De maatregelen uit het Kunduz-akkoord

13 September 2012 ging Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen, nog geen week later op was het alweer Prinsjesdag. Het is helder dat een nieuw kabinet nog niet is aangetreden. Het vorige kabinet viel in april en had dus geen tijd om een begroting te leveren. De begroting zoals die op Prinsjesdag 2012 wordt verkondigd, is dan ook geen gewone begroting, geschreven door het kabinet. De begroting 2012 is een akkoord dat in de haast in mei 2012 door verschillende Tweede Kamerfracties is gevormd: het zogenoemde Kunduz-akkoord of Lente-akkoord. Dit artikel zet de maatregelen uit dit akkoord op een rij. Allereerst: het is nog maar de vraag of alle maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Niet alle partijen hebben destijds het akkoord ondertekend. Zo heeft bijvoorbeeld de PvdA destijds niet getekend en die partij is nu een van de twee grote winnaars van de Tweede Kamerverkiezingen. De andere winnaar, de VVD, ondertekende wel maar beloofde tijdens de verkiezingscampagne alweer een aantal maatregelen in te trekken.

Zolang de nieuwe Tweede Kamer of het nieuwe kabinet geen wijzigingen aanbrengt, blijven onderstaande maatregelen van kracht. De verwachting is dat verreweg de meeste maatregelen doorgaan. De maatregelen voor de versnelde invoering van de hogere AOW-leeftijd en de BTW-verhoging zijn al goedgekeurd door zowel de Eerste als Tweede Kamer. Deze kunnen zeer moeilijk nog worden tegengehouden. Verder is de maatregel van de lagere overdrachtsbelasting al op 1 juli 2012 ingegaan.

De belangrijkste maatregelen uit het Kunduz-akkoord:

Zorg

 • Het verplichte eigen risico wordt 350 euro (was 220 euro). De laagste inkomens worden gecompenseerd.
 • De rollator en verbandmiddelen gaan uit het basispakket.
 • Voor gehoortoestellen wordt voortaan een eigen bijdrage van 25 procent gevraagd.
 • Wie in een instelling komt voor specialistische medische zorg, betaalt voortaan een eigen bijdrage per ligdag van 7,50 euro. Dat is een bijdrage voor de voeding.
 • Kaakchirurgen mogen minder declareren.
 • De vergoedingen voor vervoerskosten van en naar dagbestedingsinstellingen worden verlaagd.
 • 100 miljoen euro extra voor preventie en palliatieve zorg.
 • Er wordt door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoek gestart naar het verlagen van de salarissen van specialisten.
 • Er komen minder bezuinigingen op het Persoons Gebonden Budget (PGB).
 • De eigen bijdrage in de GGZ wordt beperkt.
 • De zogenoemde IQ-maatregel voor gehandicapten wordt teruggedraaid.

Belastingen

 • Per 1 oktober 2012 is het hoge btw-tarief 21 procent (was 19 procent).
 • Woon-werkverkeer wordt belast door het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding. De woon-werkkilometers met de auto van de zaak worden ook belast. Het wetsvoorstel wordt uiteindelijk door het nieuwe kabinet ingediend.
 • Voor in totaal 800 miljoen extra heffingen op aardgas, leidingwater, de kolen, rode diesel en het eurovignet.
 • De accijnzen op sigaretten stijgen met 35 cent per pakje sigaretten. Shag wordt 60 cent duurder.
 • De accijnzen op sterke drank gaan 6 procent omhoog. Die op bier 10 procent en de accijnzen op wijn gaan met 15 procent omhoog.
 • De belastingschijven krijgen niet zoals gebruikelijk een inflatiecorrectie.
 • De bankenbelasting wordt verdubbeld.
 • Over vertrekbonussen van 531.000 euro of hoger betalen we voortaan 75 procent belasting.
 • Werkgevers betalen in 2013 eenmalig 16 procent extra belasting over lonen van 150.000 euro en hoger.

Woningmarkt

 • Vanaf 1 januari 2013 wordt de hypotheekrenteaftrek beperkt voor nieuwe gevallen. Het wetsvoorstel wordt uiteindelijk verder uitgewerkt en door het nieuwe kabinet ingediend.
 • Huurders met een jaarlijks inkomen van 33.000 tot 43.000 euro krijgen wanneer de verhuurder daartoe besluit, per 1 juli 2013 een extra huursverhoging van een procent. Dit komt bovenop de inflatiecorrectie.
 • In 2013 wordt een verhuurdersbelasting geïntroduceerd. Dit wetsvoorstel wordt uiteindelijk door het nieuwe kabinet ingediend.
 • De overdrachtsbelasting blijft voortaan 2 procent.

Sociale zekerheid

 • De verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 wordt versneld en begint direct in 2013. Na 2023 wordt de AOW-leeftijd aangepast aan de dan geldende levensverwachting.

Pensioenleeftijd Geboren tussen AOW start
65 vóór 1948 vóór 2013
65 jaar en 1 maand jan - nov 1948 in 2013
65 jaar en 2 maandendec 1948 - okt 1949 in 2014
65 jaar en 3 maandennov 1949 - sept 1950 in 2015
65 jaar en 5 maandenokt 1950 - juli 1951 in 2016
65 jaar en 7 maandenaug 1951 - mei 1952 in 2017
65 jaar en 9 maandenjuni 1952 - maart 1953 in 2018
66 jaar april - dec 1953 in 2019
66 jaar en 3 maanden jan - sep 1954 in 2020
66 jaar en 6 maanden okt 1954 - jun 1955 in 2021
66 jaar en 9 maanden jul 1955 - mrt 1956 in 2022
67 jaar apr - dec 1956 in 2023

 • Het ontslagrecht wordt versoepeld en de betaling van de WW verandert. De werkgever betaalt het eerste halfjaar de uitkering. Maar de hoogte en de duur van de WW wijzigen niet. Dit wetsvoorstel wordt uiteindelijk door het nieuwe kabinet verder uitgewerkt en ingediend.
 • Er komt een nieuwe wettelijke ontslagregeling. De procedure wordt verkort en werknemers zijn beter beschermd tegen onredelijk ontslag. Dit wetsvoorstel wordt uiteindelijk door het nieuwe kabinet verder uitgewerkt en ingediend.
 • De ontslagvergoeding verandert fors. Per gewerkt jaar wordt de vergoeding vanaf 2014 lager (minimaal een kwart maandsalaris per gewerkt jaar tot maximaal een half maandsalaris). Die vergoeding wordt niet op uw rekening gestort maar vormt een persoonlijk budget voor scholing en voor trajecten van werk naar werk. Dit wetsvoorstel wordt uiteindelijk door het nieuwe kabinet verder uitgewerkt en ingediend.
 • De kinderbijslag gaat in 2013 en 2014 niet omhoog.
 • De eigen bijdrage voor de kinderopvang wordt verhoogd. De aanvankelijke verhoging van 15 euro per maand gaat niet door.
 • Gezinnen met een gezamenlijk inkomen hoger dan 118.000 euro krijgen geen kinderopvangtoeslag meer voor het eerste kind.

Andere maatregelen

 • De dierenpolitie wordt afgeschaft.
 • De gevangenissen worden versoberd.
© 2012 - 2024 Lierop69, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De basis Piano akkoordenDe basis Piano akkoordenPiano leren spelen is erg leuk, maar je moet het wel leren. Een belangrijk onderdeel zijn de piano akkoorden. Hier leer…
Eenvoudige uitleg over drieklank akkoordenEenvoudige uitleg over drieklank akkoordenDrieklanken zijn verreweg de meest eenvoudige akkoorden. Ze bestaan uit drie klanken: een prime, een terts en een kwint.…
Intervallen en akkoordenIntervallen en akkoordenDe twee meest gebruikelijke toonladders zijn de majeur- en de mineur-toonladder. Een belangrijk verschil is het gebruik…
Stabiele politiek werkt gunstig voor de conjunctuurStabiele politiek werkt gunstig voor de conjunctuurHoe je het ook wendt of keert, de economie zit vastgeketend aan de de werking van hoog- en laag conjunctuur. Dit vormt d…
Bronnen en referenties
 • NRC.nl
 • Wikipedia.org
 • RTL.nl
Lierop69 (99 artikelen)
Gepubliceerd: 18-09-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.