InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Sociaal > Zwendel met ontwikkelingshulp, miljarden Euro's 'vermist'
mijn kijk op

Zwendel met ontwikkelingshulp, miljarden Euro's 'vermist'

Zwendel met ontwikkelingshulp, miljarden Euro's 'vermist' Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is ontwikkelingshulp één van de grootste prioriteiten geweest van de kabinetten in Nederland. Onder druk van de linkse partijen en gesteund door de Christelijke minderheid maken we jaarlijks circa 30 miljard Euro vrij voor ontwikkelingshulp. Na bijna drie decennia structurele ontwikkelingshulp en een Nederlandse bijdrage van ongeveer 800 miljard Euro kunnen we een trieste tussenbalans opmaken.

Welke resultaten zien we?

Na jarenlang astronomisch grote bedragen te hebben vrijgemaakt voor de minder ontwikkelde landen op deze wereld zien we weinig verbetering in de leefomstandigheden van de inwoners van de armste landen ter wereld. Dagelijks worden we door particuliere ‘hulporganisaties’ opgeroepen om, naast het kapitale bedrag van 30 miljard Euro dat de regering namens ons beschikbaar stelt, ook diep in de persoonlijke buidel te tasten om het leed van mens en dier in de ontwikkelinglanden te verlichten.

Wellicht ook wanneer u meespeelt in een loterij, gaat een aanzienlijk deel van uw geld naar ‘projecten in ontwikkelingslanden’. Behalve als u meespeelt in de Staatsloterij. Dan gaat uw geld uiteraard rechtstreeks naar de Staat.

In totaal heeft Nederland de afgelopen 25 jaar meer dan 800 miljard Euro geïnvesteerd in ontwikkelingslanden. Om die schaal van grootte te illustreren, voor dit bedrag kan men:

 • De totale verliezen ten gevolge van de kredietcrisis wereldwijd twee maal vergoeden
 • 200 keer de Noord-Zuid lijn in Amsterdam aanleggen. Hiermee creëer je een directe ondergrondse verbinding tussen Amsterdam Noord en Kaapstad
 • De Nederlandse deelname aan de operatie in Afghanistan met duizend jaar verlengen tot het najaar van 2108
 • De totale Amerikaanse kosten voor de verovering en bezetting van Irak twee maal vergoeden
 • De pensioenen van alle Nederlanders vertienvoudigen
 • De ziektekosten betalen van alle Nederlanders tot in het jaar 2052
 • Een huis van € 250.000 laten bouwen voor 3,2 miljoen Nederlanders
 • De studiekosten betalen voor 40 miljoen Nederlandse studenten. Gratis universitaire opleidingen tot 2035.
 • 80 miljoen waterputten slaan
 • 160 miljoen huizen in ontwikkelingslanden bouwen
 • 1 miljard armen een microkrediet verstrekken van € 800
 • 5 miljoen scholen bouwen
 • Voor ieder mens op aarde een paar schoenen kopen

Wanneer we het op deze manier beschouwen, had er van ontwikkelingslanden allang geen sprake meer moeten zijn. Alleen de Nederlandse bijdrage was al voldoende geweest om van geheel Afrika een ontwikkeld en welvarend continent te maken. Helaas zien we dagelijks dat al dat geld niet helemaal goed terecht is gekomen. Sterker nog, er lijkt niets van ons geld besteed te zijn aan hen die we in gedachten hadden toen we de geest van de ontwikkelingshulp uit de fles lieten.

Afrikanen hebben nog steeds te veel wapens en te weinig water en brood. Stromend schoon water is voor weinigen weggelegd. De straatkinderen van Roemenië hebben nog steeds honger. De arme vissers in Sri-Lanka hebben nog steeds geen degelijke huizen en schepen. En toch beweren we miljarden te investeren in ontwikkelingslanden. Waar blijven die miljarden? Welke resultaten zien we?

De Tsunami zwendel

Om de werkwijze van hulporganisaties te doorgronden beginnen we met een voorbeeld; de Tsunami in Azië van 2004. Helaas gaat de vergelijking met ontwikkelingshulp niet helemaal op:
De financiële bijdragen van Nederland waren voor het grootste deel afkomstig uit één bron, de Samenwerkende hulporganisaties. Ontwikkelingshulp komt uit vele bronnen, direct uit de pot van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking( jaarlijks 20 miljard Euro), giften van particulieren en bijdragen van een arsenaal aan ‘hulporganisaties’. Daar waar het lastig was de cashflow te controleren na de tsunami, is die cashflow van het totale bedrag aan ontwikkelingshulp nagenoeg onmogelijk in kaart te brengen. Zelfs de Algemene Rekenkamer, de kascontrole van onze regering, ging akkoord met de jaarrekening van 2006, ondanks dat een bedrag van 5 miljard euro op de post van ontwikkelingshulp niet op papier kon worden verantwoord. Zo gaat dat nu eenmaal. Het zijn niet voor niets ‘ontwikkelingslanden’. Het hoogste orgaan voor financiële controle van staatuitgaven heeft zich neergelegd bij het feit, dat geld bestemd voor ontwikkelingshulp gewoon in rook opgaat zonder het afleggen van enige verantwoordelijkheid tegenover het Nederlandse volk.

Maar waarom is het in deze tijd van gevorderde technologie en opsporingsmethodes zo moeilijk om in kaart te brengen waar al het geld blijft? Het is toch ook mogelijk om de geheime tegoeden van Al-Qaeda op te sporen? Het is toch ook mogelijk om belastingontduikers in Europa aan te pakken door het traceren van de cashflow? Waarom kan niemand ons dan uitleggen waar het geld blijft? We kunnen in ieder geval elke dag vaststellen dat nog geen fractie van de ontwikkelingshulp op de juiste plek terechtkomt. Het geld blijft op twee plaatsen steken: het land van herkomst en bij ‘de lokale bevolking’

“ In samenwerking met de lokale bevolking”

Alle fondsen die zijn ingezameld voor hulp aan de slachtoffers van de Tsunami in Azië worden door de ‘hulporganisaties’ besteed aan projecten in overleg met de lokale bevolking. Een mooi voorbeeld van de werkwijze van ‘slachtoffers’ en ‘hulporganisaties’ ziet men in een documentaire van de IKON over het dorp Lamdada in Atjeh, Indonesië. Na de verwoestende tsunami was bijna het gehele dorp weggevaagd. Alleen de zwaar beschadigde moskee stond nog, omdat dit het sterkste gebouw was. De leiding van het dorp rust op de schouders van het dorpshoofd. Dit dorpshoofd, een opvallend jonge man en overtuigd moslim heeft zichzelf na de tsunami en de dood van het vorige dorpshoofd naar voren geschoven als nieuwe leider van het verwoeste dorp. Dit dorpshoofd heeft via harde onderhandelingen precies de juiste ‘hulporganisaties’ benaderd. Eerder had het dorpshoofd de bouw van huizen als onderdak voor zijn bevolking verboden. Hij had zelf namelijk geen inspraak in de verdeling van het land. Met deze organisatie kon het dorpshoofd geen zaken doen. Om toch de aandacht van hulporganisaties te krijgen liet hij een deel van het dorp een tentenkamp bouwen naast een weg waar veel hulpverleners reden. Het duurde niet lang voor de volgende ‘hulporganisatie’ zich aandiende. Gelukkig gingen zij wel akkoord met de voorwaarden van het dorpshoofd. Hij werd verantwoordelijk voor de verdeling van water, voedsel, land en de nieuw te bouwen huizen. “In overleg met de lokale bevolking” word dit genoemd. Inmiddels zit het dorpshoofd er warmpjes bij. Hij heeft de zaken helemaal onder controle. Bijna een jaar na de tsunami staat er in ieder geval één compleet afgebouwd huis in Lamdada. Het huis van het dorpshoofd is af. Tenminste, hij wil er het liefst nog een aanbouw aan laten bouwen. “Dat heb ik allemaal van mijn eigen geld betaald” mompelt hij desgevraagd, terwijl hij de neuzen van zijn Armani-instappers inspecteert. Op de achtergrond zien we hoe één kamer van de villa van het dorpshoofd als voorraadkamer is ingericht. Tegen de muur liggen balen rijst en meel met de opschriften van het Rode Kruis, Unicef en andere nobele instellingen. Klaar om verkocht te worden aan ‘ de lokale bevolking’, de straatarme dorpelingen van Lamdada die nog steeds in het tentenkamp langs de weg wonen. Er worden wel nieuwe huizen gebouwd maar dat gaat nog niet zo snel. Er zijn maar weinig dorpelingen die de € 400 kunnen betalen om het eigen stukje grond terug te kopen van het dorpshoofd.

Ondertussen heeft het dorpshoofd zijn eigen lijstje met prioriteiten. Als eerste de aanbouw van zijn huis. Als tweede de renovatie van de moskee, zodat de dorpelingen hun ellende aan Allah vertellen en niet aan hem. En uiteraard komt er een nieuw buurtcentrum met een royaal kantoor voor het dorpshoofd. En een ruimte om de Koran te lezen. Over de toekomst maakt hij zich geen zorgen. Het tentenkamp verzekert hem van de broodnodige steun door ‘hulporganisaties’. De dorpelingen in het tentenkamp staan op een wachtlijst, gerangschikt door het dorpshoofd. Eerst de rijke families, alleenstaande moeders als laatst. Hij houdt niet van alleenstaande moeders. Uiteraard kan men tegen betaling een paar stappen stijgen op de wachtlijst. Mensen uit een ander dorp zijn niet welkom. Het dorpshoofd hanteert het principe “eigen volk eerst”. Maar dan op ‘lokaal niveau’. Voor de Scandinavische huisjes die langzaam verrijzen waar vroeger Lamdada stond, heeft het dorpshoofd ook al een mooie bestemming: prima vakantiehuisjes. De architect heeft de tekening voor het nieuw te bouwen visrestaurant al klaar.

En dit gebeurt er met het geld waar Nederlandse kinderen hun spaarpot voor hebben omgekeerd. De ruim € 200.000.000 die Nederlanders zo ruimhartig ter beschikking hebben gesteld, worden misbruikt voor systemen van corruptie en onderdrukking.Maar waarom laten we dat op deze manier gebeuren? Waarom sturen we geen mensen, laten we geen complete dorpen bouwen, dragen we geen zorg voor een eerlijke verdeling van de hulp? Het antwoord dat politiek en ‘hulporganisaties’ steevast klaar hebben, de redenering achter de term “in overleg met de lokale bevolking”? We mogen ons niet te veel met andermans zaken bemoeien. We mogen niet doen alsof we het beter weten dan de lokale bevolking. Dat zou arrogant zijn. Koloniaal. Dat is de officiële lezing. We moeten de “ lokale bevolking stimuleren om zelfstandig aan een betere toekomst te werken en niet van hulp afhankelijk te blijven”. De ware reden is dat het de overheid en de ‘hulporganisaties’ best goed uitkomt dat het papieren spoor ergens ophoudt. Wanneer men de hulp direct verleent en niets doorschuift naar ‘de lokale bevolking’ is elke Eurocent te verantwoorden. Wanneer men op papier kan aantonen wat er daadwerkelijk bij de slachtoffers terecht komt, moet men ook aangeven welk deel van het geld is opgegaan aan ‘overheadkosten’. En daar zit hem de kneep. Wanneer dit het geval zou zijn, zou geen enkele hulpverlener, dorpshoofd, corrupte ambtenaar of politicus zichzelf kunnen verrijken met ontwikkelingsgeld. Dan zou duidelijk worden dat het grootste deel van de 800 miljard Euro die we hebben ‘geïnvesteerd’ zijn verdwenen. Deze structurele en achteloze verdwijning van miljarden Euro’s heeft twee oorzaken: het wegsluizen van geld door corruptie en het wegsluizen van geld door ‘overheadkosten’.

De corruptie

Hulporganisatie X gaat een project starten in Afrika. Hiervoor wordt bedrijf A. ingeschakeld. Dit bedrijf legt contact met ‘de lokale bevolking’. Van de € 100.000 die beschikbaar is voor een “schoon water project” wordt € 5.000 besteed aan het slaan van een waterput. Nog eens € 5.000 wordt besteed aan PR; foto’s van de put en lachende kindertjes en een herinneringsplaquette naast de put, die aangeeft welke nobele organisatie verantwoordelijk is voor deze vooruitgang. Altijd handig voor de toekomst. Nog eens € 5.000 wordt betaald aan het dorpshoofd, zodat hij tegen elke journalist verteld wat een moeilijke, tijdrovende en vooral kostbare zaak het was om deze put te realiseren. En hoe blij ze zijn met ontwikkelingshulp uit het Westen. De overige € 85.000 worden direct naar een derde rekening gesluisd of geïnvesteerd in meer winstgevende Afrikaanse industrieën als olie, diamanten of wapens. Hierna wordt bedrijf A. voor de zekerheid opgeheven.

De overheadkosten

Volgens CBF, het keurmerk voor goede doelen is het in de hulpverlening reëel om een overheadpercentage van 25 % aan te houden. Dit betekent dat van de € 200.000.000 aan hulpfondsen voor slachtoffers van de tsunami er ongeveer € 50.000.000 is besteed aan ‘overheadkosten’. Dit zijn de kosten voor de salarissen, de auto’s, de kapitale panden, de lunches en diners, de vliegreisjes. Maar dit percentage geldt alleen voor ons voorbeeld van de tsunami. Dit geld is vrijwillig gedoneerd aan de Samenwerkende Hulporganisaties. Het percentage aan overhead dat in acht moet worden genomen voor de totale ontwikkelingshulp, de € 20.000.000.000 van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, dat percentage is onmogelijk te berekenen. Simpelweg omdat we geen inzage hebben in de besteding van al die miljarden. Het spook van corruptie ligt ook hier weer op de loer. Hoeveel miljoenen Euro’s aan ontwikkelingsgeld worden uitgegeven in den Haag aan bevriende projectbureaus? Hoeveel geld lekt er binnen de Nederlandse grenzen al weg voordat het via ingewikkelde constructies via Afrika en Azië uiteindelijk op een belastingvrije rekening eindigt op naam van een corrupte ambtenaar? Hierover kunnen we alleen maar speculeren. Wat vast staat is dat ontwikkelingshulp in de huidige vorm alleen nuttig is voor diegene die er schatrijk van worden. We kunnen vaststellen dat er met 800 miljard euro een schandalig slecht resultaat is bereikt. Ook kunnen we vaststellen dat de betrokkenen in hulpverleningsproces in ieder geval wel goede persoonlijke resultaten bereiken. Menig minister van Ontwikkelingssamenwerking kan na de kabinetsperiode het corrupte beleid voortzetten in een hoger orgaan zoals de Verenigde Naties of het Europees parlement. Het schandaal rond PvdA politicus Herfkens toont aan dat ambtenaren van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking vooral leren om goed voor zichzelf te zorgen. Uiteraard raak je gewend aan de ‘nodige’ luxe, wanneer je de wereld over reist om geld uit te delen aan corrupte en onderontwikkelde organen. Je wordt overal met open armen ontvangen wanneer je een zak met geld meebrengt. Er wordt echter vaak vergeten van wie dat geld is en voor wie het bestemd was.

Conclusie

Na jaren van torenhoge investeringen in ontwikkelingslanden zijn er nauwelijks resultaten zichtbaar. De miljarden aan steun zijn op geen enkele manier te verantwoorden; niet op papier maar ook niet in morele zin. Daar waar men bij donatie aan een ‘hulporganisatie’ zelf de keus maakt voor dit goede doel en de kans neemt dat een groot gedeelte van de gift niet goed terecht komt, wordt men door de eigen regering gedwongen om geld af te staan aan dure projecten die te weinig opleveren. Dezelfde regering legt geen enkele verantwoordelijkheid af tegenover haar eigen bevolking over de miljarden die door hardwerkende Nederlanders moeten worden ingeleverd. Daar waar in de begroting elke stuiver moet worden omgedraaid, gaan miljarden Euro’s aan belastinggeld op in rook.

Wellicht heeft er in de toekomst een politicus het lef om het hele bestaan van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking ter discussie te stellen. Om een motie in te dienen waarin ontwikkelingshulp alleen wordt uitgevoerd door de hulporganisaties die beschikken over een CBF-keurmerk. En dat de Nederlandse regering het belastinggeld besteed waar het verdiend wordt: hier in Nederland. De Nederlander moet zelf kunnen en mogen beslissen of en op welke schaal er een financiële bijdrage kan worden geleverd aan het ontwikkelen van andere landen. Nu er zoveel druk ligt op de Nederlandse belastingbetaler om nog meer bij te dragen aan de schatkist, is het schandalig dat er op deze schaal belastinggeld wordt verduisterd.

Het geven aan de armen moet een individuele keuze worden.
De Nederlandse regering laat, onder het mom van liefdadigheid, willens en wetens geld verdwijnen zonder daar verantwoording voor af te leggen.
Dat is het geld dat we moeten ophoesten met vliegtax, wegenbelasting, milieuheffing, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, parkeerbelasting enzovoorts, enzovoorts. Het is schandalig dat de regering op deze manier aan liefdadigheid doet , terwijl we in Nederland gebukt gaan onder lastenverzwaringen,bezuinigingen en loonmatiging. Laten we die 30 miljard Euro per jaar investeren in Nederland, zodat we weten dat het goed terechtkomt.
En iedereen die toch vertrouwen heeft in het huidige systeem van ontwikkelingshulp is dan vrij om zelf een bedrag over te maken aan het goede doel.
© 2008 - 2018 Reasonable, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
mijn kijk opWaarom heeft ontwikkelingshulp op dit moment weinig effect?Mensen in Nederland worden regelmatig gestimuleerd om mee te werken aan ontwikkelingshulp door middel van het doneren va…
Nederland biedt ontwikkelingshulp aan verschillende landennieuws uitgelichtNederland biedt ontwikkelingshulp aan verschillende landenNederland heeft vanaf 2014 de ontwikkelingshulp gewijzigd. De hoogte van het bedrag werd gewijzigd maar ook het aantal l…
Zwendelpraktijken van Bernard Madoffnieuws uitgelichtZwendelpraktijken van Bernard MadoffIn december 2008 is er een grootschalige zwendel in de openbaarheid gebracht in de Verenigde Staten. De heer Madoff heef…
Tsunami en aardbeving in Japan op 11 maart 2011nieuws uitgelichtTsunami en aardbeving in Japan op 11 maart 2011Rond het middaguur op vrijdag 11 maart 2011 stond Japan in rep en roer. Het noordoostelijke gedeelte van het land werd n…
Zonne-tsunami, tsunami op de zonZonne-tsunami, tsunami op de zonVolgens NASA bestaan Zonne-tsunami´s. Jaren geleden werden op de zon enorme golven van plasma door natuurkundigen waarge…
Bronnen en referenties
 • www.costofwar.com
 • www.tsunami.org

Reageer op het artikel "Zwendel met ontwikkelingshulp, miljarden Euro's 'vermist'"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Ewm Wijngaard, 21-11-2015 18:36 #22
Dat is zo lang al, deze corruptie ik had een buurjongen uit een andere straat in Amsterdam, die ging naar Australie EDWIN heette hij.
Na jaren kwam Edwin langs, met een slee van een auto en wat denk je hij was plotseling schatrijk.
Hij was bekeerd, eerst was hij als de duivel zo slecht en daarna, zo vroom als de heilige maagd Maria
Wij konden onze ogen niet geloven
En wat denk je, hij had een vrouw bij zich, waarmee hij getrouwd was, maar ze wist niet eens dat hij geen thee moest, en altijd koffie of Whisky dronk.
Ik begrijp nu, waar hij zijn geld vandaan had

Ellie Op de Kamp, 11-11-2015 21:08 #21
Wat een verhaal zeg, ik krijg er de rillingen van. Al jaren zeg ik tegen iedereen dat ik voor de arme landen niets meer doe en er niets meer aan geef omdat het toch overal aan de strijkstok blijft hangen. Ik heb een vriendin die me een gierigaard vindt om deze reden, ik heb er geen boodschap aan en zij mag van mij haar hele hebben en houden weggeven aan de arme mensen waar het echter nooit aan zal komen. Ik stem dan ook al jaren op Geert Wilders.

Pietje Pukkel, 21-05-2015 18:00 #20
Net stukje en ook de reacties hebben me geholpen om mijn debat met als stelling 'ontwikkelingshulp moet worden afgeschat'.
Kan er trouwens nog wat ophelderingen komen over die getallen, 4 of 30 miljard is namelijk een best groot verschil.

Pieter, 29-11-2014 15:50 #19
Wel ik ga akkoord met michel en ronald. Nino je reactie is echt wel lachwekkend en getuigd dat je een dom en naief persoon bent. Om te beginnen moet je niks geloven wat die psychopatische politiekers en wereldleiders zeggen want die willen alleen ons controleren en brainwashen en profiteren van onze harde werk en belastingen dus het is zeer logisch dat die egoïstische, psychopathische politiekers zoveel mogelijk voor zichzelf willen en minder voor arme mensen zoals nu bv de wereldleiders geven niks om Afrika + het geld van ontwikkelingshulp gaat allemaal naar de wereldleiders en rijke families. Ik zelf geef nooit geld uit aan ontwikkelingshulp hier zijn veel redenen voor de eerste is ik ben niet hypocriet en ik haat het om mij beter, goedhartiger of liever voor te doen dan ik ben ten tweede ik steun niet de psychopatische machthebbers die alleen aan zichzelf denken en iedereen en dus ook de afrikanen eigenlijk willen uitroeien en ten derde ik kan goed en slim met geld omgaan geef alleen geld uit wanneer ik iets echt nodig heb

Michel, 02-04-2014 03:19 #18
Nino, jij bent echt een onwetend, onrealistisch persoon. Als jij echt denkt dat dat geld goed besteed wordt snap ik niet waar jij met je hoofd zit! Er zijn duizenden andere voorbeelden van ons belastinggeld dat verkeerd besteed wordt! Ontwikkelingshulp is grappig genoeg nog maar een klein bedrag als je gaat kijken naar wat politici en grote internationals en rijke families over deze wereld verduisteren voor ons.

Ronald, 24-12-2013 22:27 #17
Beste Nino,

Als we in het potje ontwikkelingssamenwerking zouden snijden, is er geen enkele echt hulpbehoevende in Afrika die daar wat van merkt, want die krijgt nu ook helemaal niks van het geld (op een verdwaald waterputje na).
Het is helaas een feit dat een groot deel van de hulporganisaties opgericht zijn om met name de zakken te vullen van degene die deze stichtingen hebben opgericht, daarbij gebruik makend van de sentimenten van het domme klootjesvolk (waar ik jou ook toe reken omdat jij er kennelijk van overtuigd bent dat het ontwikkelingsgeld nuttig besteed wordt).

Ik heb uit betrouwbare bron (zelf iemand die een stichting heeft opgericht) kunnen vernemen dat het heel makkelijk is om van subsidiegeld (uit het potje van ontwikkelingssamenwerking) lekker een maand op vakantie te gaan in Afrika en daar een uurtje te besteden aan het uitdelen van een paar pennen aan de locale bevolking (vooral de foto's niet vergeten te maken natuurlijk). En zo zijn er nog wel een hoop stichtingen die op soortgelijke wijze te werk gaan.

Dus als je voorstander bent van het vullen van zakken van een stel schijnheilige op de sentimenten spelende criminelen, moet je vooral voorstander blijven van het besteden van zoveel mogelijk "ontwikkelingshulp" geld.

Je voorstel om iemand op te sluiten en de sleutel weg te gooien, zegt wat mij betreft genoeg over jouw karakter.

Nino, 23-12-2013 11:34 #16
Na dit schaamteloze bericht dat gebaseerd is op complete onzin, zou ik bijna wensen dat jij opgegroeid zou zijn in een ontwikkelingsland. Liever dat er 800 miljard (al vraag ik me ten zeerste af waar je dat bedrag vandaag tovert) geïnvesteerd wordt in ontwikkelingssamenwerking dan 10 euro in jouw haat zaaiende bericht! bah, jij hebt echt een plaat voor je kop!
Je schrijft een bericht dat nergens op gebaseerd is en je onderbouwt het nog niet eens met een enkel feitje. Wat zijn bijvoorbeeld je bronnen?!
Mensen als jij moeten opgesloten worden en de sleutel moet worden weggegooid en jouw volgelingen moeten samen op een onbewoond eiland worden gezet met elkaar.
Neem eerst de moeite om research te doen voor je iets als dit schrijft zielig hoopje ellende!

Ik begrijp dat we het hier in Nederland ook niet allemaal makkelijk hebben, maar dat is allemaal relatief. Ik vind het prachtig dat wij als natie, hoe wij er economisch ook voor staan, nog steeds de kracht hebben om mensen die het nog slechter hebben dan wij, te helpen zichzelf te helpen. Ik kies er bijvoorbeeld ook niet voor om belasting te betalen dat vervolgens geïnvesteerd wordt in defensie. Wat hebben wij bijvoorbeeld in hemelsnaam aan een leger?
Kortom, er zijn, mijns inziens andere zaken waar we eerder in moeten snijden voor we aan het potje ontwikkelingssamenwerking moeten komen!

Sandra, 15-12-2013 19:09 #15
Ik geef niks aan dit soort mensen meer. Laten we maar eerst eens aan ons eigen volk denken. Heb het echt gehad met Nederland misselijk word je ervan. Wij moeten opstaan, is toch te gek voor woorden. zelf actie voeren om geld te krijgen voor ziekenhuizen. Voor onderzoek enz. en naar andere landen wordt met ons geld gesmeten. Kabinet moet zich schamen.ja wij werken hard voor ons geld, maar graag houden in dit land.
S de rijk

Adriana, 08-11-2013 12:26 #14
Het is lang geleden dat ik het helemaal eens ben met diegene die dit stuk geschreven heeft, maar zo lang de Nederlanders blijven slapen blijft daar geld naar toe stromen. Men hoeft maar iets over zielige kinderen te horen en wij staan weer met onze portemonnee open. Ik vraag me af wanneer de Nederlanders wakker worden. Zolang wij blijven slapen worden we gepakt in onze portemonnee door de Nederlandse regering die horen ook wat we schenken aan doelen. Terwijl wij hier in ons land mensen hebben wonen die nog amper rond kunnen komen.

Sander Driessen, 27-10-2013 10:45 #13
Geachte Alex,
Staat u mij toe om (delen van) de tekst te gebruiken om de walgelijke praktijken inzake de ontwikkelingssamenwerking te doen stoppen? Dat men samenwerkt is duidelijk: Er wordt gegeven en (onder de tafel) wordt er weer geretourneerd. Vreemd dat hier altijd linkse lieden bij betrokken zijn, mensen met een groot hart en dito bankrekening.
Ik heb ook eens een stukje gelezen van Dambisa Moyo die dringend vraagt om te stoppen omdat je mensen daar lui en afhankelijk maakt.
Ik hoop spoedig van u te mogen vernemen, vooral omdat uw stukje alweer van enige tijd geleden is.

Jeanette Zwaan, 30-01-2013 19:03 #12
Op alles in dit land wordt er bezuinigd maar het smijten met geld naar al die foute regimes en al die figuren aan de zijlijn die het koste wat kost in stand willen houden omdat ze er zelf ook bij wel varen.
Harde beelden van oude mensen in Moldavie die zouden onmiddellijk geholpen moeten worden. Wat ik of wie dan ook zou sturen het komt er niet. En er wordt niets tegen gedaan. Schandalig

Sjoerd, 14-06-2012 16:58 #11
Na een hoop reacties te hebben gelezen, moet ook ik constateren dat het toch enigszins bedroevend is hoe sommige mensen in een droomwereld leven. Ik zou bijna mijn eigen bedrijf oprichten tbv ontwikkelingshulp, zodat ik niet meer hoef te werken maar wel lekker veel geld heb. Uiteraard doe ik dat niet want ik werk liever hard, dan dat ik over de rug van de armen op deze wereld mooie reizen kan maken, in een mooie wagen kan rijden en zo nog meer.

Theo heeft hier totaal geen moeite mee lijkt het, en zoals meerdere reageerders aangeven, zijn kennis van de Nederlandse taal is ernstig belabberd.
Moet dit nou een zogenaamd hoogopgeleid persoon zijn, of gewoon een sluwe vos die zich op de één of andere manier omhoog gepraat heeft? Want schrijvend zal dat zeker niet zijn gebeurd.
Ikzelf heb "maar" een vmbo en erna een MBO-3 opleiding afgerond, en ben uiteindelijk maar een programmeur in een machinefabriek geworden.
Maar mijn Nederlands is beduidend beter…
Theo, ik raad je aan eens je eigen tekst terug te lezen alvorens je op "verzend" drukt!

Inhoudelijk wil ik verder niet echt reageren, ik sluit me aan bij de reacties van o.a. Alex.
Ik ben tegen ontwikkelingshulp in de vorm van geld, liever eerst de problemen in Nederland eens écht oplossen. Dan kunnen de belastingen omlaag en de ziekteverzekeringpremies omlaag.
En kunnen oude mensen meer genieten van hun schrale pensioentje…

Mvg,
Sjoerd (overigens zelf pas 31 jaren jong)

Schreurs, 20-03-2012 17:04 #10
Geachte Dames/Heren
Na een jaar van ongewild dood lopen op een muur van onbeschreven regels en eisen bij de diverse Nederlandse "hulporganisaties"moet ik constateren :
Het boven vernoemde artikel is niet helemaal compleet.
De bestaande Nederlandse organisaties worden veel bevolkt door mensen
van die derde wereld landen.
Mijn ervaring is dan ook dat b.v. iemand uit Ethiopie de regels aanpast voor een aanvraag van een stichting van R.D.Congo ( dit is werkelijkheid)
Als U van alle organiesaties het personeelsbestand opteld, dat zijn er ettelijke duizenden
waarvan bij elke organisatie een goed verdiend directeur met staf op de loonlijst staat,
Dan zien wij dat het meeste geld in eigen Nederlandse zakken verdwijnt, alvorens men
hulp verleend aan landen waar het geld voor bestemd is.
Op de geld stroom van de regering naar de "hulporganisaties"moet de eerste controle komen en openheid van zaken worden gegeven.
Om in R.D.Congo een gevangenis te bouwen met Nederlandse steun is onbeschrijfelijk schrijnend, er heerst een groot voedsel tekort onder de bevolking.
Dat geld had hier beter voor uitgegeven worden.

Rationalis (infoteur), 30-04-2008 19:33 #9
Lees ook het boek 'Hoe goed is het goede doel' van Thierry Debels over de toestand in België.

Alex (infoteur), 26-03-2008 14:11 #8
Heer Kiewiet,

Uw jaarrekening verkregen via uw website:
Toelichting Inkomsten 2006:
RK kerk collecte kerst en pasen 4.080
Sponsors en schenkingen 24.872
Wilde Ganzen 3.595
Subsidie Gemeente Ameland 1.750
Rente 1.093

Toelichting Uitgaven 2006:
India projecten 5.000
Kenia projecten 22.550
Nepal projecten 7.500
Bankkosten 340

Voíla, de jaarrekening van de overheid: Project buitenland € 20.000.000.000,00
Heer Kiewiet, u mag uw overzicht toch niet als verantwoording bestempelen?
U geeft per project een bedrag aan investeringen aan, zonder verantwoording af te leggen. Zonder bewijs, zonder specificatie zelfs.

Op deze wijze uw gelden verantwoorden, is derhalve gemakkelijk. Kunt u de door u genoemde bedragen specificeren?

Uw website staat overigens ook vol met spelfouten. Wellicht heeft één van uw vrijwilligers wel de school afgemaakt en kan hij of zij zorgdragen voor een correcte spelling?

Het is helder dat het besturen van een ontwikkelingsorganisatie gemakkelijk is, doordat geen verantwoording dient te worden afgelegd en u de financiën naar eigen inzicht kunt besteden.

Wat is de hoogte van uw salaris uit de ontwikkelingsorganisatie?

Alex (infoteur), 26-03-2008 13:48 #7
Geachte heer Kiewiet,

Met verbazing heb ik uw reactie (in zeer slecht Nederlands geschreven) gelezen en de inhoud geanalyseerd. U geeft aan van mening te zijn, als geen ander te weten op welke wijze het geven van ontwikkelingshulp in de afgelopen decennia tot op heden is verlopen. De inhoud van uw reactie geeft echter duidelijk aan, dat u slechts de algemene perceptie wenst te verdedigen, zodat uw persoonlijke projectjes op vele euro's kunnen blijven rekenen van nietsvermoedende naïeve Nederlanders.

N.B. u geeft aan dat de schrijver van dit artikel een talent heeft voor schrijven, maar minder goed is in rekenen. Helaas moeten we constateren, dat u de Nederlandse taal zeer slecht beheerst. Ook lijkt u niet in staat correct te rekenen. Als u een vertegenwoordiging bent van de gemiddelde ontwikkelingsorganisatie, ben ik u dankbaar voor het versterken van de inhoud van dit artikel. U geeft helder en concreet aan, dat het opzetten van een ontwikkelingsorganisatie ook voor een analfabeet mogelijk is en het incasseren van vele euro's een kinderlijk spel moet zijn. U bent er niet in geslaagd met uw reactie het vertrouwen te wekken, dat uw organisatie in staat is correct te analyseren om vervolgens een correct investeringsplan op te zetten, zodat daadwerkelijk feitelijke en correcte ontwikkelingshulp kan worden geboden.

Uw perceptie en houding ten opzichte van de verdeling van ontwikkelingsfinanciën stuit mij zeer tegen de borst:
"Als een dropshoord meer werk doet en verantwoording heeft, mag die geust extra beloond worden en daarmee een wat groter huis bouwen. Als de andere bewoners dat maar ook krijgen, als die hun huis in de tsunami verloren zijn."
Zoals in het artikel vermeld (heeft u goed gelezen) krijgen andere bewoners géén huis. Indien u van mening bent dat ontwikkelingshulp ongelijk verdeeld mag worden onder de bevolking, is er iets ernstig mis met uw houding. Indien u van mening bent, dat ontwikkelingshulp mag bijdragen aan het aan de macht helpen van een gebieds-dictator, is er iets ernstig mis met uw perceptie. Zijn villa (!) is snel gebouwd en er wordt gewerkt aan het uitbouwen van zijn villa, terwijl slachtoffers van de Tsunami die alles zijn kwijtgeraakt, met geluk een tentje hebben, maar meestal buiten moeten leven. Zijn villa ligt vol met voedsel en middelen van hulporganisaties, terwijl slachtoffers van de Tsunami geen water en voedsel genoeg hebben. Dit dorpshoofd is géén slachtoffer van de Tsunami. Hij is de grote winnaar na de Tsunami. Voor de Tsunami was hij geen dorpshoofd. Het dorpshoofd is omgekomen. Hij is met hulp van organisaties als de uwe, aan de macht gekomen en maakt ernstig misbruik van die positie. De nieuwe villa's die gebouwd worden, zijn niet voor de slachtoffers. Het dorpshoofd zei trots: "Dat worden vakantie-villa's voor de toeristen". Verder vertelde hij trots dat eerst een groot centrum zal worden gebouwd, waar hij zijn hoofdkantoor zal vestigen. Ook zal er een ruimte komen om te bidden. Het dorpshoofd besteed de ontwikkelingsfinanciën aan zijn persoonlijke belangen en toekomst. De échte slachtoffers van de Tsunami ontvangen niets, net voldoende om niet dood te gaan, maar krijgen geen woning. Ook wordt er ernstig gehandeld naar de stelling: "EIGEN VOLK EERST"
Wij als Nederlanders mogen die uitspraak niet eens denken als het aan mensen zoals u ligt, doch u steunt met uw organisatie juist die stelling. Het dorpshoofd heeft duidelijk gesteld dat slachtoffers van de Tsunami van een dorp verderop níet welkom zijn. "We hebben genoeg te doen voor het volk van ons eigen dorp, die man van verderop die ook alles is kwijtgeraakt, is hier niet welkom. We hebben hem weggejaagd."
De betreffende man van het dorp verderop, wordt nog aangesproken door de journalist. "Ik ben mijn vrouw en kinderen kwijt en het hele dorp is weg. Er bestaat niets meer. Ik heb enkele dagen gelopen om hier hulp te vragen. Dit dorpshoofd heeft ontwikkelingshulp, ik heb niets. Maar ik ben niet geboren in dit dorp, dus ik ben geen eigen volk. Ik moet direct het gebied verlaten. Ze kunnen en willen mij niet helpen".
EIGEN VOLK EERST?
Uw perceptie inzake het dorpshoofd en zijn wijze van zichzelf verrijken, is derhalve ernstig onacceptabel. Uw opmerking inzake de schrijver van dit artikel met dezelfde bewoording, is derhalve tevens onacceptabel. Alleen in Nederland mag men geen prioriteit stellen voor het eigen volk. Alleen in Nederland moet men bij voorkeur alle euro's inleveren en zichzelf achterstellen. Dat is uitermate onacceptabel.

U geeft verder aan zelf een ontwikkelingshulporganisatie te besturen.
Wat is uw maandelijkse salaris netto, dat u verdient uit deze organisatie door het geven van ontwikkelingshulp?

U geeft aan dat Nederanders het niet zo slecht hebben: "Poe, en wat gaat 't slecht in NL, 1000 euro verdienen als bijstandsuitkering." Dit betreft een schandalige onacceptabele opmerking. Allereerst is de gemiddelde bijstandsuitkering in Nederland slechts? 800,00. Uw cijfermatigheid is derhalve niet correct. Maar om u tegemoet te komen: met de huur- en zorgtoeslag, kan men met een bijstandsuitkering bijna? 1000,00 'verdienen', zoals u aangeeft.
Bent u daadwerkelijk van mening, dat een huishouden in Nederland kan leven van? 1000,00? Bent u daadwerkelijk van mening dat men bewust kiest voor een bijstanduitkering en men gelukkig moet zijn met het 'verdienen' van duizend euro's per maand? Bent u op de hoogte van de kosten en lasten in Nederland? Of denkt u dat een Nederlander ook voor 2 euro voor de hele maand boodschappen kan doen, zoals in ontwikkelingslanden?
Om u enige inzicht te bieden:
De gemiddelde huur van een woning in Nederland is? 475,00 per maand (behalve in 'lage lonen' gebieden)
De gemiddelde gas, water en licht nota is? 200,00 per maand per huishouden
De gemiddelde zorgpremie nota is? 200,00 per maand per huishouden
De gemiddelde verzekeringspremie is? 50,00 per maand per huishouden
De gemiddelde nota voor telefoon/tv/internet is? 19,95 per maand per huishouden (onmisbaar anno 2008)
Even voor u opgeteld: gemiddelde maandelijkse lasten per huishouden:? 944,95
Daarbij is nog geen rekening gehouden met belastingen, boodschappen, kleding, openbaar vervoer en basisbehoeften.
Uw opmerking: "Poe, en wat gaat 't slecht in NL, 1000 euro verdienen als bijstandsuitkering."
Is derhalve onacceptabel. U lijkt geen inzicht te hebben in de kosten van het bestaan in Nederland. Met een maandelijkse duizend euro naar een ontwikkelingsland vertrekken, zou men een rijk mens laten voelen. In Nederland leeft men in armoede met een inkomen van? 1000,00. U lijkt geen verstand van realistische zaken te hebben.

Verder heeft u dusdanig veel onzinnige en slecht beargumenteerde opmerkingen geplaatst, dat ik heb besloten het hierbij te laten. Het zou me te veel tijd en energie kosten om op al die onzin te reageren.

Armoede levert voor velen miljoenen tot miljarden op. Derhalve zal armoede altijd blijven bestaan. Net als de wapenlevering voor oorlogsgebieden. Zonder oorlog, geen winst. Derhalve zal er altijd oorlog gezocht en gevonden worden. Net als armoede nimmer zal worden bestreden dankzij financieel belang.

Wat zou u doen als ontwikkelingshulp niet meer nodig was? Wat zou uw maandelijkse inkomen dan nog zijn heer Kiewiet?

Ontwikkelingshulp is zwendel op grote schaal. Ontwikkelingshulp is rijk worden van de armen. Middeleeuws en onacceptabel. U werkt daar vrijwillig aan mee. Ik word verplícht door mijn overheid om mijn geld in te leveren voor grootschalige zwendelpraktijken. Wederom onacceptabel.

Wel ben ik u dankbaar voor het onderstrepen van de malafide praktijken inzake ontwikkelingshulp en financiën. Indien u in staat bent een ontwikkelingsorganisatie te runnen, is iedereen in staat veel geld te verdienen aan slachtoffers van armoede.

Met vriendelijke groeten,
Alex

Reasonable (infoteur), 26-03-2008 13:31 #6
Op een ander forum, het prikbord van de Nepal-startpagina, is mijn artikel volledig geplaatst door 'Krishna'.
Ook op dit forum wist Theo te melden, dat ik er helemaal naast zit voor wat betreft de genoemde cijfers.Op dit forum maakt Theo ook reclame voor zijn eigen 'project'. Volgens Theo "rammelt het verhaal aan alle kanten" en "is de auteur welbewust anoniem".
'Nestor-F' reageerde met het volgende:
citaat:
"Dit rammelt NIET Theo, dit is een juiste benadering van "ontwikkelingshulp". Gelukkig kan ik deze materie wat juister beoordelen doordat een aantal kennissen vrij hoog in deze overheidsorganisatie zitten. Wat in prive gesprekken met deze mensen blijkt heeft Krishna, dan wel de auteur VOLKOMEN gelijk. Stop die geld verkwisting!"

Reasonable (infoteur), 26-03-2008 13:05 #5
Beste Theo,
Eindelijk een reactie van iemand die deel uit maakt van het corrupte systeem van ontwikkelingssamenwerking!
Bedankt voor je compliment over mijn beheersing van de Nederlandse taal.
Uiteraard verwacht ik geen andere reactie van een persoon die zijn brood verdient met het collecteren voor 'projectjes'.
Natuurlijk heb JIJ het niet slecht in Nederland, zolang JOUW bijstandsuitkering wordt aangevuld met geld uit je eigen 'overhead-potje'.

"Kleine organisaties doen het soms veel beter en besteden mider dan 1% in Nederland.
Vol trots mag ik mijn eigen organidatie daar ook onder rangschikkken.
Het nieuwe jaarverslag en jaarekenig komen binnenkort op de site."

Minder dan 1 % overhead? Laat me niet lachen! Welke accountant zet zijn handtekening onder jouw jaarrekening? Een vrijwilliger? Of ben je zelf 'handig met cijfers'?

"In Roemenië is het leed straks geleden, gaat Polen achterna, is EU nu."
Dus daarom komen de Polen massaal naar Nederland? Dus daarom worden Nederlanders het slachtoffer van Roemeense bendes? Omdat ze lid zijn van de E.U. en daarom per definitie geen armoede meer kennen? Net als we in Nederland geen armoede kennen?
Theo, je moet je hoofd laten nakijken!
Natuurlijk blijven de mensen die geld en status verwerven met 'ontwikkelingshulp' dit systeem verdedigen. Mensen zoals jij handhaven de armoede in ontwikkelingslanden.
Theo heeft nogal moeite met de Nederlandse taal, maar strooit wel met interessante, luxe termen als "ownership", "grassroot-level" en "macro-begrotingssteun". Dat zij natuurlijk de termen waarmee het geld wordt verdiend.
"Als een dropshoord meer werk doet en verantwoording heeft, mag die geust extra beloond worden en daarmee een wat groter huis bouwen. Als de andere bewoners dat maar ook krijgen, als die hun huis in de tsunami verloren zijn.
Het beste is alle hulp te geven in ruil voor arbeid."
Interessante mening, Theo… hoeveel eigen jij jezelf toe voor je moeite en extra inspanningen?

"Vind eerst een capabel en betrouwbaar persoon, en draai eerst proef. Daarna ga je verder, totad je ziet dat he werkt."
Hoe weten we dat jij betrouwbaar en capabel bent Theo? Je kunt nog geen inhoudelijke reactie geven in correct Nederlands, maar je kunt wel heel goed… geld verdelen?… leiding geven?… of kun je alleen maar links lullen en rechts vullen|?
"Onzin, in het slechtste geval komt dat voor, maar vaak wordt de 50% wel gehaald."
Versus:
"Minimaal 50% komt niet waarvoor het bedoeld is, maar gemiddeld zal dit perdentage rond de 75% liggen wat niet goed besteed is, hetzijn terug gaat naar het rijke westen, hetzij in verkeerde handen komt."
Versus:
"Het geld enerzijds terug naar NL voor de consutants en overhead, ja, andezijds komt het niet bij de lokale bevolking, was dat maar zo!
Het blijft bij de corrupte regimes, en bedrijven in de grote steden, hooguit 1% komt bij de lokale bevolking."

En Theo zegt dat IK cijfers uit mijn duim zuig!
Ben heel benieuwd naar je jaarrekening…Theo vergelijkt mijn uitspraken met die van de heer Wilders…
Wederom bedankt voor het compliment.

Eigen volk eerst.
Eerst Nederland armoede vrij.


Zijn er geen kwetsbare groepen in Nederland, die jouw financiële steun verdienen?

Helaas…

Volgens Theo leven we hier in het paradijs, volgens Theo bestaat armoede niet in Nederland…

"Poe, en wat gaat 't slecht in NL, 1000 euro verdienen als bijstandsuitkering."
Op deze onzinnige opmerking laat ik graag andere InfoNu lezers reageren.
Bent u het hiermee eens? Of juist oneens?
Reageer op Theo.

Theo moet voor de overheid gaan werken.
Of doe je dat al, Theo?


En aan dit soort figuren hebben we, volgens Theo zelf, de laatse jaren 80 MILJARD Euro gegeven.
In de naïeve hoop dat Theo en zijn vrienden het goed zouden besteden.

Vergis je niet, Theo, ik weet precies waar de klepel hangt.
Toch wil ik je bedanken voor het toelichten van het standpunt van een zogenaamde 'ontwikkelingswerker'.
Jouw reactie geeft precies aan waarom Nederland niet langer moet investeren in projecten van figuren zoals jij.

Theo Kiewiet, 25-03-2008 23:56 #4
> Zwendel met ontwikkelingshulp, miljarden Euro's 'vermist'
> Infoteur: Reasonable
>
>
> Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is
> ontwikkelingshulp één van de grootste prioriteiten geweest
> van de kabinetten in Nederland. onder druk van de linkse
> partijen en gesteund door de Christelijke minderheid maken we
> jaarlijks circa 30 miljard Euro vrij voor ontwikkelingshulp.
> Na bijna drie decennia structurele ontwikkelingshulp en een
> Nederlandse bijdrage van ongeveer 800 miljard Euro kunnen we
> een trieste tussenbalans opmaken.
>
Nederland geeft anno 2007 ±4 miljard euro ontwikkelingshulp of wat ervoor moet doorgaan.
De 30 miljard is onjuist, ook wat de gehele Nederlandse en buitenlandse goede doelen sector aangaat, dat is ±60 miljard, dat zijn zg opereationele uitgaven.

>
> Welke resultaten zien we?
> Na jarenlang astronomisch grote bedragen te hebben
> vrijgemaakt voor de minder ontwikkelde landen op deze wereld
> zien we weinig verbetering in de leefomstandigheden van de
> inwoners van de armste landen ter wereld.

Die astronomische bedargen zijn er wel maar dan internationaal en over 60 jaar bijvoorbeeld voor heel Afrika 230 miljard. dat is nogal een verschil!
Maar inderdaad, de armoede is gebleven. de laatste jaren is er wel vooruitgang in Afrika ook. Maar vooral in Azië gaat het ecomomsch voor de wind maar dit heeft h niet met ontwikkelingssamenwerking te maken.

> Dagelijks worden we
> door particuliere?hulporganisaties? opgeroepen om, naast het
> kapitale bedrag van 30 miljard Euro dat de regering namens
> ons beschikbaar stelt, ook diep in de persoonlijke buidel te
> tasten om het leed van mens in de ontwikkelinglanden
> te verlichten.

De gift voor particuliere hulporganisaties is volledig vrijwillig, niks mis mee.
Wel opletten hoe effectief ze zijn vaak is 50% voor werving, personeel, verwarming, pandhuur/hypotheek, directie en overhead.
Kleine organisaties doen het soms veel beter en besteden mider dan 1% in Nederland.
Vol trots mag ik mijn eigen organidatie daar ook onder rangschikkken.
Het nieuwe jaarverslag en jaarekenig komen binnenkort op de site.

>
> Wellicht ook wanneer u meespeelt in een loterij, gaat een
> aanzienlijk deel van uw geld naar?projecten in
> ontwikkelingslanden?. Behalve als u meespeelt in de
> Staatsloterij. Dan gaat uw geld uiteraard rechtstreeks naar
> de Staat.

Postcodeloterij, 50% gaat naar het goede doel, endarvan weer veel overhead, etc.
Dus een superstrijstok!
>
> In totaal heeft Nederland de afgelopen 25 jaar meer dan 800
> miljard Euro geïnvesteerd in ontwikkelingslanden. Om die
> schaal van grootte te illustreren, voor dit bedrag kan men:
>
Was het maar zo! Nu 4 miljard per jaar, dus in 25 jaar niet meer dan ±80 miljard.

>
> De totale verliezen ten gevolge van de kredietcrisis
> wereldwijd twee maal vergoeden
> 200 keer de Noord-Zuid lijn in Amsterdam aanleggen. Hiermee
> creëer je een directe ondergrondse verbinding tussen
> Amsterdam Noord en Kaapstad
> De Nederlandse deelname aan de operatie in Afghanistan met
> duizend jaar verlengen tot het najaar van 2108
> De totale Amerikaanse kosten voor de verovering en bezetting
> van Irak twee maal vergoeden
> De pensioenen van alle Nederlanders vertienvoudigen
> De ziektekosten betalen van alle Nederlanders tot in het jaar
> 2052
> Een huis van? 250.000 laten bouwen voor 3,2 miljoen
> Nederlanders
> De studiekosten betalen voor 40 miljoen Nederlandse
> studenten. Gratis universitaire opleidingen tot 2035.
> 80 miljoen waterputten slaan
> 160 miljoen huizen in ontwikkelingslanden bouwen
> 1 miljard armen een microkrediet verstrekken van? 800
> 5 miljoen scholen bouwen
> Voor ieder mens op aarde een paar schoenen kopen

dit listje kunnen we dus alles 10 x minder maken, alles is dus overdreven.
>
> Wanneer we het op deze manier beschouwen, had er van
> ontwikkelingslanden allang geen sprake meer moeten zijn.

Deze conclusie ben ik het wel mee eens, als ontwikkelingssamenweking echt oprecht en effectief was toegepast dan waren de millenniumdoelen gehaald.

> Alleen de Nederlandse bijdrage was al voldoende geweest om
> van geheel Afrika een ontwikkeld en welvarend continent te
> maken.

Nee, onmogelijk, dat is weer lariekoek.

Helaas zien we dagelijks dat al dat geld niet helemaal
> goed terecht is gekomen. Sterker nog, er lijkt niets van ons
> geld besteed te zijn aan hen die we in gedachten hadden toen
> we de geest van de ontwikkelingshulp uit de fles lieten.
>

Minimaal 50% komt niet waarvoor het bedoeld is, maar gemiddeld zal dit perdentage rond de 75% liggen wat niet goed besteed is, hetzijn terug gaat naar het rijke westen, hetzij in verkeerde handen komt.

> Afrikanen hebben nog steeds te veel wapens en te weinig water
> en brood. Stromend schoon water is voor weinigen weggelegd.

Teveel wapens, ja via Roterdam verscheept, schadalig. NL doet gretig mee daaraan te verdienen. Oorlgsfregatten naar Indonesië.
Brood eten veel Afrikanen nooit, maïs bonenen rijst wel.
Waterputten komen er steeds meer, maar dit onderdeel is schomelijk verwaarloosd, dramatisch slecht geschoord door de hele sector.
Dat is OS zeker kwalijk te nemen, VN ook en de Werledbank, IMF, EU en VS.
Allemaal medeplichtig aan deze achterstand en ze hebben het nu zo nodig om zelf te kunnen iirigeren wan t de wereldevoedselvoorraden raken op.

> De straatkinderen van Roemenië hebben nog steeds honger. De
> arme vissers in Sri-Lanka hebben nog steeds geen degelijke
> huizen en schepen. En toch beweren we miljarden te investeren
> in ontwikkelingslanden. Waar blijven die miljarden? Welke
> resultaten zien we?

In Roemenië is het leed straks geleden, gaat Polen achterna, is EU nu.
Op Sri Lanka is een overschot aan visserdboten door overmatige hulp.
De 200 miljoen tsunamihulp van NL zijn bijna helemaal geïnveteeerd, vooral in Aceh. Prima werk, het duurt lang, maar het was daar zo verschikkleijk, zoiets, kan niet sneller.

>l
> De Tsunami zwendel
> Om de werkwijze van hulporganisaties te doorgronden beginnen
> we met een voorbeeld; de Tsunami in Azië van 2004. Helaas
> gaat de vergelijking met ontwikkelingshulp niet helemaal op:
> De financiële bijdragen van Nederland waren voor het grootste
> deel afkomstig uit één bron, de Samenwerkende
> hulporganisaties. ontwikkelingshulp komt uit vele bronnen,
> direct uit de pot van het ministerie van
> ontwikkelingssamenwerking( jaarlijks 20 miljard Euro), giften
> van particulieren en bijdragen van een arsenaal aan
>?hulporganisaties?. Daar waar het lastig was de cashflow te
> controleren na de tsunami, is die cashflow van het totale
> bedrag aan ontwikkelingshulp nagenoeg onmogelijk in kaart te
> brengen. Zelfs de Algemene Rekenkamer, de kascontrole van
> onze regering, ging akkoord met de jaarrekening van 2006,
> ondanks dat een bedrag van 5 miljard euro op de post van
> ontwikkelingshulp niet op papier kon worden verantwoord.

In 2007 is het laaste deel van het Tsunamigeld geïnveteerd, sneller kon niet.
Maar wie wil er nu nog een bestedingsverslag nalezen, daar zijn we gewoon te lui voor.

> Zo
> gaat dat nu eenmaal. Het zijn niet voor niets
>?ontwikkelingslanden?. Het hoogste orgaan voor financiële
> controle van staatuitgaven heeft zich neergelegd bij het
> feit, dat geld bestemd voor ontwikkelingshulp gewoon in rook
> opgaat zonder het afleggen van enige verantwoordelijkheid
> tegenover het Nederlandse volk.
>

Blablabla, als dit nog over de Tsunami gaat ik krijg er even geen hoogte van.
In werkelijkheid wordt alles wel verantwoord, maar wat voor de cijfers staat klopt vaak niet. Dat is juist.

> Maar waarom is het in deze tijd van gevorderde technologie en
> opsporingsmethodes zo moeilijk om in kaart te brengen waar al
> het geld blijft? Het is toch ook mogelijk om de geheime
> tegoeden van Al-Qaeda op te sporen? Het is toch ook mogelijk
> om belastingontduikers in Europa aan te pakken door het
> traceren van de cashflow? Waarom kan niemand ons dan
> uitleggen waar het geld blijft?

Wat de NL-se Tsunami gelden betreft is het laatste geld vorig jaar bijna besteed.
daar komen de jaarverslagn nog van.

> We kunnen in ieder geval elke
> dag vaststellen dat nog geen fractie van de ontwikkelingshulp
> op de juiste plek terechtkomt.

Onzin, in het slechtste geval komt dat voor, maar vaak wordt de 50% wel gehaald.
Wat de macrobegrotingsteun betreft en de schuldenverlichting, de armen hebben er niets aan.

> Het geld blijft op twee
> plaatsen steken: het land van herkomst en bij?de lokale
> bevolking?
>
Het geld enerzijds terug naar NL voor de consutants en overhead, ja, andezijds komt het niet bij de lokale bevolking, was dat maar zo!
Het blijft bij de corrupte regimes, en bedrijven in de grote steden, hooguit 1% komt bij de lokale bevolking.

>? In samenwerking met de lokale bevolking?
> Alle fondsen die zijn ingezameld voor hulp aan de
> slachtoffers van de Tsunami in Azië worden door de
>?hulporganisaties? besteed aan projecten in overleg met de
> lokale bevolking.

Met een beetje proffesionaliteit lukt dat prima, maar er wordt ook wat afgeklungend. Ook onder kleine organisaties, helaas.

Een mooi voorbeeld van de werkwijze van
>?slachtoffers? en?hulporganisaties? ziet men in een
> documentaire van de IKON over het dorp Lamdada in Atjeh,
> Indonesië. Na de verwoestende tsunami was bijna het gehele
> dorp weggevaagd. Alleen de zwaar beschadigde moskee stond
> nog, omdat dit het sterkste gebouw was. De leiding van het
> dorp rust op de schouders van het dorpshoofd. Dit dorpshoofd,
> een opvallend jonge man en overtuigd moslim heeft zichzelf na
> de tsunami en de dood van het vorige dorpshoofd naar voren
> geschoven als nieuwe leider van het verwoeste dorp. Dit
> dorpshoofd heeft via harde onderhandelingen precies de juiste
>?hulporganisaties? benaderd. Eerder had het dorpshoofd de
> bouw van huizen als onderdak voor zijn bevolking verboden.
> Hij had zelf namelijk geen inspraak in de verdeling van het
> land. Met deze organisatie kon het dorpshoofd geen zaken
> doen. Om toch de aandacht van hulporganisaties te krijgen
> liet hij een deel van het dorp een tentenkamp bouwen naast
> een weg waar veel hulpverleners reden. Het duurde niet lang
> voor de volgende?hulporganisatie? zich aandiende. Gelukkig
> gingen zij wel akkoord met de voorwaarden van het dorpshoofd.
> Hij werd verantwoordelijk voor de verdeling van water,
> voedsel, land en de nieuw te bouwen huizen.?In overleg met
> de lokale bevolking? word dit genoemd. Inmiddels zit het
> dorpshoofd er warmpjes bij. Hij heeft de zaken helemaal onder
> controle. Bijna een jaar na de tsunami staat er in ieder
> geval één compleet afgebouwd huis in Lamdada. Het huis van
> het dorpshoofd is af. Tenminste, hij wil er het liefst nog
> een aanbouw aan laten bouwen.?Dat heb ik allemaal van mijn
> eigen geld betaald? mompelt hij desgevraagd, terwijl hij de
> neuzen van zijn Armani-instappers inspecteert. Op de
> achtergrond zien we hoe één kamer van de villa van het
> dorpshoofd als voorraadkamer is ingericht. Tegen de muur
> liggen balen rijst en meel met de opschriften van het Rode
> Kruis, Unicef en andere nobele instellingen. Klaar om
> verkocht te worden aan? de lokale bevolking?, de straatarme
> dorpelingen van Lamdada die nog steeds in het tentenkamp
> langs de weg wonen. Er worden wel nieuwe huizen gebouwd maar
> dat gaat nog niet zo snel. Er zijn maar weinig dorpelingen
> die de? 400 kunnen betalen om het eigen stukje grond terug
> te kopen van het dorpshoofd.
>
> ondertussen heeft het dorpshoofd zijn eigen lijstje met
> prioriteiten. Als eerste de aanbouw van zijn huis. Als tweede
> de renovatie van de moskee, zodat de dorpelingen hun ellende
> aan Allah vertellen en niet aan hem. En uiteraard komt er een
> nieuw buurtcentrum met een royaal kantoor voor het
> dorpshoofd. En een ruimte om de Koran te lezen. Over de
> toekomst maakt hij zich geen zorgen. Het tentenkamp verzekert
> hem van de broodnodige steun door?hulporganisaties?. De
> dorpelingen in het tentenkamp staan op een wachtlijst,
> gerangschikt door het dorpshoofd. Eerst de rijke families,
> alleenstaande moeders als laatst. Hij houdt niet van
> alleenstaande moeders. Uiteraard kan men tegen betaling een
> paar stappen stijgen op de wachtlijst. Mensen uit een ander
> dorp zijn niet welkom. Het dorpshoofd hanteert het principe
>?eigen volk eerst?. Maar dan op?lokaal niveau?. Voor de
> Scandinavische huisjes die langzaam verrijzen waar vroeger
> Lamdada stond, heeft het dorpshoofd ook al een mooie
> bestemming: prima vakantiehuisjes. De architect heeft de
> tekening voor het nieuw te bouwen visrestaurant al klaar.
>
er is in het begin veel misgegaan, allerlei organisaties gingen er helpen, en ze maakten zovele fouten. Maar ga nu eens in Aceh, kijken, het schiet mooi op!
Ook op Sri Lanka, maar daar is de oorlog met de Tamils weer uitgebroken.

> En dit gebeurt er met het geld waar Nederlandse kinderen hun
> spaarpot voor hebben omgekeerd. De ruim? 200.000.000 die
> Nederlanders zo ruimhartig ter beschikking hebben gesteld,
> worden misbruikt voor systemen van corruptie en
> onderdrukking.

Bedrijven en OS hebben procentueel meer bijgedragen, maar de spaarpotjes gingen er soms ook in als de kinderen dat zelf wilden. Jong geleerd oud gedaan. Maar ga dan wel checken waarnaa je geeft!


> Maar waarom laten we dat op deze manier
> gebeuren? Waarom sturen we geen mensen, laten we geen
> complete dorpen bouwen, dragen we geen zorg voor een eerlijke
> verdeling van de hulp?

dat gebeurt op veel plaatsen al. Maar er wordt nog steeds teveel in NL verdiend met armoede, daar zit 'm de kneep.

> Het antwoord dat politiek en
>?hulporganisaties? steevast klaar hebben, de redenering
> achter de term?in overleg met de lokale bevolking? We mogen
> ons niet te veel met andermans zaken bemoeien.

Beste schrijver, je snapt er nog niets van, je bedoet wat de proffessionelen ownership noemen.

> We mogen niet
> doen alsof we het beter weten dan de lokale bevolking. Dat
> zou arrogant zijn. Koloniaal.

Er wordt veel hulp gegeven die nutteloos is, dat is koloniaal, dat moet je juist tegengaan, door in overleg te gaan wat wel goed besteed is!

> Dat is de officiële lezing. We
> moeten de? lokale bevolking stimuleren om zelfstandig aan
> een betere toekomst te werken en niet van hulp afhankelijk te
> blijven?.

De mensen zelfvoorziend maken, ja! Duurzaam, efficient en effectief werken.

> De ware reden is dat het de overheid en de
>?hulporganisaties? best goed uitkomt dat het papieren spoor
> ergens ophoudt. Wanneer men de hulp direct verleent en niets
> doorschuift naar?de lokale bevolking? is elke Eurocent te
> verantwoorden.

Oeps daar gaat ie weer, de klok en de klepel.
Er moet juist wel op grassroot level gewekt worden met de lokale mensen, om alle corrupte tussenlagen te voorkomen.

> Wanneer men op papier kan aantonen wat er
> daadwerkelijk bij de slachtoffers terecht komt, moet men ook
> aangeven welk deel van het geld is opgegaan aan
>?overheadkosten?.

5-9% uitvoeingskosten ter plaatse is genoeg.
Maar ja als maar 50% ter plaatse aankomt, dan heb je maar 5-9% over de helft.

> En daar zit hem de kneep. Wanneer dit het
> geval zou zijn, zou geen enkele hulpverlener, dorpshoofd,
> corrupte ambtenaar of politicus zichzelf kunnen verrijken met
> ontwikkelingsgeld.

Als een dropshoord meer werk doet en verantwoording heeft, mag die geust extra beloond worden en daarmee een wat groter huis bouwen. Als de andere bewoners dat maar ook krijgen, als die hun huis in de tsunami verloren zijn.
Het beste is alle hulp te geven in ruil voor arbeid.

> Dan zou duidelijk worden dat het grootste
> deel van de 800 miljard Euro die we hebben?geïnvesteerd?
> zijn verdwenen.

In heel Afrika is er in 60 jaar 320 miljard hulpgeld geïnvesteerd, 800 is ut de duim gezogen.

> Deze structurele en achteloze verdwijning van
> miljarden Euro?s heeft twee oorzaken: het wegsluizen van geld
> door corruptie en het wegsluizen van geld door
>?overheadkosten?.

In pricipe is dut juist, dat geld gewoon iin NL blijft of terugstroomt, is heel veel geld.
Dit zijn de grootste percentage. Dan krijgen corrupte regiemes de grootste poet, en daarna de bedrijven in de steden, daana de volgende tussenlagen, en uteindelijk de arme sloeber in de slums en op het arme platteland het laatste dubbeltje.

> De corruptie
> Hulporganisatie X gaat een project starten in Afrika.
> Hiervoor wordt bedrijf A. ingeschakeld. Dit bedrijf legt
> contact met?de lokale bevolking?. Van de? 100.000 die
> beschikbaar is voor een?schoon water project? wordt? 5.000
> besteed aan het slaan van een waterput. Nog eens? 5.000
> wordt besteed aan PR; foto?s van de put en lachende
> kindertjes en een herinneringsplaquette naast de put, die
> aangeeft welke nobele organisatie verantwoordelijk is voor
> deze vooruitgang. Altijd handig voor de toekomst. Nog eens?
> 5.000 wordt betaald aan het dorpshoofd, zodat hij tegen elke
> journalist verteld wat een moeilijke, tijdrovende en vooral
> kostbare zaak het was om deze put te realiseren. En hoe blij
> ze zijn met ontwikkelingshulp uit het Westen. De overige?
> 85.000 worden direct naar een derde rekening gesluisd of
> geïnvesteerd in meer winstgevende Afrikaanse industrieën als
> olie, diamanten of wapens. Hierna wordt bedrijf A. voor de
> zekerheid opgeheven.
>
Zoiet, okay!

> De overheadkosten
> Volgens CBF, het keurmerk voor goede doelen is het in de
> hulpverlening reëel om een overheadpercentage van 25 % aan te
> houden.

Die 25% zijn vervingskosten alleen, het maximum tarief!
Daar komen overhead, uitvoeringskosten, directiesalaris, personeelskosten, verwarming, huur/hypotheek, administratie, snoepreisjes etc etc, nog overheen…


> Dit betekent dat van de? 200.000.000 aan hulpfondsen
> voor slachtoffers van de tsunami er ongeveer? 50.000.000 is
> besteed aan?overheadkosten?. Dit zijn de kosten voor de
> salarissen, de auto?s, de kapitale panden, de lunches en
> diners, de vliegreisjes.

Het persenctage klopt niet maar het effect wel.

> Maar dit percentage geldt alleen
> voor ons voorbeeld van de tsunami. Dit geld is vrijwillig
> gedoneerd aan de Samenwerkende Hulporganisaties. Het
> percentage aan overhead dat in acht moet worden genomen voor
> de totale ontwikkelingshulp, de? 20.000.000.000 van het
> ministerie van ontwikkelingssamenwerking, dat percentage is
> onmogelijk te berekenen.

He eerst 200 mijoen, en dan ineens 20 miljard. Ja Als je die bedragen al door elkaar haalt, zou ik de projecten niet vertrouwen aan deze schrijver.

Simpelweg omdat we geen inzage
> hebben in de besteding van al die miljarden. Het spook van
> corruptie ligt ook hier weer op de loer. Hoeveel miljoenen
> Euro?s aan ontwikkelingsgeld worden uitgegeven in den Haag
> aan bevriende projectbureaus?

Dat is met alle overheidsgeld zo!
Voorbeeld met het Schoklandaccoord.

> Hoeveel geld lekt er binnen de
> Nederlandse grenzen al weg voordat het via ingewikkelde
> constructies via Afrika en Azië uiteindelijk op een
> belastingvrije rekening eindigt op naam van een corrupte
> ambtenaar?

Ja de tussenlagen als het voor macrobegrotingsteun is zeker.
En bij de VN blijkt ook wel een 360 mijoen te verdwijnen…
Ja ook weer gelijk in!

> Hierover kunnen we alleen maar speculeren. Wat
> vast staat is dat ontwikkelingshulp in de huidige vorm alleen
> nuttig is voor diegene die er schatrijk van worden.

Niet alleen, er zijn projecten waar 93% op z'n plek komt, bij de allerarmsten.
Dus niet overdrijven.

> We kunnen
> vaststellen dat er met 800 miljard euro een schandalig slecht
> resultaat is bereikt. Ook kunnen we vaststellen dat de
> betrokkenen in hulpverleningsproces in ieder geval wel goede
> persoonlijke resultaten bereiken.

geen 800 maar 4 mijard per jaar, ook al genoeg.

> Menig minister van
> ontwikkelingssamenwerking kan na de kabinetsperiode het
> corrupte beleid voortzetten in een hoger orgaan zoals de
> Verenigde Naties of het Europees parlement. Het schandaal
> rond PvdA politicus Herfkens toont aan dat ambtenaren van het
> ministerie van ontwikkelingssamenwerking vooral leren om goed
> voor zichzelf te zorgen.

Vandaag bleem gratis gekregen van BuZa! onverteerbaar.

> Uiteraard raak je gewend aan de
>?nodige? luxe, wanneer je de wereld over reist om geld uit te
> delen aan corrupte en onderontwikkelde organen. Je wordt
> overal met open armen ontvangen wanneer je een zak met geld
> meebrengt. Er wordt echter vaak vergeten van wie dat geld is
> en voor wie het bestemd was.

Ja dom om het zo te doen. Vind eerst een capabel en betrouwbaar persoon, en draai eerst proef. Daarna ga je verder, totad je ziet dat he werkt.

>
> Conclusie
> Na jaren van torenhoge investeringen in ontwikkelingslanden
> zijn er nauwelijks resultaten zichtbaar.

In grote delen van Afrika, ja, elders zie je wel resutaat, maar dat is voornaleijk door de economie die goed opgezet en gegroeid is.

> De miljarden aan
> steun zijn op geen enkele manier te verantwoorden; niet op
> papier maar ook niet in morele zin. Daar waar men bij donatie
> aan een?hulporganisatie? zelf de keus maakt voor dit goede
> doel en de kans neemt dat een groot gedeelte van de gift niet
> goed terecht komt, wordt men door de eigen regering gedwongen
> om geld af te staan aan dure projecten die te weinig
> opleveren. Dezelfde regering legt geen enkele
> verantwoordelijkheid af tegenover haar eigen bevolking over
> de miljarden die door hardwerkende Nederlanders moeten worden
> ingeleverd. Daar waar in de begroting elke stuiver moet
> worden omgedraaid, gaan miljarden Euro?s aan belastinggeld op
> in rook.

Dat us 2 miljard, maar dat halen we er ook weer vandaan, wij worden er niet minder van.

>
> Wellicht heeft er in de toekomst een politicus het lef om het
> hele bestaan van het Ministerie van ontwikkelingssamenwerking
> ter discussie te stellen.

Het moet opde schop, maar dan verandert het meestal niet ten voordele…

> Om een motie in te dienen waarin
> ontwikkelingshulp alleen wordt uitgevoerd door de
> hulporganisaties die beschikken over een CBF-keurmerk.

dat heeft gen enkele zin, die besteden evengoed minimaal 40% elders aan overhead ed.

> En dat
> de Nederlandse regering het belastinggeld besteed waar het
> verdiend wordt: hier in Nederland. De Nederlander moet zelf
> kunnen en mogen beslissen of en op welke schaal er een
> financiële bijdrage kan worden geleverd aan het ontwikkelen
> van andere landen. Nu er zoveel druk ligt op de Nederlandse
> belastingbetaler om nog meer bij te dragen aan de schatkist,
> is het schandalig dat er op deze schaal belastinggeld wordt
> verduisterd.

Dat werkt via de democratie, stem op de partij die dat wil.
als je door de hond of de kat gebeten wordt, je wordt er niet beter van.
>
> Het geven aan de armen moet een individuele keuze worden.

voor 0,8% is dat niet zo, en laar dat maar, anders komen die arme mensen het zlef wel halen. En als we nog flink wat wapens exporteren, nemen ze die ook wel mee.

> De Nederlandse regering laat, onder het mom van
> liefdadigheid, willens en wetens geld verdwijnen zonder daar
> verantwoording voor af te leggen.

Nee liefdadigheidsgroepen dat zijn weer andere, meestal zonder CBF.

> Dat is het geld dat we moeten ophoesten met vliegtax,
> wegenbelasting, milieuheffing, inkomstenbelasting,
> vennootschapsbelasting, parkeerbelasting enzovoorts,
> enzovoorts.

0,8% voor de armen, dat is 9,2% mider dan moslims die het hebben.

> Het is schandalig dat de regering op deze manier
> aan liefdadigheid doet, terwijl we in Nederland gebukt gaan
> onder lastenverzwaringen, bezuinigingen en loonmatiging.

Poe, en wat gaat 't slecht in NL, 1000 euro verdienen als bijstandsuitkering.

> Laten
> we die 30 miljard Euro per jaar investeren in Nederland,
> zodat we weten dat het goed terechtkomt.

Eigen volk eerst, waar heb ik dat meer gehoord?

> En iedereen die toch vertrouwen heeft in het huidige systeem
> van ontwikkelingshulp is dan vrij om zelf een bedrag over te
> maken aan het goede doel.

JA!

Theo Kiewiet, 25-03-2008 21:14 #3
Beste lezers, deze schrijver heeft de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt. Hij of zij is goed in taal, maar het rekenen is zo slecht dat hij/ze er meer dan drie nullen naast zit. Een aantal dingen zijn goed voorgespiegeld, zoals Wilders dat ook deed met een aantal zaken. Maar de rest is stemmingmakerij, ik kan niet anders oordelen. Inhoudelijk kom ik hier later terug, voor nadere uitleg, tot dan, met vr groet, Theo.

Joeri, 17-03-2008 21:23 #2
Goed artikel, Schandalig dat er zoveel geld in andermans zakken wordt gegooid, terwijl het naar hele andere zaken moet worden gebracht. En vooral vind ik het erg dat we verplicht worden om geld te geven aan ontwikkelingshulp. Maar ik vind dit echt een zeer goed artikel.:-) Ben benieuwd naar je volgende

Alex (infoteur), 16-03-2008 21:46 #1
Uitstekend informatief artikel.
Het is duidelijk dat miljarden euro's verdwijnen, die beter binnen de Nederlandse grenzen geïnvesteerd kunnen worden. De armoede in Nederland neemt toe. De overheid blijft belastingen toevoegen en verhogen. Het is onacceptabel.

Ontwikkelingsbijdrage zou afgeschaft moeten worden. Indien een minimale bijdrage gewenst is, zou men de bijdrage zelf door Nederlanders moeten investeren, zodat volledige controle over de boekhouding en de euro's mogelijk is.
Zelf bouwen, zelf aankopen, zelf investeren, zelf bijdragen. Op deze wijze zorgt de grotendeels corrupte boevenbende van de Nederlandse overheid voor zelfverrijking en blijft hulp voor diegene die het nodig hebben altijd uit.

Ik heb de documentaire gezien, die in dit artikel is aangehaald. Het is schandalig te noemen, dat wij miljarden overdragen ter ondersteuning van dictatuur en onderdrukking. De armen, blijven de armen en kanslozen.

Infoteur: Reasonable
Laatste update: 17-03-2008
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 22
Mijn kijk op…
Deze rubriek bevat artikelen welke naast objectieve informatie ook een mening en/of ervaring beschrijven.
Schrijf mee!