Verschillen tussen man en vrouw

Verschillen tussen man en vrouw Van oudsher wordt onderkend dat de verschillen tussen mannen en vrouwen zo groot kunnen zijn dat het lijkt alsof ze beiden een eigen taal spreken. Mannen en vrouwen nemen dezelfde wereld op een heel andere manier waar. Mannen houden zich veelal bezig met het verkrijgen van resultaten, het bereiken van doelen, status en macht, terwijl vrouwen vaker gericht zijn op communicatie, samenwerking, liefde en onderlinge relaties. In dit overzicht worden deze fundamentele verschillen duidelijk.

Onoverbrugbaar?

Soms lijken de verschillen onoverbrugbaar. Het bekende 'klagen' van een vrouw wordt door de man opgevat als gezanik terwijl het voor de vrouw betekent dat ze de man vertrouwt. Het gestaar naar herhalingen van voetbalhoogtepunten op de televisie is weer iets dat vrouwen met geen mogelijkheid begrijpen. Vrouwen hebben het vermogen om te luisteren tussen de regels door, mannen hebben dat niet. Een man kent alle moppen die zijn vriend hem vertelde, maar hij weet niet dat diezelfde vriend van zijn vrouw af is. Als een vrouw een man wil straffen zegt ze niets tegen hem maar voor de man betekent dit juist een beloning.

Typeringen

Over mannelijk gedrag is zeer veel gezegd: Mannen verbergen hun emoties, vinden het vreselijk als ze de fout ingaan, bieden goede raad aan en oplossingen, hangen rond met andere mannen en willen niet praten als ze gestrest zijn. Ze werken hard, zijn agressief, zijn gek op jongensspeeltjes, zappen de hele avond, hebben een olifantshuid, gebruiken graag grootspraak, kunnen liefde en seks scheiden, laten de wc-bril omhoog staan, vragen nooit aan iemand de weg, zijn verslaafd aan sport, vertonen haantjesgedrag en kunnen niet 'ik hou van jou' zeggen.

Over vrouwen bestaat er net zo'n lijst: Vrouwen denken hardop, hebben een zesde zintuig, zijn aanrakingsgevoelig, hebben huilbuien, kopen altijd schoenen en zijn gek op praten over problemen. Vrouwen bedienen zich van indirect taalgebruik, vergeten niets, ontmaskeren leugenaars, geloven in eeuwige romantiek, willen constant aandacht, lijken voortdurend emotioneel onvervuld te zijn en hebben ogen in hun rug.

Begrip versus oplossingen

Bij vrouwen is het brein deels anders dan dat van mannen. Emoties worden bij vrouwen in hetzelfde gebied verwerkt als taal en daarom kost het een vrouw ook geen enkele moeite om over gevoelens te praten. Bij mannen zijn de delen in het brein die betrokken zijn bij taal en de delen die emotie bepalen niet met elkaar verbonden. Vraag aan een man hoe hij zich voelt en hij zal niet weten wat hij met die vraag aanmoet. Vraag echter aan een man wat hij denkt en je zult een antwoord krijgen. Vrouwen kunnen uitgebreid praten over gevoelszaken, iets dat mannen dikwijls niet begrijpen. Mannen onderling zullen niet lang praten over een probleem, maar direct tot actie overgaan om er iets aan te doen. Dit komt omdat ze oplossingsgericht denken terwijl vrouwen praten om een band te verstevigen. Mannen zien het aankaarten van een probleem direct als iets dat zo snel mogelijk tot een oplossing moet komen. Vrouwen vragen meestal niet eens om oplossingen maar om erkenning, inleving, aandacht en begrip. Een luisterend oor. Mannen hebben moeite dit te begrijpen.

Over vrouwen die zeuren

Mannen kunnen maar één ding tegelijk doen omdat hun hersenen gespecialiseerd zijn in de uitvoering van slechts één taak. Als je een man iets vraagt terwijl hij iets aan het doen is dat bijvoorbeeld slechts routine is, zal hij zeggen dat hij nu even bezig is en niet kan praten. Vaak hoort een man ook daadwerkelijk niet wat er gezegd wordt omdat zijn brein hem dwingt tot opperste concentratie voor die ene taak. Dit komt dan op een vrouw over alsof hij niet luistert. Omgekeerd zal een vrouw worden gezien als een zeur als ze doorgaat met zijn aandacht te vragen terwijl zijn hersenen iets anders aan het doen zijn. Een vrouw kan doorgaans wel meerdere dingen tegelijk doen, vooral praten en handelingen tegelijk.

Kaartlezen

Dat vrouwen over het algemeen niet kunnen kaartlezen is een bekend fenomeen. Mannen verbazen zich erover dat vrouwen niet of nauwelijks richtingsgevoel hebben en een wegenkaart met geen mogelijkheid kunnen 'vertalen' naar de wegwijzers en andersom. De man ziet een kaart als een verkleinde versie van de werkelijkheid terwijl een vrouw een kaart moeilijk vindt omdat er geen herkenningspunten op te vinden zijn. Omleidingen en wegonderbrekingen zijn sterk desoriënterend voor een vrouw, maar een man ziet ze enkel als hinderlijk. Vrouwen hebben de neiging om een kaart letterlijk te lezen, mannen kunnen zelfs nog overweg met een plattegrond zonder leesbare tekst.

Inparkeren

Vrouwen hebben grote moeite met inparkeren en mannen niet. Gevoel voor ruimte en afstand is bij vrouwen veel minder goed ontwikkeld dan bij mannen, bovendien kunnen vrouwen slechter echt gericht kijken omdat hun blikveld breder is, maar gevuld met details. Dit zorgt ervoor dat een vrouw een blonde haar op haar man's jasje kan opmerken maar een auto al rijdend tegen de achterwand van de garage laat botsen. Ruimtelijk inzicht is het vermogen om afstanden, snelheden en hoeken in te schatten in een driedimensionaal veld. En dit is precies waar het om draait bij het inparkeren. Vraag een vrouw om een auto achteruit in te parkeren en ze zal er of bijzonder lang over doen of het opgeven. Een man draait een auto zonder moeite in een krap parkeervak, en dat binnen enkele tellen.

De vrouwelijke overdrijving

Mannen en vrouwen overdrijven, maar het verschil is dat mannen overdrijven over feiten en gegevens en vrouwen over emoties en gevoelens. Sommige mannen hebben de neiging het belang van hun werk te overdrijven, hun salaris of de snelheid van een auto. Zelfs het aantal vrouwen dat hij versleten heeft is bij hem niet een betrouwbaar getal. Vrouwen overdrijven op deze manier: "Ik heb je al duizend keer gezegd dat je je sokken niet op de grond moet laten slingeren", "Toen ik hem plotseling tegenkwam dacht ik dat ik doodging", "Denk maar niet dat ik ooit nog met je praat", "Waarom doe je altijd zo lelijk tegen me". Mannen komen hiertegen in opstand omdat ze emotie slecht kunnen bevatten en dergelijke zinnen letterlijk nemen. Ze komen met tegenreacties om zich te verdedigen maar de reden van de 'altijd' en 'nooit' uitspraken ontgaat ze doorgaans volledig.

Visuele prikkels

Mannen raken opgewonden door visuele prikkels terwijl een vrouw eerder opgewonden raakt door wat een man tegen haar zegt. De vele mannen die in webcam-chatrooms expliciete beelden vertonen bewijst deze aandacht voor het visuele des te meer. Veel mannen begrijpen echter niet dat deze expressies een vrouw in de meeste gevallen niets doet. De grote belangstelling van mannen voor porno zegt genoeg: Het overgrote deel van deze sites is gericht op mannen. Het is algemeen bekend dat mannen worden gegrepen door het zien van een naakte vrouw maar omgekeerd barsten vrouwen bij de aanblik van een naakte man maar al te vaak in lachen uit. Soms zie je in een camroom een vrouw die met pikante beelden de joelende menigte mannen uitdaagt en hen laat denken dat ze wel erg 'in the mood' is. Dit is een voorbeeld van de fantasie van mannen die op hol wordt gebracht door het visuele. Hoe de persoonlijkheid van zo'n vrouw is, vergeet de man ter plekke. Vrouwen begrijpen deze buitengewone interesse voor prikkelende beelden over het algemeen niet goed.

Angst voor vaste relaties

Veel mannen hebben bindingsangst, iets dat vrouwen nauwelijks kennen. Mannen zijn doorgaans zeer terughoudend in het aangaan van vaste relaties omdat ze niet het idee willen krijgen dat ze de boot zullen missen door het opgeven van een al of niet wild vrijgezellenleven. Verder is het voor veel mannen niet 'stoer' om te trouwen. Sommige vrouwen geloven echter nog steeds in de prins op het witte paard en zijn hierdoor sneller geneigd om te willen trouwen dan een man. Het idee om te trouwen komt dikwijls dan ook van de vrouw, de man draait eromheen tot hij voor zijn gevoel wel overstag 'moet'. Veel mannen lopen weg op het moment dat een relatie te serieus lijkt te worden, waarna er herhaalde relaties volgen die nooit tot een huwelijk leiden. De beruchte 'vrijgezel' is dan ook veel vaker een man dan een vrouw.

Lichaamshouding

Wat houding betreft nemen mannen in het bijzijn van anderen meer ruimte in beslag dan vrouwen. Bijna altijd zitten ze wijdbeens of met uitgestrekte benen. Vrouwen houden altijd hun knieën bij elkaar, ongeacht of ze een rok of broek aan hebben. Ook hebben vrouwen de gewoonte een been over het andere te slaan of een voet achter hun kuit te kruisen. Mannen daarentegen leggen vaak een voet op hun knie. Achterover gaan zitten met de handen in de nek is ook typisch mannelijk.

Hulp is zwakte

Mannen vragen zelden om hulp. Een man ziet dat als een nederlaag en als zwakte en hij zal zelfs niet zijn beste vrienden vragen hem te helpen. Mannen hebben vaak het idee dat ze moeten presteren, dat ze zichzelf moeten bewijzen en dat ze in staat moeten zijn alles aan te kunnen. Vrouwen zien een hulpvraag als iets sociaals en hebben er geen moeite mee. Als een man er echt niet uitkomt zal hij dat nooit toegeven. In plaats daarvan trekt hij zich voor lange tijd terug tot hij de 'oplossing' zelf heeft gevonden. Door vrouwen wordt dit vaak niet begrepen en wordt dit gedrag gezien als buitensluiting. Een man gaat tot het uiterste om zelf uit een probleem te komen. Ongevraagd goede raad krijgen waardeert een man zelden en zelf hulp vragen bewijst voor hem dat hij heeft gefaald.

Huilen

Dat mannen veel minder huilen dan vrouwen weet iedereen. Vanuit zijn vroegste jeugd heeft een man al geleerd dat huilen synoniem staat met zwakte. Dit is vanuit het oogpunt van de evolutie ook te verklaren. Een zwakke man zou andere mannen stimuleren hem aan te vallen. Hij loopt er dus een risico mee en zal het in het openbaar dan ook zeker niet doen. Vrouwen huilen niet alleen als ze verdriet hebben, ze kunnen het ook gebruiken als emotionele chantage: "Kijk eens wat je me hebt aangedaan". Mannen weten hier geen raad mee en lopen meestal weg als een vrouw huilt. Vrouwen worden getroost door andere vrouwen die het huilen zien als een teken van vertrouwen.

Waarom mannen winkelen haten

Vrouwen zijn gek op ongestructueerd winkelen. Uitgebreid kleding passen zonder iets te kopen is iets dat een man gewoonweg niet kan begrijpen. Zijn hersenstructuur is er op gebaseerd dat hij enkel kan winkelen met een gericht doel en zelfs een bepaald tijdschema. Geef een man duidelijke richtlijnen bij het winkelen en hij zal enthousiast raken. Zomaar winkel in en winkel uit werkt niet bij mannen. Terwijl vrouwen ontspannen worden van winkelen raken mannen gefrustreerd. Een man is van oudsher een jager en wil zijn prooi mee naar huis nemen. Als de jacht veel te lang duurt raakt de jager in grote stress. Veel mannen laten zich kleden door hun vrouw zodat ze het hele winkelritueel kunnen overslaan.

Nog meer verschillen

 • Mannen denken globaal en zien een situatie als een geheel, vrouwen vertrouwen op nuances en details.
 • Mannen bouwen en breken af, vrouwen doen dit allebei niet.
 • Vrouwen raken elkaar soms aan in gesprekken, een man raakt in dit geval zelden een andere man aan.
 • Mannen zijn onafhankelijk in hun gedachten en handelingen, vrouwen zijn vaker bereid om andermans ideeën te volgen.
 • Mannen vinden bevrediging in carrière en bezittingen, vrouwen vinden dat meer in relaties, familie en kinderen.
 • Vrouwen verdragen pijn vaak beter dan mannen en zijn beter in staat om echt monotoon werk te doen.
 • Mannen zijn eerder geneigd risico's te nemen en te experimenteren, vrouwen hebben die behoefte veel minder.
 • Vrouwen worden sneller volwassen dan mannen en dit verklaart waarom schoolromances zelden werken.
 • Mannen kijken ongeveer eenmaal per dag in de spiegel maar vrouwen kijken in alles dat een glanzend oppervlak heeft.
 • Vrouwen fantaseren over romantiek en liefde, mannen over snelle auto's, nog betere computers, boten en motoren.
 • Vrouwen werken bij het boodschappen doen met lijstjes, een man koopt alles dat hij er lekker uit vindt zien.

“A man falls in love through his eyes, a woman through her ears.” ~ Woodrow Wyatt

Lees verder

© 2007 - 2024 Astrid-d-g, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat willen mannen in een relatie?Wat willen mannen in een relatie?Wat willen mannen in een relatie? Wat doet ze besluiten om een verhouding serieus te nemen en zich vast te leggen? Natuu…
Het gedrag van mannen en vrouwenHet gedrag van mannen en vrouwenEr ontstaan vaak misverstanden in de omgang tussen mannen en vrouwen. Niet voor niets is er al veel over dit onderwerp g…
Relatieproblemen: communicatie en duidelijkheidRelatieproblemen: communicatie en duidelijkheidDe oorsprong van relatieproblemen zijn vaak terug te vinden in de problemen met de communicatie tussen de partners. Wat…
Relatie: verwachtingen van het huwelijkRelatie: verwachtingen van het huwelijkKomen de verwachtingen van het huwelijk van de bruid en bruidegom overeen? Wat verwacht een vrouw van het huwelijk? Wat…

Foute mannen onder de loepFoute mannen onder de loepVeel vrouwen verspillen een groot stuk van hun leven aan een of meerdere foute mannen. Het is bekend dat sommige vrouwen…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
Reacties

Hans, 30-01-2016
Ik heb eerlijk gezegd het idee dat het stereotype man/vrouwbeeld tegenwoordig steeds minder matcht met de werkelijkheid, om eerlijk te zijn. Kijk maar om je heen mannen worden steeds "vrouwelijker" en vrouwen steeds "mannelijker". Zo zie ik tegenwoordig wel heel veel mannen met kinderen op straat, voor mijn gevoel zelfs veel meer dan andersom en zie ik in de krant wel erg vaak staan dat een manager een vrouw is i.p.v. een man. En ik zie bij man/vrouwstellen op straat zelfs behoorlijk vaak dat de man kleiner is dan de vrouw. Zouden al deze stereotype man/vrouwbeelden die hier geschets worden dan ook niet zo onderhand tot het verleden beginnen te horen? Reactie infoteur, 08-10-2016
"We all use stereotypes, all the time, without knowing it. We have met the enemy of equality, and the enemy is us."

Mathijs, 30-10-2014
Wat ben ik blij dat ik gewoon een zakelijke, nuchtere, asociale en egoïstische jongen ben. Heerlijk. Mannen komen van Mars en vrouwen komen van Venus. Reactie infoteur, 10-10-2016
"Once you've mastered the art of accepting things for what they are, life gets easier."

Omer, 23-06-2014
Een artikel vol met vooroordelen, weinig feiten veel meningen. Niks voor mij ik kan alles wat een vrouw ook kan. Praten en werken, romantische zijn. En over dat binden is helemaal onzin. heeft het deze tijd nog zin om je te binden? Reactie infoteur, 10-10-2016
"We get attached to temporary things, then wonder why our happiness never lasts."

Eljada, 14-06-2014
Ik vind dit een zeer goed artikel. En ik denk dat het er niet om gaat of alle verschillen kloppen. Maar dat de verschillen die herkenbaar zijn beter begrepen worden. Want zulke dingen zijn lastig uit te leggen. En na begrip komt acceptatie. Zoals bijvoorbeeld het emotioneel denken voor mijn man een knauwpunt was. Heeft hij er door dit artikel meer respect voor. Dus dankjewel! Reactie infoteur, 10-10-2016
"The world's happiest couple never has the same character. They just have the best understanding of their differences." ~ The Coach from RaiseYourMind.com

Thor, 20-05-2014
Sjonge zeg, wat een oninteressant en conservatief stuk tekst. alle vooroordelen worden schaamteloos beaamd.
In sommige van deze zal gerust wel een waarheid zitten maar om elke man en vrouw nou over een kam te scheren vind ik wel erg kortzichtig. Reactie infoteur, 08-10-2016
"We all decry prejudice, yet are all prejudiced." ~ Herbert Spencer

Mick, 25-04-2014
Jammer dat we als nederlanders zo snel een mening klaar hebben staan. Ieder mens is anders. Met eigen ontwikkelingen en ideeen. Reactie infoteur, 13-02-2016
"Different people, same issues."

Merel, 04-04-2014
We worden vaak als 2 verschillende wezens gezien. Dit komt vaak door de maatschappij, zij geven jou een beeld van wat 'normaal' is. Je geeft een jongen een auto om mee te spelen, en een barbiepop aan een meisje. Hiermee wordt al heel duidelijk dat heel veel mensen onbewust hun kinderen op basis van hun geslacht op een andere manier opvoeden. Als je de jongen nou eens de barbiepop zou geven, en het meisje de auto. Maarja dat is niet 'normaal'. We willen natuurlijk niet dat een jongen lief, verzorgend, en emotioneel is want dan wordt hij door de maatschappij geaccepteerd. Het 'ideale beeld' van een jongen is dat hij sterk, dapper en zelfverzekerd is.

Het zou beter zijn als we onze kinderen opvoeden op zo'n manier dat ze het andere geslacht beter begrijpen. Zet je zoontje samen met je dochter op paardrijles! En zet je dochtertje samen met je zoontje op karate! Zo voelen jongens en meisjes zich op een latere leeftijd geen tegenstanders van elkaar! Reactie infoteur, 10-10-2016
"Children learn more from what you are than what you teach." ~ W.E.B. Du Bois

Carline de Boer, 20-03-2014
Wat een stereotype artikel, ik kan goed kaartlezen, zit ruim, zeer onafhankelijke geest, macho, hou van actie films, avontuurlijk, sport, motoren, gek op techniek en wetenschap. Maak nooit boodschappenlijstjes, ben ik een man?
Wij mensen willen graag dat we verschillend zijn, het is beter voor de commercie en we vinden de andere sekse spannender als het "anders" is. Reactie infoteur, 10-10-2016
"It's exciting when you find parts of yourself in someone else."

Rosalinde, 20-12-2012
Mijn schoolromance die op mijn dertiende begon duurt al bijna zes jaar lang voort. ;)
Ik denk dat dit opgevat moet worden als 'over het algemeen', want er zijn altijd uitzonderingen. Zo ken ik genoeg jongens die niks om porno geven en juist zelf slecht zijn in kaart lezen. Maar ook genoeg vrouwen die beter autorijden dan hun partner. Iedere persoon is uniek en je kunt dan ook niet zeggen dat ALLE mannen dit of dat doen en dit of dat haten, zo werkt het niet. Andersom natuurlijk ook niet. Reactie infoteur, 21-12-2012
Hi Rosalinde, natuurlijk zijn het algemeenheden. Ik heb er steeds op vertrouwd dat lezers dat begrijpen, maar uit sommige voorgaande reacties blijkt dat men elke regel in het stuk ontzettend letterlijk neemt. Waarschijnlijk met de intentie om er dan vervolgens tegenaan te schoppen. Het publiceren van dit artikel is onbedoeld een interessant psychologisch experiment gebleken. Grt, A.

Sjoefke, 09-10-2012
Wat een onzin. Ik ben dan waarschijnlijk een vrouw met een piemel… Als ik zie hoe weinig typeringen overeenstemmen met mijn persoonlijkheid. Ik heb een pracht van een vrouw die zeer nuchter en beredeneerd kan zijn. Eigenlijk vind ik zulk een stereotyperingen alles en maar een aanmoediging om de algemene naïviteit aan te houden… We lijken veel meer op mekaar dan we zelf denken, maar alleen is het cognitieve aspect bij sommigen nog niet helemaal mee met de emotionele beleving die erachter zit. Reactie infoteur, 10-10-2012
Hi Sjoefke, nergens staat dat er enkel verschillen zijn, en geen overeenkomsten. De verschillen zijn echter nog veel omvangrijker dan in het artikel zijn beschreven, zo zijn er eindeloos veel subtiele verschillen. Je geeft zelf al een voorbeeld hiervan: 'Ik heb een pracht van een vrouw'. Vrouwen zouden nooit zeggen dat ze een 'pracht van een man' hebben. Desondanks aan jou de uitdaging om ons een lijst te verstrekken waar de overeenkomsten tussen mannen en vrouwen duidelijk in zijn beschreven. A.

Barbara, 01-07-2012
Goh, altijd weer fijn om op de keiharde feiten gewezen te worden.
Ik ben een vrouw en kan dus niet kaartlezen, niet inparkeren, kan niet iets opbouwen of afbreken, heb geen onafhankelijke gedachten en experimenteer niet. Terwijl dit voor mannen allemaal uiterst eenvoudig is! Daarom kan ik het ontwikkelen van een interessante persoonlijkheid of creatieve en slimme vaardigheden maar beter aan de mannen over laten en doen waar ik wel goed ik zou moeten zijn; kindjes baren, met andere vrouwen klitten, in de spiegel kijken, fantaseren over een gelikte romantische prins en oninteressant monotoon werk doen.

Er zijn zowel binnen als buiten de wetenschap verschillende discussies gaande over welke verschillen nu wel en niet waar zijn en in hoeverre die bepaald worden door de natuur of de cultuur. Een ding is in ieder geval bekend; mensen zijn geneigd zich te gedragen zoals dat van hen verwacht word. Als je maar lang genoeg roept dat mannen of vrouwen bepaalde dingen niet kunnen dan zullen ze daar vanzelf in geloven en het ook inderdaad niet of nog minder kunnen.

Kortom; iets meer nuance en iets minder stelligheid zou wel op z'n plaats zijn. Zodra je word geboren ligt er al een heel pakket aan taken en verwachtingen voor je klaar, je hoeft het alleen maar braaf op te volgen en je te gedragen naar je geslacht. Waarom iets zo zwart/ wit neerzetten als je weet dat het in werkelijkheid genuanceerder ligt? Om het lekker makkelijk te houden? Dan hoef je zelf geen verantwoordelijkheid te nemen voor je vaardigheden en talenten? Een handig hokje waar je je in kunt verschuilen of waar je een ander in kunt duwen?

Groeten,
Barbara Reactie infoteur, 02-07-2012
Je bezwaren zijn in diverse minder aanvallende reacties aan de orde gekomen en beantwoord. Wat zoekt iemand op een website over de verschillen tussen man en vrouw als ie daar niets van wil weten? Of gaat het enkel om gal spuwen? We zien je artikel 'Gelijkenissen tussen man en vrouw' op InfoNu graag tegemoet.

Toine, 12-06-2012
Beste persoon,

Ik ben een single vader, en dat wil ik graag zo houden. Omdat ik natuurlijk net als een ieder sexuele behoeftes heb, ben ik altijd erg eerlijk en duidelijk over het feit dat ik liever single blijf. Dit doe ik omdat ik het niet prettig vind om de verkeerde indruk of verwachting te wekken, en omdat de dame in kwestie dan zelf de keus kan maken of ze daar wel of niet van gedient is, voordat er wat gebeurt. Echter als ik tegen een vrouw zeg dat ik alleen maar geinteresseerd ben in sex, krijg ik achteraf altijd het verwijt dat ik alleen maar geinteresseerd ben in sex. Ik ben helemaal niet in de markt om iemand pijn te doen, vandaar mijn eerlijkheid vooraf, maar blijkbaar is dat niet mogelijk. Ik zit hier echt mee in mijn maag, hoe moet ik dit nu aanpakken zonder dat ik ervoor betaal? Reactie infoteur, 13-06-2012
Hi Toine, dit pak je aan door te kijken naar het verleden van de betreffende vrouw. Mensen herhalen namelijk altijd hun oude gedrag. Is het iemand die met jan-en-alleman het bed induikt dan zal ze dat met jou vast ook nog wel doen ;). Heeft ze echter een aantal relaties gehad, al of niet langdurig, dan weet je dat het wat haar betreft op meer mag uitdraaien. Wees in dat geval dus terughoudend. Je kunt naar speciale datingsites gaan zoals second love, of anderszins zoeken naar vrouwen die al gebonden zijn en niet van plan zijn om hun man of vriend te verlaten. De 'relaties' die je dan hebt zouden zodoende precies gebaseerd moeten zijn op wat jij zoekt, en wat de vrouw in kwestie dus ook weet. Groetjes, A.

S. de Man, 02-06-2012
Er is in de wereld v.d. wetenschappen 'n grote neiging om de MENS en z'n gedrag(ingen) meer en meer te beschouwen als 'n natuurlijk proces. 't Zijn - volgens die zienswijze - de chromosomen, genen en hormonen die hem sturen. M.n. vanuit de vrouwenbeweging(en) komt al decennialang 'n nimmer aflatende stroom van berichten die ons laat weten dat a) mannen veelal slechts handelen vanuit de paringsdrift en b) vrouwen - op basis van hun intuïtie - de ideale man voor (de bevruchting van) hun eicellen vinden. Mij persoonlijk komt 't voor als 'n - uit nood geboren - vlucht (naar achteren). Tevens 'n (wanhopige) poging om aan de verantwoordelijkheid die 't MENS-zijn met zich meebrengt te ontkomen. 't Is 'n (bijna!) ideaal excuus om te gebruiken als er wéér 'ns niet redelijk maar 'gevoelig' gehandeld is. Bijv. bij het achteruit inparkeren. "Hi hi hi, giechel giechel: ja, dat kan ik nou eenmaal niet want ik ben immers 'n vrouw. Zal ik wel nooit leren ook… 't Zit nou eenmaal niet in m'n genen… ". 'k Vraag me ondertussen wel af of dhr. Stapel bedrog in z'n genen had. Reactie infoteur, 03-06-2012
Waarvan akte! A.

Joris, 05-05-2012
Hallo, ik ben 14 en om niet over mezelf op te scheppen, andere mensen zeggen vaak dat ik erg slim ben en dat ik veel naar informatie zoek, dat is de reden dat ik hier terecht ben gekomen en ik kan het niet anders zeggen. Ik vind dit wel een interessant onderwerp omdat ik wilde weten wat er nu eigenlijk anders is aan de hersenen van vrouwen, tenslotte gaat dit uiteindelijk ook over jongens en meisjes (het geslacht). Sommige dingen snapte ik namelijk niet echt. Ik dacht dat dit meer iets was voor volwassenen om op te reageren, maar ik wilde alleen zeggen dat ik vaak iets van beide geslachten bij mezelf kan merken: ik ben namelijk niet echt verzot op auto's en praat soms ook wat langer over een probleem door en zo zijn er nog wel wat meer dingen om uit het artikel te noemen die hierop aansluiten. Ik ben verder niet geïnteresseerd in psychologie als beroep, maar wilde er wel iets meer over weten. Dit is een van de weinige keren dat ik op deze site ben dus het is niet dat ik dit al heel lang volg, het was meer willekeurig iets intikken, iets wat in mijn gedachten naar boven kwam. Reactie infoteur, 06-05-2012
Hi Joris, onder 'begrip versus oplossingen' in het artikel lees je wat meer over het verschil tussen mannen- en vrouwenhersenen. Uiteraard is alles bewust zwart/wit gesteld dus houd er bij het lezen rekening mee dat ieder mens anders is. Wil je meer over dit onderwerp weten dan raad ik je aan om uitgebreid research te doen op internet. Groetjes, A.

Sannne, 26-03-2012
Hallo, ik ben 'n vrouw (35 jaar) die met toenemend enthousiasme je art. las. M.n. dat je schreef dat vrouwen klagen als blijk van vertrouwen zien. Echter toen ik (enthousiast) m'n man ertoe overhaalde 't ook te lezen had dat 'n heel vreemd effect. 't Was - nadat hij 't gelezen had - heel even stil en toen… kreeg ik 'n draai om m'n oren. Ja, letterlijk! Toen ik hem - met tranen in m'n ogen - vroeg waarom dat (ineens, zomaar) was sprak hij de (m.i.) gedenkwaardige woorden: "Omdat ik jou vertrouw." En gelijk had 'ie! Reactie infoteur, 27-03-2012
Hi Sanne, oei! Klagen is niet hetzelfde als slaan, dus misschien moet hij het stuk nog eens lezen? lol. Groetjes, A.

A. V. Kuyk, 07-12-2011
Hallo iedereen;ik ben een man van 53,ik praat eigenlijk heel mijn leven al liever met vrouwen, ik ben getrouwt heb 2 zonen en de opvoeding hebben we samen gedaan, vind het leuk om met mijn vrouw overal over te praten, ben er achter gekomen dat ik eigenlijk meer een vriedin ben van haar, super relatie;in het hier boven geschreven kan ik mijn eigen helemaal vinden maar dan wel wat de vrouw vindt 100 procent! tegen welke problemen kan ik tegen aan lopen',graag uw mening. Reactie infoteur, 08-12-2011
Hi A., ik begrijp niet wat u bedoelt, want zoals u het beschrijft heeft u geen enkel probleem met vrouwen. Groetjes, A.

Janneke, 24-09-2011
Hallo, ik (Janneke) onderschrijf je artikel geheel en al. Iedereen weet toch (allang) dat mannen (domme) materialisten zijn. En elke vrouw weet toch ook allang hoe je daarvan gebruik kunt maken. De kunst is om ze - als vrouw - op-de-tenen te houden. Nou, als je dát niet eens kunt… Ze doen immers dingen die wij (vrouwen) nóóit(!) zullen doen, zoals op hun knieën (ha ha ha) smeken of wij met ze willen trouwen. Nóu móe! 'n Vent moet wel barsten van het geld voor we dat doen, nietwaar? Nee, je zal (als vrouw) wel gék zijn, zeg! Bovendien - om even aan te geven dat wij helemaal géén materialisten zijn - welke vrouw heeft er meer dan 5 paar schoenen? Niemand toch!? En kleding? Meer dan (laat ik het ruim nemen) 20 kledingstukken heeft geen enkele vrouw. Waarom zou ze? Nee, wij vrouwen zijn immers tevreden, blijmoedige en vredelievende wezens. Die - inderdaad - geen groter genoegen kennen om met seksgenoten te babbelen. En kom daar maar 'ns om bij al die mannen die - jongens-onder-elkaar, al zuipend dat 't 'n lust is - over hun liefde voor de hen zo bevredigende vrouwen kletsen. Wat ik jammer vind is dat je - in je reactie op ene Lucas - de verschillen opeens 'juist interessant' noemt. Dus het feit dat ze - volgens jou - materialist(en) zijn vind je 'n 'interessant makend verschil'? Maar materialisten zijn mensen die v.w.b. de idealen (geluk en liefde bijv.) pessimistisch gestemd zijn. Men zou ze ook de 'eeuwige rekenaars' kunnen noemen. En die (mensen) gaan niet belangeloos in 'n relatie investeren, hoor. 't Is maar 'n weet. Reactie infoteur, 25-09-2011
Hi Janneke, ik heb nooit beweerd dat mannen materialistisch zouden zijn. Dat lezers en ikzelf de verschillen tussen man en vrouw interessant vinden, heeft verder niets te maken met eventuele waarde-oordelen ten aanzien van die verschillen. Groetjes, A.

Lucas, 13-09-2011
Een erg goed artikel en heb moeten lachen om de herkenning in vrijwel alle kenmerken die worden toegeschreven aan de man! En wat een veel oververhitte reacties staan hier zeg. Natuurlijk zijn uitzonderingen daargelaten. Ikzelf ben ben genuanceerd in het uitdrukken van gevoel, en mijn vriendin is een ster in inparkeren. Misschien behoorden die zaken niet tot natuurlijke aanleg, maar deze kunnen wel geleerd worden denk ik. Verder ben ik van mening dat als je een relatie hebt, je ook nader tot elkaar komt door aan enkele lastige verschillen te werken, dus ik kan me goed voorstellen dat mensen door veel factoren af kunnen wijken van het stereotype. Reactie infoteur, 14-09-2011
Hi Lucas, verschillen maken de relatie juist interessant, daarom zal de aantrekkingskracht tussen mannen en vrouwen altijd blijven :). Het onderwerp maakt veel los, en inhoudelijke reacties - dus niet bedoeld als persoonlijke aanval - zijn altijd welkom, hoe oververhit ook! ;) Dank voor je waardering, A.

Sam, 12-06-2011
Ik ben het met veel eens, maar ik zelf ben een vrouw met bindingsangst. Dus ik denk niet dat dat enkel voor mannen pleit. Waarschijnlijk wel, dat het vaker voor komt bij mannen als bij vrouwen. Maar ik denk ook, dat met de jare alles veranderd. 'De nieuwe man' daar al van gehoort? Reactie infoteur, 13-06-2011
Hi Sam, wat 'de nieuwe man' precies inhoudt mag jij ons vertellen! Groetjes, A.

Chislaine, 17-04-2011
Hoi, ik heb een vraagje me relatie is pas uit en hij is iemand die niet toegeeft en ontkent zijn gevoelens. hij heeft daar nooit over gepraat zo moeilijk in zichzelf. hij kan niet meer normaal tegen me doen? wat moet ik hier mee? Reactie infoteur, 18-04-2011
Hi Chrislaine, zie: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/man-en-vrouw/43710-hoe-je-je-ex-terugkrijgt.html
Of je je ex nu terugwilt of niet, er staan vast wel wat handreikingen in waar je iets aan hebt. Groetjes, A.

Jaap, 13-12-2010
Dit is behoorlijk plat geschreven, en niet alles klopt. even een fout voorbeeld "mannen vinden bevrediging in carriere en bezittingen, vrouwen in relaties, famillie vrienden.". dit is echt reinse bullshit, er zijn behoorlijk wat vrouwen die ervan genieten te pronken met hun spullen, juwelen, . en waarom zoveel schoenen? Ik snap niet wat ze met deze zin willen zeggen. Denk dat voor de meeste mensen geld dat relaties, famillie, vrienden belangrijker zijn en t zal echt niet uitmaken of je daar man of vrouw in bent. Reactie infoteur, 15-12-2010
Interessant standpunt maar ik ben het er toch niet mee eens. Het zijn nog altijd mannen die de hoogste banen op de carriereladder innemen, en het zijn nog altijd vrouwen die relatief veel meer tijd steken in relatie, familie en kinderen (!). A.

Mirjam, 27-09-2010
Bij 1 puntje staat er dat mannen 1x voor de spiegel staan, ben ik zeer zeker niet mee eens! ze hebben toch ooit eens een onderzoek gehouden waar uit kwam dat mannen nog meer voor de spiegel stonden dan de vrouwen, dus dat is al een verzacht puntje voor de vrouwen:P Reactie infoteur, 28-09-2010
Hi Mirjam, vertrouw nooit de uitkomst van een onderzoek! Om de eenvoudige reden dat onderzoeken vrijwel altijd tot verschillende uitkomsten leiden. IJdelheid wordt in zijn algemeenheid wel meer aan vrouwen toegerekend dan aan mannen. Groetjes, A.

Michelle, 06-07-2010
Ik herken er heel veel in, maar sommige ´mannentrekjes´ heb ik ook. Ik heb een bloedhekel aan winkelen en ga ook doelgericht te werk. Verder herken ik er onwijs veel in. Reactie infoteur, 07-07-2010
Hi Michelle, leuk te horen. Groetjes, A.

Myrthe, 08-05-2010
Zijn bijna alle negatieve reacties nou geplaatst door mannen en is het artikel geschreven door een vrouw? opvallend. Reactie infoteur, 13-05-2010
Hi Myrthe, dit laat zien dat mannen zich meer van de verschillen aan trekken dan vrouwen. Waarom dat zo is, geeft weer nieuwe stof tot nadenken. Groetjes, A.

Xander, 03-05-2010
Ik word hierzo gek van: altijd maar die verschillen tussen mannen en vrouwen, kan het mogelijk wel voor sommige mensen opgaan, maar ik ben toch echt zeer gevoelig en heb zoals ik het hier moet geloven heel wat vrouwelijke trekjes. Ik praat altijd over emoties, kan me heel goed uiten etc. Dat mensen maar denken een monopolie te kunnen hebben op een waarheid of simpelweg omdat ze mensen dan in een hokje kunnen plaatsen. Reactie infoteur, 04-05-2010
Hi Xander, er is geen sprake van 'monopolie op een waarheid'. In de psychologie wordt er voortdurend 'in hokjes geplaatst' om grip te krijgen op de materie. Net zo hard worden zaken weer genuanceerd. In het artikel staan de algemeen bekende verschillen weergegeven, of ze in jouw ogen nu waar zijn of niet. Groet, A.

J. Jansen, 10-12-2009
Reactie (v.d. infoteur) op mijn reactie d.d. 10.12.2009:
Ja ja… mooi verhaal, hoor. Daaaaaggggg. Wat - m.i. - blíjft is a) 'n ontbreken van de wetenschappelijke basis en b) het feit dat bepaalde types bepaald gedrag graag uitvergroten en veralgemeniseren. Nog 'n bezwaar acht ik dat - ondanks de uitslag van menig wetenschappelijk onderzoek - (met enthousiasme) naar verschillen wordt gezocht. Is dit geen (neiging tot) seperatisme i.v.p. streven naar overeenkomsten en dus vrede? Reactie infoteur, 29-01-2010
Hi J, soms is er de neiging te denken dat als iets wetenschappelijk bewezen is, dat het dan waar zou zijn. Wetenschappers kijken door de bril van hun eigen cultuur en norm. Om die reden zijn vele uitkomsten van zgn. objectief wetenschappelijk onderzoek volslagen waanzinnig of op zijn minst dubieus. Vooral in de psychologie en met name hier in de evolutionaire psychologie is het moeilijk conclusies te trekken die altijd gelden. Pogingen in die richting moeten desondanks niet worden ontmoedigd. Verschillen mogen er zijn, en zijn geen reden om als man en vrouw in oorlog te leven. Wat je bedoelt met 'bepaalde types die bepaald gedrag graag uitvergroten etc.' is me onduidelijk. Het stuk vat de alom bekende verschillen tussen man en vrouw samen, of deze nu wetenschappelijk zijn 'bewezen' of niet. Peace to you! A.

J. Jansen, 10-12-2009
Het is - om te beginnen - slechts wéér 'n opsomming van al-zo-vaak klakkeloos geponeerde stellinkjes die - naar mijn mening (zoals de schrijfster zelf ook toegeeft in één van haar reaktie's) met 'n kilootje zout mogen worden genomen. 'n Aardige vraag zou kunnen zijn: waarom? Nou, nogal simpel, omdat er mee/aan wordt verdiend. Jammer is dat het niet-zo-erg-geïnteresseerden 'n (niet-wetenschappelijk gefundeerde) basis verleent voor hun anders-zijn. Meestal 'gevoeliger-zijn'. Jammer van het 'gevoeliger-zijn' is dat het 'n functie is van HET GEVOEL. Nou zou hier niets/weinig op aan te merken zijn ware het niet dat HET GEVOEL zich (meestentijds?) vijandig verhoudt met (het functioneren van) HET VERSTAND.

Kort samengevat: De bedoeling van de (pre)frontale lobben is het gevoel (synoniem: de driften) te civiliseren. De minder-positieve gevoelens willen nogal 'ns dwarsliggen. In dit verband is de roep om vrijheid alsmede de behoefte aan individualisering/verbijzondering van het individu te verklaren. Meestentijds zijn deze behoeftes te beschouwen als behoefte van HET GEVOEL (syn.: driften, Ego). 'n Zin als: "Ja, kweenie maar 'k heb het gevoel… " (o.i.d) vormt de bevestiging. Reactie infoteur, 10-12-2009
Hi J, misverstandje. Ik heb niet gezegd dat het geschrevene met een kilo zout mag worden genomen. Overal zit minimaal een kern van waarheid in, maar die waarheid lijkt - gezien de soms heftige reacties - voor iedereen wat anders te liggen. De algemeen bekende verschillen tussen man en vrouw zijn echter zo duidelijk mogelijk en met opzet ongenuanceerd weergegeven. Het staat iedereen vrij ze naar believen te ontkennen, betwisten of af te zwakken. Of er natuurlijk gewoon herkenning in vinden… A.

Arend de Postduif, 25-11-2009
Ze hebben toch een ct scanner en pet en mri waarmee veel al is onthuld in den hersenen van man en vrouw Reactie infoteur, 10-12-2009
Hi Arend, ja de hersenstructuren van mannen en vrouwen zijn verschillend. A.

Ernstherman, 21-11-2009
Even een reactie op Bernard. Ik kan me goed voorstellen dar je meent dat het speelgedrag van kinderen erg cultureel bepaald is. Ik was daar zelf ook van overtuigd voordat ik zelf kinderen had (twee joingens en een meisje). Ondanks onze pogingen al vanaf de eerste dagen om die "cultuur" te doorbreken bleek er toch "iets" te zijn waardoor de poppen en autotjes automatisch bij de rolpatronen bleken terecht te komen. Generaliseren is altijd problematisch maar ik kan me erg vinden in het artikel, ondanks dat ik dat soms liever niet had. Reactie infoteur, 10-12-2009
Hi Ernst, ja, dat is typisch een verschil wat in beginsel niets met cultuur te maken heeft. De kinderen hebben hun eigen voorkeur, en dat zit diepgeworteld. Groetjes, A.

Bernard van Wendel de Joode, 18-10-2009
Dit artikel lijkt mij alweer verouderd. Gelukkig maar. Het is gebleken dat vrouwen helemaal niet per definitie beter zijn in multi-tasken dan mannen. Zie wat mij betreft het slingeren en niet uitkijken van mobiel bellende fietsende meisjes. Multi-tasken valt wel degelijk te leren.

Wat mij tegen de borst stuit, is de passage waarin wordt verklaard waarom mannen minder huilen dan vrouwen. Deels zou dat evolutionair bepaald zijn. Ik denk dat dat goeddeels op het conto kan worden geschreven van onze cultuur, waardoor - o gruwel - een huilende man of wordt veroordeeld of wordt getroost alsof er iemand overleden is (wat dus niet altijd het geval is!).

Ook wat betreft het spelen met poppen of auto's begeeft men zich op glad ijs.
Alleen al dit: honderd jaar geleden waren er nog niet eens auto's. Waar speelden jongens toen mee? Spelen met auto's is echt cultureel bepaald hoor. Het begint al in de wieg, met blauwe kleertjes voor jongetjes en roze voor meisjes. Maar als jongetjes niet door hun ouders of andere familie aan de autootjes worden gebracht, zorgen buurjongetjes of schoolvriendjes daar wel voor. Die invloed wordt echt onderschat.

Dat mannen per definitie verslaafd aan sport zijn is een misvatting. In een land als Engeland is voetbal bijvoorbeeld veel meer een sport waarvoor ook vrouwen belangstelling tonen.

Als ik naar mezelf kijk: jarenlang geen vriendin gehad en als je dat dan vertelde, kreeg je soms een smalend "oh, zeker bindingsangst" te horen. Nu woon ik alweer anderhalf jaar samen. Kaartlezen? Ik heb er de ballen verstand van. Qua orientatie ben ik hopeloos, daarom vraag ik geregeld hulp als ik weer eens hopeloos verdwaald ben. En ik ben een echte man heh, met een kalende kop - HET bewijs van een hoog testosteronniveau…

Ik ben het overigens eens met Giovanni. Vrouwen proberen mannen niet te begrijpen, maar ze koste wat kost te veranderen. Als vrouwen zich wat meer in de mannenpsyche verdiepten in plaats van het geijkte "mannen zijn simpel", "mannen zijn allemaal hetzelfde", zouden er sowieso al veel minder misverstanden zijn tussen de seksen.

Mannen hebben wel degelijk een diep gevoelsleven. De meesten hebben helaas geleerd dat te negeren danwel weg te stoppen. Ik heb zelf een jaar dagtherapie moeten volgen om het mijne te accepteren. Dus, hoezo "simpel"? Reactie infoteur, 10-12-2009
Hi Bernard, zo te zien heeft de dagtherapie om 'je gevoelsleven te accepteren' zijn vruchten afgeworpen. Voor wat betreft de keus van speelgoed, sluit ik me aan bij Ernst in de reactie hierboven. Een verouderd artikel zou aangepast kunnen worden, maar dit artikel is voldoende eigentijds. A.

Giovanni, 26-08-2009
Het artikel loopt over van de dingen die "mannen niet begrijpen". Wat vrouwen niet begrijpen aan mannen is eigenlijk nauwelijks gerepresenteerd. Dit is eigenlijk niet de schuld van de schrijfster, het is een maatschappelijk probleem dat zich sinds de opkomst van het feminisme voordoet, waaruit deze schrijfster (en ikzelf) uit is voortgekomen.

Er zijn net zoveel (misschien nog wel meer) problemen die veroorzaakt worden omdat vrouwen simpelweg alles vanuit hun eigen standpunt zien en niet eens de moeite doen om de man te snappen. Vaak word er dan door de vrouw (wie niet sterk is moet sluw zijn) alles omgedraaid en doet ze alsof de man haar gevoelswereld niet begrijpt, terwijl ze in werkelijkheid gewoon geen zin heeft om zich aan te passen. Je ziet het overal, 99% van de tijd moet de man veranderen in een relatie, zet je favoriete talkshow maar aan.

Vrouwen kunnen altijd alles precies draaien zoals ze het willen, omdat mannen bang zijn om als "vrouwonvriendelijk" bestempelt te worden. Het is natuurlijk van de zotte om te beweren dat alleen mannen in een relatie de partner niet snappen.

Punt is: het ligt er maar aan vanaf wiens standpunt je de relatie bekijkt.

Het word tijd dat mannen is wat meer opkomen voor zichzelf in relaties. Ik doe dit al en heb een geweldige gelijkwaardige relatie. Maar ik zie veel mannen (waaronder mijn eigen broer) die altijd ja-en-amen zeggen tegen hun vrouw met andere mensen erbij, omdat ze bang zijn om in een discussie te vervallen waarin ze toch altijd de sentimentele underdog zijn, zowel door andere mannen (die ook bang zijn voor het label "vrouwonvriendelijk") als vrouwen. Reactie infoteur, 30-08-2009
Hi Giovanni, ik heb heel hard geprobeerd je te begrijpen… A.

Leen, 03-07-2009
Het is onjuist om dit soort dingen te generaliseren zoal u dit doet in uw artikel. Ik weet niet of u zich daarvan bewust bent maar in onze moderne maatschappij vindt u vrouwelijke truckchauffeurs, cartografen, voetbalspelers en mannelijke verplegers, kinderoppassen en relatiebemiddelaars die uitstekend werk verrichten!

Elke man en elke vrouw is uniek, met zijn/haar persoonlijk kwaliteiten en tekortkomingen.
Het is dus vernederend om in een hokje gestopt te worden waar je niet noodzakelijk in past. Of erger nog, dat je persoonlijke ambities door de maatschappij worden afgeremd omdat je niet "het juiste geslacht" hebt… Reactie infoteur, 05-07-2009
Hi Leen, ik kan me niet vinden in je interpretatie van het artikel want juist in de beroepskeuze zijn de verschillen tussen man en vrouw zeer scherp af te tekenen. Een vorkheftruckchauffeur is vrijwel altijd een man en een peuterspeelzaal-juf is nog altijd een vrouw. Kwaliteiten zijn niet enkel persoonsgebonden, maar soms ook geslachtsgebonden. Dat facet is echter maar een klein onderdeel van het stuk, daarbij distantieer ik me van termen als "generaliseren/vernederen/ hokjes/ afremming en juiste geslacht". Groetjes, A.

Ik Wil de Pop, 13-05-2009
Quote "Het begint al in de peutertijd. Bij verschillend speelgoed zal een jongen altijd een autootje kiezen en een meisje een pop"
Wat is er dan mis met mijn hersenstructuur. Ik ben een man en heb mijn hele kleutertijd met poppen gespeeld en heb maar een keer een autotje gevraagd voor mijn verjaardag/sinterklaas. En dat autotje was een barbie auto, om mijn gekregen barbies in rond te kunnen rijden. Als ik u moet geloven ben ik dus in mijn hersenstructuur een vrouw, toch als ik naar mijn geslachtsdeel en seksuele voorkeur kijk ben ik een man. Ik heb nu 2,5 jaar een vriendin en met haar wil ik de rest van mijn leven doorbrengen. Reactie infoteur, 17-05-2009
Hi, wat je beschrijft is vrij uitzonderlijk, maar komt uiteraard toch voor. Voer voor wetenschappers! Groet, A.

Arna, 29-03-2009
Als ik dit artikel moet geloven, dan is mijn man het vrouwtje in huis en ik het mannetje. Op een paar echte vrouwen en mannen dingen na. Het klopt inderdaad dat ik in huis mijn zintuigen op scherp heb en behoorlijk in detail ga, terwijl het mijn man niet lijkt te intresseren en als hij achter de computer zit, hoort en ziet hij niks van wat onze kinderen van 1 en 2,5 jaar oud uitvreten om hem heen. Terwijl ik dan in de keuken de vaatwasser sta in te pakken, hoor ik nog wat er in de woonkamer gebeurt en ben ik alsnog mijn man voor om in te grijpen. Net of op diemanier alles op de vrouw neerkomt.
Maar denk goed na, dat komt ook door de evolutie. De man en de vrouw hadden zo hun taken los van elkaar en samen was je dan een. Tegenwoordig wordt in deze maatschappij van emancipatie en werkende moeders verwacht dat de man ineens een vrouw kan zijn. Dat is iets wat niet voor iedere man is weggelegd, het is een vaardigheid die ze zich eigen moeten maken en in de meeste gevallen lukt dat nooit 100%. Alle kleine dingetjes die de man dan toch doet is dan al heel wat.
Verder ben ik het ook eens dat het inderdaad ook afhangt van iemands karakter, opvoeding, milieu en intelligentie. Reactie infoteur, 30-03-2009
Hi Arna, fundamentele verschillen tussen man en vrouw zullen altijd bestaan ondanks factoren zoals emancipatie, karakter en omgeving en ondanks het feit dat dergelijke verschillen niet altijd worden toegegeven. Toch is het handig om op een gegeven moment te concluderen dat verschillen biologisch zijn verankerd, en daarom niet te veranderen. Groet, A.

Harry, 09-09-2008
Ik kan me neit zo vinden in duidelijke verdeling van kunnen en laten vanvrouwen en mannen. Ten eerste kom ik het op die manier niet tegen in de praktijk en daarnaast spelen er bij ieder mens persoonlijk, gradaties van mannelijk of vrouwelijk ijn. (om het zo maar te noemen)

Om het als stelling te gebruiken lijkt me prima, maar er van uitgaan dat mensen in zulke hokjes te passen zijn levert alleen maar meer problemen op. Een individu is geen gemiddelde, het is een persoon met zijn/haar eigen eigenaardigheden. Reactie infoteur, 15-09-2008
Om dingen scherp te krijgen moeten ze soms in wat extremere mate worden weergegeven. Dit betekent niet dat je elke regel letterlijk moet nemen. Ik vind het fijn om zo serieus genomen te worden, maar mijn positie is hoofdzakelijk doorgeefluik van informatie. In de psychologie bestaan nooit zekerheden. Het stuk is voorts niet bedoeld om problemen te veroorzaken, maar om ze op te lossen door verschillen (al of niet herkenbaar) gewoon te accepteren, liefst met humor. Groet, A.

Nina, 01-09-2008
Ik herken (als vrouw) werkelijk niets van wat ik in dit artikel lees. Vrouwen domineren vaak de situatie, waar mannen ontspannen en open zijn. Vrouwen doen vaak meerdere dingen tegelijk, waardoor alles een beetje en dus slechter gebeurt, waar mannen rustig kunnen aangeven: even geduld, ik moet dit goed doen. Ik ken meer mannen die elkaar om hulp vragen dan vrouwen. Vrouwen trekken zich het liefst terug, gaan met gelijkgestemden zitten kankeren op mannen, i.p.v. een stukje zelfreflectie, nee, dat is te pijnlijk. Vrouwen worden niet ontspannen van winkelen, ze worden er gestresst van en agressief. Ze duwen elkaar opzij, letten niet op waar ze lopen, alles voor dat ene materiele dingetje. Hoezo spiritueel? O ja, spiritueel: dat is boekjes lezen over de Dalai Lama en wierook en stilzitten met muziekje op de achtergrond. De lichaamshouding van vrouwen is gesloten. Die van mannen open. Het ruimtegebrek door een gesloten houding wordt tenietgedaan door het stemverheffen en aan een stuk door kakelen. Het liefst in een mobieltje. Terwijl ze als excuus aandragen dat ze een hekel hebben aan bellen als je al een maand niets van ze gehoord hebt.

Meisjes, (dames is nog te keurig), kijk eens diep in je ziel, en hou op met gekanker over mannen! Projecteer jezelf niet op een ander. Reactie infoteur, 15-09-2008
Ik voel me als schrijfster van het stuk niet aangesproken. Groet, A.

Molleke, 20-05-2008
Maar wie heeft er een tip vor mij hoe om te gaan met de emotionele blokkade van mijn man? Hij noemt nu bij de naam dat we van tafel en bed gescheiden zijn, maar niet zeker is over een scheiding, en weet zelf niet hoe verder. Gesprek bij psych komt nog, duurt zo lang en het wordt zo moeilijk elke dag die komt. Hij heeft zegt ie zijn gevoel veilig gesteld en dat ik hem niet meer kan kwetsen, (ben niet vreemdgegaan) ik heb mijn woede jegens anderen om hem, op hem geprojecteerd en dat te lang en ongecontroleerd omdat ik geestelijk instabiel was en nu ik de weg naar mij zelf aan het hervinden ben en vindt hij dat weer moeilijk. Hij heeft tijd nodig. Ok dat wil ik hem geven, maar hij zegt ook misschien zeg ik over een maand ja we proberen het voorzichtig aan weer, of over 4 maanden het lukt echt niet.
Hij zegt zijn gevoel veilig gesteld te hebben zodat ik hem niet meer kan kwetsen maar dat wil ik helemaal niet. IK wil het zelf gewoonweg niet. Ik hou van hem. Hoe ga ik hier mee om? ben echt wanhopig Reactie infoteur, 01-07-2008
Hi Molleke, dit is niet helemaal de juiste site om huwelijksproblemen te bespreken maar ik hoop dat je veel antwoorden op je vragen kunt vinden in mijn artikel "Red je huwelijk van de ondergang", zie de link op deze site. Emotionele blokkades bij mannen kunnen soms hardnekkig zijn maar ik maak uit je schrijven niet op wat de achterliggende reden is. Een scheiding van tafel en bed belooft meestal weinig goeds. De wil om er iets van te maken moet van twee kanten komen, en dan ook met volle overtuiging. Ik hoop dat jullie die fase weer bereiken. Sterkte, A.

Enza_9o- (infoteur), 17-05-2008 #45
Hallo Astrid,
Dit artikel zeer goed geformuleerd en goed leesbaar! Psychologisch gezien kan deze uiteenzetting veel wankelende huwelijken door wederzijds onbegrip uit de nood helpen.
Dank je wel! Groetjes.
Enza_90- Reactie infoteur, 19-05-2008
Hallo Enza, wat een leuke reactie, dank je wel! De verschillen zijn inderdaad vaak oorzaak van wrijvingen. Hopelijk is het stuk een eye-opener voor al diegenen die niet begrijpen wat er toch mis gaat ;). Groetjes van A.

Molleke, 02-05-2008
Thnx voor deze site, ik zit ook midden in een huwelijkscrisis, heb grotendeels zelf schuld door mijn eigen invulling aan dingen te geven en hem te veel voor de voeten te gooien en oude koeien uit de sloot te halen. Hij is momenteel gevoelsmatig totaal geblokkeerd en ik wil er alles aan doen om ons huwelijk te redden. Hier doe ik alles voor wat in mijn macht ligt want ik wil deze voor mij perfecte man niet kwijt. We hebben beide schuld en krijgen over een paar weken hulp van professionele derden. Hopelijk helpt dit ons en onze puberende kinderen. Reactie infoteur, 19-05-2008
Hi Molleke, je beschrijft zo op het oog een typisch geval van de verschillen tussen man en vrouw! Veel succes met de 'wederopbouw', groetjes A.

Petra, 18-02-2008
Wat geweldig veel info is er op deze site te lezen. Ik zit momenteel midden in een huwelijkscrisis en deze site staat boordevol gespreksstof. Heel hartelijk bedankt voor deze eye-opener. Reactie infoteur, 20-02-2008
Hallo Petra, dank je wel voor deze fijne reactie! Ik hoop dat het artikel een positieve bijdrage kan leveren. Sterkte, groetjes, A.

Herm, 17-02-2008
Dank je voor deze info. Reactie infoteur, 18-02-2008
Hi Herm, tot je dienst en dank voor de waardering! Groet, A.

Nadia, 12-02-2008
Wow wat een leerzaam site zeg, ik ga hem zeker in my favorits toevoegen!
dank je zeer! :-)

gr nadia Reactie infoteur, 18-02-2008
Hi Nadia, dank voor deze aardige reactie! Groet, A.

Eliza, 30-12-2007
Leerzaam en erg leuk om te lezen!:-) Reactie infoteur, 31-12-2007
Dank je wel Eliza! groet, Astrid

N. Le Duc, 20-11-2007
Ik zie het anders, het ligt allemaal aan de communicatie, oorzaken zijn ook structuur mannelijk in de maatschappij en gezinnen, oude gewoontes want alles is te leren.

Mannen hebben ook een vrouwelijk deel, das niet mogen ontwikkellen in die structuur, vrouwen hebben de mannelijke kant die niet heeft mogen ontwikkellen. Als hier een studie overgemaakt word zal men dat zien, ik heb zowel ervaring als zelfstudie gedaan.De wereld is wel in ontwikkelling zie Homo's en lesbienes. Communicatie is jij bent en zou moeten zijn Wie ben je.:-) Reactie infoteur, 29-12-2007
Hi N le Duc. Ik ben het niet met je eens. Het is nl. bewezen dat de hersenstructuren bij man en vrouw anders zijn. Het begint al in de peutertijd. Bij verschillend speelgoed zal een jongen altijd een autootje kiezen en een meisje een pop. Ik zie geen maatschappelijke oorzaken om tot deze natuurlijke voorkeuren te komen. Groet, A.

E. B. T. A. de Jong, 19-11-2007
Zeer goed precies zoals een vrouw en een man zijn niks aan toe te voegen zeer goed. Reactie infoteur, 21-12-2007
Dank je zeer. :) A.

Astrid-d-g (270 artikelen)
Laatste update: 16-07-2015
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Man en vrouw
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.