InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Sociaal > Integrale veiligheid en overlast, agendapunt voor gemeenten

Integrale veiligheid en overlast, agendapunt voor gemeenten

Integrale veiligheid en overlast, agendapunt voor gemeenten Veiligheid, overlast en onveiligheidsgevoelens zijn een aanhoudend punt van zorgen voor burgers in Nederlandse gemeenten. Kleine dingen zoals zwerfvuil, foutparkeren of opgerolde wietplantages kunnen burgers van Nederlandse gemeenten een gevoel van onveiligheid en overlast geven. Ook voor gemeenten is dit daardoor een aandachtspunt dat hoog op de agenda staat. Integrale veiligheid is daarmee een onderwerp geworden dat in Nederland dagelijks besproken wordt in alle kringen van de samenleving.

Integrale veiligheid in Nederlandse gemeenten

Het is een steeds terugkerend thema bij elk programma in gemeenten: veiligheid. Inwoners zien integrale veiligheid in hun eigen woonomgeving als een van de belangrijkste basisbehoeften om in een gemeente te wonen. Zaken zoals foutparkeren en zwerfvuil, of incidenten met bijvoorbeeld verwarde personen in een gemeente kunnen inwoners een gevoel van onveiligheid en overlast geven. Daarom is het voor gemeenten belangrijk om deze problemen zo vroeg mogelijk in de kiem te smoren. Integrale veiligheid is daarmee een belangrijk thema op zowel de agenda van gemeenten alsook van de landelijke politiek.

Er wordt door de constant veranderende en turbulente maatschappij steeds meer verwacht van handhavers van veiligheid. Dit is verklaarbaar door verschillende omstandigheden. Zo zijn er de decentralisaties die zijn doorgevoerd in het sociale domein bij gemeenten, maar ook de minder aanwezige politie op straat en de constante ontwikkelingen in de maatschappij. Aan de andere kant hebben gemeenten wel meer instrumenten en mogelijkheden gekregen om de wet te handhaven in eigen huis. Zo kan er cameratoezicht worden opgelegd, gebied- en alcoholverboden worden ingesteld of natuurlijk de inzet van gemeentelijke handhavers, ook wel boa's genoemd. Over de rol van de boa's wordt nog constant gediscussieerd in de landelijke en gemeentelijke politiek. Er wordt bijvoorbeeld nagedacht of deze handhavers lichte verkeersovertredingen mogen gaan bestraffen. Daarnaast moet er ook meer ingezet worden op de samenwerking tussen boa's en de lokale politie. Er is voor gemeenten een belangrijke rol weggelegd in het afstemmen van deze veiligheidsvraagstukken en er wordt door de burger dan ook verwacht dat hun gemeente ervoor zorgt dat gevoelens van onveiligheid worden weggenomen.

Ontwikkelingen bij het veiligheidsdomein in Nederland

Er is al jarenlang een grote vraag naar meer veiligheid in de Nederlandse samenleving. Hoewel de criminaliteit anno 2017 al jaren achter elkaar een dalende trend vertoont, kampen nog altijd veel Nederlandse burgers met een gevoel van onveiligheid in hun gemeente. Dit is mede te verklaren door het feit dat gemeenten veel meer verantwoordelijkheden erbij gekregen hebben op het gebied van integrale veiligheid, toezicht en handhaving. Daarnaast is er de problematiek rondom radicalisering in Nederland, welke ook voor grote gevoelens van onveiligheid zorgt bij Nederlandse burgers. Daardoor zijn gemeenten wel steeds meer gaan samenwerking met het Openbaar Ministerie en de lokale politie.

Indeling lokale politie onder druk

Met ingang van 1 januari 2013 heeft er een grote reorganisatie bij de Nederlandse politie plaatsgevonden. Vroeger waren er in Nederland 25 politiekorpsen die met elkaar samenwerkten. Nu is er nog maar één Nationale Politie. Deze Nationale Politie bestaat uit meerdere eenheden: een landelijke eenheid, meerdere regionale eenheden (10), en uit 43 politiedistricten met 167 basisteams. Het uitermate genationaliseerde en gecentraliseerde beleid dat bij de politie is doorgevoerd heeft een grote uitdaging opgeleverd. Daardoor wordt er veel aandacht besteed aan de inrichting en uitvoering van de nieuwe indeling bij de politie om ook op lokaal gebied een gevoel van veiligheid te kunnen waarborgen.

Wat is de positie van de gemeente in het veranderde zorg- en veiligheidsdomein

Binnen de Nederlandse landelijke politiek bestaat nog altijd een groot streven naar het steeds verder centraliseren van instanties op het gebied van veiligheid en justitie. Dit staat dan weer in zwaar contrast met de decentralisaties die worden doorgevoerd op het sociale domein. Daarom is het voor de landelijke politiek een belangrijk thema om verbindend op te treden tussen het sociale domein en integrale veiligheid. Een van de belangrijkste projecten op dit gebied dat succesvol is gebleken is het project 'Veilig Thuis'. Dit project is typerend voor de energie die er wordt gestoken in het afstemmen tussen het sociale domein en het nieuwe gereorganiseerde integrale veiligheidsbeleid.

Gemeentelijke intelligence

De nieuwste vorm van gemeentelijke samenwerking binnen het veiligheidsdomein is anno 2017 de zogenaamde gemeentelijke 'intelligencefunctie'. Hiermee wordt getracht de informatiepositie van gemeenten onderling te versterken. Het is de bedoeling om door de inzet van data de handhaving en het veiligheidsbeleid effectiever te maken. Gemeenten koppelen onder andere gegevens uit elkaars gemeentelijke basisadministratie en delen informatie van ketenpartners.
© 2017 - 2018 Randy1991, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De wietpas: wat is een wietpas?De wietpas: wat is een wietpas?Het is de bedoeling om in 2012 een wietpas in Nederland in te voeren. Met de wietpas moet de overlast worden beperkt van…
Huisvesting van studentenHuisvesting van studentenEen studentenpopulatie die alsmaar toeneemt, het is een ontwikkeling die grote gevolgen heeft voor de vraag naar woonrui…
De Nationale politie: Wat is de Nationale politie?Volgens het kabinet Rutten (VVD en CDA) dat regeert met gedoogsteun van de PVV moet één nationale politie er vanaf 2012…
Wat is het Politiekeurmerk Veilig wonen?Wat is het Politiekeurmerk Veilig wonen?Wie wil er nu geen veilige woonomgeving? minder overlast, diefstal, graffiti en vernielingen. Het politie keurmerk veili…
Geschillen met de buren voorkomenMet uw buren kunt u beter geen ruzie hebben. Door verschillende oorzaken kunnen er echter eenvoudig geschillen ontstaan.
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
  • www.waarstaatjegemeente.nl
  • www.cbs.nl

Reageer op het artikel "Integrale veiligheid en overlast, agendapunt voor gemeenten"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Randy1991
Gepubliceerd: 13-11-2017
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!