Noachieden: het geheim van Joodse overleving - de Tora

Waar ligt het geheim van Joodse overleving? Hoe komt het dat het Joodse volk nooit verloren is gegaan? Het geheim is de Tora en de naleving van de mitswot. Sommige Joden dachten dat assimilatie misschien de oplossing was. Maar kijken we naar Haman en de Hamans die daarna kwamen dan zien we dat gepoogd is om alle Joden te vernietigen ook degenen die assimileerden. In Esther 3:8 staat: “Hun wetten verschillen van die van alle andere volkeren.”

Assimilatie is niet de oplossing

De Joden wisten niet door materiële rijkdom noch door fysieke kracht te overleven. Ook een eigen land is geen garantie op overleving. Joden hebben langer zonder land dan met land geleefd. Ook de taal heeft er niet voor gezorgd dat Joden één volk bleven. Ze waren immers over vele landen verspreid en spraken vele verschillende talen. Alleen door naleving van de Tora en de mitswot wisten Joden overeind te blijven. Dissidente Joodse groepen die braken met het Jodendom zijn verdwenen. Anderen richtten hun eigen godsdienst op (zoals het christendom) en werden de grootste vijanden van de Joden.

Het imiteren van andere volken is een bedreiging voor het Joodse bestaan. Slechts een kleine concessie vandaag betekent een grote concessie morgen. Het anders zijn van de Joden is juist haar kracht. Alleen op die manier kunnen Joden een Koninkrijk van Priesters en een Heilige Natie zijn. In de Tora staat: “Een volk dat afgezonderd leeft, zich niet verbindt met andere naties.” (Numeri 23:9)

De Vijfde Zoon

Op Pesach geldt het gebod: “Dan zult u het uw zoon vertellen.” Er zijn vier zonen die vragen stellen: de verstandige, de goddeloze, de eenvoudige, en degene die niet weet hoe te vragen. Ze zijn allen aanwezig bij de Seder. Eén zoon, de Vijfde Zoon, ontbreekt. Hij houdt zich niet aan de Tora en weet zelfs niet dat het Sederavond is. Deze zoon mag niet verloren gaan voor het Joodse volk en moet teruggebracht worden aan de Seder tafel.

Er zijn groepen Joden die Goddelijke Tora ondermijnen. Ze willen zijn zoals de andere naties: ”Jullie denken dat je kunt worden als de volken die in andere landen wonen en goden van hout en steen vereren.” (Ezechiël 20:32)

Toch mag geen enkele Jood opgegeven worden. Door de juiste benadering moet hen liefde voor God en voor de Tora worden bijgebracht.Visie van Etsel

Assimilatie vormt de grootste bedreiging voor het Joodse volk. Wanneer Joden met niet-Joden trouwen betekent dit dat het Joodse geloof niet doorgegeven kan worden aan de kinderen.

Contact met anders gelovigen mag uiteraard wel (hoewel sommige ultra-orthodoxe Joden ook dat zelfs niet doen), maar inhoudelijk over het geloof praten kan beter vermeden worden. Het christendom en de islam zijn uit op bekeerlingen. Dat vormt een bedreiging voor het Jodendom. Het is niet juist om zelfs maar een kleine concessie te maken (denk aan de zogenaamde Messiaanse Joden die ideeën van het christendom hebben overgenomen. Zij zullen uiteindelijk niet meer tot het Joodse volk behoren).

Wie de geschiedenis van het Joodse volk kent weet dat niet-Joden het vooral gemunt hebben op de Talmoed (de Mondelinge Tora). Ze weten dat dit de basis vormt van het Jodendom. Om het Joodse volk proberen uit te roeien werden dan ook veel Talmoeds verbrand.

Bij InfoNu kom ik nog geregeld christelijke bezoekers tegen die uit zijn op de bekering van Joden. Wanneer ik ze dan confronteer met het feit dat in de Tora staat dat het Joodse volk eeuwig zal blijven bestaan, beseffen ze dat bekering een zinloze aangelegenheid is. Immers, als alle Joden Christus zouden aanvaarden dan zouden alle Joden christenen zijn geworden en bestaat het Joodse volk niet meer. Dat is in strijd met wat de Bijbel vertelt. Christenen zouden dan bij zichzelf moeten nagaan wat ze precies willen: òf de Bijbel naleven òf tegen de Bijbel ingaan en proberen Joden te bekeren. In dat laatste geval weten ze dat ze aan het kortste eind zullen trekken zoals al 2000 jaar lang blijkt.

Feitelijk geldt dat ook voor Joden die willen assimileren. Ze bereiken er niets mee omdat al door God is bepaald dat het Joodse volk eeuwig zal blijven bestaan. De wereld zal altijd blijven bestaan uit Joden en niet-Joden. De enige manier om te overleven is om op God te vertrouwen en de Tora na te leven. De Joodse martelaren die weigerden christenen te worden zijn de grootste voorbeelden voor alle ander Joden. Zij hebben door vasthouden aan de Tora er voor gezorgd dat het Joodse volk kon blijven voortbestaan.

Lees verder

© 2012 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is de Tora? - de Geschreven en Mondelinge ToraDe Tora is de as waar omheen het Jodendom draait. Als je wilt weten wat de Joodse benadering is inzake een bepaalde kwes…

Leuke spelletjes voor onder de kerstboomDe kerst is een goed moment om tijd door te brengen met je familie of vrienden. De winkels zijn gesloten en het is vaak…
Assertiviteit: Nee willen en toch ja zeggenAssertiviteit: Nee willen en toch ja zeggenHoe komt het toch dat we zo vaak ja zeggen, terwijl we eigenlijk nee willen zeggen? Waarom weten we naderhand precies wa…
Bronnen en referenties
  • What is the secret of Jewish survival – Rabbijn Nissan Dovid Dubov
Jehoeda (816 artikelen)
Laatste update: 10-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.