De Kybalion: de 7 hermetische principes

De Kybalion is een geschreven werk gebaseerd op de occulte (geheime) hermetische filosofie uit het oude Egypte. De grondlegger van deze filosofie was Hermes Trismegistus, ook wel "Hermes de driemaal grootste" genoemd en verwijst naar (de grootste filosoof, koning en priester) Hij was ook de grondlegger van de astrologie en alchemie. Hij onderwees zijn filosofie alleen aan ingewijden, zij die in staat waren om de universele waarheden te begrijpen, zodat ook zij die later konden doorgeven aan volgende generaties. Er zijn 7 universele principes, en wie ze allemaal begrijpt (volgens de hermetische filosofie) beschikt over de magische sleutel die alle deuren opent naar de geheimen van het universum. De 7 hermetische principes, waarop de gehele hermetische filosofie is gebaseerd, zijn als volgt:
  1. Het principe van Mentalisme
  2. Het principe van Correspondentie
  3. Het principe van Vibratie
  4. Het principe Polariteit
  5. Het principe van Ritme
  6. Het principe van Oorzaak en Gevolg
  7. Het principe van Geslachtelijkheid

Het principe van Mentalisme

Alles is energie. Het universum is een creatie van “het Al.” Met het Al (ook wel God genoemd), wordt bedoeld, een oneindige, onuitputtelijke, ondefinieerbare levenscheppende Geest (energie) waaruit alles ontstaat. Het Al is een energiestroom met een oneindig aantal trillingen/vibraties. Alles wat leeft en bestaat heeft een eigen unieke trilling die maar slechts een minuscuul deeltje is van die oneindige energiestroom. Het omvat het materiële universum; het leven in al zijn vormen, energie, materie, en alles wat we kunnen waarnemen met onze zintuigen. Alles wat bestaat en leeft is bezield door deze levenscheppende energie. Om het principe van mentalisme te begrijpen is het eenvoudiger om een vergelijking te maken van hoe wijzelf onze realiteit creëren. Als we iets tot stand willen brengen, of iets willen creëren hier in de fysieke werkelijkheid, dan gaat dit altijd vooraf aan een mentaal proces, onze gedachten. Onze gedachten zijn de generator voor het creëren hier in de fysieke werkelijkheid. Zonder gedachten zou er geen creatie mogelijk zijn. Bijvoorbeeld, als we een tafel willen maken dan denken we eerst na hoe we dat gaan doen en vervolgens handelen we naar die gedachten om die tafel te maken. De tafel is een mentaal proces, een gedachte die bestaat in ons hoofd en is afkomstig van de oneindige, levenscheppende geest waaruit alles ontstaat. Aan elk fysiek object (materie) of een gebeurtenis die plaatsvindt hier in onze fysieke werkelijkheid gaat een gedachteproces vooraf. Dus kunnen we zeggen dat alles wat wij creëren mentaal is, omdat het zijn oorsprong vind in gedachte. Volgens de Kybalion is het universum op dezelfde manier ontstaan, namelijke door een gedachte. Het Al heeft het universum in creatie “gedacht.”
“The ALL is Mind; The Universe is mental.”-The Kybalion.

Het principe van Correspondentie

Dit principe leert ons dat er harmonie en gelijkheid is tussen de verschillende niveaus van het bestaan. Alles ontstaat uit die ene oneindige levensenergie, de bron (het Al) en splits zich in oneindig veel verschillende trillingen van leven en bestaan. Het fysieke, het mentale en het spirituele, is slechts een verschil van trilling en is één en verbonden met elkaar. Ons universum is holografisch; dit betekent eenvoudig dat het grotere geheel in het kleine zit en het kleine deel uitmaakt van het grotere geheel en in verbinding staat met elkaar. Bijvoorbeeld, neem de structuur van een atoom; de elektronen van een atoom bewegen zich rond de atoomkern net zoals de planeten in ons zonnestelsel rond de zon draaien. Er is een overeenkomst tussen de microkosmos (wat zich afspeelt op het kleinere niveau) en de macrokosmos( wat zich afspeelt op het grotere niveau). De kleine wereld (atoom, microbe, plant,dier, mens) hebben dezelfde samenstelling en structuur als de grote wereld (planeten, universum, melkweg) Wij zijn een deel van het universum en het universum is een deel van ons. Of zoals het hermetisch axioma het zegt: “zo als boven, zo ook beneden.”
“As above, so below; as below, so above.”- The Kybalion.

Het principe van Vibratie

Alles is in beweging, niets is in rust. Dit principe leert ons dat het verschil tussen de verschillende manifestaties van materie, energie, informatie, gedachten en onze geest, kortom alles wat is en bestaat, een kwestie van vibratie/trilling is. De ogenschijnlijke “vaste materie” die wij waarnemen, is niets anders dan energie op een heel lage trilling. Materie bestaat uit atomen ( minuscule materiedeeltjes). Als we met een krachtige microscoop zouden inzoomen op materie dan zien we dat die atomen constant in beweging zijn. De manier waarop iets zich manifesteert is afhankelijk van zijn eigen unieke trilling. Licht en duisternis, warmte en koude, elektriciteit en magnetisme en alle andere vormen van energie zijn trillingen. Ook onze gedachten en staat van geest zijn trillingen. Die kunnen een hoge of lage trilling hebben; haat, agressie, jaloezie, wraak zijn voorbeelden van lagere trillingen. Liefde, vertrouwen, behulpzaamheid, vriendelijkheid, compassie zijn voorbeelden van hogere trillingen.
"Nothing rests; everything moves; everything vibrates."

Het principe van Polariteit

Alles is dualistisch; alles heeft zijn twee uitersten.Tegengestelden zijn identiek in natuur, alleen het verschil in vibratie is wat onderscheid maakt tussen de twee “schijnbare polariteiten.” Niets is op zich alleenstaand. Er bestaat niets zoiets als absolute liefde of haat, licht en duisternis, koude en warmte, sterk of zwak, zwaar of licht, enzovoorts. Voor de meeste mensen lijken dit tegenstellingen van elkaar, maar in werkelijkheid is er alleen “iets” en de afwezigheid van “iets”. Kunnen we zeggen dat iemand die lief heeft nooit kan haten en iemand die haat nooit kan liefhebben? Er is alleen liefde of een afwezigheid ervan. Net zoals er alleen maar licht is of afwezigheid van licht. Alles kan men plaatsen op één meetschaal met verschillende gradaties van trillingen tussen de twee polariteiten.
“Everything is dual; everything has poles; everything has its pair of opposites; like and unlike are the same; opposites are identical in nature, but different in degree; extremes meet; all truths are but half-truths; all paradoxes may be reconciled."- The Kybalion.

Het principe van Ritme

Dit principe leert ons dat verandering de enige constante is. Verandering is de universele kracht in het bestaan en zorgt ervoor dat er leven en evolutie mogelijk is. Het is de natuurlijke cyclus van komen en gaan. Alles heeft een begin, een hoogte en een eindpunt. Er is een tijd van opbouw en een tijd van afbraak. Een tijd van leven en een tijd van sterven. Ook het menselijk bewustzijn; gedachten, emoties, gevoelens en stemmingen zijn onderhevig aan constante verandering en fluctueren van de ene toestand naar de andere.
“Everything flows, out and in; everything has it tides; all things rise and fall; the pendulum-swing manifests in everything; the measure of the swing to the right is the measure of the swing to the left; rhythm compensates.”- The Kybalion

Het principe van Oorzaak en Gevolg

Het niveau waar de oorzaken zich manifesteren is op het mentale niveau en zijn onze gedachten. Onze gedachten zijn de generator voor het creëren hier in de fysieke werkelijkheid. Vervolgens handelen we naar die gedachten en creëren we al dan niet bewust de gevolgen in de fysieke werkelijkheid. Door de vrije wil die een mens gekregen heeft van zijn Schepper kan hij denken, voelen, en handelen hoe hij zelf wil. Maar de gevolgen van die gedachten, gevoelens en acties kan hij niet ontlopen. De gevolgen kunnen zich ofwel direct voordoen of over een langere tijdspanne, maar NIETS ontsnapt de Wet van oorzaak en gevolg. De wet van oorzaak en gevolg is van toepassing zowel op collectief niveau als op individueel niveau. Wat wij denken, voelen en handelen als mensheid collectief heeft zelf nog meer gevolgen dan op individueel niveau. Individueel heeft een mens nog controle over zijn eigen gedachten, gevoelens en acties. Op collectief niveau lukt dat veel minder en is de invloed beperkt. Het is iedereen zijn taak als individu om voor positieve, liefdevolle gedachten te kiezen en zo de gevolgen te creëren die we echt willen. Dat wat zich “schijnbaar” buiten ons afspeelt in de wereld rondom ons is eigenlijk een reflectie wat collectief en individueel binnen in ons afspeelt. De binnenwereld en de buitenwereld weerspiegelen elkaar (principe van correspondentie). Het is door die wisselwerking, tussen wat binnen in ons afspeelt, en de gevolgen die we zien en meemaken buiten onszelf dat we bewust worden dat gedachten( oorzaken) leiden tot gevolgen.
“Every cause has its Effect; every Effect has his Cause; everything happens according to Law; Chance is but a name for Law not recognized; there are many planes of causation, but nothing escapes the Law.”-The Kybalion.

Het principe van Geslachtelijkheid

Geslachtelijkheid manifesteert zich op alle niveaus van het bestaan. Op het Fysieke niveau kunnen we duidelijk onderscheid maken tussen man en vrouw. Maar ook op mentaal en spiritueel niveau is er geslachtelijkheid. Mannen en vrouwen denken, voelen en beleven de werkelijkheid anders dan elkaar. Toch zijn beide energieën terug slecht een verschil van trilling afkomstig uit de oneindige scheppende energiestroom, en vullen ze elkaar perfect aan. Het Al (de eenheid) splits zich in dualiteit en creëert een mannelijke en een vrouwelijke energie; yin en yang energie. Deze twee energieën zorgen voor harmonie en balans in het bestaan en maken schepping en evolutie mogelijk. Het is belangrijk dat deze twee energieën in balans blijven met elkaar. Teveel yang of mannelijke energie leidt tot agressief gedrag, neiging tot domineren, oorlogszucht en leidt uiteindelijk tot vernietiging. Teveel yin of vrouwelijke energie maakt te passief, te voorzichtig en te ontvankelijk en zorgt voor gebrek aan vooruitgang. Over het algemeen hebben mannen meer yang energie en vrouwen meer yin energie. Toch dragen beide seksen zowel mannelijke als vrouwelijke energie in zich, alleen in een mindere mate. Ook hier is het weer een kwestie van trilling of je mannelijk of vrouwelijk bent. Maar dit kan verschillen van persoon tot persoon. Homoseksualiteit is daar een voorbeeld van.
“Gender is in everything; everything has his Masculine and Feminine Principles; Gender manifest on all planes.”- The Kybalion.
© 2014 - 2024 Stephen123, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Sterrenbeeld en polariteitEen sterrenbeeld kan een bijbehorende positieve polariteit hebben of juist een negatieve polariteit. De Ram, Tweelingen,…
Antimaterie, wat is hetAntimaterie, wat is hetTijdens de oerknal werden zowel materie als antimaterie aangemaakt. De uitslag hiervan maakte het heelal zoals wij dat k…
De elementen van de sterrenbeeldenDe energie van planeten in de astrologie wordt gefilterd door zogenaamde elementen. De verschillende elementen zijn vuur…
Theorieën over het ontstaan en voortbestaan van het heelalDe Big Bang is de bekendste wetenschappelijke theorie over het ontstaan van het heelal. Vroeger ging men uit van een sta…
Robots in de zorgRobots zouden kunnen worden gebruikt in verzorgings-, bejaarden- en ziekenhuizen. Zorg voor mensen vergt veel tijd en en…
Bronnen en referenties
  • De kybalion audiobook (youtube)
Stephen123 (9 artikelen)
Laatste update: 27-01-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Filosofie
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.