mijn kijk op

Spiritualiteit, mediums & wetenschap: kunnen ze samenwerken?

Spiritualiteit, mediums & wetenschap: kunnen ze samenwerken? Spiritualiteit en wetenschap lijken wel haaks op elkaar te staan, waar de spiritualiteit wil geloven, ervaren en voelen, wil de wetenschap onomstotelijk bewijs. Contact met gene-zijde door een medium, wordt door de wetenschap als niet bewezen en onmogelijk geacht. Is er een waarheid, of moeten we ergens een grens trekken tussen deze twee? Alles wat niet te bewijzen lijkt, wordt vaak gezien als onwaar en betiteld als een ‘enge en gevaarlijke’ manier van denken, te ontastbaar en onbekend voor velen, die zich er nog niet in verdiept hebben. Waar je medicatie vaak vergoed krijgt, krijg je een heling, consult en gesprekken met een medium niet vergoed. Beide helpen je beter te worden, maar de spiritualiteit wordt wetenschappelijk niet ondersteund. Misschien is het mens eigen om onbewust te denken ‘wat ik niet begrijp, is ook niet waar’. Daarnaast spelen controle en zekerheid een grote rol in de wetenschap en in ons menselijk bestaan. Tijd om dit wat nader te bekijken.

Spiritualiteit en wetenschap

Spiritualiteit

Spiritualiteit (‘op de geestelijke en de innerlijke beleving gericht’) is een lastige term, er zijn meerdere definities van en waarschijnlijk heeft zo ongeveer iedereen wel een eigen opvatting van de betekenis. Veel mensen associëren het met zweverig, paranormaal en ‘iets met geloof’ en zeggen vaak ‘ik doe niet aan spiritualiteit’. Maar niet aan spiritualiteit doen, bestaat niet, want elk mens is spiritueel. Spiritualiteit gaat namelijk over dat wat je motiveert, dat wat zin en betekenis geeft aan je leven. Het gaat over bewust worden en zijn van die innerlijke 'drijfveer', je gevoelens en leven vanuit je eigen authenticiteit. Dit kan met of zonder religie, godsdienst of wat voor een geloof je ook aanhangt. Spiritualiteit is in veel gevallen juist heel aards en ligt dicht bij de mens zelf. Familie, vrienden, werk, hobby's, dat waar je blij van wordt. Dit zijn allemaal drijfveren, beweegredenen en zingevende factoren voor mensen.

Contact hebben met gene-zijde (de geesten- of zielenwereld), door mediums met gaven als helderziend, helderhorend, heldervoelend, helderwetend en helderruikend, worden steeds meer gebruikt door bedrijven, overheid (o.a. politie) en de ‘gewone’ burger. Daarnaast hebben wij mensen ook een intuïtie, waar je onbewust en bewust iets mee doet. Maar hoe verklaar je dat wetenschappelijk? Veel mensen uit de spirituele wereld vinden wetenschappers maar star en kijkend met oogkleppen op.

Wetenschap

Veel wetenschappers vinden de esoterische of spirituele wereld maar zweverig en onrealistisch. De wetenschap gaat uit van feiten, dat wat je kunt bewijzen en aantonen. Het tastbare tastbaar maken. De werkelijkheid waarnemen en vervolgens redeneren op basis van die waarnemingen en deze verklaren en waar mogelijk conclusies aan verbinden. Vaak gaat het in de wetenschap om materiële feiten en waarneembaar gedrag op bijvoorbeeld natuurkundig, scheikundig en medisch gebied. Op het internet kun je genoeg interviews en documentaires vinden met wetenschappers, die recht tegenover spiritualiteit en leven na de dood staan en dit onmogelijk of uiterst onwaarschijnlijk achten. Dr. Dick Swaab, die bekendheid verwierf als hersenonderzoeker, schreef het boek ‘Wij zijn ons brein’. In zijn boek schrijft hij: ‘Voor echte vrije wil is eigenlijk niet veel plaats en waarschijnlijk bestaat die dan ook niet, evenmin als een geest of ziel die onafhankelijk van de hersenen kan functioneren’.

De wetenschap werkt volgens bepaalde spelregels, waar zij zich aan conformeren, maar gelden die zelfde spelregels dan ook voor de spiritualiteit? In het voetbal gelden ook andere spelregels dan bij het schaken, geldt dat dan ook niet voor wetenschap en spiritualiteit? De wetenschap wil aantoonbare feiten, dat wat bewezen is, is een feit. Maar is alles wel te bewijzen? Hoe bewijs je aan je echtgenoot en kind dat je van hun houdt en waar blijkt dat dan uit? Is dat wel wetenschappelijk aantoonbaar of is dat een gevoel en nemen we dat maar aan?

Bestaat er contact met ‘gene-zijde’?

Dr. Eben Alexander en Dr. Pim van Lommel

Misschien kunnen we wel zeggen dat wetenschap, religie en spiritualiteit juist met elkaar verbonden zijn. Een mooi voorbeeld hiervan is Dr. Eben Alexander, een Amerikaanse neurochirurg, die een bijna-doodervaring heeft gehad en die wetenschap, religie en spiritualiteit juist met elkaar verbindt in plaats van scheidt. Hij noemt deze scheiding van de mens een ‘valse scheiding’, omdat wij mensen denken dat wij moeten kiezen en hierdoor het zicht op de waarheid verliezen. In zijn boek ‘Na dit leven’ beschrijft hij zijn ervaringen die hij heeft gehad tijdens zijn zevendaagse coma en waar collega-artsen het wetenschappelijk onmogelijk achten, dat hij bewuste ervaringen had tijdens zijn coma, omdat er geen hersenactiviteit werd gemeten. Ook in een interview in het NCRV-programma ‘schepper & co aan tafel’ uit 2013, geeft hij duidelijkheid over zijn ervaringen. Hier geeft hij duidelijk aan dat hij er niet over praat en schrijft om mensen te overtuigen, maar juist om zijn verhaal te delen en dat er duizenden andere mensen zijn met soortgelijke verhalen. De kern van zijn boodschap is dat alles draait om onvoorwaardelijke liefde en dat zijn ‘bewust meegemaakte’ reis tijdens zijn coma, hem heeft duidelijk gemaakt dat dat ons thuis is en dat hier op aarde alles haast onwerkelijk is.

Naast Dr. Eben Alexander is er ook nog de Nederlandse cardioloog Dr. Pim van Lommel die de afgelopen twintig jaar (t.o.v. 2016) onderzoek heeft gedaan naar bijna-doodervaringen bij patiënten die een hartstilstand hebben overleefd. Een wetenschapper die dit feitelijk heeft geconstateerd en het uiterst waarschijnlijk acht, dat er leven na de dood is en contact kan bestaan tussen mensen hier op aarde en aan gene-zijde. Dr. van Lommel geeft in zijn interview: ‘Eindeloos Bewustzijn’ met Wim Brands aan, dat de wetenschap tekortschiet om bijna-doodervaring te kunnen bewijzen. Daarnaast constateerde hij dat andere mensen, inclusief wetenschappers, vaak niet luisteren naar patiënten met een bijna-doodervaring en zegt: ‘wetenschap is vragen stellen met een open geest’. Hij publiceerde hier ook over in het gerenommeerde tijdschrift ‘The Lancet’ en schreef de bestseller ‘Eindeloos bewustzijn’.

Loes van Loon
Loes van Loon is een medium, zij heeft op verschillende manieren contact met gene-zijde. Ze is een heel bescheiden vrouw, die zelf helemaal niet graag in het middelpunt van de belangstelling staat. Ze heeft acht boeken geschreven. Deze boeken heeft zij geschreven met haar hoofdgids Hebenes. Een hoofdgids is een astrale ziel, die je helpt je taken en lessen in dit leven te vervullen en je levensplan bewaakt, alleen leeft hij aan gene-zijde (de geestenwereld of zielenwereld). Loes noemt zichzelf ook de typiste of de fax en niet de schrijfster, omdat zij deze boeken heeft geschreven door haar team van gidsen, ‘het zijn hun boeken en niet de mijne’, geeft ze aan. Deze boeken gaan over de reden van ons bestaan, waar wij vandaan komen en wat de redenen zijn waarom wij meerdere levens hebben gehad en misschien nog wel zullen hebben en dat is de vervolmaking van de ziel. Je moet alles doorleefd en doorvoeld hebben om het te kunnen begrijpen.

Een van de kernpunten is dat wij kiezen voor dit leven, het is mede door jezelf gepland, voordat je dit leven aan bent gegaan. Liefde en naastenliefde is waar het om gaat in deze boeken. Samen met haar hoofdgids Hebenes maakt zij vele reizen naar gene-zijde en beschrijft zij al deze ervaringen in haar boeken. Vele aspecten van ons bestaan en onze ziel worden behandeld. Erg centraal staan ‘de vrije wil’ en ‘de vrije keus’ die wij als ziel hebben, maar dat alles wat je doet wel gevolgen heeft en uiteindelijk zal je hier ook mee geconfronteerd worden, of het nou, aards gezegd, positief of negatief is. Dit zegt Dr. Eben Alexander ook in zijn interview. Als je werkelijk geïnteresseerd bent in spiritualiteit en mediums, zijn de boeken van Loes een absolute aanrader, simpeler en duidelijker kan je het niet uitgelegd krijgen en ik spreek uit ervaring.

Belangen

Economisch belang

Als je in de wetenschap iets ontdekt en bewezen hebt, kun je er octrooi op aanvragen en er erg rijk van worden. Als we kijken naar de medische wetenschap, is er wel degelijk een economisch belang van bedrijven, want deze markt, de ‘medicatiemarkt’, is een miljardenbusiness. Dat mens en geest onscheidbaar zijn is een feit, anders zaten deze twee niet in één lichaam. We kunnen dus vaststellen dat je iemand op lichamelijk en op geestelijk gebied zou kunnen genezen als iemand ziek is, want kanker is lichamelijk en een burn-out of PTSS is psychisch. Spiritueel zou iemand geestelijk misschien te genezen zijn door heling, psychische hulp en ondersteuning. Dit is een veel goedkopere manier dan de ‘medicatiemarkt’ en hier is veel moeilijker octrooi op aan te vragen, of helemaal niet.

Deze strijd gaat niet om spirituele inhoud en het welzijn van de mens, maar om geld en macht en wordt misschien zelfs wel op een politieke en demagogische manier uitgevochten, omdat de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) een overheidsinstantie is die de wetgeving over een beroepsvereniging bepaalt en naleeft. Daarnaast zijn politiek en het bedrijfsleven onlosmakelijk met elkaar verbonden, het bepaalt grotendeels de welvaart in ons land. De commercie en de politiek lijken er dan ook belang bij te hebben, dat wetenschap en spiritualiteit elkaar niet accepteren, want openlijke steun vanuit de commercie en politiek heb ik nog niet kunnen vinden.

Enkele hedendaagse feiten

Op het gebied van spiritualiteit en alternatieve geneeswijzen wordt veel aangeboden, kijk maar eens op het internet wat je allemaal kunt vinden. Er zijn spirituele hulplijnen die je kunt bellen, waar je contact kunt krijgen met een medium, die je hulp kan bieden op verschillende manieren, waaronder heling en consulten. Maar de verzekeringsmaatschappijen vergoeden dit niet, omdat de werking niet wetenschappelijk is bewezen, terwijl velen er veel aan hebben gehad, waaronder ikzelf. Ik heb met een verzekeringsmaatschappij (Univé) gebeld en gevraagd waarom een contact met een medium, in welke vorm dan ook, niet vergoed wordt, terwijl acupunctuur wel vergoed wordt en ook een alternatieve geneeswijze is. Het antwoord van Univé was: ‘mediums zijn niet aangesloten bij een beroepsorganisatie die erkend wordt door de NZA, de Nederlandse Zorgautoriteit en andere alternatieve geneeswijzen, zoals acupunctuur en homeopathie, worden gedoogd’.

Enkele andere hedendaagse feiten:
 • De politie heeft vaak contact met mediums, om onopgeloste zaken te bespreken en op te lossen en dit betalen wij met elkaar. Sterker nog, er worden zelfs programma’s over gemaakt op televisie zoals ‘Het Zesde Zintuig’, waarin de politie zelfs aanwezig is.
 • De bibliotheken staan vol met boeken over spiritualiteit en alternatieve geneeswijzen.
 • Op YouTube staan vele interviews van mensen met een bijna-doodervaring en zij spreken over waarnemingen buiten het lichaam om, tijdens deze ervaring.
 • Er zijn trancemediums (mediums die buiten hun lichaam kunnen treden en reizen) die boeken hebben geschreven over hun belevenissen tijdens hun uittreding, daarnaast zijn er wederom vele interviews op YouTube over te vinden.
 • Er is anno 2016 geen enkel wetenschappelijk bewijs te vinden, dat een leven na de dood niet bestaat, dat een mens niet uit het lichaam kan treden, dat een medium geen contact kan hebben met gene-zijde en dat religie, godsdienst of God niet bestaat.

Wat is de oplossing?

De waarheid?

Wat is nou de waarheid en hoe weet je dat zeker? En wie zijn wij om de verhalen van Dr. Eben Alexander, Dr. Pim van Lommel, Loes van Loon, Hebenes en nog vele anderen, aan de kant te schuiven en als ‘onwaar’ te betitelen, omdat het wetenschappelijk niet bewezen is? Wetenschap draait om tastbare feiten en gaat uit van het brein van de mens, er wordt gedacht vanuit het hoofd en spiritualiteit komt hoofdzakelijk vanuit jezelf, je innerlijk en gaat uit van het hart en gevoel. In beide zit waarheid, want feit is dat beide bestaan in de beleving van de mens. Maar wat zou het betekenen voor de mens als spiritualiteit wordt geaccepteerd als een feit, echte en oprechte mediums erkend worden en onder een beroepsorganisatie gaan vallen en gaan samenwerken met de wetenschap, die voor beide open staat?

Een inzicht krijgen, is waar hoofd en hart samen komen, aangezien de wetenschap redeneert vanuit het hoofd en spiritualiteit meer vanuit het hart, lijkt het voor de hand te liggen dat ze gezamenlijk dus tot inzichten kunnen komen in het grote geheel, de kosmos. Misschien is het juist goed om dit zelf te onderzoeken, want vaak weet je, zonder kennis en onderzoek, niet altijd waar het over gaat. Je kunt mensen een mening niet opdringen of mensen overtuigen van je mening. Ieder individu is verantwoordelijk voor zijn eigen doen, denken en laten. Hier weerspiegelt zeker de ‘vrije wil’ en ‘vrije keus’ in door. Je kunt iemand alleen overtuigen van feiten, zoals een auto, huis of boom, maar je kunt alleen getuigen van wat je gelooft, denkt, vindt en voelt. Beide zijn feiten in de menselijke beleving, de kunst is om voor beide open te staan.

De wetenschap heeft een ander uitgangspunt dan spiritualiteit. In het algemeen beperkt wetenschap zich tot materiële verschijnselen en uiterlijk waarneembaar gedrag. Spiritualiteit gaat uit van een axioma, een niet wetenschappelijk bewezen grondslag, die als waarheid wordt aanvaard en beleefd en is bezig met zowel uiterlijke als innerlijke belevingen. Wat beide gemeen hebben is de wil om te onderzoeken. Als de wetenschap en de spiritualiteit open en ontvankelijk met elkaar zouden communiceren, is het verschil te overbruggen en vaart de mens daar wel bij. Maar de houding om je gedachtegoed te rechtvaardigen en je gelijk te halen, zullen beide dan wel los moeten laten.

Zelf onderzoeken

Uiteindelijk is het belangrijk dat je zelf op onderzoek uitgaat en je eigen mening vormt. Geloof wat je wilt geloven, maar onderbouw het wel, of het nou spiritueel of wetenschappelijk is of een combinatie hiervan. Laat een ander in zijn waarde en respecteer andermans leven en mening. Misschien zouden we eens moeten stoppen met oordelen, vooroordelen en veroordelen, want vaak is de waarheid anders dan je denkt. Iedereen is op ontdekkingsreis in dit leven en hoe vaak heb je je eigen mening al wel niet bij moeten stellen door de jaren heen. Je krijgt allemaal je eigen lessen in dit leven, de grote vraag is wat je ermee doet als het zich aandient. Jij bent verantwoordelijk voor alles wat je zegt en doet, daar kun je niemand anders de schuld van geven, dus begint een betere wereld ook bij jezelf. Alles staat en valt met intentie, wat is je bedoeling, dus het is aan jou om hier iets mee te doen en ligt de verantwoordelijkheid op dat gebied alleen bij jou. De wereld zou een stuk plezieriger en leefbaarder worden, als elk mens dit zou doen, want uiteindelijk is iedereen met elkaar verbonden en streven we allemaal hetzelfde na, liefde en geluk.
© 2016 - 2023 Seanconner, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Spiritualiteit modegril?Spiritualiteit modegril?“Er is verandering op komst” hoor je van menig spiritueel voorbeeld, veelal uit het oosten (en dan bij voorkeur Nepal of…
Drie elementen van spiritualiteitSpiritualiteit is een begrip dat moeilijk te definiëren valt en kan worden omschreven op vele verschillende manieren. El…
Astro TV: Wat is het en hoe werkt het?Heeft u ook zoveel vragen die u zelf niet kunt beantwoorden? Over de toekomst bijvoorbeeld. Wilt u ook graag weten wanne…
Bedrieglijke mediumsOmdat de grote Engelse schrijver, dr. Samuel Johnsonn, de zaak van de 'Klopgeest van het huis aan de Londense Cock Lane'…

Beste in 2015 – Sportman, sportvrouw, politicus en meerBeste in 2015 – Sportman, sportvrouw, politicus en meerHet jaar 2015 was een jaar vol met Beste van dit en Beste in dat. Beste kindermuseum, Beste speelgoed, Beste intercedent…
Bronnen en referenties
 • Loes van Loon (8 Boeken)
 • 1. Door licht verbonden ISBN13 9789075636529
 • 2. Wij zijn allen op weg naar de Vervolmaking ISBN13 9789075636406
 • 3. In Liefde zal men wederkeren ISBN13 9789075636475
 • 4. U wordt gedragen door Liefde ISBN13 9789075636567
 • 5. Dolende zielen worden gered ISBN13 9789075636680
 • 6. Liefdeslicht doorbreekt Zielenpijn ISBN13 9789075636734
 • 7. Kiezen voor liefde biedt geborgenheid ISBN13 9789075636802
 • 8. Gedragen door de Alkracht ISBN13 9789075636826
 • Dr. Pim van Lommel: ‘Eindeloos Bewustzijn’ ISBN13 9789025960001
 • Dr. Eben Alexander: ‘Na dit leven’ ISBN13 9789400504073
 • Dr. Dick Swaab: ‘Wij zijn ons brein’ ISBN13 9789025435226
 • Dr. Eben Alexander https://www.youtube.com/watch?v=7YfuYYJv-Vk
 • Pim van Lommel interview: Eindeloos Bewustzijn 1/3 https://www.youtube.com/watch?v=cJg5Ci2UNpk
 • Pim van Lommel interview: Eindeloos Bewustzijn 2/3 https://www.youtube.com/watch?v=e73i83AYVWA
 • Pim van Lommel interview: Eindeloos Bewustzijn 3/3 https://www.youtube.com/watch?v=3k6TsqWdnQM
 • Dr. Dick Swaab https://www.youtube.com/watch?v=qqy7pULiWoU
 • www.uitgeverij-petiet.nl (contact via mail en telefonisch)
 • www.Oprechtemediums.nl (verschillende mediums gesproken)
 • www.unive.nl (contact via telefoon)
 • www.Wikipedia.nl (woorden en begrippen)
 • www.vandale.nl (woorden en begrippen)
Reacties

T. Timmerman, 22-04-2016
Beste Seanconner,

Goed onderbouwd artikel! Geen gezweef en heel realistisch! Prima! Ga zo door!

Hartelijke groeten,
Tooske Reactie infoteur, 23-04-2016
Dankjewel, was ik ook van plan

Elly, 21-04-2016
Hallo Seanconner,
ik vind jouw artikel Spiritualiteit, mediums & wetenschap heel goed verwoord! En ben benieuwd naar je volgende artikel. Top!
vriendelijke groet
Elly Reactie infoteur, 23-04-2016
Fijn om te horen, doet me goed.

Seanconner (5 artikelen)
Laatste update: 30-06-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 22
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.