Vereisten om te kunnen erven

Er zijn eisen geformuleerd om te kunnen erven. In het Burgerlijk Wetboek worden een aantal situaties benoemd, waardoor iemand niet kan erven. U kunt een erfenis ontvangen op basis van de wettelijke verdeling of u bent benoemd in een testament. Ondanks de wettelijke of testamentaire bepalingen, kunt u niet waardig zijn om te kunnen erven. Dit is in de wet opgenomen om te voorkomen dat de moordenaar is aangewezen als de erfgenaam van de overledene. Ook iemand die onder dwang een testament laat veranderen, kan uiteraard geen erfgenaam zijn op basis van het veranderde testament. In dit artikel worden deze situaties nader toegelicht.

Eerste vereiste om te kunnen erven

Een eerste vereiste om te kunnen erven is het feit dat de erfgenaam in leven moet zijn op het moment dat de erflater komt te overlijden. Bij vooroverlijden bestaat de mogelijk van plaatsvervulling, maar dat is niet altijd het geval. Een ongeboren kind die levend ter wereld komt, kan vanaf dat moment een erfgenaam zijn.

Onwaardig om te erven

Door bepaalde gebeurtenissen kan iemand onwaardig zijn om te kunnen erven. In onderstaande gevallen is daar sprake van.

Onwaardig om te erven onherroepelijk veroordeeld wegens vermoorden van erflater (of poging hiertoe)

Iemand die de erflater heeft vermoord, is niet gerechtigd om een erfenis van de overledene te ontvangen. Een man die zijn broer vermoord en hier onherroepelijk voor veroordeeld is, kan niet een deel van de nalatenschap van de overledene ontvangen. Dit geldt niet alleen voor moord, maar ook voor een poging tot moord of het voorbereiden hierop. Ook in het geval de erfgenaam de moord niet heeft gepleegd, maar er wel bij betrokken is (en hiervoor veroordeeld is), is diegene niet waardig om te erven.

Onwaardig om te erven onherroepelijk veroordeeld voor ernstig misdrijf tegen de erflater

Ook bij een ernstig misdrijf tegen de erflater, kan een erfgenaam onwaardig zijn om te erven. Het moet hierbij gaan om een opzettelijk gepleegd misdrijf waarvoor de erfgenaam veroordeeld is voor minimaal een periode van vier jaar. In dit geval geldt ook weer dat pogingen hiertoe en betrokkenheid bij de daad, gelijk gesteld is met het plegen van de misdrijf. Er moet wel minimaal een gevangenisstraf van vier jaar tegenover staan.

Onwaardig om te erven fraude met het testament

Een erfgenaam die de testament van de erflater heeft vervalst, vernietigd of verduisterd, is niet waardig om te erven.

Onwaardig om te erven onder dwang het testament aanpassen

Een erfgenaam die de erflater heeft belet om het testament aan te passen, of juist heeft gedwongen om het testament aan te passen, is niet waardig om te erven. Uiteraard is het wel noodzakelijk om dit aan te tonen.

Onwaardig om te erven lasterlijk beschuldigd

Onwaardigheid is ook sprake van, als er bij onherroepelijke gerechtelijke uitspraak vastgesteld is dat de erfgenaam de erflater lasterlijk heeft beschuldigd van een misdrijf, waarop een straf staat van minimaal vier jaar.

Wel waardig om te erven door vergeving

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de erflater de erfgenaam, die onwaardig is om te erven, vergeeft voor het feit waardoor onwaardigheid is ontstaan. Een vereiste is wel dat dit op ondubbelzinnige wijze is gebeurt.
© 2012 - 2024 Juul, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Erfenissen: wie erft niet?Erfenissen: wie erft niet?Bij overlijden van de erflater valt de erfenis 'open.' Volgens de wettelijke regeling of bij aanwezigheid van een testam…
Van wie krijg ik een erfenis?Van wie krijg ik een erfenis?Hebt u ook geld nodig, dan kan een erfenis helpen. Van wie kunt u erven, hoe is dat wettelijk geregeld, wat zijn uw rech…
Vrij van recht erven of vrij van recht schenkenVrij van recht erven of vrij van recht schenkenOver een erfenis, nalatenschap of legaat moet u erfbelasting betalen, maar u kunt ook vrij van recht erven. In dat geval…
Belastingvrij erven 2019 & 2020 en 2021Belastingvrij erven 2019 & 2020 en 2021Belastingvrij erven in 2021 of 2022, minder belasting over een erfenis betalen, kan dat en hoe voorkomt u zelfs successi…

Mijn visie op de imperfectie van de democratiemijn kijk opMijn visie op de imperfectie van de democratieDemocratie grijpt als woord terug op de oude Griekse democratie uit de gloriedagen van de stad Athene. Deze vorm van dem…
Minder geld, meer creativiteit en saamhorigheidMinder geld, meer creativiteit en saamhorigheidDe vooruitzichten voor de komende jaren zijn minder positief dan er wordt ervaren. De signalen in de media geven een gem…
Bronnen en referenties
  • 4:9 BW
  • 4:3 BW
  • 4:2 BW
Juul (897 artikelen)
Gepubliceerd: 04-01-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.