Methodisch werken

Methodisch werken Wat ga je doen als je methodisch gaat werken? Als je methodisch gaat werken, ga je te werk volgens een vooraf samengesteld plan. Dit plan verschilt van opdracht tot opdracht, want niet iedere opdracht is het zelfde. Als men een plan gaat opstellen begint men met het zoeken van informatie die past bij het probleem, soms hoeft dit maar weinig informatie te zijn maar soms ook veel. Dit hangt af van de voorkennis die je al bezit.

Methodisch werken

Na informatie gezocht te hebben ga je een probleem stelling maken, als je een goede probleem stelling gemaakt hebt kun je deze in één zin beschrijven bijvoorbeeld: Wat is de beste manier om Mevrouw Janssen te verzorgen. Daarna formuleer je de doelstelling, dit in een zin waaruit blijkt wat je wilt bereiken, bijvoorbeeld: Bij de verzorging van Mevrouw Janssen moeten we er rekening mee houden dat ze de dagelijkse dingen die ze zelf kan ook nog zelf doet, want we willen haar zo snel mogelijk laten revalideren. Als de probleemstelling en doelstelling duidelijk zijn kun je een plan gaan ontwerpen, dit plan zal dan gaan over de manier hoe Mevrouw Janssen verzorgt moet worden.

Als het plan opgesteld is wordt het plan in uitvoering gebracht, de uitvoering en de duur daar van staan in het plan beschreven. Het plan is de leidraad voor iedere werknemer die met Mevrouw Janssen in contact komt. Na uitvoering wordt het plan geëvalueerd (nabesproken) tijdens de evaluatie wordt er gekeken wat er goed gegaan is en wat er fout gegaan is. Met deze informatie die eruit komt kan men een nieuw plan opstellen of bij toekomstige plannen rekening houden. Het kan ook zijn dat er al hoe wel het plan nog niet totaal tot uitvoering is gebracht er een tussen evaluatie plaats vind, dit doet men om het plan op kleine details aan te kunnen passen.

Waarom is methodisch handelen belangrijk?

Werken volgens een werkplan

Werken volgens een werkplan is belangrijk omdat alles dan veel overzichtelijker is. Werken volgens een werkplan houdt in dat je je werkzaamheden voorbereid. Ook als je bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis werkt en je bent plotseling ziek, dan kan een collega het werkplan overnemen, en dan blijft het voor de cliënt hetzelfde.

Een belangrijk onderdeel bij werken volgens een werkplan is het indelen van je tijd.
 • Je moet alle werkzaamheden goed op een rijtje zetten
 • Je moet bedenken hoeveel tijd je ervoor hebt
 • En hoeveel tijd je denkt er voor nodig te hebben
 • Je moet weten wat het belangrijkste is
 • En wat je dus het eerste moet doen
 • Ook moet je zien welke combinaties je kunt maken
 • Een werkplan moet ook flexibel zijn
 • Er kan altijd nog iets gebeuren, wat je niet had gepland

Er zijn verschillende soorten plannen:
 • Een woonbegeleider werkt met een begeleidingsplan of behandelplan
 • Een activiteitenbegeleider werkt met een activiteitenplan
 • Een verzorgende werkt met een zorgplan
 • In het onderwijs wordt gewerkt met een leerplan
 • In een kinderdagverblijf wordt gewerkt met een pedagogisch plan

De stappen van het methodisch handelen

Aanleiding

 • Je krijgt met 'iets' te maken dat een aanleiding heeft dat vraagt om te handelen

Fase 1: De voorbereiding

Stap 1: informatie verzamelen
 • Zoveel mogelijk informatie verzamelen die met de aanleiding te maken heeft
 • Gebruik verschillende bronnen, zoals internet, boeken, folders enz.
 • Sorteer en controleer de gevonden informatie

Stap 2: probleemstelling formuleren
 • Formuleer het gene (het probleem) waaraan gewerkt moet worden

Stap 3: doelstelling formuleren
 • Het doel wat je wilt bereiken duidelijk maken
 • Formuleer het SMART!
  • S = specifiek
  • M = meetbaar
  • A = acceptabel
  • R = realistisch
  • T = tijdsgebonden

Stap 4: plan ontwerpen
 • Aangeven welke activiteiten worden ondernomen om het doel te bereiken:
  • (wie, wat, waar, wanneer, waarom en welke wijze) De 6 W's
 • De concrete stappen uitwerken die genomen moeten worden om het doel te bereiken

Fase 2: De uitvoering

Stap 5: plan uitvoeren
 • De activiteit uitvoeren volgens het stappenplan

Fase 3: De evaluatie

Stap 6: evalueren
 • Terug kijken hoe de stappen zijn verlopen (stap 1 t/m 5)
 • Onderzoeken of stap 3 'het doel' bereikt is
© 2007 - 2024 Petra-1987, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is methodisch handelen?Methodisch handelen wordt ook in de verpleegkunde gebruikt. Dit wordt volgens een vaste manier zodat je zo goed en snel…
Methodisch begeleiden als leerkrachtMethodisch begeleiden als leerkrachtWanneer je een doel wilt bereiken, dan doe je dat volgens een bepaalde methode. Je doet het volgens een weldoordacht, va…
Biomedische Technologie, een multidisciplinaire samenwerkingBiomedische Technologie, een multidisciplinaire samenwerkingOnder Biomedische Technologie wordt verstaan het integreren van ingenieurs- en medische wetenschappen om diagnose en the…
Pedagogisch werkAls Pedagogisch werker ben je werkzaam op de kinderopvang, basisschool of jeugdzorg. Je werkt dan in de sector sociaal a…

KernkwaliteitenKernkwaliteiten zijn eigenschappen van iemand die diegene zo uitstraalt en uitdraagt dat het echt bij hem/haar hoort. De…
Kenmerken van ouderenKenmerken van ouderenEr zijn tegenwoordig veel ouderen. Er komen er steeds meer, dit noemen we vergrijzing. Hier zijn een aantal kenmerken va…
Petra-1987 (6 artikelen)
Gepubliceerd: 03-03-2007
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.