Regeerakkoord 2012 samengevat

De PvdA en de VVD hebben samen een regeerakkoord bereikt. De titel van het akkoord is ‘Bruggen slaan’ en is volgend de twee partijleiders Diederik Samsom en Mark Rutte een akkoord waarbij beide partijen compromissen hebben moeten sluiten. De hoofdpunten van het regeerakkoord worden in dit artikel besproken.

Aanloop naar het akkoord

Mark Rutte, leider van de VVD, moest samen met Diederik Samsom, leider van de PvdA, tot een regeerakkoord komen. Dit werd op voorhand gezien als een lastig pakket, vooral omdat de VVD en de PvdA tegenstrijdige ideeën hebben op een aantal belangrijke standpunten, zoals inkomensongelijkheid. Toch gingen de onderhandelingen vrij soepel en kwam er een akkoord. Het regeerakkoord 2012. Mark Rutte stond direct na de publicatie van het akkoord onder vuur. Zijn eigen achterban geloofde niet meer in hem. Dit kwam vooral doordat in het akkoord stond dat de kosten voor de zorg inkomensafhankelijk zouden worden. De hoge inkomens gingen fors meer betalen. Dit paste volgens de achterban niet in het straatje van de VVD. Dit ontwerp werd geschrapt en het regeerakkoord ziet er als volgt uit:

Belangrijkste punten regeerakkoord

Sociale zekerheid en inkomensbeleid

 • De AOW-leeftijd zal geleidelijk aan worden verhoogd. In 2018 wordt het 66 jaar, in 2021 zal het stijgen naar 67.
 • Voor mensen tussen de 61 en 65 jaar met een laag inkomen komt er een doorwerkbonus. Deze worden extra gestimuleerd om langer te werken.
 • De WWB (wet werk en bijstand) zal strenger worden en er zal meer controle op komen. Men moet dus sneller op zoek naar een baan, wanneer men werkloos wordt.

Duurzaam groeien en vernieuwen

 • Gemeenten mogen zelf bepalen of zij toestaan dat de winkels op zondag open gaan. Landelijk wordt het verbod opgeheven.
 • Er komt een bankierseed.
 • De toezicht op producten van banken wordt strenger. Producten waar een klant geen of weinig profijt van zal hebben worden verboden.
 • De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, de belastingdienst en de Economische controledienst krijgen meer vermogen om fraude tegen te gaan.
 • Er komt beter toezicht op organisaties die (deels) door het publiek worden gefinancierd. Zo wordt voorkomen dat zulke bedrijven failliet gaan.

Nederland in Europa

 • Eurolanden moeten beter samenwerken en elkaar effectiever in de gaten houden. Zo moet de controle op landen waar de Euro in gevaar is worden verhoogd.
 • De begroting van een land mag niet in strijd zijn met de begroting van Europa.
 • De bijdrage aan de EU moet eerlijker worden verdeeld. Nederland betaalt in verhouding te veel aan de EU.

Emancipatie

 • Weigerambtenaren zullen niet meer worden aangesteld. Wie ambtenaar wil worden maar tegen het homohuwelijk is, zal worden geweerd.
 • Basis- en middelbare scholen worden verboden onderscheid te maken tussen hetero en homo. In de huidige trend zien we dat verschillende scholen leerkrachten ontslaan omdat ze homo zijn. Ook worden leerlingen geweigerd om hun seksuele voorkeur. Hier komt dus een einde aan.
 • De loonsongelijkheid tussen mannen en vrouwen met dezelfde functie/beroep wordt verboden. In de huidige arbeidsmarkt komt het regelmatig voor dat mannen meer verdienen dan vrouwen, terwijl zij hetzelfde werk verrichten.

Media

 • De financiering van regionale omroepen wordt niet langer door de provincie geregeld. Het Rijk maakt een potje voor deze omroepen en worden dus door het Rijk gefinancierd.

Onderwijs

 • Het streven is om in de top 5 van de wereld mee te draaien op gebied van onderwijs en wetenschap. Docenten en scholen worden beter begeleid, er komt meer geld vrij en het personeelsbeleid wordt aangescherpt.
 • Leraren moeten beter worden opgeleid, de eisen hiervan worden strenger en er zal meer toezicht en toetsing plaatsvinden.
 • Er zal minder tijd worden verspild aan administratie.
 • De langstudeerboete voor studenten wordt afgeschaft.

Zorg

 • Er komen extra verpleegkundigen in de wijk. Dit plan wordt vanaf 2015 in werking gesteld en moet in 2017 klaar zijn.
 • Het ondernemingsvoordeel voor specialisten verdwijnt.
 • Er komt een betere controle op de loonkosten. Deze zullen beter worden gecontroleerd en ziekenhuizen moeten meer inzicht hebben in hun eigen loonkosten.
 • De jeugdzorg zal in 2015 worden overgedragen naar de gemeenten. Zij zijn vanaf dan zelf verantwoordelijk voor de jeugdzorg in hun regio.
 • Het organiseren van de Olympische Spelen gaat niet door. Nederland stelt zich niet langer kandidaat.

Veiligheid en justitie

 • Het budget voor de nationale politie wordt verhoogd met 105 miljoen euro per jaar.
 • Gevangenen gaan betalen voor hun ‘verblijf’ in een gevangenis,
 • De kosten die men maakt met het procederen en vervolgen wordt verhaald op de dader.
 • De wietpas wordt weer afgeschaft. Men moet nu een geldig identiteitsbewijs en een uittreksel uit het bevolkingsregister kunnen tonen.
 • De voetbalwet wordt aangescherpt. Zo komen er hogere boetes en langere uitsluitingen.
 • De minimumleeftijd voor het kopen van drank gaat van 16 naar 18 jaar.

Immigratie, integratie en asiel

 • Wanneer iemand in aanmerking wil komen voor een verblijfsvergunning, mag hij niet eerder illegaal in Nederland zijn geweest of enige vorm van fraude hebben gepleegd.
 • Vreemdelingen worden eerder het land uit gezet na een delict.
 • Het verblijf in Nederland zonder een geldige verblijfsvergunning wordt strafbaar.
 • Er worden hogere eisen gesteld aan inburgering.

Woningmarkt

 • De hypotheekrenteaftrek blijft bestaan.
 • De huurtoeslag blijft bestaan.

Kinderopvang

 • Er komt een hogere controle op het personeel in de branche. Personeel zal meerdere examens en screenings moeten afleggen.
 • Ouders krijgen meer inspraak in de manier waarop hun kinderen worden behandeld.

Bestuur

 • Er komen meer vrouwen in topposities. Managementfuncties worden vaker bekleed door vrouwen.
© 2012 - 2024 Sjoerdvo, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Ouderschapsverlof 2020 en 2021 is onbetaaldOuderschapsverlof 2020 en 2021 is onbetaaldWie in 2020 of 2021 ouderschapsverlof opneemt, staat in zijn recht maar doet dit meestal voor eigen rekening. Onbetaald…

Hoe wordt de Tweede Kamer gekozen?Om de vier jaar wordt de Tweede Kamer opnieuw gekozen. Het is voor een kabinet de uitdaging om herkozen te worden en dus…
Regeringen en regeringsleiders in de Europese UnieRegeringen en regeringsleiders in de Europese UnieIn Europa zijn in 2020 nog 27 landen lid van de Europese Unie. Welke landen zijn dat en door wie worden ze bestuurd? Na…
Bronnen en referenties
 • Regeerakkoord 2012
Sjoerdvo (57 artikelen)
Gepubliceerd: 28-11-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.