Tilburg University: faculteiten en bacheloropleidingen

Tilburg University: faculteiten en bacheloropleidingen Tilburg University is een van de twee universiteiten in Brabant. De Technische Universiteit Eindhoven is de andere Brabantse universiteit. Tilburg University is een katholieke universiteit en is opgericht in 1927. De universiteit is gespecialiseerd in mens- en maatschappijwetenschappen en het motto van de instelling is ‘Understanding Society’. Tilburg University heeft anno 2020 vijf faculteiten en samen bieden deze faculteiten meer dan twintig bacheloropleidingen aan.

Tilburg University

Tilburg University is een Nederlandse universiteit. De universiteit is opgericht in 1927 en heeft sindsdien verschillende namen gehad zoals Katholieke universiteit Brabant en Universiteit van Tilburg. Sinds 2010 heet de instelling ‘Tilburg University’ om hiermee haar internationale karakter kenbaar te maken. De instelling biedt haar studenten wetenschappelijk onderwijs middels verschillende bachelor- en masteropleidingen.

Waarom studeren aan Tilburg University?

Het kiezen van een opleiding kan lastig zijn vanwege het enorm grote aanbod. Elke universiteit heeft haar eigen aanbod qua opleidingen. Sommige opleidingen, zoals bijvoorbeeld de opleiding psychologie, worden aangeboden op heel veel verschillende universiteiten. Studenten kunnen voor Tilburg University kiezen vanwege de aaneengesloten campus. De verschillende gebouwen bevinden zich namelijk op 1 locatie in de stad Tilburg. Verder kan een reden voor het kiezen van Tilburg University zijn dat studentenkamers in Tilburg relatief goedkoop zijn, vergeleken met andere studentensteden. Tot slot zijn er bepaalde studies die enkel aangeboden worden in Tilburg. Een voorbeeld hiervan is de studie Organisatiewetenschappen. Dit kan ook een reden zijn om te studeren aan Tilburg University.

De faculteiten

In totaal heeft Tilburg University vijf faculteiten en samen bieden de faculteiten meer dan twintig bachelorstudies aan. Hoewel alle faculteiten Engelse namen hebben, worden er zowel Nederlandstalige als Engelstalige studies aangeboden. De vijf faculteiten van Tilburg University zijn en de daar aangeboden bacheloropleidingen zijn in 2020:


Tilburg School of Economics and Management

Deze faculteit richt zich op het gebied van economie en zakendoen. De faculteit is erg internationaal georiënteerd en biedt drie Engelstalige opleidingen aan. De drie Engelstalige opleidingen zijn Economics, International Business Administration en Entrepreneurship and Business Innovation. Daarnaast zijn er ook nog vier Nederlandstalige opleidingen namelijk Fiscale economie, Economie en Bedrijfseconomie, Bedrijfseconomie en Economie en Operationele Research. Alle opleidingen hebben met elkaar gemeen dat de economie in elke opleiding centraal staat.

Economics

Tijdens de studie Economics leren studenten over micro- en macro-economie. Na deze studie kunnen afgestudeerde studenten bijvoorbeeld aan de slag als econoom binnen organisaties in Nederland of in het buitenland.

Business Aministratie

De opleiding International Business Administration is gericht op het functioneren van bedrijven. Na deze opleiding komen afgestudeerde studenten over het algemeen terecht in het managementteam van een bedrijf.

Entrepreneurship and Business Innovation

Net als de opleiding Business Administration is ook de opleiding Entrepreneurship and Business Innovation gericht op het functioneren van organisaties. Het verschil tussen beide opleidingen is dat de opleiding Entrepreneurship and Business Innovation hoofdzakelijk de nadruk legt op het innoveren van processen binnen een organisatie. Veel afgestudeerde studenten komen terecht in het managementteam van een organisatie.

Fiscale economie

Naast de economie staat bij de studie fiscale economie ook het recht centraal. Na deze studie worden veel afgestudeerde studenten belastingadviseur of komen ze bijvoorbeeld terecht op fiscale afdelingen van internationale organisaties.

Economie en Bedrijfseconomie

De studie Economie en Bedrijfseconomie leidt studenten op om complexe economische vraagstukken te kunnen oplossen. De studie Economie en Bedrijfseconomie is grotendeels gericht op de economie als geheel. Functies die afgestudeerde studenten binnen bedrijven kunnen bekleden zijn bijvoorbeeld belastingadviseur of econoom.

Bedrijfseconomie

Ook studenten Bedrijfseconomie worden opgeleid om complexe economische vraagstukken op te lossen. Vergeleken met de studie Economie en Bedrijfseconomie is de studie Bedrijfseconomie hoofdzakelijk gericht op processen binnen een organisatie zoals bijvoorbeeld een reorganisatie of een fusie. Deze studie is dus minder breed dan de studie Economie en Bedrijfseconomie. Afgestudeerde studenten kunnen bijvoorbeeld accountant of marketingmanager worden.

Econometrie en Operationele Research

De opleiding Econometrie en Operationele Research slaat een brug tussen economische problemen en de wiskunde. Na deze opleiding hebben afgestudeerde studenten zowel economische als wiskundige kennis en kunnen afgestudeerde studenten bijvoorbeeld problemen met de planning of productiestromen verhelpen.

Tilburg Law School

Deze faculteit zet zich in om studenten op te leiden om maatschappelijke problemen binnen het recht en het bestuur te kunnen oplossen. Tilburg Law School heeft twee Engelstalige opleidingen genaamd Global Law en Data Science. De Nederlandstalige opleidingen binnen deze faculteit zijn Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht, Fiscaal Recht en Bestuurskunde.

Global Law

De opleiding Global Law is erg internationaal georiënteerd en studenten leren daarom ook over rechtssystemen van verschillende landen. Naast jurist in Nederland kunnen afgestudeerde studenten ook jurist in het buitenland worden.

Data Science

De opleiding Data Science is hoofdzakelijk gericht op het oplossen van problemen binnen de maatschappij en betrekt hierbij waar nodig technische vaardigheden en/of juridische kennis. Afgestudeerde studenten kunnen aan de slag als bijvoorbeeld data scientist binnen een organisatie.

Rechtsgeleerdheid

Studenten leren tijdens de opleiding Rechtsgeleerdheid alles over het rechtssysteem van Nederland. Na de opleiding Rechtsgeleerdheid komen de meeste studenten terecht in traditionele juridische beroepen. Denk aan beroepen zoals advocaat of rechter.

Ondernemingsrecht

In vergelijking met de opleiding Rechtsgeleerdheid is de opleiding Ondernemingsrecht veel specifieker en enkel gericht op juridische zaken binnen organisaties. Veel afgestudeerde studenten worden jurist binnen een organisatie.

Fiscaal recht

De opleiding fiscaal recht slaat een brug tussen de disciplines rechten en economie. Studenten die deze opleiding volgen worden opgeleid tot financieel adviseur en kunnen aan de slag bij bijvoorbeeld het Ministerie van Financiën of de Belastingdienst. Daarnaast kunnen studenten er bijvoorbeeld ook voor kiezen om fiscaal adviseur te worden.

Bestuurskunde

De studie bestuurskunde leidt studenten op om vraagstukken binnen publieke organisaties zoals de overheid te kunnen oplossen. Afgestudeerde studenten krijgen vaak te maken met verschillende maatschappelijke kwesties zoals bijvoorbeeld de intergratie van asielzoekers.

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Deze faculteit biedt traditionele opleidingen met een maatschappelijk karakter aan zoals Psychologie en Sociologie. Daarnaast zijn er ook verschillende multidisciplinaire studies en die studies hebben naast een maatschappelijk karakter ook een economisch karakter. Multidisciplinaire studies maken dus gebruik van verschillende disciplines. De vier Engelstalige opleidingen van deze faculteit zijn Global Management of Social Issues, Human Resource Studies, International Sociology en Psychology. De vier Nederlandstalige opleidingen zijn Organisatiewetenschappen, Personeelswetenschappen, Psychologie en Sociologie.

Global Management of Social Issues

De opleiding Global Management of Social Issues is een internationaal georiënteerde studie waarbij studenten opgeleid worden om internationale maatschappelijke problemen te kunnen oplossen. Na deze opleiding zijn er veel verschillende soorten functies mogelijk zoals bijvoorbeeld HR-manager, Projectmanager of consultant.

Human Resource Studies

De multidisciplinaire opleiding Human Resource Studies maakt gebruik van de disciplines economie, rechten, psychologie en management wetenschappen. Afgestudeerde studenten zullen zich na hun studie over het algemeen inzetten om een effectief personeelsbeleid te creëren binnen een organisatie.

International Sociology

International Sociology is naast de studie Global Management of Social Issues ook een internationaal georiënteerde opleiding binnen deze faculteit en bestudeert de relatie tussen individuen met verschillende groepen. Na de opleiding International Sociology kunnen afgestudeerde studenten bijvoorbeeld consultant binnen een organisatie worden. Ook gaat een groot gedeelte van de afgestudeerde studenten aan de slag als onderzoeker of docent.

Psychology

De opleiding Psychology is de Engelstalige variant van de Nederlandstalige opleiding psychologie en bestudeerd het menselijk gedrag. Na de studie Psychology kunnen afgestudeerde studenten bijvoorbeeld in het binnen- en buitenland aan de slag als psycholoog.

Organisatie

De studie Organisatiewetenschappen richt zich hoofdzakelijk op het functioneren van een organisatie in het algemeen. Na de studie Organisatiewetenschappen kunnen studenten terecht komen in verschillende functies binnen een organisatie. Vaak adviseren Organisatiewetenschappers organisaties over processen binnen een organisatie zoals een overname of een fusie.

Personeelswetenschap

De opleidingen Organisatiewetenschappen en Personeelswetenschappen hebben veel overeenkomsten. Desondanks verdiept de opleiding Personeelswetenschappen zich hoofdzakelijk in casussen gerelateerd aan het personeel. Afgestudeerde studenten komen vaak terecht op de HR-afdeling van een bedrijf.

SociologIe

De traditionele opleiding Sociologie bestudeert menselijk gedrag binnen groepen. Na de opleiding Sociologie kunnen studenten aan de slag bij de gemeente of binnen een organisatie. Ook kunnen afgestudeerde studenten bijvoorbeeld aan de slag als docent maatschappijwetenschappen.

Psychologie

Een andere traditionele opleiding binnen de faculteit Tilburg School of Social and Behavioral Sciences is de opleiding Psychologie. Studenten die de opleiding Psychologie volgen, bestuderen net als studenten Sociologie het menselijk gedrag. Hoewel de opleiding Sociologie kijkt naar menselijk gedrag binnen groepen kijkt de opleiding Psychologie naar menselijk gedrag van individuen. Veel afgestudeerde studenten gaan als psycholoog aan de slag.

Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Deze faculteit bestaat sinds 2007 en bevat inmiddels drie opleidingen. Alledrie de opleidingen hebben met elkaar gemeen dat de opleidingen erg modern zijn. Belangrijke thema’s binnen deze faculteit zijn bijvoorbeeld globalisatie, kunstmatige intelligentie en digitale samenlevingen. Twee Engelstalige studies binnen deze faculteit zijn Cognitive Science and Artificial intelligence en Online Culture: Art, Media and Society. Communicatie- en informatiewetenschappen is de Nederlandstalige opleiding binnen Tilburg School of Humanities and Digital Sciences.

Cognitive Science and Artificial Intelligence

De studie Cognitive Science and Artificial intelligence leidt studenten op om na hun studie het functioneren van intelligente systemen te begrijpen en waar nodig te innoveren. Veel afgestudeerde studenten gaan aan de slag als consultant bij bedrijven.

Online Culture: Art, Media and Society

Naast de opleiding Cognitive Science and Artificial Intelligence is ook de opleiding Online Culture: Art, Media and Society een zeer moderne opleiding. Studenten leren hoofdzakelijk over de digitale cultuur en mediakanalen. Afgestudeerde studenten komen hoofdzakelijk terecht in de communicatie- en mediasector of de culturele sector.

Communicatie- en informatiewetenschappen

Communicatie- en informatiewetenschappen is de Nederlandse opleiding binnen Tilburg School of Humanities and Digital Sciences en bij deze opleiding leren studenten vraagstukken op het gebied van communicatie en informatie te analyseren en op te lossen. Afgestudeerde studenten kunnen veel verschillende functies bekleden. Ze kunnen bijvoorbeeld op de marketing-afdeling van een bedrijf terechtkomen, maar ook aan de slag als journalist.

Tilburg School of Catholic Theology

Binnen deze faculteit worden studenten opgeleid om een kerkelijke, wetenschappelijke of maatschappelijke functie te bekleden die te maken heeft met existentiële vragen, zinvragen of het geloof. Deze faculteit werkt nauw samen met de faculteit Katholieke Theologie Utrecht. De faculteit in Tilburg biedt twee opleidingen aan namelijk de Engelstalige opleiding Theology en de Nederlandstalige opleiding Filosofie. Wil een student de Nederlandstalige variant van de opleiding Theology volgen dan is dit mogelijk in Utrecht.

Theology

Studenten die de studie Theology doen, leren over het Christelijk geloof en daarnaast leren zij talen zoals Latijn, Hebreeuws en Grieks. Afgestudeerde studenten worden vaak geestelijk verzorger in instellingen zoals de gevangenis of het ziekenhuis.

Filosofie

Tijdens de studie Filosofie bediscussiëren en analyseren studenten de zinvragen van het leven die binnen de samenleving heersen. Afgestudeerde studenten komen over het algemeen terecht bij de overheid of in het bedrijfsleven. Daarnaast worden sommige afgestudeerde studenten journalist.
© 2020 - 2024 Dnique, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Technische Universiteit Eindhoven: bachelorstudies 2017Technische Universiteit Eindhoven: bachelorstudies 2017De Technische Universiteit Eindhoven is een van de drie technische universiteiten in Nederland. De andere twee liggen in…
Studie- en studentenverenigingen Tilburg UniversityStudie- en studentenverenigingen Tilburg UniversityStudenten kunnen er voor kiezen om zich tijdens hun studietijd aan te sluiten bij een studie- of studentenvereniging. Wi…
Universiteit van Amsterdam - Faculteit GeesteswetenschappenUniversiteit van Amsterdam - Faculteit GeesteswetenschappenBenieuwd naar wat studeren aan UvA, en dan met name aan de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Am…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Jarmoluk, Pixabay (bewerkt)
  • https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/schools
  • https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/schools/economics-and-management
  • https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/schools/law
  • https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/schools/socialsciences
  • https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/schools/tshd
  • https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/schools/theologie
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Tilburg_University
  • https://www.studenten.net/artikel/kosten-van-studentenkamers-per-stad
  • https://www.tilburguniversity.edu/sites/default/files/download/Plattegrond%20Tilburg%20University.pdf
Dnique (20 artikelen)
Gepubliceerd: 22-04-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Onderwijs
Bronnen en referenties: 10
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.