InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Sociaal > De kinderen van asielzoekers willen in Nederland blijven
mijn kijk op

De kinderen van asielzoekers willen in Nederland blijven

De kinderen van asielzoekers willen in Nederland blijven Veel kinderen van asielzoekers zijn in Nederland geboren of al tijdens hun baby- of kleuterjaren gekomen. Zij volgen het Nederlandse onderwijs en hebben geen banden met het land van herkomst. Het aantal kinderen van asielzoekers is vanaf 2014 toegenomen o.a. als gevolg van de oorlog in Syrië en de daarop volgende gezinshereniging. Dit vraagstuk zal dan ook in de toekomst erg actueel blijven. De vraag of kinderen gedwongen kunnen worden om Nederland te verlaten of dat er andere oplossingen zijn blijft actueel.

Hoeveel vluchtelingen zijn er in Nederland

Vanaf de tachtiger jaren zijn er tot in 2017 in totaal 200.000 asielzoekers in Nederland gekomen. Zij kwamen niet allen uit oogpunt van veiligheid. Soms hebben we te maken met economische asielzoekers en dat zijn mensen die proberen in een ander land een beter bestaan op te bouwen. Eigenlijk is er dan sprake van emigratie, zoals vroeger veel mensen uit Nederland hun toekomst wilden opbouwen in bijv. Canada of Australië. Maar het grootste deel van de asielzoekers zijn vluchtelingen. De meeste asielzoekers zijn afkomstig uit Somalië, Soedan, Iran, Irak en Afghanistan Eritrea en Syrië. In 2007 werd er een pardon regeling ingevoerd voor asielzoekers die al asiel hadden aangevraagd vóór 2001. Hierbij kregen 27.000 asielzoekers een verblijfsvergunning. Voor Somalië en Irak werd gedurende een paar jaar een categoraal beleid gevoerd maar in 2009 werden de verblijfsvergunningen voor deze vluchtelingen weer ingetrokken. Zij moeten weer terug naar hun eigen land als ze zijn uitgeprocedeerd.

Vluchtelingenstroom

De vluchtelingenstroom nam vanaf 2014 toe als gevolg van de oorlog in Syrië. In 2014 waren maar liefst 60 miljoen mensen op de vlucht. Velen proberen een bestaan op te bouwen in de eigen regio maar ook veel mensen trachten Europa te bereiken en vragen daar asiel aan. In de eerste twee maanden van 2016 werd er in Nederland door 4318 mensen asiel aangevraagd. Hiervan kwamen 1040 mensen uit Syrië. Ongeveer 30% van deze vluchtelingen bestond uit kinderen.

Wat is een verblijfsvergunning

Een verblijfsvergunning heb je nodig om te kunnen wonen en werken in een land waar je geen staatsburger bent. Een verblijfsvergunning kan worden afgegeven voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. In Nederland is de Immigratie- en Naturalisatiedienst, (IND) van het ministerie van veiligheid en justitie belast met de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland.

De procedure

Om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen kende men vroeger de snelle procedure van 48 uur. Daarbij werd een tijdelijke verblijfsvergunning afgegeven. In 2018 duurt de asielprocedure langer. Men kan in Nederland twee keer in beroep gaan tegen een afwijzing. Sommige vluchtelingen krijgen een c-status en dat is een toekenning van verblijf in Nederland op humanitaire gronden. Bij de laatste afwijzing kan men nog in bezwaar gaan bij het Europese Hof en deze procedure duurt ongeveer twee jaar. In 2017 blijkt dat 1300 kinderen die uitgeprocedeerd zijn toch nog gewoon in Nederland verblijven. Slechts één op de vijf keerde terug naar het moederland. In 2018 zijn er rond de 400 kinderen die uitgeprocedeerd zijn en eigenlijk het land dienen te verlaten.

Huisvesting

De meeste vluchtelingen wonen in asielzoekerscentra. Soms worden deze gesloten en dan worden de mensen gedwongen om weer te verhuizen. Sommige vluchtelingen zijn binnen 10 jaar wel 8 keer verhuisd. De opvang voldoet niet aan de eisen die het Verdrag voor de rechten van het kind heeft opgesteld. Vaak woont men met een groot gezin in slechts twee kamers.
En dan moeten we bedenken dat er in 2017 tussen de 6000 en 8000 kinderen in asielzoekerscentra verblijven in Nederland.

Beleid van de overheid

Het beleid van de Overheid is erop gericht om uitgeprocedeerde asielzoekers het land uit te zetten. Dit zijn dan immers illegalen geworden. Zij kunnen geen werk krijgen en kunnen ook geen beroep doen op de sociale voorzieningen. Echter men dient hier de rechten van de mens wel te respecteren en soms kan er een mensenleven op het spel staan als er verkeerde beslissingen genomen worden. Zo heeft men in het verleden mensen teruggestuurd naar Somalië waarvan de overheid achteraf heeft moeten toegeven dat dit niet zorgvuldig genoeg was gebeurd. Kinderen kunnen zich nier verweren en dat maakt een heel zorgvuldig beleid van de overheid nog meer noodzakelijk.

Problematiek van de kinderen van asielzoekers

Veel kinderen van asielzoekers zijn in Nederland geboren of ze zijn in hun vroege kinderjaren met hun ouders naar Nederland gevlucht. Deze kinderen hebben het Nederlandse onderwijs genoten en bezoeken nu de middelbare scholen. Zij zijn verwesterd en geïntegreerd in onze samenleving. Ze weten nauwelijks iets van het land van herkomst van hun ouders en hebben er ook geen binding mee. Als deze kinderen worden teruggestuurd naar het land van herkomst dan zijn zij totaal vervreemd en overgeleverd aan de cultuur van dat land. Zeker voor meisjes kan het bedreigend zijn als ze naar een land moeten waar bijvoorbeeld besnijdenis nog plaatsvindt. Of als men naar Afghanistan moet en daar niet mag werken of studeren. Als we naar de beelden op televisie over Afghanistan kijken dan kunnen we ons nauwelijks voorstellen dat jonge meisjes uit het westen daar een bestaan kunnen opbouwen. Men mag immers als vrouw niet werken en geen studie volgen.

Opleiding

De vraag kan worden gesteld of het niet veel beter is om deze kinderen hier hun studie af te laten maken en te investeren in een goede ontwikkeling. Er zijn al hoge kosten gemaakt voor huisvesting en opleiding, en men kan zich afvragen of de opleiding niet beter kan worden afgemaakt. Nederland zal in de toekomst veel arbeidskrachten nodig hebben die goed geschoold zijn of een hogere opleiding hebben. Waarom deze kinderen dan terug te sturen naar het land van herkomst? Mogelijk zal de verdere financiering dan vanuit een ander ministerie moeten worden geregeld maar daar zal best een oplossing voor te vinden zijn. Een grotere rol in de hele procedure kan worden toebedeeld aan de gemeenten die de gezinnen kennen en weten of de vluchtelingen zich willen aanpassen aan de Nederlandse samenleving en een bijdrage kunnen en willen leveren in het arbeidsproces.

Procedure te lang

In de tweede kamer werd in 2010 een motie aangenomen waarbij voor kinderen die al 8 jaar in Nederland zijn een regeling moet worden getroffen om ze te kunnen laten blijven. Maar de toenmalige minister Leers heeft deze motie toen naast zich neer gelegd. Nadat deze minister het veld heeft geruimd zijn er mildere regelingen tot stand gekomen maar nog steeds is het belang van kinderen in het geding. Sommige kinderen verblijven al negen jaar in Nederland omdat de ouders diverse procedures konden doorlopen. Als uitzetting dan volgt is dit voor zowel de betreffende personen als ook voor klasgenoten vaak onbegrijpelijk en nauwelijks uit te leggen. In september 2018 ontstond er een afschuwelijke situatie met de twee Armeense kinderen Howick en Lily. Zij dreigden op 5 september 2018 uitgezet te worden maar in een hele emotionele situatie werd op 6 september toch plotseling door de staatssecretaris besloten dat de kinderen mochten blijven. Hun moeder was al ruim één jaar geleden uitgezet naar Armenië en zij dreigde met suïcide.

Overgangsregeling per januari 2019

Er werd een overgangsregeling in het leven geroepen waarbij mensen die in Nederland verblijven op 29 januari 2019 zich moesten melden. Het betreft hier een regeling voor bestaande gevallen waarbij de kinderen in Nederland geworteld zijn. Deze kinderen hebben eigenlijk geen recht op verblijf maar wanneer ze langer dan 5 jaar in Nederland wonen en tevergeefs asiel hebben aangevraagd kan er een verblijfsvergunning worden verstrekt. Wel is van belang dat men zich niet aan het toezicht heeft onttrokken. Het kinderpardon zelf werd hiermee beëindigd.

Universele rechten van de mens

Een andere optie is dat men asielzoekers niet langer de kans moet bieden om zich hier te hechten, langdurig te procederen en deze problematiek op voorhand uit te sluiten door snelle procedures en dan ook snelle afhandeling. Maar op humanitaire gronden zal men mensen die vluchten uit een land wat een gevaar voor hen is, nooit in de steek mogen laten. De wereld is immers van ons allemaal en de universele rechten van de mens zijn geldend voor eenieder van ons. Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs.
© 2011 - 2019 Celientje1, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Alleenstaande Minderjarige AsielzoekersAlleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMV-ers) zijn een steeds groeiende groep binnen de wereld van de asielzoekers.…
Asielzoekers zijn de oplossing voor onze problemen!mijn kijk opAsielzoekers zijn de oplossing voor onze problemen!Door oorlogen en terrorisme in andere landen is een grote stroom vluchtelingen op gang gekomen, welke in Europa veilighe…
Asielzoekers - de instroom in Nederland en AZCnieuws uitgelichtAsielzoekers - de instroom in Nederland en AZCHet aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt fluctueert sterk. De opvangorganisatie COA noemt zich niet voor niets…
COA - Centraal Orgaan opvang asielzoekers en ketenpartnersCOA - Centraal Orgaan opvang asielzoekers en ketenpartnersHet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is de organisatie die mensen opvangt die in Nederland asiel hebben aangevr…
Het COA en de opvang van asielzoekersHet COA en de opvang van asielzoekersHet Centraal Orgaan opvang asielzoeker, kortweg bekend als het COA, vangt asielzoekers op. Dat gebeurt met rijksgeld. He…
Bronnen en referenties
  • Volkskrant 12 maart 2011. Nederland heeft veel meer Sahars.
  • http://www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers/cijfers
  • https://www.telegraaf.nl/nieuws/1357563/afgewezen-minderjarige-asielzoekers-blijven-gewoon

Reageer op het artikel "De kinderen van asielzoekers willen in Nederland blijven"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Celientje1
Laatste update: 06-10-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal
Bronnen en referenties: 3
Mijn kijk op…
Deze rubriek bevat artikelen welke naast objectieve informatie ook een mening en/of ervaring beschrijven.
Schrijf mee!