InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Sociaal cultureel > Hoe ziet Nederland er vanaf 2020 uit?

Hoe ziet Nederland er vanaf 2020 uit?

Hoe ziet Nederland er vanaf 2020 uit? Onze verzorgingsstaat verandert in een maatschappij waarin mensen meer zeggenschap hebben. In Nederland krijgen we steeds meer te maken met verschillende culturen die allemaal hun eigen inbreng op de samenleving hebben. Als reactie wordt de samenleving behoudender en minder tolerant. Door onze werkweek van 24 uur per week heeft iedereen werk. Senioren worden steeds ouder en blijven langer werken, door hun aantal hebben ze een grote invloed op het landelijk beleid. Robotisering in alle delen van de samenleving, waarbij ons energieverbruik steeds duurzamer wordt.

Hoe ziet Nederland er vanaf 2020 uit?

De wereldbevolking groeit tot 2050 van 6,3 naar 9,3 miljard. Onze samenleving wordt steeds meer multicultureel. De senioren worden een belangrijke bevolkingsgroep, ook krijgt Nederland steeds meer te maken met verschillende bevolkingsgroepen. Elke bevolkingsgroep heeft zijn eigen normen en waarden en in de grote steden neemt de islamisering toe. De Nederlandse waarden en normen worden deels overgenomen, wel worden de tegenstellingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen groter. Veel senioren zullen in Duitsland gaan wonen, in Oost-Europa of in Zuid-Europa. Vooral Duitsland is populair, omdat de waarden en normen goed aansluiten bij die van de senioren. Omdat er in 2020 7 miljoen senioren zijn hebben zij een grote invloed op het landelijk beleid.
Nederland wordt een beleggings- en investeringsmaatschappij waar buitenlandse bedrijven zich graag vestigen. Er wordt onderzoek gedaan in de bio- en nanotechnologie en als vanouds spelen de bloemen en bollen voor de tuinbouw een belangrijke rol.

Overheid

Onze verzorgingsstaat verandert in een maatschappij waarin de burgers meer eigen verantwoordelijkheid hebben en naar vermogen meehelpen. De afstand tussen burger en politiek wordt kleiner, mensen gaan zich meer met de politiek bemoeien. De regels worden aangescherpt en er worden strengere straffen opgelegd.

Waar gaan we wonen?

Er komt een trend naar deeltijdwonen, waarbij burgers een appartement in een grote stad hebben en een huisje op het platteland. In de stad gaan mensen wonen in woonwijken in de buurt van grote stations. Door de robotisering van de maatschappij wordt het makkelijker om ook op hoge leeftijd zelfstandig te blijven wonen.

Robotisering

De invloed van de computer op ons dagelijks leven is niet meer weg te denken.
 • het huishoudelijk werk is flink afgenomen
 • veel zaken in huis worden automatisch geregeld

We hebben een drukke baan en kinderen, hierdoor is er meer behoefte aan quality time. Technologie zorgt ervoor dat we zelf weinig huishoudelijk werk hoeven te doen. Een zelfdenkend centraal stofzuigersysteem in huis en stemherkenning voor het regelen van temperatuur of licht zijn normale zaken. Als tegenhanger voor alle technologie besteden mensen meer tijd thuis en ontspannen ze zich in de natuur. Door de warmere zomers zullen we meer tijd buiten doorbrengen, tevens speelt het wellness gebeuren een belangrijke rol.

Werk

Door de goede gezondheidszorg worden mensen ook steeds ouder en kunnen ze langer blijven werken. Wel gaan we de arbeidsweek anders indelen, met een werkweek van 24 uur kan iedereen werken. De verwachting is dat iedereen tot zijn 80ste kan blijven werken, want robots nemen een groot deel van het werk over en er wordt nieuwe werkgelegenheid gecreëerd. We zullen dan ook moeten blijven leren om bij te blijven.

Religie

Als reactie op de technologische en wetenschappelijke vooruitgang gaat religie een grotere plek innemen, vooral bij jongeren. De EO-jongerendag doet het goed en de RK-jongeren weekends scoren goed, ook bij niet-kerkelijke jongeren. Het wij-gevoel is daarbij belangrijk. Veel jongeren verdiepen zich in het boeddhisme.

Gezondheidszorg

 • Medische handelingen worden steeds meer thuis of in zorghotels uitgevoerd
 • Robots gaan een deel van het werk in de zorg overnemen
 • Opereren op afstand wordt heel gewoon

Door de ontwikkelingen in de stamceltransplantatie blijven mensen gezond, wel blijven psychische stoornissen en de ziekte van Alzheimer grote problemen opleveren. Bij klachten kunnen patiënten thuis worden behandeld of in zorghotels in eigen land of in het buitenland.

We zorgen weer voor elkaar

In het weekend wordt de tijd genomen voor het gezin, de (groot) ouders kunnen daar ook deel van uitmaken. Traditionele familieverbanden worden weer belangrijk, thuis moet het gezellig zijn. Ook zijn er andere leefgemeenschappen mogelijk. Daarbij kunnen we denken aan senioren die op eigen verzoek bij elkaar gaan wonen en als groep gezamenlijk zorg inkopen. Omdat sociale voorzieningen wegvallen krijgen burgers meer eigen verantwoordelijkheid, dat zorgt voor onzekerheid maar maakt mensen ook zelfstandiger en sterker.

Einde aan het voedsel- en watertekort

Omdat de wereldbevolking in een rap tempo groeit worden voedsel en water schaars. De oplossing wordt gevonden door nieuwe plantensoorten te kweken in laboratoria en door genetische manipulatie van gewassen. Hierdoor ontstaan er gewassen met een hogere opbrengst of gewassen die bestand zijn tegen ziekten en droogte.
Het waterverbruik wordt efficiënter, waarbij afvalwater gerecycled wordt, het ontzilten van zeewater is een mogelijkheid.

Duurzame energie

De energievoorziening van 14% duurzame energie in 2020 moet in 2050 volledig duurzaam zijn. Daarvoor gebruikt de overheid:
 • windenergie
 • bio-energie
 • zonne-energie
 • groene stroom
 • aardwarmte

Een kleinere rol speelt de energie uit water, zoals de waterkracht die wordt geleverd door waterkrachtcentrales en de elektrische energie die ontstaat door het mengen van zout en zoet water. Tevens wordt er gebruik gemaakt van omgevingswarmte om de steden mee te verwarmen.
Alle huizen worden standaard voorzien van zonnepanelen, waardoor we minder afhankelijk zijn van grondstoffen. Hierdoor bestaan er tussen de landen onderling minder conflicten.

De-seksualisering

Nederland wordt preutser, er zal minder porno te zien zijn op de sociale media. Men heeft het allemaal wel gezien. Daarbij speelt de islamisering een belangrijke rol plus het feit dat jongeren meer zijn geïnteresseerd in religie.

Mensen beseffen steeds meer dat ze zelf actief moeten bijdragen tot economisch herstel, waarbij welzijn belangrijker wordt dan welvaart.
© 2014 - 2019 Molleke, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Verplichte vrije dagen 2019 en 2020 en schoolvakantiesVerplichte vrije dagen 2019 en 2020 en schoolvakantiesWat zijn in 2019 en 2020 de verplichte vrije dagen en schoolvakanties, wat zijn de data? Wie werkt heeft bovenop deze ve…
Basisverzekering 2020 uitgebreidBasisverzekering 2020 uitgebreidDe basisverzekering 2020 wordt per 1 januari 2020 uitgebreid. Er gaan geen behandelingen uit de basisverzekering die ook…
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2020Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2020Met een kind dat eind 2019 jonger is dan 12 jaar hebt u in 2020 recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting, de i…
Kindgebonden budget 2020 omhoog: wijzigingen, inkomensgrensKindgebonden budget 2020 omhoog: wijzigingen, inkomensgrensHet kindgebonden budget 2020 gaat omhoog door de indexering van bedragen en hogere inkomensgrenzen en het nieuwe drempel…
Duurzame energie ver weg of dichtbij?mijn kijk opDuurzame energie ver weg of dichtbij?Duurzame energie: we hebben er allemaal wel eens van gehoord of wat van gezien, op de radio, in een tv reclame of in de…
Bronnen en referenties
 • http://www.ruscon.nl/artikelen/Megatrends%20internationaal%20en%20Nederland.pdf
 • http://www.ruudveltenaar.nl/einde-van-de-verzorgingsstaat-transformatie-naar-meer-zelfredzaamheid/
 • http://www.ruudveltenaar.nl/21ste-eeuw-welke-vooruitgang-hebben-we-nodig/
 • http://www.nrcreader.nl/artikel/5547/zo-kan-nederland-eruit-zien-in-2050
 • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/meer-duurzame-energie-in-de-toekomst

Reageer op het artikel "Hoe ziet Nederland er vanaf 2020 uit?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Molleke
Laatste update: 17-02-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal cultureel
Bronnen en referenties: 5
Schrijf mee!