Communicatie: Doel en inhoud van een personeelsblad

Communicatie: Doel en inhoud van een personeelsblad Veel grotere ondernemingen geven een personeelsblad uit voor hun werknemers en gepensioneerden. Zo地 periodiek orgaan dat thuis in de brievenbus valt (of in digitale vorm verschijnt) heeft als doel de band tussen bedrijf en personeel te versterken, alsook de saamhorigheid tussen de collega's. Maar aangezien zo地 personeelsorgaan tevens de spreekbuis van de directie is, wil de objectiviteit nog wel eens ontbreken.

Intern communicatie orgaan

Het personeelsblad blijkt nog steeds een belangrijk intern communicatiemiddel voor veel grotere ondernemingen, ondanks de concurrentie van het intranet. Menige werkgever van enige omvang verstuurt haar personeel jaarlijks enkele keren een eigen bedrijfsorgaan, waarin o.a. allerlei mededelingen van de onderneming op gebied van personeelsmutaties worden bekend gemaakt aan het voltallige personeel. Ook is er dikwijls een rubriek waarin de directie z地 visie op heden en toekomst geeft. Natuurlijk zou dat nieuws ook via de mail of intranet verspreid kunnen worden, maar een boodschap op papier wordt aandachtiger en met meer rust gelezen. Een ander voordeel is natuurlijk dat niet alleen de werknemer bepaalde info ontvangt maar ook de rest van het gezin. Over het algemeen is de partner immers geïnteresseerd in het bedrijf en de broodwinning van de ander. En dan is het ook nog leuk af en toe een interessante uitgave te bewaren voor later, misschien wel vanwege dat stukje n.a.v. je 25-jarig jubileum bij het bedrijf. De vraag is dan ook of het wel verstandig is om het papieren personeelsblad te vervangen door een digitale versie.

Nieuws over het personeel

Hoewel de rubriek personeelsmutaties en personeelswetenswaardigheden meestal pas ergens in het midden of eind van het blad is te vinden, is dit toch voor de meeste gepensioneerden en werknemers de bladzijde waar het eerst naar wordt gekeken. Een ieder is uiteindelijk geïnteresseerd in het wel en wee van (oud)collega痴. De betreffende rubriek is natuurlijk te scheiden in:
  • Privénieuws: huwelijken, jubilea, geboortes, langdurig zieken etc.
  • Bedrijfsnieuws betreffende specifieke personen, zoals: zilveren jubilea, indiensttredingen, uitdiensttredingen, geslaagden, overplaatsingen.

Vertrekkende collega's

Een gevoelig punt blijkt vaak de eerlijke publicatie van collega's die ontslagen zijn en gedwongen moeten vertrekken. Vooral bij grotere reorganisaties, ontslaggolven, e.d. blijkt de rubriek "uit dienst gegaan" nogal eens tijdelijk te zijn opgeheven. De geloofwaardigheid van het management wordt daarmee door henzelf ondermijnd.

Ondernemingsraad

Verslagen van de ondernemingsraadvergaderingen worden natuurlijk rechtstreeks zonder wachten naar het personeel gezonden, of op intranet gezet. Maar globale info kan natuurlijk ook via het personeelsblad worden verspreid en in het blad kunnen zaken nader worden toegelicht die zich daar goed voor lenen.

Afdelingen en personen voor het voetlicht

Het personeelsblad is er natuurlijk bij uitstek voor geschikt om andere personen of andere afdelingen beter te leren kennen. Wat doen ze en wie zijn die collega's ? Ook is niets zo leuk om een kijkje te nemen in het privéleven van collega痴 die al jarenlang bij de onderneming werken, zodat we ook de minder zakelijke kant van dergelijke personen leren kennen en waarderen. Het personeelsblad sloopt op die manier de eventuele barrières tussen mensen afdelingen.

Grote veranderingen

Een personeelsorgaan is een heel goed medium voor de directie voor het ontvouwen van een toekomstvisie, beleidsplannen, nieuwe projecten die op stapel staan, doelstellingen die wel of niet gehaald moeten worden. Maar ook belangrijke acties of projecten die een korte termijneffect hebben zijn vaak van belang om algemeen bekend te worden gemaakt. Aangezien een personeelsblad bij iedereen terecht komt en wordt gelezen, dus ook de concurrentie, is het logisch dat er slechts in algemene zin over wordt geschreven. Desondanks vergroot dergelijke informatie het saamhorigheidsgevoel.

Reorganisaties

Werknemers die bijtijds en goed geïnformeerd worden, zullen zich gerespecteerd voelen. Bij onduidelijkheden over eventuele reorganisaties loopt het bedrijf namelijk risico dat het ziekteverzuim toeneemt. Een verstandige directie informeert haar personeel bijtijds ook via het personeelsorgaan om onzekerheden weg te nemen. Tevens om de geruchtenstroom te elimineren en om te zorgen dat iedereen het zelfde verhaal verneemt.

De personeelsvereniging

Natuurlijk worden bedrijfsuitjes, klaverjasavonden en het sinterklaasfeest door de Personeelsvereniging via het personeelsblad gecommuniceerd. Dat geldt niet alleen voor aankondigingen maar ook voor boeiende verslagen na afloop.

Bedankjes

In het personeelsblad dient natuurlijk ook ruimte te worden ingeruimd voor personeel dat iets mee te delen heeft, zoals bedankjes bij ziekte, jubilea of andere zaken.

Overlijden

Het personeelsorgaan is tenslotte ook de plaats waarin we gepensioneerde oud-personeelsleden herinneren, die voorgoed de ogen hebben gesloten.
© 2012 - 2024 Robbie, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Ondernemingsraad en adviesOndernemingsraad en adviesEen ondernemingsraad, ook wel afgekort een OR genoemd, is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen een bedrijf. In…
Reorganisatie: gevolgen werknemersReorganisaties hebben vaak ingrijpende gevolgen voor werknemers. Gedwongen ontslag, overplaatsing, een andere functie of…
Wat is een sociaal planBij een reorganisatie vallen er meestal ontslagen. Deze collectieve ontslagen worden dan geregeld in een sociaal plan di…
Wat is een OR (ondernemingsraad) en wat doet een OR?Wat is een OR (ondernemingsraad) en wat doet een OR?Bedrijven of organisaties met vijftig of meer werknemers zijn verplicht om een ondernemingsraad te hebben. Een ondernemi…

Netwerken voor introverte mensenNetwerken voor introverte mensenWie vooruit wil komen op het werk, moet netwerken. Maar hoe doen introverte mensen dat, mensen die het zwaar valt om met…
Moderne vrouwen, drukke vrouwenZe doen niets dan multitasken en mindmappen. Een dag is een uitdaging met honderden taken. Alsof niets te veel is combin…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
Robbie (588 artikelen)
Laatste update: 10-11-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Carriere
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.