InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Religie: Pagina 163
Artikelen 1.621 - 1.630 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

Bijbel (Tenach) - De positie van de mens

Bijbel (Tenach) - De positie van de mens

De mens wordt in de Tenach aangeduid door middel van verschillende woorden, die elk de verschillende aspecten van de menselijke natuur weergeven of benadrukken. De belangrijkste zijn: Adam, Iesj, Enos… Etsel, Bijbelse geschiedenis/personen, 23-10-2007

Haj, de bedevaart naar Mekka

Jaarlijks komen vanuit de hele wereld moslims bij elkaar in Mekka voor de Haj. Voor moslims is deze bedevaart het hoogtepunt in hun religieuze leven, iets waar ze vaak jaren voor sparen en naar uitkij… Sasati, Islam, 23-10-2007

Waarom is de Tora aan het Joodse volk geschonken?

Het geven van de Tora door God aan het Joodse volk wordt gezien als een beloning. Waarom kregen de Joden juist deze beloning? Is hier dan geen sprake van discriminatie? 2300 jaar geleden vroeg een pla… Etsel, 22-10-2007
Betekenis van de Joodse besnijdenis - Briet Mila

Betekenis van de Joodse besnijdenis - Briet Mila

Abram is 99 jaar oud wanneer hij van God te opdracht krijgt zichzelf te besnijden. Dit als teken van een speciale relatie tussen God en Abrams afstammelingen. Ook de zonen van Abram werden besneden. I… Etsel, Gezinsleven, 20-10-2007
Waarom bidden Joodse mannen en vrouwen apart?

Waarom bidden Joodse mannen en vrouwen apart?

Volgens de Talmoed hadden Sarai en Abram elk hun eigen 'kiroev-programma' om ieder tot het monotheïsme te bekeren. Sarai zorgde voor de vrouwen en Abram voor de mannen. Kennelijk verdraagt religie gee… Etsel, Bidden, 20-10-2007
Waarom de Westelijke Muur in Jeruzalem heilig is voor Joden

Waarom de Westelijke Muur in Jeruzalem heilig is voor Joden

De Klaagmuur in Jeruzalem is wereldberoemd. De Klaagmuur (Westelijke Muur) - in het Hebreeuws 'HaKotel'- is heilig voor Joden. De meeste mensen denken dat dat is omdat het restanten zijn van de Tweede… Etsel, Tempel, 15-10-2007

Medina - Een van de heiligste steden van de Moslims

Na Mekka is Medina de belangrijkste stad binnen de Islam. Na Medinah komt Jeruzalem en vervolgens Damascus. Deze bestemmingen zijn allemaal zeer belangrijk binnen de Islam. In dit artikel gaan we het… Ibowts, 08-10-2007

Het ontstaan van de Shia Islam

Het onstaan van de Shi'a Islam dateert uit de vroegste tijden van de religie. De scheiding is echter vooral politiek van aard, op religieus gebied zijn de verschillen niet enorm groot. Het grootste on… Sasati, Inleiding Islam, 06-10-2007

Soefisme, mystieke beweging

Soefisme is de naam voor de mystieke tak binnen de Islam. Het was, zeker de eerste eeuwen, een vrijwel volledig individuele vorm van geloven. Niet zozeer een doctrine, maar een manier van religieus de… Sasati, Inleiding Islam, 05-10-2007

Mekka - De heilige stad van de Moslims

Mekka is een stad in Saoudi Arabië, de Kaaba, waar de Moslims naartoe bidden, ligt in de stad Mekka. Mekka is de geboorteplaats van de laatste profeet Mohammed (vzmh). Daar is de plaats waar hij de ee… Ibowts, 04-10-2007