Klachten over de politie

Klachten over de politie Medewerkers van de politie hebben zeer regelmatig en op verschillende manieren contact met burgers. Het gevolg kan zijn dat burgers een klacht hebben over de manier waarop de politie optreedt, de wijze waarop politiemedewerkers met de burger en zijn belangen omgaat of zelfs het onrechtmatig handelen van de politie. De politiewet, en de Algemene Wet Bestuursrecht van 1993, voorziet in een klachtenprocedure, die daarvoor een oplossing biedt. Politiewerk kent een breed scala aan taken en activiteiten en bovendien is en blijft het mensenwerk, vaak uitgevoerd onder grote druk en met maatschappelijke consequenties. Het is dan ook niet vreemd dat ook de politie fouten maakt, haar boekje soms te buiten gaat, om nog maar niet te spreken over het plegen van strafbare feiten. Grofweg kunnen deze worden verdeeld in:

 • Onbehoorlijk behandelen: Onfatsoenlijk te woord staan e.d.
 • Ernstig onbehoorlijk optreden: Uitschelden, beledigen e.d.
 • Plegen van strafbare feiten: Mishandeling, huiszoeking zonder huiszoekingsbevel, diefstal e.d.

De wetgeving

De Politiewet van 1993 omschrijft in hoofdstuk X, artikel 61-66, waaruit de klachtenprocedure bestaat en verwijst vervolgens naar de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB), waar u in afdeling 9.1.3 de aanvullende bepalingen voor de klachtenprocedure kunt terugvinden:
 • Afdeling 9.1 omschrijft de klachtenbehandeling door een bestuursorgaan (bijvoorbeeld de Korpsbeheerder)
 • Afdeling 9.2 behandeld de klachtenprocedure door een ombudsman (bijvoorbeeld de Nationale Ombudsman)

Mogelijkheden tot klagen

De bovenstaande wetten zorgen voor een uniforme wijze van klachtenbehandeling, maar voor een concrete klacht zult u terecht moeten bij de betreffende politieregio. Op de website van iedere regio worden de volgende mogelijkheden omschreven:

 • Een mondelinge klacht, in te dienen bij de chef van dienst van het politiebureau.
 • Een schriftelijke klacht, als u van mening bent dat uw mondelinge klacht niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid. Hiervoor is een klachtenformulier beschikbaar. U dient zich normaliter te richten tot de korpsbeheerder van de regio, t.a.v. de regionale klachtencoördinator.
 • Een schriftelijke klacht aan de Nationale Ombudsman, als u zich niet kunt vinden in het oordeel van de korpsbeheerder.

De bovengenoemde klachtenprocedures kunnen, naar gelang van de ernst van de zaak, leiden tot een:
 • Klachtenonderzoek bij onbehoorlijk optreden
 • Disciplinair onderzoek bij ernstig onbehoorlijk optreden
 • Strafrechtelijk onderzoek bij mogelijk strafbare feiten.

Waar moet u rekening mee houden

De klacht dient te gaan over concrete gedragingen van een politieambtenaar; algemene klachten over politieoptreden of de kwaliteit van de dienstverlening kunnen niet in behandeling worden genomen.

 • De klacht dient binnen een jaar na het betreffende politieoptreden te worden ingediend.
 • Een schriftelijke klacht dient altijd te worden voorzien van uw volledige naam en adres. U kunt dus niet anoniem klagen.
 • U heeft recht op bijstand van een raadsman- of vrouw of enig ander persoon die u bijstaat in de procedure. Ook kunt u zich later vertegenwoordigen door een ander persoon, die dan wel een machtiging van u moet hebben.
 • U krijgt een bevestiging van ontvangst van uw klacht en een uitleg over de procedure.
 • De procedure kan 6 tot 10 weken in beslag nemen, zeker als er een klachtencommissie wordt ingeschakeld.

Waaraan dient een klacht te voldoen

Het spreekt vanzelf dat een klacht pas goed in behandeling kan worden genomen als alle feiten bekend zijn. Dit betekent niet dat alleen uw verhaal wordt gehoord en gelezen, maar ook de versie van de andere partij, de politieambtenaar in kwestie. Het is dus van groot belang dat uw verhaal klopt, alle relevante feiten bevat en correct wordt vormgegeven;
 • Vermeld de naam, het nummer en bureau van de betreffende agent.
 • Leg de gebeurtenissen en gevolgen zoveel mogelijk vast op foto of video.
 • Als er sprake is van lichamelijk letsel, stuur foto’s en een kopie van de dokterverklaring mee.
 • Omschrijf in duidelijke taal, en zo kort en bondig mogelijk, wat er heeft plaatsgevonden.

Tip1: Laat anderen je verhaal lezen, om zeker te zijn dat het duidelijk en overtuigend is.
Tip2: Als je niet zeker bent, zoek dan rechtsbijstand van een advocaat of rechtswinkel.

Schadevergoeding

In geval van onbehoorlijk politieoptreden, waarbij u materiële of immateriële schade heeft opgelopen, kunt u een schadevergoeding vragen. Dit kan zijn voor kleding, camera of fiets maar ook letselschade. Bij materiële schade dient u dit schriftelijk en onderbouwd in te dienen terwijl bij letselschade vakkundige bijstand is gewenst.
© 2010 - 2022 Cenerentola, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De bereden politie: de selectie voor de mensDe bereden politie: de selectie voor de mensHeel veel mensen op straat vinden de politie te paard maar wat stoer. In sommige situaties aaien ze het liefst de paarde…
Klacht indienen over een verzekeraarKlacht indienen over een verzekeraarKlachten over verzekeraars moet u in eerste instantie neerleggen bij de verzekeraar zelf. In het geval de klacht niet op…
Klacht over je bank: hoe dien je een klacht over je bank in?Als je niet tevreden bent over je bank om wat voor reden dan ook, kun je bij de bank zelf een klacht indienen. Maar als…
Eenzame kerst: de oplossingEenzame kerst: de oplossingWie een eenzame kerst heeft, voelt zich niet prettig en twijfelt soms over de zin van het leven. Maar dat hoeft helemaal…
Bronnen en referenties
 • www.wetten.overheid.nl
 • www.politie.nl
 • www.burojansen.nl
 • www.nationaleombudsman.nl
Cenerentola (86 artikelen)
Gepubliceerd: 26-11-2010
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.