiermee bereiken dat Nederland een duurzame samenleving wordt. Ze stimuleren natuurlijk nog veel projecten zoals:

Duurzame energie

Het subsidiëren van projecten waarbij geen fossiele brandstoffen worden gebruikt. De fossiele brandstoffen raken een keer op. Er wordt gezocht naar manieren waarbij er geen koolstofdioxide vrijkomt. Voorbeelden van duurzame energie zijn zonne-, wind- of waterkracht. Maar er zijn tal van andere mogelijkheden om duurzame energie op te wekken zoals biomassa, aardwarmte, waterpompen of energieopslag.

Landbouw

In de landbouw worden ook veel subsidies uitgegeven. Er wordt gestreefd om vooral de productiviteit van landbouwbedrijven te verhogen, maar ook willen ze het veilig stellen voor voedsel voor de gemeenschap.

Visserij

In de visserij worden vooral subsidies gegeven aan vissers als ze een soort vis juist wel vangen of juist niet. Dit doen ze om de vispijl in stand te houden, ze wil dat er geen dieren uitsterven in Nederland. Er worden ook subsidies uitgegeven om de vis meer milieuvriendelijker te vangen.

Scheiden van afval

Hierdoor kunnen producten worden gerecycled. Hierdoor wordt er ook minder verbrand en dat is goed voor het milieu. Door het verzamelen en verbranden van groenafval kan energie worden opgewekt. Door het verzamelen van plastic kan en het weer te gebruiken wordt er minder olie gebruikt voor het maken van plastic. Dit is weer goed omdat olie steeds schaarser wordt.

Isolatie

Er worden subsidies verstrekt om je huis beter te isoleren. Dit wordt vooral gedaan om de stroom en energiegebruik in huizen te verminderen. Door deze subsidies wordt het interessanter om je huis te isoleren omdat je het binnen een aantal jaren weer terugverdiend door minder hogere stroom- en gaskosten. Voorbeelden hiervan zijn dubbelglas, dakisolatie, gevelisolatie of isoleren van de spouwmuur.

Openbaarvervoer, elektrische auto’s en fietsen

Door het stimuleren van het openbaar vervoer gaan er minder mensen met de auto reizen en meer het openbaar vervoer nemen zoals treinen en bussen. Hierdoor zullen er minder auto’s op de wegen zijn waardoor er minder uitstoot is van koolstofdioxide. Het gebruik van elektrische auto’s wordt gestimuleerd omdat ze geen uitstoot van koolstofdioxide hebben en het gebruik van fietsen worden gestimuleerd omdat er dan helemaal geen energie of brandstof nodig is om je te verplaatsen.

Biologische producten
De overheid stimuleert het gebruik van biologische producten omdat er gebruik wordt gemaakt van milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen en dit is beter voor het milieu. Verder wordt er ook geen gebruik gemaakt van kunstmest.

Welke soorten demerit goods wil de overheid afremmen?

De overheid wil natuurlijk ook demerit goods afremmen, hiervoor zijn verschillende redenen zoals gezondheid of een gevaar voor de samenleving. Dit doen ze op diverse redenen maar hierop kom ik verder in het volgende hoofdstuk. Demerit goods waarvan ze het gebruik van willen afnemen zijn:
 • Het gebruik van alcohol kan de hersenen aantasten. Verder heeft iemand dat teveel alcohol op heeft kan een gevaar voor de samenleving zijn, de voornaamste redenen hiervoor zijn dat je geen controle meer hebt op je lichaam en dat je reactievermogen verminderd. Een voorbeeld hiervan is dat je te laat afremt en hierdoor een ongeluk wordt veroorzaakt.
 • Het gebruik van fossiele brandstoffen wil de overheid juist verminderen omdat ze het milieu aantasten. Dit komt door de uitstoot van koolstofdioxide. De fossiele brandstoffen worden vooral gebruikt om energie op te wekken of om een auto in beweging te krijgen.
 • De meeste soorten drugs zijn in Nederland al verboden, alleen softdrugs is in Nederland toegestaan. Drugs zijn middelen waaraan je verslaafd kunt raken maar de voornaamste redenen waarom het verboden is omdat het je gedachten voor een tijd wordt aangetast.
 • De overheid wil het jagen/vissen op bedreigde diersoorten zoveel mogelijk verbieden of verminderen. Dit doen ze omdat de dieren niet willen uitroeien.
 • Medicijnen verminderen of zelfs verbieden. Dit kunnen ze doen omdat het anders een gevaar kan opleveren voor de gezondheid van de mens. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van antibiotica.

Hoe probeert de overheid het gebruik van demerit goods te verminderen en van merit goods te stimuleren?

De overheid probeert veel te doen om het gebruik van demerit goods te verminderen. Dit doen ze op de volgende manieren:
 • Het opleggen van accijnzen. Dit is een soort van belasting die zich vooral richt om het gebruik van bepaalde producten te verminderen omdat het slecht is voor de gezondheid, milieu etc.
 • Het opleggen van heffingen. De overheid maakt het product duurder zodat duurzame producten beter kunnen concurreren met minder duurzame producten bijv. fossiele brandstoffen.
 • Het verlenen van vergunningen. Bijv. door het eisen van milieuvergunningen.
 • Er wordt een maximum aantal gesteld wat mag worden gevangen of gedood. Een voorbeeld is het maximum aantal vissen dat mag worden gevangen. Dit wordt gedaan omdat de dieren anders met uitsterven worden bedreigd.
 • Er wordt een minimum prijs aangeven om het gebruik te verminderen of om bepaalde dieren te beschermen.
 • Verbod op bepaalde reclames. Sommige branches mogen geen reclame meer maken, zoals alcohol reclames op televisie.

De overheid heeft een aantal hoofdpunten van producten wat ze zeker willen verminderen, dit probeert ze op verschillende manieren te bestrijden. Hieronder volgt een aantal voorbeelden van producten die ze zeker willen verminderen:

Fossiele brandstoffen

De overheid probeert op verschillende manieren het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Dit doen ze door accijnzen op te leggen en het geven van subsidies op duurzame energiewinning. Dit gebeurt omdat de grondstof opraakt en het slecht is voor het milieu. Ze proberen ook door middel van verbetering van de techniek het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen.

Drugs

De productie en handel in drugs is verboden. Je mag een maximum aantal gram drugs op zak hebben, alleen soft drugs. Er gelden verschillende soorten straffen. Er zijn twee lijsten: lijst 1 (harddrugs) van Opiumwet en lijst 2(softdrugs en kalmeringsmiddelen) van de Opiumwet. De politie richt zich vooral op productie van en handel in drugs. Verder wordt er ook veel gedaan om drugsverslaafden weer terug in de maatschappij te krijgen.

Alcohol

De Nederlandse overheid geeft voorlichting over de gevaren van alcohol, dit doen ze bijv. op scholen of via reclame filmpjes. De overheid heft ook accijnzen om het gebruik van alcohol te verminderen. Jongeren mogen pas vanaf hun 16e in Nederland alcohol kopen, dit is omdat jongeren sneller dronken worden dan volwassenen en omdat het lichaam van jongeren nog niet volgroeid is en de alcohol kan de hersens aantasten. Verder mag je tijdens het rijden maar een maximum aantal promille alcohol in je bloed hebben. Ook moeten horeca gelegenheden een vergunning hebben om alcohol te schenken en bijv. supermarkten moeten een vergunning hebben om alcohol te verkopen.

De overheid houdt zich natuurlijk niet alleen bezig met het verminderen van demerit goods. Ze proberen ook merit goods te stimuleren, dit doen ze op hele verschillende manieren:
 • Het geven van subsidies; door subsidies te geven aan verschillende bedrijven die zich bezig houden met duurzame energie of het geven subsidies aan bepaalde mensen zoals bijv. vissers als er niet op enkele bedreigde soorten vis wordt gevist.
 • Het invoeren van belastingen; door bepaalde belastingen in te voeren wordt het gebruik van duurzame producten aantrekkelijker, zoals auto’s die op elektriciteit rijden.
 • Door het maken van wetten; door sommige producten aantrekkelijker te maken voor de consument zoals biologische producten en fair-trade producten.
 • Door de Belasting Toegevoegde Waarde op producten te verlagen zoals bv. bij biologische producten is de belasting 0%.

Conclusie

Hoofdvraag:

Wat probeert de overheid te doen om het gebruik van Merit of Demerit producten te verminderen en/of te stimuleren?
 • De overheid wil het gebruik van merit goods stimuleren omdat ze ervoor kunnen zorgen dat Nederland een betere leefomgeving krijgt en sommige merit goods moeten juist voorkomen dat het milieu minder wordt aangetast. Het verminderen van demerit goods is voor ieder opzicht goed omdat ze alleen op een of andere manier slecht zijn voor de samenleving of het klimaat/milieu.

Deelvragen:

Waarom willen ze het gebruik van demerit goods verminderen en het gebruik van merit goods stimuleren?
 • Ze willen heb gebruik van demerit goods verminderen omdat ze niets toevoegen aan de gezondheid van de mens, de samenleving of het milieu. Natuurlijk zijn er meerdere redenen te bedenken waarom ze het willen verminderen. De overheid is druk bezig om demerit goods te vervangen door merit goods. Dit doen ze omdat het beter voor de samenleving is etc. Het is voor de overheid belangrijk om het gebruik van demerit goods te verminderen, dit kan komen doordat ze afspraken hebben gemaakt of om andere redenen. Merit goods zijn vooral goed omdat ze bijv. het milieu niet aantasten door uitlaatgassen.

Welke merit goods probeert de overheid te stimuleren?
 • De overheid stimuleert een uitgebreide groep van producten. Dit kan te maken met de landbouw, maar ook de visserij. Er wordt ook gestimuleerd om het gebruik van isolatie materiaal in huizen te bevorderen. Verdere dingen die er worden gestimuleerd zijn duurzame energie, het scheiden van afval of het gebruik van het openbaar vervoer

Welke soort demerit goods wil de overheid afremmen.
 • Aan veel soorten producten zitten nadelen, er zijn ook producten waarvan de overheid het liever heeft dat ze worden verboden. Maar dit kunnen ze niet doen omdat ze bij de samenleving horen. Producten die ze willen verminderen zijn alcohol, drugs of fossiele brandstoffen. Ook om andere redenen willen ze producten verminderen omdat ze een gevaar voor de samenleving kunnen zijn zoals bijv. het te veel gebruiken van antibiotica.
Op welke manieren proberen ze het gebruik van demerit goods te verminderen en op welke manieren proberen ze merit goods te stimuleren?
 • Er zijn een aantal verschillende manieren waarop ze het gebruik van demerit goods proberen af te remmen. De bekendste is accijnzen. Maar er zijn meer mogelijkheden zoals een maximum aantal stellen, een minimum prijs stellen, heffingen of het aannemen van wetten. Ze proberen ook het gebruik van merit goods te stimuleren. De bekendste manier is via subsidies, een aantal andere manieren zijn de btw verlagen of het invoeren van wetten om het te stimuleren om merit goods te kopen. De merit goederen worden vooral gestimuleerd omdat de overheid vindt dat consumptie omhoog moet.
© 2011 - 2024 Nokkos, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De vier productcategorieën in beeldIn de consumentenmarkt kunnen de producten in vier categorieën verdeeld worden. Dagelijkse gebruiksgoederen, voorkeursgo…
Consument, consumentengedrag en aankoopgedragConsument, consumentengedrag en aankoopgedragOm consumentengedrag en aankoopgedrag te analyseren, kijk je naar vier componenten: het aankoopgedrag, het gebruiksgedra…
De Nederlandse overheidIn Nederland is de overheid het hoogst bevoegde gezag. Er zijn verschillende soorten van overheid, zoals de provinciale,…
Bronnen en referenties
 • http://www.leerwiki.nl/Welke_belasting_zit_er_op_producten_voor_Nederlandse_consumenten:_BTW,_Accijns
 • http://www.scholieren.com/werkstukken/19102
 • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alcohol
 • http://www.politie.nl/KLPD/PolitieABC/Criminaliteit/Drugs/DrugsbeleidinNederland.asp
 • http://www.vrom.nl/pagina.html?id=7561
 • http://www.scholieren.com/werkstukken/9994
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Biologische_landbouw_en_voeding
Nokkos (29 artikelen)
Gepubliceerd: 03-07-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 7
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.