InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Sociaal > Hoogte bijstandsuitkering

Hoogte bijstandsuitkering

Hoogte bijstandsuitkering Er wordt flink gesneden in de sociale zekerheid vanaf 1 januari 2011. Ook de bijstand ontkomt niet aan de bezuinigingsmaatregelen van het nieuwe kabinet. Wat is een bijstandsuitkering? Wat is de hoogte van een bijstandsuitkering en hoe vraag je hem aan?

Wat is een bijstandsuitkering?

De bijstandsuitkering is het vangnet van de sociale zekerheid in Nederland. Een bijstandsuitkering is bedoeld voor mensen die niet kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Het geld is gebaseerd op het “sociaal minimum”: een door de overheid vastgesteld bedrag om het levensonderhoud te betalen. Er is alleen geld voor het hoogst noodzakelijke: water, gas, licht, zorgverzekering, voedsel, kleding en huur.

Vermogenstoets bijstandsuitkering/ Hoeveel vermogen?

De bijstanduitkering kent een vermogenstoets. Dit houdt in dat het vermogen, dus de bezittingen en de schulden, van de bijstandsaanvrager getoetst worden. Ze mogen niet b oven een bepaald bedrag uitkomen, zoals te zien is in de orderstaande tabel.

LeefsituatieMaximaal vermogen
Alleenstaand€5.480,00
Alleenstaande ouder€10.960,00
Gehuwd (bedrag geldt voor beide patrnters samen)€10.960,00

Hoogte bijstandsuitkering

De hoogte van de bijstandsuitkering is afhankelijk van de leefsituatie: alleenstaand, alleenstaand ouder of gehuwd. Voor "gehuwd" gelden dezelfde regels als voor "samenwonend". De hoogte is zichtbaar in de volgende tabel. De bedragen zijn voor het jaar 2010.

LeefsituatieBasisuitkering inclusief vakantiegeld (per maand)
Alleenstaand€ 652,19
Alleenstaande ouder€ 913,06
Samenwonend/gehuwd€1.304,37

Berekening hoogte bijstandsuitkering

Hoe wordt de hoogte van de bijstandsuikering berekend? VOor een echtpaar geldt een basisbedrag van 100% van het minimumloon, een alleenstaande ouder krijgt 70% van het minimumloon en een alleenstaande heeft recht op 50% van het minimumloon. De bedragen van het minimumloon 2011 zijn bekend.

In de praktijk kan het zijn dat een bijstandsgerechtigde een lagere uitkering krijgt of recht heeft op een toeslag. Die toeslag moet u dan zelf aanvragen. U kunt hier meer over lezen in het artikel

Toeslag bij uitkering

Terugvorderen bijstandsuitkering

De gemeente heeft het recht om teveel ontvangen bijstandsuitkering terug te vorderen.

Toeslagen voor inkomen ( minima)
Mensen met een bijstandsuitkering kunnen in aanmerking komen voor toeslagen, zoals:
 • Zorgtoeslag. Een tegemoetkoming in de ziektekosten.
 • Huurtoeslag. Een toeslag voor de huur van een woning.
 • Kinderbijslag. Elke ouder met kinderen die ingezetene is in Nederland, heeft recht op kinderbijslag.

Verplichtingen bijstandsuitkering

Voor de bijstandsgerechtigde gelden een aantal verplichtingen:
 • Legitimatieplicht
 • Inlichtingenplicht: alles melden wat van invloed is op de hoogte van de bijstandsuitkering.
 • Arbeidsplicht: er alles aan doen om zo snel mogelijk betaald werk te vinden.
 • Medewerkingsplicht: verplichting om mee te werken aan onderzoeken en voorzieningen die de gemeente aanbiedt om aan het werk te komen.
 • Geen onnodig beroep op bijstand
 • Correct gedrag
 • Budgetteringsplicht: de gemeente verricht betalingen namens de bijstandgerechtigde.
 • Overige verplichtingen (vooorbeeld: alimentatieplicht)

Bijstandsuitkering aanvragen/ Hoe vraag je een bijstandsuitkering aan?

 • Stap 1: Melden bij de gemeente, de Sociale Verzekeringsbank of het UWV-werkbedrijf. Hier worden gegevens genoteerd. U ontvangt een formulier voor de bijstandsaanvraag. Er moeten ook bewijsstukken worden geleverd.
 • Stap 2: De bijstandsaanvraag wordt in behandeling genomen. Er volgt een uitkeringsintake.
 • Stap 3: Uw gegevens worden gecontroleerd.
 • Stap 4: De overdracht van de bijstandsaanvraag.
 • Stap 5: De afhandeling
© 2010 - 2019 Rebeccahoogers, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Krediethypotheek en bijstandKrediethypotheek en bijstandVoor huiseigenaren is het bijzonder pijnlijk als zij in de bijstand terechtkomen. Zij moeten tenslotte hun eigen huis “o…
Bijstandsuitkering en eigen huisBijstandsuitkering en eigen huisVoor het aanvragen van een bijstandsuitkering gelden strenge voorwaarden. Het eigen huis behoort ook tot het vermogen en…
WWB (bijstand) 2012 & WIJ 2012WWB (bijstand) 2012 & WIJ 2012In 2012 zal er een aantal veranderingen plaatsvinden met betrekking tot de WWB (bijstand) en WIJ. Zo wordt de WIJ in 201…
Spaargeld en bijstandsuitkeringOp het moment dat u in de bijstand terecht komt, mag u niet beschikken over veel eigen geld. Indien u dat wel hebt moet…
Sollicitatieplicht bijstandsuitkeringSollicitatieplicht bijstandsuitkeringDe bijstand is een sociaal vangnet. Mensen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, kunnen een beroep doen…

Reageer op het artikel "Hoogte bijstandsuitkering"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Rebeccahoogers
Laatste update: 17-12-2010
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal
Schrijf mee!