Kindermishandeling - vormen, gevolgen, alles

Kindermishandeling - vormen, gevolgen, alles Kindermishandeling heeft altijd en overal bestaan, de opvattingen verschillen zeer sterk over wat nu wel of wat nu niet kindermishandeling is. Kindermishandeling wordt omschreven als: “Elke situatie waarbij het kind slachtoffer is van bedreigende en/of gewelddadige interacties van fysieke, psychische of seksuele aard en dit passief of actief, waarbij er afwijkingen bij het kind ontstaan of redelijkerwijs verwacht mag worden dat ze zullen ontstaan.”

Kindermishandeling

Kindermishandeling komt in alle culturen voor, in sommige culturen komt een bepaalde soort mishandeling al wat meer voor dan bij de andere. Op elke situatie gaat men anders reageren. Ook het leeftijdsverschil speelt hierin een rol. Hoe ouder je bent, hoe anders je gaat reageren. De ene vorm van mishandeling is even belangrijk en even ernstig als de andere vormen. Het gaat er niet om wat er gebeurd is, maar wel om 3 dingen: wat het met je deed, de manier waarop je het jezelf en anderen uitlegde en welke invloed dit heeft op je leven.

Belgische wet over kindermishandeling

Het Belgische strafwetboek bevat een aantal die specifiek dienen om daders van kindermishandeling te straffen. Zaken als bvb. seksueel misbruik, ontvoering, foltering, het onthouden van voedsel of niet verzorgen van minderjarigen worden zwaar bestraft. De straffen worden verzwaard wanneer deze feiten gepleegd worden door mensen die een zeker gezag over de minderjarigen uitoefenen zoals bvb. familieleden, leerkrachten, opvoeders of begeleiders van activiteiten voor minderjarigen.

Is de dader straffen altijd de beste oplossing? Soms niet, zeker als het de ouders zijn die een kind mishandelen. Er is een Vlaamse ‘wet’, een decreet van de Vlaamse overheid die hulpverlening garandeert als kinderen thuis mishandeld worden. Die hulpverlening moet de leefomstandigheden van het kind verbeteren. Niet door de dader te straffen, maar door het kind en zijn ouders nieuwe kansen te geven om hun relatie met elkaar te verbeteren. In Zweden bestaat er een wet die ouders verbiedt om hun kinderen te slaan. Zelfs een tik op de vingers is er verboden. In België bestaat een dergelijk wet niet. Maar ook bij ons vinden steeds meer mensen dat klappen of andere lijfstraffen niet door de beugel kunnen.

Vormen van kindermishandeling

Lichamelijke mishandeling is de duidelijkste vorm van kindermishandeling, het is gemakkelijk aan te tonen. Deze vorm komt voor als het kind geslagen, geknepen, vastgebonden of geschopt is. Deze verwondingen kunnen zichtbaar zijn en ze uiten zich in blauwe plekken of striemen. Maar sommige verwondingen zijn niet zichtbaar zoals inwendige bloedingen en breuken. Foetale mishandeling is ook een vorm van lichamelijke mishandeling. Dit is als de man zijn zwangere vrouw in de buik trapt, of als de zwangere vrouw zich onttrekt aan medische zorgen die ze nodig heeft of verboden middelen gebruikt zoals tabak, alcohol of drugs.

Seksuele mishandeling is seksuele contacten van familieleden, huisgenoten of andere volwassenen met een kind jonger dan zestien jaar. De contacten vinden plaats tegen de zin van het kind of zonder dat het die kan weigeren. Onder seksuele contacten vallen alle daadwerkelijke aanrakingen zoals het (doen) aanraken van de genitaliën, het kussen met seksuele bedoelingen en geslachtsgemeenschap. Seksueel misbruik is moeilijk aantoonbaar of nauwelijks te bewijzen, daarom is dit de ‘perfecte misdaad’. Bij de meeste kinderen die ooit seksueel zijn misbruikt, gebeurde het allemaal voor hun zes jaar. Daardoor hebben ze bijna geen bewuste herinneringen of zijn ze geneigd om de traumatische ervaringen te ontkennen of te verdringen.

Verwaarlozing kunnen we onderscheiden in twee verschillende vormen. Lichamelijke verwaarlozing is wanneer een ouder een kind niet voedt of van basisbehoeften voorziet, zoals voeding, kleding, medische verzorging, hygiëne, of een kind alleen laat wanneer het niet voor zichzelf kan zorgen. De andere vorm van verwaarlozing is emotionele verwaarlozing. Dit is als ouders niet emotioneel beschikbaar zijn voor het kind over het geheel. De gevolgen hiervan kunnen zeer ernstig zijn, ook al blijven hier geen zichtbare littekens over.

Psychische mishandeling kunnen we ook onderscheiden in twee verschillende vormen. De eerste vorm is psychische mishandeling op emotioneel vlak, dit is als het kind om aandacht vraagt omdat het telkens afgewezen wordt. Als dit af en toe gebeurt, is dit niet zo erg, maar als dit wél vaak gebeurt, is het zeker niet goed voor het kind.De tweede vorm is cognitief psychisch mishandelen. Dit is als je tegen het kind zegt dat het ongewenst is of als je het een negatief zelfbeeld doet krijgen.

Münchhausen syndroom by proxy is een aparte vorm van kindermishandeling. De moeder verzint allerlei symptomen bij het kind om het onnodig te laten behandelen. Het kind is meestal jonger dan negen jaar en is loyaal aan zijn moeder. De ‘symptomen’ worden door de moeder verzonnen of opgewekt. De laboratoriumwaarden worden vervalst bijvoorbeeld door aan urine water, bloed of suiker toe te voegen. Daardoor denken dokters dan dat er wel degelijk iets met het kind scheelt. Bij het Münchhausen syndroom by proxy hoopt de moeder zelf ook aandacht te krijgen. De moeder heeft meestal ook veel ziekten gehad. Ze kent veel symptomen van ziekten doordat ze een niet-afgeronde medische opleiding heeft gehad. Als je de moeder confronteert met haar gedrag zal ze het nooit bevestigen dat er eigenlijk niets met haar kind scheelt, maar ze zal het ontkennen dat ze ziekten verzint. De vader blijft meestal op de achtergrond. In sommige gevallen is er zelfs geen vader te bespeuren.

Institutionele kindermishandeling is er wanneer een kind mishandeld wordt ten gevolge van een systeem, binnen een instelling, door een personeelslid of door iemand die een beroepsmatige relatie heeft met het kind. Dit kan vb. op school, kerken, moskeeën, synagogen gebeuren.

De gevolgen van kindermishandeling

De gevolgen van mishandeling zijn voor ieder kind anders. Ze zijn verschillend door de leeftijd van het kind, het geslacht, de soort en duur van de mishandeling en er zijn diverse soorten kinderen. Sommige kinderen maken gruwelijke dingen mee en houden er relatief weinig aan over. Andere kinderen worden voor het leven getekend door op het oog lichtere vormen van kindermishandeling. Dat alles hangt af van de draagkracht van het kind. Hoe groter hun draagkracht is, hoe beter ze ergens mee om kunnen. Het vergeten zullen kinderen die mishandeld of misbruikt zijn nooit. Het kan hen voor de rest van hun leven beperken. Maar ze kunnen wel proberen hun leven zo goed mogelijk als het kan verder te zetten en proberen te denken aan de mooie dingen die ze hebben of nog zullen meemaken. Sommige mishandelde kinderen hebben nog jaren lang professionele hulp nodig.
Mishandeling schaadt de ontwikkeling van het kind.

De oplossingen

Om kindermishandeling te voorkomen werd er een onderscheid gemaakt tussen primaire, secundaire en tertiaire preventie.

Primaire preventie: Primaire preventie probeert kindermishandeling te voorkomen binnen de samenleving, alle ouders worden hier als risicodragend beschouwd. Zijn programma’s zijn gericht op de gehele bevolking denk maar aan de zaak Dutroux. Toen probeerde men het publiek duidelijk te maken dat geweld op kinderen bestaat.

Secundaire preventie: Bij secundaire preventie biedt men specifieke hulp aan ouders bij wie de risico’s op kindermishandeling groter zijn dan bij andere gezinnen. Met risico’s bedoelen we de oorzaken van kindermishandeling. Een voorbeeld hiervan is: Een gezin met een ouder die geestelijk gestoord is of een ouder die verslaafd is aan verdovende middelen zoals drugs, alcohol...

Tertiaire preventie: Tertiaire preventie richt zich op gezinnen waar kindermishandeling zich al heeft voorgedaan. Het doel hier is dat het zich niet meer herhaalt. Een voorbeeld om herhaling te voorkomen is in therapie blijven gaan, huisbezoekingen door hulpverleners...

Kindermishandeling heeft altijd bestaan en zal vermoedelijk blijven bestaan. Maar het neemt niet weg dat we er niets aan moeten doen. Een belangrijke “oplossing” is praten, over alles met iedereen. Dat is de enige manier om het taboe van kindermishandeling te doorbreken.
© 2010 - 2020 Ibowts, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Oorzaak van kindermishandelingOorzaak van kindermishandelingKindermishandeling is iets dat al eeuwenlang voorkomt, maar pas de laatste tijd erg in opspraak is. Dit komt enerzijds d…
De gevolgen van psychische mishandeling en verwaarlozingDe gevolgen van psychische mishandeling en verwaarlozingKinderen die in hun jeugd psychisch mishandeld zijn of emotioneel verwaarloosd kunnen voor het leven getekend zijn. Zij…
KindermishandelingMishandeling als intergenerationele problematiek. Kindermishandeling ontstaat waar ouders behandeling of ondersteuning n…
Kindermishandeling, wat (niet) te doen?Kindermishandeling, een onderwerp waar veel over gesproken wordt door ouders en dat helaas steeds vaker voorkomt in onze…

Opbouwen van een goede verstandhouding of relatieOpbouwen van een goede verstandhouding of relatieDe basis van alle gesprekken is een gevoel van warmte en vertrouwen tussen de coach en de gecoachte. Goede coaches zijn…
Euthanasie: ethisch verantwoordEuthanasie: ethisch verantwoordEuthanasie is het beëindigen van een ondraaglijk mensenleven met tussenkomst van een arts. Over euthanasie bestaat nog s…
Bronnen en referenties
  • Deze tekst is geschreven door Tania Vervaeren

Reageer op het artikel "Kindermishandeling - vormen, gevolgen, alles"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Ibowts
Gepubliceerd: 03-05-2010
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!