InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Carriere > Communicatie, doel en inhoud van een personeelsblad

Communicatie, doel en inhoud van een personeelsblad

Communicatie, doel en inhoud van een personeelsblad Veel grotere ondernemingen geven een personeelsblad uit voor hun werknemers en gepensioneerden. Zo地 periodiek orgaan dat thuis in de brievenbus valt (of in digitale vorm verschijnt) heeft als doel de band tussen bedrijf en personeel te versterken, alsook de saamhorigheid tussen de collega's. Maar aangezien zo地 personeelsorgaan tevens de spreekbuis van de directie is, wil de objectiviteit nog wel eens ontbreken.

Intern communicatie orgaan

Het personeelsblad blijkt nog steeds een belangrijk intern communicatiemiddel voor veel grotere ondernemingen, ondanks de concurrentie van het intranet. Menige werkgever van enige omvang verstuurt haar personeel jaarlijks enkele keren een eigen bedrijfsorgaan, waarin o.a. allerlei mededelingen van de onderneming op gebied van personeelsmutaties worden bekend gemaakt aan het voltallige personeel. Ook is er dikwijls een rubriek waarin de directie z地 visie op heden en toekomst geeft. Natuurlijk zou dat nieuws ook via de mail of intranet verspreid kunnen worden, maar een boodschap op papier wordt aandachtiger en met meer rust gelezen. Een ander voordeel is natuurlijk dat niet alleen de werknemer bepaalde info ontvangt maar ook de rest van het gezin. Over het algemeen is de partner immers geïnteresseerd in het bedrijf en de broodwinning van de ander. En dan is het ook nog leuk af en toe een interessante uitgave te bewaren voor later, misschien wel vanwege dat stukje n.a.v. je 25-jarig jubileum bij het bedrijf. De vraag is dan ook of het wel verstandig is om het papieren personeelsblad te vervangen door een digitale versie.

Nieuws over het personeel

Hoewel de rubriek personeelsmutaties en personeelswetenswaardigheden meestal pas ergens in het midden of eind van het blad is te vinden, is dit toch voor de meeste gepensioneerden en werknemers de bladzijde waar het eerst naar wordt gekeken. Een ieder is uiteindelijk geïnteresseerd in het wel en wee van (oud)collega痴. De betreffende rubriek is natuurlijk te scheiden in:
  • Privénieuws: huwelijken, jubilea, geboortes, langdurig zieken etc.
  • Bedrijfsnieuws betreffende specifieke personen, zoals: zilveren jubilea, indiensttredingen, uitdiensttredingen, geslaagden, overplaatsingen.

Vertrekkende collega's

Een gevoelig punt blijkt vaak de eerlijke publicatie van collega's die ontslagen zijn en gedwongen moeten vertrekken. Vooral bij grotere reorganisaties, ontslaggolven, e.d. blijkt de rubriek "uit dienst gegaan" nogal eens tijdelijk te zijn opgeheven. De geloofwaardigheid van het management wordt daarmee door henzelf ondermijnd.

Ondernemingsraad

Verslagen van de ondernemingsraadvergaderingen worden natuurlijk rechtstreeks zonder wachten naar het personeel gezonden, of op intranet gezet. Maar globale info kan natuurlijk ook via het personeelsblad worden verspreid en in het blad kunnen zaken nader worden toegelicht die zich daar goed voor lenen.

Afdelingen en personen voor het voetlicht

Het personeelsblad is er natuurlijk bij uitstek voor geschikt om andere personen of andere afdelingen beter te leren kennen. Wat doen ze en wie zijn die collega's ? Ook is niets zo leuk om een kijkje te nemen in het privéleven van collega痴 die al jarenlang bij de onderneming werken, zodat we ook de minder zakelijke kant van dergelijke personen leren kennen en waarderen. Het personeelsblad sloopt op die manier de eventuele barrières tussen mensen afdelingen.

Grote veranderingen

Een personeelsorgaan is een heel goed medium voor de directie voor het ontvouwen van een toekomstvisie, beleidsplannen, nieuwe projecten die op stapel staan, doelstellingen die wel of niet gehaald moeten worden. Maar ook belangrijke acties of projecten die een korte termijneffect hebben zijn vaak van belang om algemeen bekend te worden gemaakt. Aangezien een personeelsblad bij iedereen terecht komt en wordt gelezen, dus ook de concurrentie, is het logisch dat er slechts in algemene zin over wordt geschreven. Desondanks vergroot dergelijke informatie het saamhorigheidsgevoel.

Reorganisaties

Werknemers die bijtijds en goed geïnformeerd worden, zullen zich gerespecteerd voelen. Bij onduidelijkheden over eventuele reorganisaties loopt het bedrijf namelijk risico dat het ziekteverzuim toeneemt. Een verstandige directie informeert haar personeel bijtijds ook via het personeelsorgaan om onzekerheden weg te nemen. Tevens om de geruchtenstroom te elimineren en om te zorgen dat iedereen het zelfde verhaal verneemt.

De personeelsvereniging

Natuurlijk worden bedrijfsuitjes, klaverjasavonden en het sinterklaasfeest door de Personeelsvereniging via het personeelsblad gecommuniceerd. Dat geldt niet alleen voor aankondigingen maar ook voor boeiende verslagen na afloop.

Bedankjes

In het personeelsblad dient natuurlijk ook ruimte te worden ingeruimd voor personeel dat iets mee te delen heeft, zoals bedankjes bij ziekte, jubilea of andere zaken.

Overlijden

Het personeelsorgaan is tenslotte ook de plaats waarin we gepensioneerde oud-personeelsleden herinneren, die voorgoed de ogen hebben gesloten.

Lees verder

© 2012 - 2019 Robbie, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Reorganisatie: gevolgen werknemersReorganisaties hebben vaak ingrijpende gevolgen voor werknemers. Gedwongen ontslag, overplaatsing, een andere functie of…
Wat is een sociaal planBij een reorganisatie vallen er meestal ontslagen. Deze collectieve ontslagen worden dan geregeld in een sociaal plan di…
Wat is een OR (ondernemingsraad) en wat doet een OR?Wat is een OR (ondernemingsraad) en wat doet een OR?Bedrijven of organisaties met vijftig of meer werknemers zijn verplicht om een ondernemingsraad te hebben. Een ondernemi…
Collectief ontslagen worden: waar heb je recht op?Collectief ontslagen worden: waar heb je recht op?Bij reorganisaties komt het in slechte tijden jammer genoeg vaak voor dat werknemers ontslagen worden. Betreffen het een…
Opzegverboden arbeidsovereenkomst, opzegverboden ontslagOpzegverboden arbeidsovereenkomst, opzegverboden ontslagBij opzegverboden gaat het om een aantal omstandigheden waaronder de werkgever de arbeidsovereenkomst niet mag beëdigen.
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay

Reageer op het artikel "Communicatie, doel en inhoud van een personeelsblad"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Robbie
Laatste update: 31-10-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Carriere
Special: Leidinggeven
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!