Ondersteuning aan kinderen van probleemouders via Kopp groep

Ondersteuning aan kinderen van probleemouders via Kopp groep In Nederland leven veel kinderen die thuis te maken hebben met een ouder die psychische of/en psychiatrische problemen heeft. Ook kan het zijn dat er alcoholisme in het spel is. Een kind moet een onbezorgde jeugd kunnen krijgen en dat is voor deze kinderen vaak onmogelijk. Gelukkig is er wel aandacht voor dit probleem en kunnen deze kinderen ondersteuning krijgen via een Kopp groep. De naam betekent Kinderen van Ouders met Psychische problemen.

Probleemouders

Waar moeten we aan denken bij probleemouders. Het gaat hier om ouders die psychiatrische problemen hebben of verslaafd zijn aan alcohol of drugs. Soms zijn het ouders die het borderline syndroom hebben of depressief zijn. Ook kan het voorkomen dat een der ouders schizofreen is of een eetstoornis heeft. Problemen die het gezinsleven ernstig kunnen ontwrichten. Volgens het Trimbosch instituut zijn er in Nederland ongeveer 1,6 miljoen kinderen die een ouder hebben die bekend is met psychische of verslavingsproblemen. Deze kinderen leiden geen onbezorgd leven en kunnen al jong schade oplopen. Een kind zoekt naar identificatie bij de ouder. Als deze mogelijkheid niet aanwezig is dan kan het kind erg onzeker worden. Hierdoor loopt het dan een groter risico om zelf later ook in problemen te komen. Wanneer een kind geboren wordt dan is de rol van de ouder verzorgend en opvoedend. Het kind verkeert in een afhankelijke positie. In een situatie waarbij er sprake is van probleemouders dan kan het kind zijn of haar afhankelijke positie niet waar maken en zal al vroeg in de rol treden van de ouder. Het kind gaat zich teveel verantwoordelijk voelen naar de ouder toe en neemt soms zelf al heel jong verzorgende taken op zich. Soms laat de verzorging van de kinderen te wensen over zonder dat het in de omgeving gemerkt wordt. Bij jonge kinderen kunnen dan gemakkelijk verschijnselen optreden zoals een lager gevoel van eigenwaarde, meer moeite op school of problemen in de omgang met klasgenootjes. Het kind kan nauwelijks onbezorgd leven en uitgroeien tot een evenwichtig mens.

Preventie

Wanneer er signalen uit het gezin naar buiten komen dat er psychische problemen bij de ouders zijn dan zou er eigenlijk snel hulp geboden moeten worden. Consultatiebureaus kunnen hier een rol in vervullen mits de ouders deze bureaus bezoeken. Preventief huisbezoek zou eigenlijk standaard procedure moeten zijn als ouders niet zelf het bureau bezoeken. Want vaak weet de buitenwereld niets van de problemen waarmee kinderen geconfronteerd worden. De buren willen zich niet met anderen bemoeien, men constateert wel vreemd gedrag maar alvorens actie te ondernemen moet er veel gebeuren.

Ondersteuning van de kinderen

De probleemouder is lang niet altijd bereid om hulp van officiële instanties te aanvaarden, omdat men denkt dat het "toch niet zal helpen". Of men start een hulpverlening na druk van buiten en laat het na verloop van tijd weer afweten. Veel kinderen leven in een onduidelijke situatie die op en neer kan gaan met de problematiek van de ouders. Vanzelfsprekend is de kinderopvang en de school hier de instantie die kan signaleren en een helpende hand bieden. Een goed initiatief is de start met de Kopp groepen.

Kopp groepen

In Kopp groepen worden cursussen preventief gegeven aan kinderen van ouders met psychische of psychiatrische problemen. In het hele land worden er cursussen van acht bijeenkomsten gegeven aan kinderen. De cursussen zijn niet bedoeld als therapie. Heel belangrijk voor deze kinderen is de herkenning. Zij zijn niet de enige die in zo'n situatie zitten maar ze maken kennis met andere kinderen in een vergelijkbare situatie. Onderlinge uitwisseling van datgene wat je bezig houdt is erg belangrijk. Een ouder die lange tijd depressief is of manisch depressief met sterk wisselende stemmingen kan een grote druk leggen op het dagelijks leven van het kind.

Schaamte

Schaamte is bij de kinderen erg groot. Voor een kind is een dronken moeder iets om zich voor te schamen, terwijl het kind hier niks aan kan doen. Kinderen leren in de cursussen van de Kopp groepen waar ze steun kunnen zoeken in hun omgeving. Ook is het belangrijk dat er afleiding voor de kinderen is. Daarom worden er regelmatig ook leuke dingen met de kinderen gedaan.

Psychiatrische ziekten

Psychiatrische ziekten komen vaker voor dan we denken en ze zijn een taboe in onze samenleving. Kinderen uit gezinnen met een ouder die psychische problemen heeft staan vaak alleen in een hulpeloze situatie. Ook komt het voor dat kinderen elkaar onderling pesten uit onbegrip. In een Kopp groep komen deze zaken aan de orde. Kinderen kunnen geholpen worden en leren beseffen dat ze niet verantwoordelijk zijn voor het welzijn van hun ouders. Er wordt aandacht besteed aan de rol die je als kind mag hebben in het gezin.

Ziektekostenverzekering

De Kopp groepen zijn bestemd voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Deelname is gratis en wordt betaald door de ziektekostenverzekering. Wel wordt het eigen risico bedrag aangesproken.
© 2011 - 2020 Celientje1, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
KOPP: Kinderen van Ouders met Psychische ProblemenKOPP: Kinderen van Ouders met Psychische Problemen'KOPP' betekent: 'Kinderen van Ouders met Psychische Problemen. Volgens 'richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming (apri…
Als ouders erven van hun kind(eren)Een overlijden is altijd een emotionele gebeurtenis, vooral als het je kind betreft. Als je kind geen partner heeft en g…
Cluster 4 scholen (RENN 4 scholen)Cluster 4 scholen (RENN 4 scholen)Het basisonderwijs in Nederland is grofweg verdeeld in regulier (gewoon) onderwijs en speciaal onderwijs. Op deze laatst…
Interne begeleiders en remedial teachersInterne begeleiders en remedial teachersOp een basisschool lopen een hoop verschillende mensen rond. Niet alleen vind je er de kinderen, ouders en leerkrachten,…

Het voorkomen van slechte ademHet voorkomen van slechte ademSlechte adem komt bij veel mensen voor en is allesbehalve prettig. Het maakt niet uit of dit bij een sollicitatiegesprek…
Vrienden maken en vriendschappen onderhoudenVrienden maken en vriendschappen onderhoudenIedereen heeft vriendschappen met leeftijdsgenoten nodig. Mensen met vrienden voelen zich vaak beter en zitten lekker in…
Bronnen en referenties
  • http://kopp.lotgenootje.nl/
  • Volkskrant zaterdag 19 maart. Ik geloof mijn moeder niet meer.

Reageer op het artikel "Ondersteuning aan kinderen van probleemouders via Kopp groep"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Celientje1
Laatste update: 08-02-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!