Goede doelen: Stichting Mali

Stichting Mali is opgericht met het oogmerk de grotendeels animistische bevolking in de heuvels rond de hoofdstad Bamako, verstoken van elke vorm van hulp, een beter perspectief te geven. Wat doet de Stichting Mali zoal en waar staat ze voor?

Voorgeschiedenis, het ontstaan van Stichting Mali

Henk Italiaander, een galerist van Afrikaanse kunst, heeft naar aanleiding van zijn 60ste verjaardag in 1998, een stichting opgericht. Het doel van deze stichting is, om de tot dan toe incidenteel verleende hulp, om te zetten in een meer structurele ondersteuning, hiertoe aangezet door een kennis die reeds veldwerk in Mali verrichtte. PUM in Den Haag, een semi-overheidsorganisatie, adviseerde samenwerking met SOLISA, een absoluut betrouwbare partner in Mali. In 29 regio’s profiteren nu ruim 300.000 mensen van de structurele investeringen van Stichting Mali, met de nadruk op vrouwen en kinderen.

Doelstelling van de stichting

Stichting Mali is opgericht om de bevolking in de omgeving rond de hoofdstad Bamako, een beter vooruitzicht te bieden door:
 • het hoge sterftecijfer van vrouwen en kinderen terug te dringen
 • basisscholing voor zowel jongens als meisjes mogelijk te maken
 • voor betere voeding te zorgen
 • voorlichting te geven over aids, geboortebeperking en vrouwenbesnijdenis.
 • het verstrekken van rolstoelen, zonneovens, medicijnen, voedsel
 • het uitvoeren van onderzoek naar bilharzia en bloedarmoede
 • een project voor hulp aan leprozen is gestart
 • ondervoede schoolkinderen krijgen elke ochtend multivitaminetabletten.
 • Om de trek naar de grote steden af te remmen wordt hulp bij tuinbouwprojecten geboden,
 • waterputten worden geslagen,
 • gemotoriseerde molens worden geschonken en
 • kleine dammen worden in de riviertjes aangelegd.

Werkwijze

Om succesvol in Mali te kunnen zijn, is een samenwerking met SOLISA (Solidarité Pour Le Sahel) aangegaan. De directeur van SOLISA beoordeelt de projectaanvragen, heeft intensief contact met de Stichting Mali, en gemeenschappelijk wordt dan de aanvraag ter plaatse bekeken. SOLISA verzorgt het budget, controleert de uitvoering, neemt personeel aan en begeleidt de projecten daarna. Stichting Mali maakt 3 tot 4 maal per jaar een reis naar Mali om samen met SOLISA alle regio’s te bezoeken en eventuele problemen te inventariseren, die door de agenten van SOLISA tijdens controles waren geregistreerd.

Deze controlereizen vinden dikwijls plaats in gezelschap van bestuursleden, adviseurs en enthousiaste donateurs, die hun eigen reiskosten betalen. Het reisgezelschap fungeert o.a. als belangrijk klankbord en vormt tijdens het controlebezoek een soort “denktank”. De betrokkenheid van de donateurs neemt daardoor toe.

De projecten

De projecten die ondersteund worden liggen op het vlak van medische centra met apotheek, scholen en diverse zaken zoals: verstrekken van zaden, mest en tuigereedschap, bouw van naaiateliers en het doneren van geiten om zwangere vrouwen van melk te voorzien. In 2 regio’s worden dammen in de riviertjes gebouwd, in verband met het sterk gedaalde grondwater. Verder staat op de planning om in de komende herfst, de bouw van eenvoudige technische opleidingen in ateliers op te starten.

Netwerk

Tijdens de controlebezoeken van Stichting Mali wordt gewerkt aan het uitbouwen van een strategisch netwerk met de overheden. Dit levert erkenning op door het ministerie van Mali en resulteert in overname van de salariëring van onderwijzers en een deel van het schoolmateriaal wat vergoed wordt. Dat dit financieel een groot voordeel oplevert is duidelijk. Tevens worden voor de openingen van scholen en centra steeds regeringsfunctionarissen uitgenodigd en de openingen worden door radio en televisie vastgelegd.

Fondsenwerving

Volgens de jaarrekeningen zijn er geen overheadkosten, die worden door de medewerkers zelf privé betaald.
Fondswerving en werving van donateurs van de stichting loopt via de netwerken van de leden en van de enthousiaste donateurs. Ook krijgen ze financiële hulp van andere stichtingen.

Nieuwsbrieven

De leden en donateurs worden op de hoogte gehouden door nieuwsbrieven die ook regelmatig op de website van Stichting Mali gepubliceerd worden.

Lees verder

© 2009 - 2020 Berrie_van_mier, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Djinguereber moskee in Timboektoe (Mali)Het staatshoofd van Mali heeft opdracht gegeven voor het bouwen van deze moskee. De restauratie van een gebouw zoals dit…
Manuscripten uit Timboektoe gered als smokkelwaarManuscripten uit Timboektoe gered als smokkelwaarWaar onrust heerst of oorlog is, krijgt behalve het land en de bevolking het cultureel erfgoed het zwaar te verduren. Is…
Timboektoe, Parel van de SaharaTimboektoe is misschien wel de bekendste stad van Mali. Deze stad midden in de Sahara heeft voor veel reizigers bijna my…
Stichting Nederlands Onderwijs in het BuitenlandStichting Nederlands Onderwijs in het BuitenlandWonen in het buitenland is het voor Nederlandse kinderen niet gemakkelijk om de Nederlandse taal bij te houden. In het b…

Definitie LeefbaarheidDefinitie LeefbaarheidVeel bedrijven hebben geen idee, hoeveel invloed een verandering van een bedrijf kan hebben in de nabije omgeving. Dit t…
De waarde van sociaal kapitaal voor je buurtDe waarde van sociaal kapitaal voor je buurtSociaal kapitaal verwijst naar sociale netwerken. De kwaliteit van die netwerken heeft een groot effect op onze gezondhe…
Bronnen en referenties
 • Info van de Stichting Mali.

Reageer op het artikel "Goede doelen: Stichting Mali"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Berrie_van_mier
Gepubliceerd: 15-03-2009
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal
Special: Goede doelen
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!