Welke soorten psychologen zijn er?

Welke soorten psychologen zijn er? Het werkveld van een psycholoog is erg gevarieerd. Daarom zijn er vele specialisaties in de psychologie. Voor elk psychologisch probleem is er wel een specialist te vinden die er verstand van heeft. Overigens is het niet zo dat iemand die een bepaalde specialisatie heeft gekozen, vastzit aan een vastgelegd aantal beroepen. De opleiding tot psycholoog is een wetenschappelijke opleiding die de student klaarstoomt voor vele verschillende functies in de praktijk. Welke soorten psychologen worden zoal onderscheiden?

Soorten psychologen

De volgende soorten psychologen zullen achtereenvolgens besproken worden:

Arbeids- en organisatiepsycholoog

De arbeids- en organisatiepsycholoog houdt zich bezig met de manier waarop mensen omgaan met arbeidssituaties, zowel individueel als in groepen. Hij (of natuurlijk zij) kijkt onder andere naar het functioneren van groepen, motivatie en betrokkenheid bij het bedrijf en gedrag op de werkvloer. Zij houden zich ook bezig met het selecteren van de juiste werknemer voor de juiste plek in een bedrijf. Deze psychologen werken onder andere op de afdeling Personeel & Organisatie van grote bedrijven, als beleidsmedewerker bij de overheid of bij de Arbodienst.

Cognitief psycholoog

Volgens Van Dale betekent het woord ‘cognitief’: betrekking hebbend op het (leren) kennen. De cognitief psycholoog houdt zich dan ook bezig met informatieverwerking. Deze psycholoog wordt ook wel een psychonoom genoemd. Belangrijke thema’s in dit vakgebied zijn het geheugen en het bewustzijn. Ook staat de vraag centraal hoe mensen hun omgeving kunnen waarnemen en hoe de wisselwerking tussen mens en omgeving verloopt. De cognitief psycholoog kan werken als wetenschappelijk onderzoeker maar ook als toegepast onderzoeker bij een bedrijf als TNO.

Forensisch psycholoog

De forensisch psycholoog houdt zich bezig met delinquenten. Zij onderzoeken oorzaken van het gedrag en wat voor risico de delinquent vormt. Deze kennis wordt gebruikt in rechtszaken, bijvoorbeeld om te bepalen of een verdachte nog vastgehouden moet worden. Deze psychologen werken vaak in tbs-klinieken of met jeugdige delinquenten.

Gezondheidspsycholoog

Gezondheidspsychologen onderzoeken hoe gedrag samenhangt met gezondheid. Zij richten zich hierbij op preventie en houden zich bezig met het gedrag dat de gezondheid zowel op een positieve als op een negatieve manier kan beïnvloeden. Ook helpen ze mensen met chronische aandoeningen om te gaan met hun ziekte of beperking. Gezondheidspsychologen werken onder andere in ziekenhuizen en in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.

Klinisch neuropsycholoog

De neuropsycholoog houdt zich bezig met de werking van de hersenen en de relatie daarvan met het gedrag. Onderzocht wordt hoe de hersenen werken, zowel bij mensen met een hersenbeschadiging als bij mensen met een gezond brein. De klinische neuropsychologie is de klinische variant van de neuropsychologie. Dat wil zeggen dat deze psycholoog zijn kennis toepast in de gezondheidszorg. Klinisch neuropsychologen werken dan ook onder andere in ziekenhuizen en verpleeghuizen, maar ook in het wetenschappelijk onderzoek.

Klinisch ontwikkelingspsycholoog

In de klinische ontwikkelingspsychologie wordt gekeken naar allerlei soorten ontwikkelingsstoornissen. Onder andere gedragsstoornissen, verslavingen, depressie en autisme zijn aandachtsgebieden van deze psycholoog. Maar ook van sociaal en emotioneel afwijkend gedrag wordt onderzocht hoe dit ontstaat en blijft bestaan. Een belangrijk deel van het werk bestaat uit het stellen van diagnoses. De klinisch ontwikkelingspsycholoog is vaak werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg.

Klinisch psycholoog

De klinische psychologie is een breed vakgebied. Het bestrijkt onder meer gedrag dat als afwijkend of problematisch wordt opgevat. Dit kunnen allerlei soorten gedrag zijn, van verslaving tot fobieën. Ook de relatie tussen ouders en kinderen en partners behoort tot het werkgebied. Tot de werkzaamheden behoren het stellen van diagnoses, het vinden van oorzaken en het behandelen van stoornissen. Hierbij kan gespecialiseerd worden in een specifieke aandoening, maar ook in een specifieke doelgroep, zoals kinderen of ouderen. Klinisch psychologen werken onder andere in ziekenhuizen, bij universiteiten of als zelfstandig psycholoog. Zij werken daar bijvoorbeeld als hulpverlener of onderzoeker.

Onderwijspsycholoog

Onderwijspsychologen houden zich bezig met allerlei factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van het onderwijs. Ze proberen het onderwijs zo goed mogelijk te maken voor zoveel mogelijk leerlingen. Ze kijken hierbij naar eigenschappen van het onderwijs, bijvoorbeeld de leerkrachten, maar ook naar eigenschappen van de leerlingen zelf, zoals hun motivatie.

Ontwikkelingspsycholoog

De ontwikkelingspsychologie houdt zich bezig met het gedrag van mensen in relatie tot hun leeftijd. De grootste ontwikkelingen bij de mensen vinden plaats als ze jong zijn, daarom richten deze psychologen zich voor een groot deel op de jeugd en jongvolwassenen. Dit neemt niet weg dat ook de veranderingen bij het ouder worden tot het interessegebied van de ontwikkelingspsycholoog behoren.

Schoolpsycholoog

Schoolpsychologen houden zich bezig met het meten van intelligentie en persoonlijkheid van schoolkinderen. De resultaten kunnen ze onder andere gebruiken om de leerlingen te adviseren bij hun studiekeuze. Verder helpen ze leerlingen met leerproblemen of emotionele problemen. Ze hebben daarbij ook de taak deze problemen te signaleren. Deze psychologen werken voornamelijk op scholen. Ze zijn te vinden op zowel lagere, middelbare als hogere scholen.

Sociaal psycholoog

De sociaal psycholoog richt zich op gedrag van mensen in relaties met elkaar en in groepen. Hij vraagt zich af waarom mensen zich door bepaalde zaken laten beïnvloeden en waarom mensen zich in één-op-éénrelaties en in groepen op een bepaalde manier gedragen. Sociaal psychologen werken als onderzoeker, beleidsmedewerker of trainer van soft skills.

Sportpsycholoog

De sportpsycholoog begeleidt sporters op hun missie om het meeste uit zichzelf te halen en de beste prestaties te leveren. Mensen die op hoog niveau sporten, staan vaak onder grote druk. De sportpsycholoog helpt hen hiermee om te gaan en gemotiveerd te blijven. Ze werken onder andere voor sportclubs.

Testpsycholoog

Testpsychologen houden zich, zoals de naam al zegt, bezig met psychologische tests. Zij ontwerpen gestandaardiseerde tests. Hiermee zijn andere psychologen in staat de eigenschappen te meten waar ze geïnteresseerd in zijn. Het kan gaan om intelligentietests of persoonlijkheidstests maar ook om vragenlijsten over allerlei onderwerpen.

Lees verder

© 2014 - 2020 Paulienschrijft, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat doet een psycholoog?Wat doet een psycholoog?Psychologen bestuderen het menselijk gedrag. Ze proberen het gedrag te begrijpen, te verklaren en te voorspellen en daar…
Depressie of burn out: wie helpt?Depressie of burn out: wie helpt?Depressies worden, ondanks de bewustmakingscampagnes, in Vlaanderen nog steeds aanzien als een teken van zwakte. Ook bur…
Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)In Nederland is er een landelijke beroepsvereniging van en voor psychologen, ook wel het ‘Nederlands Instituut van Psych…
Forensisch psycholoogForensische psychologie, veel mensen hebben er wel eens van gehoord, gelezen of gezien via bekende tv-series. Maar wat i…

Leef in het seizoenLeef in het seizoenIeder seizoen heeft zijn charme, maar voor veel mensen heeft de lente net dat beetje meer. De ontwakende natuur levert a…
Het interpreteren van een IQ-score of testuitslagHet interpreteren van een IQ-score of testuitslagU of wellicht uw kind heeft onlangs een intelligentietest gedaan. De uitslag van zo'n test komt vaak in de vorm van een…
Bronnen en referenties
  • http://psychologyincludes.edu.fmg.uva.nl/owi/owi-brochures/Specialisatieboekje.pdf
  • http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/pgg/forensisch/
  • http://www.ou.nl/web/psychologie/master-gezondheidspsychologie
  • Brysbaert, M. (2006) Psychologie, Gent: Academia Press

Reageer op het artikel "Welke soorten psychologen zijn er?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Paulienschrijft
Laatste update: 09-07-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Psychologie
Special: Psychologie
Bronnen en referenties: 4
Schrijf mee!