Echtscheiding en het convenant; Pensioenverdeling

Bij echtscheiding moeten er afspraken gemaakt worden voor de toekomst. Deze worden in een convenant vastgelegd. Zaken met betrekking tot partner- en kinderalimentatie, omgangsregelingen etc. worden hierin opgenomen. In de praktijk blijkt echter dat het convenant vaak aanleiding is tot onduidelijkheid en kan leiden tot jaarlijks terugkerende ruzies; Zeer belangrijk aspect is de verdeling van het opgebouwde pensioen tijdens het huwelijk en hoe je de aanspraak moet veiligstellen

Pensioen verdeling opnemen in het convenant

Om zeker te zijn dat alles goed geregeld is, moet je de verdeling van het pensioen opnemen in het convenant. Het lukt niet altijd om alles al te regelen voordat het convenant bekrachtigd wordt en dan moet je het risico van 'verrassingen' achteraf niet willen nemen. Bovendien is het raadzaam om alle relevante zaken in het convenant op te nemen zodat er nooit meer discussies over hoeven te ontstaan.

Verdeling van het opgebouwde pensioen in loondienst tijdens het huwelijk

Tijdens het huwelijk wordt er pensioen opgebouwd. Beide echtelieden hebben recht op verdeling van elkaars opgebouwde pensioen voor het aantal jaren dat men getrouwd geweest is. De hoogte van het opgebouwde pensioen en het deel dat aan jou of je partner wordt toegekend, kunt je opvragen bij het pensioenfonds.

Opvragen opgebouwd pensioen en de verdeling daarvan

  1. Meldt het pensioenfonds dat je gaat scheiden en dat het pensioen verdeeld dient te worden.
  2. Vraag hen wat de waarde is van het opgebouwde pensioen voor de jaren dat je getrouwd bent geweest.
  3. Vraag hen de verdeling per persoon aan te geven.
  4. Ieder van jullie dient een bevestiging te ontvangen met vermelding van het aan jou toegekende pensioen.
  5. Hou in de gaten of dit bevestigd wordt zodat je zekerheid hebt dat een en ander officieel geregeld is.

MAAR PAS OP, ER ZIT EEN ADDERTJE ONDER HET GRAS; het pensioen bestaat namelijk uit twee delen!

  1. Het Weduwen- en Wezenpensioen (uitkering bij overlijden van de polishouder)
  2. Het Oudersdomspensioen (uitkering bij bereiken van pensioengerechtigde leeftijd van de polishouder)

Het door jou opgevraagde en toegekende deel van het pensioen betreft ALLEEN het Weduwen- en Wezenpensioen!

Het is onbegrijpelijk en ronduit schandalig dat niet alleen advocaten vaak 'vergeten' om je te wijzen op het feit dat dit slechts het Weduwen- en Wezenpensioen betreft, maar dat òòk het pensioenfonds je er niet op wijst! Je denkt dan dat alles geregeld is en dan kom je er pas jaren later achter dat je geen recht hebt op het Ouderdomspensioen omdat je dit niet specifiek aangevraagd hebt.

Je moet jouw deel van het Ouderdomspensioen binnen twee jaar opvragen anders vervalt deze voor jou!

Je moet dus zélf bij het pensioenfonds jouw deel van het Ouderdomspensioen opvragen en wel binnen twee jaar na de officieële inschrijving van de echtscheiding! Doe je dit niet dan heb je geen recht meer op jouw deel van het Ouderdomspensioen. Vergeet dit dus niet en leg deze afspraak vast in het convenant! Als je verstandig bent regel je dit natuurlijk gelijk en wacht je niet tot vlak voor afloop van het termijn.

Verdeling van het opgebouwde pensioen van zelfstandige ondernemers tijdens het huwelijk

Zelfstandige ondernemers hebben vaak in het verleden pensioen opgebouwd vanuit de periode dat ze bij een baas werkten. Het kan dus zijn dat er meerdere pensioenpolissen zijn. Daarnaast heeft de zelfstandig ondernemer vaak een apart potje opgebouwd als pensioen reservering/oude dagsreserve in zijn/haar onderneming die geoormerkt wordt als pensioenvoorziening. Ook dat pensioen valt onder de verdeling!! Zorg dat je ook daar aanspraak op maakt!
© 2007 - 2020 Smitje, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Eenzijdige scheiding: eenzijdig verzoek tot echtscheidingEenzijdige scheiding: eenzijdig verzoek tot echtscheidingEen echtscheiding is een vervelende gebeurtenis. Nog vervelender is het wanneer alleen de man wil scheiden, of alleen de…
Echtscheiding: verdeling pensioen en vechtscheidingEchtscheiding: verdeling pensioen en vechtscheidingEen echtscheiding in 2020 of wordt het een vechtscheiding, wat zijn de gevolgen voor het pensioen in 2020 en 2021? Hoe i…
Hypotheekstukken: stukken inleveren bij offerte hypotheekHypotheekstukken: stukken inleveren bij offerte hypotheekAls je een hypotheekofferte hebt getekend, is het tijd om alle hypotheekstukken te verzamelen. Dit kan een behoorlijke l…
De echtscheiding in BelgieHelaas beslissen heel wat getrouwde stellen om na verloop van tijd hun eigen weg in te slaan. Ze kiezen voor een echtsch…

De macht van aandeelhoudersWat eeuwenlang onveranderd leek, is in een paar jaar tijd totaal veranderd. Het gaat om de invloed van de aandeelhouder…
Test - Kan jij Goed Bemiddelen?Test - Kan jij Goed Bemiddelen?Ruzie is soms onvermijdelijk; conflictsituaties komen bij iedereen wel eens voor. Hoe is jouw houding of reactie als men…

Reageer op het artikel "Echtscheiding en het convenant; Pensioenverdeling"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Van Mierlo, 10-05-2015 18:12 #9
Er is in on s govenant uitdrukkelijk afgesproken elk onze eigen pensioenen te behouden getekend door ons en een advocaat.Ondertussen is de scheiding erdoor getekend ook de door de rechterů dus behouden we nu elk onze eigen pensieon er was geen enkele sprake van een V echtscheiding.
Dus nu Getekende uitspraak naar pensionfondsen sturen en dan is het toch zeker klaar>?
graag een antwoord dank u.
J.G.van Mierlo

Maarten, 20-04-2015 13:31 #8
Even voor de duidelijkheid. Het niet aanvragen binnen 2 jaar betekent NIET dat je geen recht hebt op jouw deel van het ouderdomspensioen opgebouwd gedurende de huwelijkse periode. Het enige wat het betekent is dat je dat met je ex-partner zelf zult moeten regelen, aangezien de pensioenuitvoerder dit niet meer hoeft af te handelen. Je ex is verplicht om hieraan mee te werken. Helaas kan dit een gang naar de rechter noodzakelijk maken indien deze weigert te betalen.

E. Wever, 06-02-2013 12:08 #7
Als ik bovenstaande goed begrijp heb je als ex-vrouw zijnde na die 2 jaar geen enkel recht meer op het ouderdomspensioen?
De echtscheiding was in 1995.

F. B. Ronkes Agerbeek, 09-07-2012 15:52 #6
Vraag:
Indien een echtgenote (vanaf 1970 in gemeenschap van goederen gehuwd) in 1987 gescheiden is en er bij de scheiding een deling van het pensioen van de partner geen rekening is gehouden met het Boon/Van Loon arrest, kan zij dan alsnog hiervan gebruik maken? Welke wegen dient men hiertoe bewandelen? Zijn daar kosten aan verbonden?

Johan, 12-09-2011 12:25 #5
De aanvulling onder het kopje "je moet jou deel van het ouderdomspensioen binnen 2 jaar opvragen anders vervalt deze voor jou"is geheel duidelijk. Mijn ex partner heeft dit nagelaten en tot nu toe ook niet bij gemeld. Ik ben al 7 jaar met pensioen en inmiddels ook hertrouwd. Kan na 7 jaar mijn ex partner zich nog melden of is er sprake van een verjaringstermijn?

E. Toes, 24-05-2009 11:29 #4
De standaard verdeling van het pensioen is 50% van het opgebouwde ouderdomspensioen over de huwelijkse periode. Ik begrijp niet precies wat u bedoelt met deelfactor.

De pensioenuitvoerder neemt gewoon het totale jaarlijkse ouderdomspensioen van de hoofddeelnemer dat is opgebouwd in de huwelijkse periode, en deelt dit door 2. Dit bedrag wordt dan gedeeld door 12 gedaan en in maandelijkse termijnen uitgekeerd aan de rechthebbende (de ex-partner dus). Dit gebeurd levenslang (de zogenaamde longevity oftewel het langleven-risico wat bij de pensioenuitvoerder ligt).

T. Zijlstra, 25-03-2009 08:42 #3
Veel informatie maar nergens als het bedrag van deling pensioen bekend is wat dan de deel factor is, is dat de verwachte leeftijd van de man dus 78? 13 jaar vanaf 65 jaar gerekend?

E. Toes, 09-02-2009 19:07 #2
Er zitten een aantal onwaarheden in dit artikel, namelijk:

Onder het kopje: Opvragen opgebouwde pensioen en de verdeling daarvan

Er wordt gesteld dat de actuariele waarde van het opgebouwde pensioen opgevraagd moet worden. Dit is echter alleen zo in het geval er sprake is van een zogenaamde conversie van de pensioenaanspraken. Doorgaans worden zulke berekening niet "pro-forma" gemaakt, en pas verstrekt wanneer er daadwerkelijk (in het echtscheidingsconvenant) besloten wordt tot conversie van de aanspraken.

Daarnaast wordt er geinsinueerd dat elke partij een bevestiging dient te ontvangen over het aan haar of hem toekomende pensioen. Dit gebeurt echter alleen als er een zogenaamd Postbus 51 formulier is ingezonden. Alleen met dit formulier wordt er officieel doorgegeven aan het pensioenfonds of verzekeraar dat er sprake is van een verevening bij echtscheiding.

Onder "er zit een addertje onder het gras".

Hier wordt aangegeven dat het pensioen uit 2 delen bestaat, dit is echter niet het geval. De verdeling van pensioenaanspraken bij echtscheiding valt onder 2 WETTEN, namelijk de Wet Verevening uit het Burgerlijke Wetboek, en de verdeling van partnerpensioen (wat bij verdeling "bijzonder" partnerpensioen gaat heten), wat een bepaling is uit de Pensioenwet.

Onder het kopje: " Het door jouw opgevraagde en toegekende deel betreft alleen het Weduwen, - en Wezenpensioen"

Wezenpensioen is doorgaans risico verzekerd en komt derhalve over het algemeen niet in aanmerking tot verdeling. Bij het overlijden van de hoofddeelnemer wordt er nog steeds eenzelfde deel uitgekeerd aan de kinderen.

Deze alinea lijkt alle schuld te schuiven op de advocaten en pensioenfondsen. Pensioenfondsen hebben echter geen wettelijke bevoegdheid om te "bemiddelen" in echtscheidingszaken. En zijn derhalve ook niet verplicht om pro-actief mensen te informeren over de wijze van verdeling van een ouderdomspensioen. Zij zijn echter wel, met de komst van de nieuwe Pensioenwet, verplicht om bij echtscheiding een opgave te verschaffen van het bijzonder nabestaandenpensioen wat ten goede komt aan de ex-partner. Dit omdat het bijzonder partnerpensioen ten alle tijde wordt afgesplitst (tenzij anders aangegeven door de deelnemer en zijn of haar ex-partner), en er bij de verevening van een ouderdomspensioen aanspraak het er maar aan ligt waartoe de betrokken partijen beslissen.

Echtscheidingen en de gevolgen daarvan zijn de verantwoordelijkheid van de direct betrokken partijen. Het betreffende pensioenfonds speelt hier slechts (met uitzondering van het bijzonder partnerpensioen) een re-actieve rol in, geen pro-actieve.

Daarnaast ben ik het er wel mee eens dat het enigzins vaak voorkomt dat de betreffende advoca(a)t(en) hun clienten niet goed informeren of zelf niet goed op de hoogte zijn over hoe het zit met de pensioenaanspraken en de verdeling/verevening hiervan.

Onder het kopje: " Je moet jouw deel van het Ouderdomspensioen binnen 2 jaar opvragen anders vervalt deze voor jou"

Dit is onjuist. De wet Verevening stelt dat wanneer een deelnemer binnen 2 jaar vermeld dat er sprake is van een verevening van pensioenaanspraken i.v.m echtscheiding (en dit ook via het juiste formulier aangeeft), dan is de betreffende pensioenuitvoerder verplicht om zorg te dragen voor de afdracht van het gedeelte van het ouderdomspensioen wat ten goede komt aan de ex-deelnemer. Oftewel, bij pensionering betaald de pensioenuitvoerder het verevende deel direct uit aan de ex-deelnemer.

Indien de echtscheiding niet binnen 2 jaar wordt doorgegeven, dan vervalt de zogenaamde betalingsplicht van de pensioenuitvoerder. Zij hoeven dan dus niet zorg te dragen voor de juiste afdracht van pensioenaanspraken aan de beide partijen. Dit betekend dus NIET dat het recht op het verevende deel voor de ex-partner vervalt. Hij wordt alleen niet meer direct aan de ex-partner uitgekeerd. In dit geval betekend het dus dat de ex-partner zijn of haar gedeelte bij de deelnemer zelf moet gaan verhalen. Vervelend, maar het is niet anders. En laten we niet vergeten dat de betreffende partijen 2 jaar (24 maanden, 730 dagen, etc etc) de tijd hebben gehad om het door te geven aan de pensioenuitvoerder.

Om nog te verduidelijken;

Verevening van pensioen is vastgelegd in de wet, indien er verevening plaatsvindt ontstaat er dus een wettelijk recht op het betreffende deel. Dit kan NIET ontnomen worden tenzij er door beide partijen andere afspraken gemaakt wordt.


Bovenstaand artikel spreekt over de onduidelijkheid van pensioen aanspraken bij Echtscheiding, echter brengt het artikel in mijn mening alleen maar meer onduidelijkheid. Hopelijk zal de auteur in de toekomst beter zijn of haar huiswerk doen.

Vermeulen, 20-03-2008 12:40 #1
Huwelijk 86 H.V.A'dam verrekenbeding. Echtscheidingsconvenant 79 niets opgenomen over pensioenuitsluiting.
Getrouwde vrouw kon geen eigen pensioenrechten opbouwen! Pensioen uit inkomen man betaald. Nooit jaarlijkse verrekeningen plaatsgevonden.

-Man weigert nu de tijdens huwelijk opbouwd pensioen te verdelen, noch mee te delen hoeveel is opgebouwd en dat "pensioenrechten verteerd vermogen zijn " dus niet verdeeld hoeven te worden.

M.i. behoort hetgeen uit (her)belegging voortkomt tot onverteerde inkomsten! en het A'dams verrekenbeding is om de echtgenote te laten meeprofiteren van vermogensopbouw tijdens het huwelijk, ook hetgeen door (her)belegging van dit onverteerd geinkomen is verworven, en dient gedeeld te worden. Hoe zit het nu?

Infoteur: Smitje
Gepubliceerd: 15-08-2007
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Reacties: 9
Schrijf mee!