Tora beschouwt elk mens als gelijkwaardig met een eigen taak

Tora beschouwt elk mens als gelijkwaardig met een eigen taak We denken al snel dat de gelijkwaardigheid van mensen begon met de democratie in Griekenland. Maar in feite is de Tora het eerste revolutionaire boek dat gelijkheid onder mensen predikt. In Griekenland werden gelijken als gelijken behandeld en ongelijken als ongelijken. In de Tora is iedereen gelijk. God maakt geen onderscheid tussen mensen; wel geeft Hij ze verschillende taken mee bij hun geboorte. Een uitleg. Dit artikel is gebaseerd op informatie uit de Tora. Tevens vindt u de visie van Etsel.

Landeigenaren

Terwijl in andere landen grond in bezit was van koningen en tempels en de rest van de bevolking slaaf was, staat in de Tora dat God de officiële eigenaar is van het land en dat Hij het aan de Israëlieten in bruikleen geeft. Elke Israëliet is landeigenaar (Lev. 25). Dit betekent dat elke Israëliet een inkomen heeft.

Schuld kwijtschelden

In de Tora wordt geregeld dat elke zeven jaar een schuld kwijtschelding plaatsvindt ongeacht of het een politiek instrument is van een nieuwe heerser. Schuld kwijtschelding is een recht van elke gewone burger (Deut.15).

Belasting

In de Tora wordt het heffen van belasting geregeld om rijke boeren te laten betalen zodat arme boeren ervan kunnen profiteren. Dit was de eerste vorm van belasting betaling voor sociale doeleinden (Deut.14).

Politiek

In de Tora wordt geregeld dat iedere burger tot rechter kan worden gekozen (Deut.16) De 'wijzen' en de 'rechters' vormden een parlement voor het volk. De meesten kwamen uit gewone gezinnen.

Totdat David werd gekozen als koning, kon iedere burger gekozen worden (Deut.17). Zelfs daarna werd een koning gekozen die goed was in Israëls ogen en in de ogen van God. Dat geldt ook voor vandaag: de toekomstige Davidische koning zal alleen wettelijke steun krijgen als hij er in slaagt mensen om hem heen te verzamelen (Maimonides, Wetten van Koningen 11:4-5). Conceptueel ligt de keuze bij het volk. God moet ook zijn toestemming verlenen via de profeet.

Communicatie technologie

De Tora hanteert het alef-bet. Dit is makkelijk te leren en iedere Israëliër kreeg zo de mogelijkheid kennis te nemen van de Tora. Het volk werd niet onwetend gehouden zoals bij andere volken waar een moeilijk schrift was ontwikkeld dat lastig te leren was door de bevolking die zo onwetend bleef. Tegenwoordig ziet men nog in dictatoriale landen dat men het internet probeert te onthouden van de bevolking om deze onwetend te houden. De Tora bevordert juist kennis. Kinderen worden al vroeg onderwezen.

Rol van de vrouwen

Ook bij de rol van de emancipatie van vrouwen liep de Tora voorop. Bij andere volkeren zagen we dat vrouwen slechts twee rollen hadden: het bevredigen van de verlangens van mannen of om mannen te verleiden. In de Tora zien we dat vrouwen juist een veel belangrijkere rol hadden: Sara, Rebekka, Mirjam, Debora, etc. Zij leiden het volk of de vrouwen.

Slavernij

In het Hebreeuws wordt de term 'eved ivri' gebruikt. Dit wordt vaak fout vertaald met 'Hebreeuwse slaaf'. Eved ivri werd namelijk gebruikt voor de dienst van een hooggeplaatste minister aan zijn koning, of zelfs de dienst van Mozes aan God.

Priesters

Priesters (kohaniem) stammen weliswaar alleen af van de zonen van Aharon maar ze behoren niet tot een economische of politieke klasse. Ze hadden geen speciale rechten. De priesters bezaten ook geen land. De priesters hadden wel een Tempel functie maar die bezat het gewone wolk ook. De priesters waren menselijk en maakten fouten.

Klasse en adel

Wie de Bijbel kent weet dat er geen woorden als 'klasse' en 'adel 'voorkomen. Ook in dat opzicht ademt de Tora een sfeer van gelijkheid uit.

Visie van Etsel

Het begrip 'Uitverkoren volk' zet bij veel niet-Joden nogal kwaad bloed. Ze denken ten onrechte dat het Joodse volk van zichzelf denkt beter te zijn dan anderen. Maar wanneer ze de Tora goed zouden lezen, dan zouden ze begrijpen dat dat het Joodse volk zichzelf helemaal niet beter ziet dan andere volkeren. Alleen haar TAAK is anders. Net zoals ieder mens weer een verschillende taak heeft in zijn/haar leven, zo verschillen ook de taken van de volkeren onderling. De taak van het Joodse volk is om te getuigen van de Ene God en deze te dienen. Dit brengt een zeer grote verantwoordelijkheid met zich mee. Want wanneer God niet op de juiste manier wordt gediend worden de Joden gestraft, harder dan andere volkeren die deze taak niet hebben. Het dienen van God brengt extra geboden zich mee, die wel voor Joden gelden maar niet voor niet-Joden. Toch wil dit niet zeggen dat Joden later beter beloond zullen worden dan niet-Joden. Iedere rechtvaardige mens c.q. ieder mens die zijn Goddelijke opdracht vervult, komt rechtstreeks in het Paradijs terecht. God maakt dus in dat opzicht geen enkel onderscheid tussen mensen. Maar ondanks deze gelijkheid heeft elk mens weer een eigen unieke taak. Ieder mens is verschillend en ieder mens moet zijn eigen taak die God hem/haar heeft meegegeven met de geboorte zien te vervullen. Vanuit het perspectief van de mens bezien lijkt het vaak dat de ene mens het makkelijker en beter heeft in deze wereld dan de andere; het lijkt dus dat er ongelijkheid bestaat. Maar vanuit Gods perspectief bezien is ieder mens gelijk -elke taak is even belangrijk en leidt ertoe dat de wereld een woonplaats wordt voor God en de mens.
© 2010 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Belastingdienst: verzuim- en vergrijpboetenWie niet zijn belasting tijdig of juist aangeeft aan de Belastingdienst kan een verzuim- of een vergrijpboete opgelegd k…
Wat is de Tora? - de Geschreven en Mondelinge ToraDe Tora is de as waar omheen het Jodendom draait. Als je wilt weten wat de Joodse benadering is inzake een bepaalde kwes…
Torastudie: dames ontvingen Tora eerst - Exodus 19:3Torastudie: dames ontvingen Tora eerst - Exodus 19:3Het is heel beleefd om dames voor te laten gaan. Of het nu gaat om de toegang tot een danszaal of het verlaten van een z…
Torastudie: de eerste Sivan – Exodus 30:15Torastudie: de eerste Sivan – Exodus 30:15Zes weken na de Exodus kwamen de Joden bij de berg Sinaï aan. Dit gebeurde op de eerste Sivan (maand van de Joodse kalen…

Ik verveel me, wat kan ik doen?Ik verveel me, wat kan ik doen?Je vervelen is iets raars… of toch niet? Je verveelt je en weet niet wat je wil doen of heeft het toch een andere oorzaa…
Overwin angst en verminder angstenOverwin angst en verminder angstenAls angst het dagelijkse leven negatief beinvloed, is het tijd om er iets aan te doen. Valt er iets te doen tegen angst?…
Jehoeda (1.484 artikelen)
Laatste update: 13-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.