Verschillende vormen van rechtsgeding

Verschillende vormen van rechtsgeding Het kan ons allemaal overkomen. Een rechtszaak. Voor de meeste onder ons klinkt dit als een dreiging. Maar dat is de onwetendheid die spreekt. Bedenk dat rechters ook mensen zijn. Een rechtszaak kan veel uitkomst bieden en behoeft niet altijd een maandenlange wachttijd eer er uitspraak is, wachttijd. Op korte termijn kan er bijvoorbeeld een kort geding plaatsvinden. Er zijn verschillende soorten procedures en procesvoering.

De advocaat en de toevoeging

Als je een rechtszaak aan je broek krijgt of je wilt zelf recht laten spreken, dan heb je een advocaat nodig. De juiste advocaat kan met de juiste informatie de uitspraak beïnvloeden. Houdt rekening met het feit dat een advocaat niet voor niets werkt. Er dient te allen tijde een toevoeging te worden aangevraagd bij de kantonrechter. Daar zal naar aanleiding van jouw ingevulde persoonlijke gegevens worden beoordeelt of je in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vergoeding. Uitspraak kan enkele weken tot maanden duren. Dit hoeft echter niet te betekenen dat de advocaat in de tussentijd niets voor je doet. Wanneer een advocaat jouw zaak op zich neemt zullen er gesprekken volgen. De te volgen procedure zal worden besproken, eventuele bewijsstukken dienen te worden aangeleverd en indien nodig wordt er een kort geding aangespannen. Het zou dus zomaar kunnen dat jouw zaak allang in de rechtbank is voorgekomen nog vóórdat de raad van rechtsbijstand uitspraak heeft gedaan over jouw bijdrage.

Kort geding

Een kort geding is een versnelde procedure. Deze kan handig zijn als er snel uitspraak gedaan moet worden. Door middel van een kort geding procedure kun je op korte termijn een ontspoorde situatie weer op de rails krijgen.Dit kan zijn in bijvoorbeeld nijpende situaties als:
 1. Bij onterecht loonbeslag of in beslagname.
 2. Bij een arbeidsgeschil.

Of tijdens een echtscheiding:
 1. Vaststelling voorlopige omgangsregeling en/of informatieplicht.
 2. Nakoming omgangsregeling en/of informatieplicht.
 3. Voorlopige toevertrouwing van de kinderen.

De dagvaarding voor het kort geding

De dagvaarding wordt door de advocaat naar de rechtbank verstuurd.
In de concept-dagvaarding moet in ieder geval worden vermeld:
 1. Wie je wilt dagvaarden en waarom.
 2. Waarom je met spoed een uitspraak van de rechter nodig heeft.

Nadat de rechtbank heeft bepaald op welke dag de zitting plaatsvindt, dit duurt op zijn minst een week zelfs als het haastige spoed heeft, moet de dagvaarding aan gedaagde worden uitgebracht ('betekend') door een deurwaarder.

Verzoekschriftprocedure

Bij de kantonrechter mag je zelf een verzoekschrift opstellen en indienen.
In een verzoekschrift vraagt een partij aan de rechter om iets te doen. We spreken dan ook alleen van een verzoeker en verweerder.

Via een verzoekschriftprocedure kunnen bijvoorbeeld:
 1. Ontslagzaken worden behandeld.
 2. Echtscheiding worden aangevraagd.
 3. Verzoekschrift onderbewindstelling.
 4. Verzoekschrift voorlopige voorzieningen.

Voorlopige voorzieningen

Deze zitting wordt binnen een maand belegd. Dit is vaak ook nodig omdat de situatie vaak nijpend is. Stel dat jullie gaan scheiden en je man heeft je de toegang tot het huis ontzegt? De zitting wordt voorgezeten door een rechter, en er is een griffier die notuleert. De zitting duurt nooit lang, in principe een half uur. Er wordt naar gestreefd om alle onderwerpen op één zitting te behandelen.
Een voorlopige regeling wordt getroffen ten aanzien van alimentatie, toewijzing kinderen, toewijzing echtelijke woning en eventueel boedelzaken als auto.

Bodemprocedure

Een bodemprocedure is de procedure waarin een geschil definitief beslecht wordt. Dit in tegenstelling tot een voorlopige voorziening. Een rechter in een eventueel later te voeren bodemprocedure is niet gebonden aan de uitspraak in kort geding. De bodemprocedure is een procedure op tegenspraak. Het vonnis in een bodemprocedure is wel bindend en definitief.

Griffie

De griffie is niet meer dan de administratie van de rechtbank. Aan het hoofd van de griffie staat een griffier, dit is een jurist. Verder bestaat de griffie uit administratief personeel. Niet alle griffie-medewerkers zijn jurist. Alle rechtszittingen en verhoren worden bijgewoond door een griffiemedewerker die vastlegt wat er tijdens de zitting gezegd wordt en gebeurd.

Hoger beroep

Wanneer je het niet eens is met de uitspraak of beslissing van een rechter kun je in hoger beroep. Dit betekent dat de rechters van een gerechtshof nog eens naar de zaak gaan kijken en opnieuw uitspraak zullen doen. Bedenk dat ook de tegenpartij in hoger beroep kan gaan,

Hoe stel ik hoger beroep in?

Dit doet de advocaat voor je. In principe stel je hoger beroep in bij de griffie van de rechtbank die uitspraak in jouw zaak heeft gedaan.

Uitspraak van het gerechtshof

Het gerechtshof zal aangeven of de eerdere uitspraak van de rechtbank een juiste beslissing was. Als het gerechtshof van mening is dat dit niet het geval is, dan neemt het gerechtshof een nieuwe beslissing over je zaak.

Getuigenverhoor

Je kunt een schriftelijke getuigenverklaring afleggen. Dit kan fijn zijn als je slachtoffer bent tijdens een gewelddelict. Als een schriftelijke getuigenverklaring voor een rechter echter onvoldoende duidelijk is, dan kan de rechter alsnog bepalen dat er een getuigenverhoor moet plaatsvinden.

Meervoudige kamer

Op de zitting wordt een strafzaak meestal behandeld door één rechter, maar in zwaardere zaken door drie rechters (de meervoudige kamer). Dit zal ook gebeuren wanneer er sprake is van een strafblad.

Meineed

We spreken van meineed als men niet de waarheid spreekt in de rechtbank. Dit kan zijn als je wordt opgeroepen om te getuigen.

Juridisch loket

Bij het juridisch loket kun je gratis juridisch advies krijgen. Wanneer je een advocaat krijgt toegewezen via juridisch loket , heb je recht op een korting op de advocaat kosten.
© 2014 - 2024 Writersblog, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verloop van civiele procedureVerloop van civiele procedureEen civiele procedure speelt zich af in het burgerlijk recht, tussen burgers onderling en zonder tussenkomst van de over…
Hoeveel eigen bijdrage betalen voor een advocaat in 2021?Hoeveel eigen bijdrage betalen voor een advocaat in 2021?Iemand die aanspraak maakt op gesubsidieerde rechtsbijstand dient hiervoor een eigen bijdrage te betalen aan een advocaa…
Griffierechten 2020 en 2021 tarieven rechtspraakGriffierechten 2020 en 2021 tarieven rechtspraakHoeveel griffierechten en eigen bijdrage betaalt u voor de rechtspraak in 2019, 2020 en 2021, wat zijn de kosten voor to…

Kwetsbare ouderen en veranderende zorgverleningKwetsbare ouderen en veranderende zorgverleningHeel veel ouderen voelen zich gezond en gelukkig. Een kleine groep is volledig afhankelijk van zorg en ondersteuning. Da…
Bronnen en referenties
 • http://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Kantonrechter/Procedures/kort-geding-procedure/Pages/Dagvaarding-uitbrengen.aspx op 08-01-2014
 • http://www.scheiding-omgang.nl/echtscheiding/rechtbank.html op 08-01-2014
 • http://www.judex.nl/rechtsgebied/letselschade_%26_ongevallen/letselschade-%26-procederen/artikelen/393/hoe-verloopt-een-hoger-beroep-procedure_.htm op 08-01-2014
Writersblog (20 artikelen)
Gepubliceerd: 12-01-2014
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.