Waarvan hangt de eigen bijdrage voor de zorg af?

Waarvan hangt de eigen bijdrage voor de zorg af? Welke factoren tellen mee voor je eigen bijdrage voor de zorg, hulp of voorzieningen op grond van de AWBZ of de Wmo? Hoe zit het bijvoorbeeld met je leeftijd, je verzamelinkomen (en dat van je partner) en de aard van de ondersteuning? Waarom betalen 65-plussers een hogere eigen bijdrage dan jongeren in dezelfde financiële situatie? Wat kun je doen als je nu in een veel slechtere financiële situatie zit dan op het moment van de peildatum? En is het mogelijk je letselschadevergoeding niet te laten meetellen voor de vaststelling van je eigen maximale bijdrage voor de zorg? Krijg je zorg, hulp of voorzieningen krachtens de AWBZ of de Wmo, dan betaal je daarvoor een eigen bijdrage. Deze bijdrage wordt door het CAK berekend per periode van vier weken. Je eigen bijdrage bedraagt nooit meer dan de feitelijke normkosten van de zorg. Hoe wordt het bedrag van je eigen bijdrage berekend?

De hoogte van de maximale eigen bijdrage voor de hulp bij jouw thuis hangt af van een aantal factoren. Dit zijn:

Je leeftijd

Ben je onder de achttien?

Ben je minderjarig, dus nog geen achttien jaar? Dan hoef je nog geen eigen bijdrage te betalen voor hulp die op jouw naam wordt geleverd. Dat is anders als de hulp op naam van de ouders staat.

Ben je onder de vijfenzestig?

Als je volwassen bent, maar nog geen 65 jaar, dan wordt je eigen bijdrage op een andere manier berekend dan als je 65 jaar of ouder bent.

Ben je vijfenzestig of ouder?

Ben je 65 jaar of ouder? Dan is je eigen bijdrage hoger dan als je jonger zou zijn.
Is je partner nog geen 65 jaar? In dat geval wordt de eigen bijdrage pas anders berekend vanaf de periode dat jouw partner ook 65 wordt.

Is het niet oneerlijk dat ouderen een relatief hogere bijdrage moeten betalen dan jongeren met dezelfde financiële situatie voor de zorg aan huis (ook wel zorg zonder verblijf genoemd)? De officiële redenering luidt dat ouderen minder inkomstenbelasting hoeven te betalen, geen AOW-premie meer verschuldigd zijn en recht hebben op andere heffingskortingen voor de inkomstenbelasting.

In deze officiële redenering wordt gemakshalve buiten beschouwing gelaten dat ouderen aanzienlijk vaker dan jongeren een intensief en langdurig beroep op de zorg en medische voorzieningen moeten doen dan jongeren. Dit vanwege kwalen die samenhangen met een gevorderde leeftijd. Oudere mensen zijn vaak jaar in jaar uit, het gehele eigen risico kwijt aan ziektekosten kwijt zijn. Bovendien duurt de zorg aan huis in veel gevallen totdat zelfstandig wonen niet langer mogelijk is. Toch is het kabinet van mening dat hier geen sprake zou zijn van leeftijdsdiscriminatie.

Aantal personen binnen je huishouden

Als je alleenstaande bent, en je dus de enige persoon binnen je huishouden bent, word je eigen bijdrage anders berekend dan wanneer je met iemand anders een gezamenlijke huishouding vormt.

Voor de eigen bijdrage aan de zorg aan huis is het verzamelinkomen van het gezamenlijk huishouden bepalend. Een gezamenlijk huishouden bestaat in deze context uit twee personen.

Als je gehuwd bent, dan vorm je samen met je partner altijd een gezamenlijk huishouden, tenzij je duurzaam gescheiden van je echtgenoot of echtgenote leeft.

Je vormt ook een gezamenlijk huishouden als je bijvoorbeeld als twee broers of zussen of als broer en zus of als twee goede vrienden of vriendinnen samen in een huis woont.

Heeft je partner of huisgenoot net als jij ook een eigen (koop- of huur-)woning? Maar is hij of zij het grootste deel van de tijd met jou in je woning? Dan worden jullie als gezamenlijke huishouding beschouwd.

Zorgen jij en je huisgenoot voor elkaar? Denk niet alleen aan verzorging bij ziekte, aan boodschappen doen of aan voor elkaar koken, maar ook bijvoorbeeld aan het hebben van een gezamenlijke bankrekening of het zijn van elkaars fiscale partners.

Uitzondering: heb je inwonende volwassen kinderen of ouders, dan worden die niet meegerekend bij de samenstelling van de huishouding.

Je verzamelinkomen en dat van je partner

De maximale eigen bijdrage wordt berekend over het verzamelinkomen van twee jaar geleden. Het verzamelinkomen is het totaal van je inkomsten en aftrekposten in de 3 belastingboxen, te weten:

Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning
 • Hieronder vallen ook inkomsten uit een uitkering.

Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
 • denk hierbij aan aandelen of dividenden.

Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen
 • Het is goed om te weten dat 8% van de grondslag sparen en beleggen meetelt bij de berekening van je eigen bijdrage.
 • Deze grondslag sparen en beleggen is het deel van je vermogen boven het heffingsvrije vermogen. Dat ligt dus aanzienlijk lager dan je heffingsvrije vermogen en nog veel lager dan je gehele vermogen.
 • Voor 1 persoon bedraagt het heffingsvrije vermogen: 20.758 euro. Ben je iemands fiscaal partner (bijvoorbeeld met je echtgenoot of echtgenote), dan bedraagt je heffingsvrije vermogen 41.570 euro.
 • Voor cliënten van zorg met met minderjarige kinderen en voor ouderen geldt soms een hoger heffingsvrij inkomen.
 • In box 3 kan een eventuele letselschadevergoeding of een vergelijkbare vergoeding zitten. Het zou onrechtvaardig zijn als deze vergoeding zou meetellen voor de eigen bijdrage. Als je een letselschadevergoeding hebt gekregen, kun je daarom om vermindering van de eigen bijdrage vragen. Daarvoor gebruik je een speciaal formulier letselschadevergoeding. Dat kun je vinden op de site van het CAK. Denk eraan dat je een afschrift van de gevraagde bewijsstukken meestuurt.

Het verzamelinkomen wordt berekend op basis van de gegevens van de Belastingdienst. Het peiljaar ligt twee jaar terug. In 2014 is het peiljaar dus het jaar 2012 en in 2015 is dat 2013. De peildatum ligt altijd op 1 januari.

Ben je jonger dan eenentwintig jaar?

Ben je jonger dan 21 jaar en heb je vermogen in box 3? Dan kun je te maken krijgen met een naheffing. Dit kun je voorkomen door contact op te nemen met het CAK.

Ben je 18 of 19 jaar? Of had je twee jaar geleden geen verzamelinkomen? Dan kijkt het CAK bij de berekening van je eigen bijdrage naar je huidige inkomen bij het UWV.

Ben je 20 jaar? Dan kijkt het CAK voor je eigen bijdrage naar je inkomen van vorig jaar.

Als je geen aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan, geeft de Belastingdienst het belastbaar loon door, dus het totaal van je salaris of uitkering. In andere gevallen worden ook inkomsten uit eventuele aandelen of dividenden en spaargeld en beleggingen doorgegeven.

Wat als de gegevens van de Belastingdienst fout zijn?

Het CAK stelt de eigen bijdrage vast op grond van de door de Belastingdienst aangeleverde gegevens. Kloppen de gegevens van de Belastingdienst niet? Neem dan daarover contact op met de Belastingdienst en dus niet met het CAK.

Wat als je financiële positie nu veel slechter is dan twee jaar terug?

Wat kun je doen als je salaris en/of je spaargeld nu veel minder is dan twee jaar geleden? Bijvoorbeeld omdat je je baan bent kwijtgeraakt of omdat je om andere redenen nu veel minder verdient? Of omdat je voor grote kosten kwam te staan die je spaarrekening flink hebben doen slinken? Dan kun je een aanpassing van de maximale eigen bijdrage aanvragen.

Het CAK berekent dan de maximale eigen bijdrage voor hulp in het huidige jaar dan met het verwachte inkomen en vermogen over het huidige jaar. Overigens, de peildatum van je vermogen is dan 1 januari van het huidige jaar, óók als je vermogen daarna hoger of lager is geworden.

Let op: je kunt uitsluitend voor het lopende jaar een verzoek indienen tot aanpassing aanpassing van de eigen bijdrage. Maar: heb je in dit huidige jaar een beschikking voor een voorgaand jaar ontvangen? In dat geval kun je, binnen 3 maanden, ook voor dat voorgaande jaar nog een aanpassing aanvragen.

Aard van de zorg, hulp en voorzieningen (uit de AWBZ of de Wmo)

Voor de zorg, hulp of voorzieningen die je ontvangt, is het van belang te weten of die gebaseerd zijn op de AWBZ dan wel op de Wmo. Maar in beide gevallen betaal je nooit meer dan de normkosten. Doorgaans worden de zwaardere vormen van thuiszorg bekostigd uit de AWBZ en de lichtere uit de Wmo, maar er is een verschuiving van zorg uit de AWBZ naar de Wmo gaande.

De kosten voor de zorg, hulp en voorzieningen uit de AWBZ worden landelijk bepaald (en wel door de minister van Welzijn, volksgezondheid en sport). De kosten voor de zorg, hulp en voorzieningen uit de Wmo verschillen per gemeente. Het kan dus zijn dat je in de ene gemeente substantieel meer geld kwijt bent voor dezelfde soort en omvang van de hulp als in een andere gemeente.

Mag de gemeente Wmo-zorg weigeren op grond van je inkomen?

De gemeente mag géén maximale inkomensgrens stellen voor Wmo-voorzieningen. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep al in 2012 bepaald. Wel mogen gemeenten eigen inkomensafhankelijke bijdragen vragen. Gebleken was dat een groot aantal gemeenten burgers uitsluitend op grond van hun inkomen hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen of andere ondersteuning weigerde. Dat was dus in strijd met de wet. En dus moesten de gemeenten hun Wmo-verordening daarop aanpassen. Niet duidelijk is of alle gemeenten dat inmiddels hebben gedaan, omdat er geen duidelijk toezicht plaatsvindt.

Mag de gemeente een besparingsbijdrage voor Wmo-zorg in rekening brengen?

Het is gemeenten op grond van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep niet toegestaan een besparingsbijdrage voor Wmo-zorg aan hun cliënten opleggen.

Mocht je te maken hebben met een gemeente die bijvoorbeeld weigert jou op grond van je inkomen je de nodige zorg, hulp of voorzieningen te bieden of die jou een besparingsbijlage wil opleggen, dan kun je hiertegen bezwaar maken bij je gemeente bezwaar maken en wijzen op jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep.

Lees verder

© 2013 - 2020 Manon-troppo, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Eigen bijdrage verzorgingshuis 2019-2020Eigen bijdrage verzorgingshuis 2019-2020U gaat naar een verzorgingshuis of verpleeghuis, moet u dan uw vermogen opeten en huis verplicht verkopen en waar hebt u…
Bijdrageplichtig inkomen zorg berekenenBijdrageplichtig inkomen zorg berekenenU kunt zelf uw bijdrageplichtig inkomen 2018, 2019 en 2020 voor de zorg berekenen en zo bepalen wat uw eigen bijdrage vo…
Wat is thuiszorg?Wat is thuiszorg?Thuiszorg of thuisverzorging is de verpleging en verzorging thuis. Patiënten die langdurig in een ziekenhuis of zorginst…
Abonnementstarief eigen bijdrage WMO 2019 en 2020Abonnementstarief eigen bijdrage WMO 2019 en 2020U betaalt in 2018 een inkomensafhankelijke bijdrage voor de voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning WMO.…

Omgaan met pesten - Tips tegen pestenOmgaan met pesten - Tips tegen pestenGepest worden is niet leuk en omgaan met pesten is niet gemakkelijk. Pesten komt helaas overal voor: op school, op het w…
De kleur van je kleding zegt veel over jouBewust of onbewust heb je misschien al vaker ervaren dat je er in de ene kleur mooier, frisser en stralender uitziet dan…
Bronnen en referenties
 • http://www.hetcak.nl
 • http://www.nationaleombudsman-nieuws.nl/nieuws/2012/klachten-over-wet-maatschappelijke-ondersteuning
 • http://www.anbo.nl/belangenbehartiging/gezondheid/nieuws/twijfels-over-oplossing-inkomensgrens-wmo?gclid=CN3GiPLy2roCFfHItAodSVgAgg
 • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo/vraag-en-antwoord/hoe-maak-ik-bezwaar-tegen-een-beslissing-op-grond-van-de-wmo.html
 • https://www.vng.nl/files/vng/vng/Documenten/actueel/beleidsvelden/maatschappelijke_ondersteuning/2012/20120712_wmo-jurisprudentie_jan2012-juli%202012.pdf#overlay-context=onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/wmo/jurisprudentie

Reageer op het artikel "Waarvan hangt de eigen bijdrage voor de zorg af?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Manon-troppo
Laatste update: 27-10-2015
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal
Special: Zorg
Bronnen en referenties: 5
Schrijf mee!