Reïncarnatie, een eeuwig bewustzijn

Reïncarnatie, een eeuwig bewustzijn Reïncarnatie als sleutel naar eeuwig leven? In het concept reïncarnatie sterft het bewustzijn niet, maar leeft het voort in een nieuw lichaam. Telkens opnieuw. In dit rad van wedergeboorte heerst de wet van het karma. De ziel ontwikkelt zich in een voortdurend leerproces tot de hoogste staat van de mens is bereikt. Het 'niets' bestaat niet. Ongeloofwaardig? Niet als je de nieuwste inzichten onder ogen krijgt: Het bewustzijn functioneert los van de hersenen. De deur naar anders denken is geopend!

Drie mogelijkheden?

"There is nothing more dead than the body from which the soul has flown."
U herkent het vast. De herkenning van de overledene, intact, roerloos, onveranderd. En toch ontbreekt er een groot, essentieel 'iets'. De ziel is eruit. Het gestorven lichaam is een leeg omhulsel. Maar waar zou de ziel gebleven zijn?

Er zijn grofweg drie denkbare mogelijkheden over leven na de dood.
  • Bij de mogelijkheid die het meest uitgaat van - de beperkte - kennis die er op dit moment is zijn lichaam en ziel een onscheidbare eenheid. Het bewustzijn verdwijnt als het lichaam sterft, en met de dood eindigt het leven zoals we het kennen. Er is geen wedergeboorte in welke vorm dan ook. Deze eerste mogelijkheid wordt het vaakst door wetenschappelijk ingestelde sceptici aangehangen.
  • De tweede mogelijkheid stamt uit de religie en erkent een moment van oordeel na de dood. Afhankelijk van onze manier van leven belanden we in een eeuwig leven in het paradijs of een eeuwig lijden in de hel. Je wordt dus beloond, of gestraft. Het spreekt voor zich dat deze mogelijkheid vooral door orthodoxe christenen wordt aangehangen.
  • De laatste mogelijkheid is het meest spiritueel en kent vooral onbevooroordeelde aanhangers: Na overlijden verlaat het bewustzijn ons lichaam om na korte of lange tijd in een nieuw lichaam herboren te worden. De ziel is dan gereïncarneerd. Er is bij dit denkbeeld een eeuwig bewustzijn. Het 'niets' bestaat niet.

Wat is reïncarnatie?

"Begin to see yourself as a soul with a body rather than a body with a soul."
Reïncarnatie betekent dat het bewustzijn van de mens, ook wel ziel genoemd, na de dood vroeg of laat in een ander levend wezen opnieuw wordt geboren. Het woord reïncarnatie is Latijns en refereert aan 'opnieuw in het vlees' (carne) ofwel zielsverhuizing. Het geloof in reïncarnatie komt wereldwijd voor in verschillende religies en culturen en is al eeuwenoud. Vooral bij het boeddhisme en hindoeïsme is het bekend, daarnaast treft men het geloof ook aan bij o.a. de new age beweging, de oude Grieken en Egyptenaren, de Romeinen, Kelten, Tibetanen en bij Indiaanse religies in Amerika.
Het christendom keurt reïncarnatie af, maar in vroegere tijden kwam het geloof in reïncarnatie wel voor. In het boeddhisme noemt men reïncarnatie wedergeboorte. Dit omdat boeddhisten reïncarnatie zien als een steeds opnieuw geboren worden, en niet 'herboren worden'. Men noemt het 'samsara', het rad van wedergeboorte: een eindeloze cyclus van levens die enkel kan worden doorbroken door 'nirvana': het einde van begeerte, aversie en verwarring, de hoogste staat die de mens kan bereiken en een toestand van eeuwigdurende gelukzaligheid.

Karma

"When you lose, do not lose the lesson."
Het doorleven van de ziel is verwant met 'karma' dat de toekomstige geboorten beïnvloedt. In deze theorie heerst het principe 'wie goed doet, goed ontmoet', zowel in het huidige als toekomstige levens. Karma is afgeleid van het Sanskriet en betekent 'actie'. Uitgangspunt is dat alle acties, zowel denken als doen, een kosmische betekenis hebben. Het is de wet van oorzaak en gevolg, die als doel heeft op een rechtvaardige manier een hogere 'ik' te bereiken die in overeenstemming is met het evenwicht van de natuur. Dit betekent dat men in het huidige leven en volgende levens telkens geconfronteerd wordt met facetten die ontwikkeling beogen.
Karma zonder reïncarnatie is niet bestaand, reïncarnatie zonder karma ook niet. Gevolgen van daden openbaren zich in vele volgende levens - tot eindeloos aan toe - en vormen daarbij een leerproces dat het verband legt tussen de opeenvolgende reïncarnaties. Hoe we nu staan, in dit leven, is volgens de wet van karma een direct gevolg van wat we in het verleden hebben gedaan. Het verleden wordt dus zeer ruim genomen, en reikt tot ver in vorige levens.

Personalisme vs impersonalisme

"Every new beginning comes from some other beginning's end."
Er zijn grofweg twee stromingen in de reïncarnatie-leer aan te duiden. Enerzijds de wedergeboorte van een persoonlijke ziel of geest dat de dood steeds persoonlijk overleeft. Dit is een personalistische kijk op het concept. Een oude ziel komt in een jong lichaam dat bij de geboorte niet een nieuw mens is, maar een hervatting van een leven uit het verleden. Vooral in het hindoeïsme gelooft men in deze visie.
De andere kijk op reïncarnatie is die van het impersonalisme, ook wel de anatta-leer geheten. Hier wordt er vanuit gegaan dat er helemaal geen ziel is, dus van overleven en echt reïncarneren is geen sprake. De wedergeboorte betreft dan ook enkel het karma van een leven, eventueel ook de geestelijke structuren. Het resultaat is een compleet nieuwe mens, dat karma van een overledene bezit, maar niet in zijn totaliteit een oude ziel is. Deze hoofdvorm wordt vooral door boeddhisten aangehangen. Bewustzijn is dus nooit 'dood', maar altijd bestaand, ook al is het nieuwe bewustzijn dat van de nieuwe persoon, en niet een oude ziel. Dit verklaart dan ook dat je je vorige levens in principe niet kunt herinneren.

Tekenen van vorige levens

"You have been mine before, but how long ago, I would not know."
Vele ervaringen worden door mensen gekoppeld aan een mogelijk vorig leven. Iedereen kent wel het plotselinge gevoel iets al eerder te hebben meegemaakt: De déjà vu. Een foutje in het brein, of een diepere betekenis? Een ander voorbeeld is de herkenning. Je ontmoet een nooit eerder gezien persoon en hebt het gevoel deze al heel lang te kennen. Het vertrouwde gevoel gaat dieper dan enkel die persoon erg aardig vinden. Het tegengestelde komt ook voor: je ontmoet een persoon bij wie je onmiddellijk een onverklaarbare vijandschap voelt.
Het 'herbeleven' van een vorig leven kan behalve in regressietherapie en hypnose ook in een droom plaats hebben, hoewel dromen voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Fobieën, wonderkinderen, bijzondere talenten of het plotseling spreken van een vreemde taal zijn eveneens voer voor verbeelding en worden soms naar een vorig leven herleid. Ook littekens en geboorteafwijkingen worden in verband gebracht met het verleden. Deze worden bijv. gezien als symbool van een verwonding uit een vorig leven. Kinderen zijn het meest vatbaar voor deze verschijnselen, ook komt het voor dat een kind spreekt over een andere tijd: "Vroeger, toen ik nog groot was..."

Reïncarnatie als verklaring voor onrecht

"Here is the test to find whether your mission on earth is finished: if you're alive, it isn't."
Een mens heeft karaktereigenschappen en talenten, die voor iedereen verschillend zijn. Sommige mensen leven lang, sommige sterven als baby. Het ene bestaan is een prettig leven waarbij de meeste dingen op rolletjes gaan, andermans bestaan is een lange reeks ellende. De een wordt geboren in een ontwikkelde maatschappij, de ander in een land vol armoede en hongersnood. Overal is onrecht, onrechtvaardigheid en leed. Van oudsher zoeken mensen - heel begrijpelijk - naar verklaringen, het waarom van het leven, en het waarom van zichzelf.
Religie is de bekendste manier om antwoorden te zoeken, het geloof in reïncarnatie is een andere manier om tegen het leven aan te kijken en staat dichter bij wat het doel van de natuur zou kunnen zijn. Telkens opnieuw geboren worden, een weg volgen naar geleidelijke vervolmaking. Een pad dat doorspekt is met leren, proberen, falen, en weer opstaan. Als er geleerd is wat mens zijn echt inhoudt, wacht er volgens de leer van de reïncarnatie een andere bestaansvorm dat de mens en zijn bestaan zoals we die kennen en ervaren, overstijgt.

Het bewustzijn staat los van alles

"Pure logic is the ruin of the spirit."
Reïncarnatie wordt zoals verwacht vaak verworpen, toch worden veel paranormale verschijnselen toegeschreven aan het concept van reïncarnatie, omdat het de meest aannemelijke hypothese is op dit vlak. Tegenhangers van reïncarnatie beweren dat de geest, dus het bewustzijn, gebonden is aan de hersenen en dus de dood niet kan overleven. Maar recent onderzoek bewijst het tegendeel: De geest is een zelfstandige entiteit die wel in connectie staat met de hersenen, maar er los van staat. Niet enkel parapsychologen menen dit, maar ook neurologen en diverse andere medici hangen deze theorie nu aan.
Meer bewijsmateriaal komt uit handen van Dr. P. Van Lommel, die het fenomeen 'bijnadoodervaringen' heeft onderzocht. Stilliggende hersenactiviteit tijdens operaties kan met de huidige wetenschappelijke kennis onmogelijk leiden tot het levendig ervaren van wat er op het randje van de dood gebeurt evenals het oprakelen hiervan, en toch is het meerdere keren voorgevallen. De beperkte medisch-wetenschappelijke kennis die zegt dat hersenen en bewustzijn aan elkaar gekoppeld zijn berust verrassend genoeg enkel op aannames, niet op feitelijke bewijzen. Met het nieuwe inzicht dat het bewustzijn een losstaand gegeven is, gaat er een wereld open.

"Human beings are made of body, mind and spirit. Of these, spirit is primary, for it connects us to the source of everything, the eternal field of consciousness." ~ Deepak Chopra
© 2010 - 2024 Astrid-d-g, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Geschiedenis van yoga – karma en reïncarnatieGeschiedenis van yoga – karma en reïncarnatieDe begrippen karma en reïncarnatie zijn van fundamentele waarde in het hindoeïstische denken. Ook in de yogafilosofie sp…
Boeddhisme (religie)Boeddhisme (religie)Het boeddhisme is een religie. Het doel van boeddhisten is om te ontsnappen uit de cirkel van wedergeboorten, oftewel de…
Karma is meer dan een handelingKarma is meer dan een handelingKarma gaat over de daden die je in je leven verricht. Iedere actie van jou in dit leven, zal een tegenreactie geven. Wan…

Opgewonden stemgeluid versterkt vaak genot en prestatieOpgewonden stemgeluid versterkt vaak genot en prestatieKeelgeluid produceren tijdens een opwindende actie geeft een extra impuls aan het genieten. Neem het kind dat meer plezi…
Bronnen en referenties
Astrid-d-g (270 artikelen)
Laatste update: 02-06-2015
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Levensvisie
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.